Wat is een glioom?

Gliomen zijn kwaadaardige hersentumoren. Ondanks aanvullende behandeling zal de tumor in de loop der tijd weer aangroeien. Er zijn wel behandelingen voor gliomen. Deze behandelingen moeten ervoor zorgen dat iemand met een glioom zo lang mogelijk kan leven, met zo min mogelijk klachten. 

lees meer

Wat is een glioom?

Een glioom is een kwaadaardige hersentumor. Kwaadaardig betekent in dit geval dat hij niet te genezen is. Een glioom is kanker van de hersenen. 

Er zijn wel behandelingen voor gliomen. Deze behandelingen moeten ervoor zorgen dat iemand met een glioom zo lang mogelijk kan leven, met zo min mogelijk klachten. Deze behandelingen zijn een operatie, bestraling en chemotherapie.

Laaggradig en hooggradig

Niet alle gliomen zijn even kwaadaardig. De kwaadaardigheid van de tumor drukken we uit met ‘gradaties’. Er is een onderverdeling in laaggradige- en hooggradige gliomen: 

  • Laaggradig (graad 1+2). Deze tumoren groeien langzaam en ontstaan meestal bij mensen tussen de 20 en 40 jaar.
  • Hooggradig (graad 3+4). Deze tumoren groeien snel en ontstaan meestal bij mensen boven de 40 of 50 jaar.

De graad 4 hersentumor komt het meeste voor. Deze tumor wordt een glioblastoom genoemd. 

Eigenschappen van een glioom

Een glioom is een hersentumor die in het omliggende hersenweefsel ingroeit. De tumor is niet goed afgegrensd van zijn omgeving. Doordat de tumor ook rond het hersenweefsel zit, kunnen we de tumor nooit helemaal verwijderen tijdens een operatie. Ondanks aanvullende behandeling groeit de tumor na een tijdje weer.

Een glioom zorgt niet voor uitzaaiingen naar andere organen in het lichaam. 

In Nederland wordt er jaarlijks bij ongeveer 1000 mensen een glioom  vastgesteld. Over de oorzaak van het krijgen  van een glioom is niets bekend. 

Gliomen zijn niet erfelijk. Heel soms komt een glioom bij een (meestal al bekende) erfelijke aandoening voor.


Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Symptomen

De symptomen die u ervaart zijn sterk afhankelijk van het gebied in de hersenen waar de tumor is ontstaan en de groeisnelheid ervan. lees meer

Symptomen

De symptomen die u kunt ervaren bij een hersenmetastase, glioom of menigneoom zijn sterk afhankelijk van het gebied in de hersenen waar de tumor is ontstaan en de groeisnelheid van de tumor. De symptomen variëren van vage klachten tot uitgebreide lichamelijke uitvalsverschijnselen. Er zijn grofweg vier soorten symptomen:

1. Uitvalsverschijnselen

De hersenen regelen het functioneren van ons lichaam. Als een tumor het omringende hersenweefsel beschadigt of verdringt, kan de functie van dit hersengebied uitvallen. Hierdoor kunnen er uitvalsverschijnselen optreden. Afhankelijk van de plaats van de tumor in de hersenen kunnen er verschillende problemen ontstaan, zoals verlies van kracht in één of meer lichaamsdelen, problemen met het spreken of begrijpen van taal, vergeetachtigheid of problemen met horen of zien.

2. Epilepsie

Een ander verschijnsel dat kan optreden is een ‘toeval’. Dit noemen ook wel ‘epilepsie’. Hierdoor kunt u tijdelijk buiten bewustzijn zijn en/of kunnen uw spieren samentrekken. Deze aanvallen worden veroorzaakt door irritatie van de zenuwcellen in het hersenweefsel, waardoor de zenuwen te veel activiteit produceren. 

3. Druktoename in de schedel

Een toename van druk binnen de schedel zorgt voor andere symptomen. Binnen de schedel is er een beperkte ruimte voor hersenen, hersenvocht (liquor) en bloed. De druk in de schedel kan toenemen door:
  • de aanwezigheid en groei van de tumor
  • vochtophoping rond de tumor
  • blokkade van de circulatie van het hersenvocht door de tumor
  • een bloeding in of rond de tumor
Omdat de ruimte in de  schedel niet groter kan worden, wordt de druk binnen de schedel hoger. Daardoor kunt u last hebben van aanhoudende hoofdpijn, braken en sufheid. Hoofdpijn ontstaat vooral bij activiteiten die de druk nog meer verhogen, zoals bukken, niezen of persen. 

4. Psychische veranderingen

De tumor kan groeien in een gebied in de hersenen waar de uitval minder snel opvalt. De verschijnselen bestaan dan vaak uit psychische veranderingen, zoals trager worden of minder geremd zijn.

Rijvaardigheid

Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Er zijn een aantal voorwaarden als u een hersentumor heeft, of heeft gehad, en u weer per auto of motor aan het verkeer wilt deelnemen. lees meer

Epilepsie bij een hersentumor

Epilepsie uit zich in de vorm van aanvallen. Niet iedereen met een hersentumor krijgt epileptische aanvallen. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Neuro-oncologie

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Neuro-oncologie biedt specialistische zorg voor patiënten met goed- of kwaadaardige hersentumoren.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet