Patiëntenzorg Aandoeningen Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML)

Wat is chronische myelomono­cytaire leukemie?

Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) is een zeer zeldzame vorm van bloedkanker. Het is een ziekte van het beenmerg. Patiënten met CMML hebben te veel monocyten in het bloed en beenmerg. Ook werken deze monocyten niet goed. 

lees meer

Wat is chronische myelomono­cytaire leukemie?

Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) is een zeer zeldzame vorm van bloedkanker. Het is een ziekte van het beenmerg. Patiënten met CMML hebben te veel monocyten in het bloed en beenmerg. Ook werken deze monocyten niet goed. Monocyten zijn 1 van de 5 verschillende soorten witte bloedcellen, die een belangrijke rol spelen in de afweer tegen infecties of ontstekingen.    

Hoe ontstaat CMML? 

Binnen in onze botten zit beenmerg. In het beenmerg worden bloedcellen gemaakt. Deze worden gevormd uit stamcellen en rijpen vervolgens uit. Er zijn verschillende bloedcellen: 

  • Rode bloedcellen, die zuurstof vervoeren in ons lichaam
  • Witte bloedcellen, die helpen bij het voorkomen van infecties
  • Bloedplaatjes, die zorgen voor de bloedstolling

Bij patiënten met bloedkanker gaat er iets mis bij het maken van de bloedcellen. Er zijn verschillende vormen van bloedkanker. Bij patiënten met CMML worden er te veel en ook abnormale monocyten gemaakt..

CMML ontstaat meestal langzaam en geeft in het begin niet veel klachten. Na een tijdje komt het beenmerg vol te zitten met abnormale monocyten. Hierdoor is er niet genoeg ruimte voor de aanmaak van gezonde bloedcellen. Hierdoor krijgt u bloedarmoede (wat leidt tot vermoeidheid), een laag aantal normale witte bloedcellen (wat zorgt voor een verhoogde kans op infecties) of een laag aantal bloedplaatjes (wat een verhoogde kans geeft op bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken). 

Acute leukemie

Bij een deel van de patiënten met CMML komt het beenmerg niet alleen vol te zitten met monocyten, maar ook met jonge bloedcellen. Deze cellen worden blasten genoemd. Als er te veel blasten in het beenmerg komen is er sprake van acute leukemie. Bij ongeveer 20% van de patiënten met CMML gaat de ziekte over in acute leukemie. Dit kan al snel het geval zijn, maar ook pas na jaren. 

Hoe vaak komt CMML voor?

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 100 mensen de diagnose CMML. CMML komt vooral voor op hogere leeftijd. Bij het stellen van de diagnose zijn de meeste patiënten ouder dan 70 jaar. De ziekte komt 2 keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen. 


Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Diagnose

Om de diagnose CMML te kunnen stellen, is naast een algemeen lichamelijk onderzoek ook bloed- en beenmergonderzoek nodig. 

lees meer

Diagnose

Om de diagnose CMML te kunnen stellen, is naast een algemeen lichamelijk onderzoek ook een bloed- en een beenmergonderzoek nodig. 

Uw bloed en beenmerg onderzoeken we op de aanwezigheid van normale en abnormale cellen. Ook kijken we naar de hoeveelheid blasten (jonge bloedcellen). Verder doen we een chromosomenonderzoek en kijken we naar afwijkingen op DNA-niveau. 

Bloed- en beenmergonderzoek zijn niet alleen belangrijk voor het stellen van de diagnose. De uitslagen helpen ook om in te schatten wat uw vooruitzichten zijn en hoe groot de kans is dat u acute leukemie krijgt. Deze informatie is van belang bij het kiezen van de juiste behandeling.  


Behandeling

De behandeling hangt af van de ernst van de CMML en de leeftijd en de conditie van de patiënt. 

lees meer

Behandeling

De keuze van de behandeling hangt af van de ernst van de CMML en de leeftijd en de conditie van de patiënt. 

Als u fit bent en een ernstige vorm van CMML heeft, dan kijken we of u in aanmerking komt voor een allogene stamceltransplantatie, eventueel voorafgegaan met chemotherapie. Dit is de enige kans op genezing. Het is een zware behandeling, die oudere patiënten vaak niet meer aankunnen. 

Als u niet fit genoeg bent voor een stamceltransplantatie en/of een minder ernstige vorm heeft van CMML, dan proberen we de ziekte zo lang mogelijk te onderdrukken en symptomen te bestrijden. Dit kan met medicatie en zo nodig bloedtransfusies. Als er niet veel symptomen zijn kan er ook voor gekozen worden om niet meteen te behandelen en eerst af te wachten hoe de CMML zich ontwikkelt. 


Uw afspraak op de polikliniek

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648 naar Plein A1 West

bekijk route

Uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Hematologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meld u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie aan de hoofdingang.

Is u gevraagd voor uw afspraak bloed te laten prikken?
Ga dan 1 uur van te voren naar gebouw A, verdieping 0, route 644 (voorbereidingsplein A0). Dan is de uitslag bekend tijdens de afspraak met uw arts.

Hoe lang van tevoren wordt u op polikliniek A1 West verwacht voor uw afspraak?
Meld u zich 20 minuten voor uw afspraak op polikliniek A1 West.

Meer informatie
Meer informatie over uw afspraak vindt u op deze pagina.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648 naar Plein A1 West (Hematologie)

Radboudumc Expertise­centrum Myeloïde Aandoeningen en Cellulaire Immuun­therapie

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Myeloïde Aandoeningen en Cellulaire Immuuntherapie is één van de gespecialiseerde behandelcentra voor patiënten met myeloïde aandoeningen.

lees meer

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Na diagnose kunnen er vragen spelen over de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Jaarlijks krijgen circa 10.000 mensen in Nederland een hematologische kankersoort. Deze groep bevat de bloedkankers, lymfeklierkankers en de mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Veel van deze patiënten zijn in de werkende levensfase. Het aantal werkenden met kanker zal gaan stijgen omdat behandelingen voor kanker succesvoller worden en omdat we tot hogere leeftijd blijven werken. Steeds meer mensen werken dus met kanker, of gaan na de behandeling snel weer aan de slag.  

De diagnose kanker en de behandeling daarvan raakt mensen in de kern van hun bestaan en heeft veel impact op het leven van een patiënt en hun naasten, zoals de gezondheid, het sociale leven als ook op werkgebied. Bij een diagnose kanker staan de gevolgen voor werk meestal niet voorop. Maar soms kunnen deze gevolgen groot zijn en al vroeg na diagnose aan de orde zijn.

Patiënten met kanker kunnen vragen hebben over de gevolgen voor opleiding, werk of inkomen. Ook kunnen er meteen na diagnose vragen spelen die gaan over blijven werken tijdens de behandeling, of de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

Weer gaan werken kan ook positief bijdragen aan het herstel na de behandeling. Daarom is het belangrijk dat arbeid vanaf diagnose kanker wordt meegenomen in het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn.

U kunt voor uw vragen en problemen op het gebied van opleiding, werk en inkomen verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie die werkzaam is in het Radboudumc.

Zie ook de pagina van de polikliniek AYA.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet