Wat is een glioom?

Gliomen zijn kwaadaardige hersentumoren. Ondanks aanvullende behandeling zal de tumor in de loop der tijd weer aangroeien.

lees meer

Wat is een glioom?

Primaire, kwaadaardige hersentumoren worden gliomen genoemd. Ze ontstaan vanuit de steuncellen (=gliacellen) van het hersenweefsel. De belangrijkste soorten zijn astrocytomen, oligodendrogliomen en mengvormen hiervan.

Laaggradig en hooggradig

De mate van kwaadaardigheid van een glioom wordt uitgedrukt in verschillende gradaties:
  • Laaggradig (graad 1 en 2). Deze gliomen groeien langzaam.
  • Hooggradig (graad 3 en 4). Deze gliomen groeien snel en ongeremd. 
Het hooggradige glioom (graad 4) komt het meeste voor en wordt glioblastoom genoemd. 
 
Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4
Pilocitair glioom Astrocytoom/ Oligodendroglioom Astrocytoom/ Oligodendroglioom Glioblastoom
Laaggradig Laaggradig Hooggradig hooggradig

Een glioom is niet goed afgegrensd en ziet er grillig uit. De tumor verdringt niet alleen het omringende weefsel, maar kan er ook binnendringen (infiltratieve groei). Hierdoor kunnen we de tumor nooit helemaal verwijderen tijdens een operatie. Ondanks aanvullende behandeling zal de tumor in de loop der tijd weer aangroeien.

In tegenstelling tot kwaadaardige tumoren op andere plekken in het lichaam zaait een glioom zelden uit naar andere organen in het lichaam. In Nederland wordt er jaarlijks bij ongeveer 1000 mensen een primaire hersentumor vastgesteld. Het laaggradig glioom ontstaat meestal in de leeftijd van 20 tot 40 jaar. Hooggradig glioom komt vaker voor boven de 40 of 50 jaar. Over de oorzaken van gliomen is nog geen zekerheid. Gliomen zijn over het algemeen niet erfelijk, heel soms komt een glioom bij een (meestal al bekende) erfelijke aandoening voor.


Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 39 75

Symptomen

De symptomen die u ervaart zijn sterk afhankelijk van het gebied in de hersenen waar de tumor is ontstaan en de groeisnelheid ervan.

lees meer

Symptomen

De symptomen die u kunt ervaren bij een hersenmetastase, glioom of menigneoom zijn sterk afhankelijk van het gebied in de hersenen waar de tumor is ontstaan en de groeisnelheid van de tumor. De symptomen variëren van vage klachten tot uitgebreide lichamelijke uitvalsverschijnselen. Er zijn grofweg vier soorten symptomen:

1. Uitvalsverschijnselen

De hersenen regelen het functioneren van ons lichaam. Als een tumor het omringende hersenweefsel beschadigt of verdringt, kan de functie van dit hersengebied uitvallen. Hierdoor kunnen er uitvalsverschijnselen optreden. Afhankelijk van de plaats van de tumor in de hersenen kunnen er verschillende problemen ontstaan, zoals verlies van kracht in één of meer lichaamsdelen, problemen met het spreken of begrijpen van taal, vergeetachtigheid of problemen met horen of zien.

2. Epilepsie

Een ander verschijnsel dat kan optreden is een ‘toeval’. Dit noemen ook wel ‘epilepsie’. Hierdoor kunt u tijdelijk buiten bewustzijn zijn en/of kunnen uw spieren samentrekken. Deze aanvallen worden veroorzaakt door irritatie van de zenuwcellen in het hersenweefsel, waardoor de zenuwen te veel activiteit produceren. 

3. Druktoename in de schedel

Een toename van druk binnen de schedel zorgt voor andere symptomen. Binnen de schedel is er een beperkte ruimte voor hersenen, hersenvocht (liquor) en bloed. De druk in de schedel kan toenemen door:
  • de aanwezigheid en groei van de tumor
  • vochtophoping rond de tumor
  • blokkade van de circulatie van het hersenvocht door de tumor
  • een bloeding in of rond de tumor
Omdat de ruimte in de  schedel niet groter kan worden, wordt de druk binnen de schedel hoger. Daardoor kunt u last hebben van aanhoudende hoofdpijn, braken en sufheid. Hoofdpijn ontstaat vooral bij activiteiten die de druk nog meer verhogen, zoals bukken, niezen of persen. 

4. Psychische veranderingen

De tumor kan groeien in een gebied in de hersenen waar de uitval minder snel opvalt. De verschijnselen bestaan dan vaak uit psychische veranderingen, zoals trager worden of minder geremd zijn.

Rijvaardigheid

Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Er zijn een aantal voorwaarden als u een hersentumor heeft, of heeft gehad, en u weer per auto of motor aan het verkeer wilt deelnemen.

lees meer

MediMapp: uw persoonlijke zorg-app

Als u onder behandeling bent in het Radboudumc en bent aangemeld voor mijnRadboud, dan kunt u inloggen in uw MediMapp. Hier vindt u alle informatie over uw zorgtraject.

lees meer

MediMapp: uw persoonlijke zorg-app

Als u onder behandeling bent in het Radboudumc en bent aangemeld voor mijnRadboud, dan kunt u inloggen in uw MediMapp. Hier vindt u alle informatie over uw zorgtraject, zoals informatie over de behandeling en een overzicht van uw afspraken in het Radboudumc.

Inloggen in uw MediMapp

Kunt u nog niet in mijnRadboud, bekijk dan alvast de algemene informatie over uw zorgtraject op medimapp.radboudumc.nl.

Epilepsie bij een hersentumor

Epilepsie uit zich in de vorm van aanvallen. Niet iedereen met een hersentumor krijgt epileptische aanvallen.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Neuro-oncologie

Het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie biedt specialistische zorg voor patiënten met goed- of kwaadaardige hersentumoren.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet