Wat is hairy cell leukemie?

Bij hairy cell leukemie (HCL) vormt zich een afwijkend type witte bloedcel, B-lymfocyten. Deze cellen zitten met name in uw beenmerg en milt. Hierdoor kan de normale bloedcelaanmaak en de afweer tegen infecties onderdrukt worden.

Het beenmerg is het orgaan waarin bloedcellen worden aangemaakt. Als er kankercellen in uw beenmerg voorkomen, dan kan het beenmerg zijn werk niet meer goed doen.
 
Bij HCL kan de ophoping van de afwijkende B-lymfocyten ervoor zorgen dat er minder bloedcellen aangemaakt worden. Dit uit zich bijvoorbeeld in bloedarmoede (leidt tot vermoeidheid), laag aantal normale witte bloedcellen (verhoogde kans op infecties) of laag aantal bloedplaatjes (verhoogde kans op bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken).
 
Er is niets bekend over de oorzaak van HCL. De ziekte is niet erfelijk. 

Hoe vaak komt hairy cell leukemie voor?

HCL is een zeldzame ziekte. In Nederland wordt elk jaar bij 60 tot 70 mensen HCL ontdekt. De ziekte komt vijf keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon leest u meer over:

  • Klachten en symptomen
  • Onderzoek en diagnose
  • Behandeling
  • Vooruitzichten
Patientenzorg Aandoeningen Hairy cell leukemie

Wat is hairy cell leukemie?

Bij hairy cell leukemie (HCL) vormt zich een afwijkend type witte bloedcel, B-lymfocyten. U kunt last krijgen van bloedarmoede en onverklaarbare blauwe plakken. Ook heeft u een verhoogde kans op infecties.

lees meer

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten.

lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Ingang: 8 (rechts naast de hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meldt u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang.

Komt u voor een afspraak op de dagbehandeling interne specialismen of voor een afspraak met de verpleegkundig consulent?
Volg dan route 498

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Volg route 433

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet