Patientenzorg Aandoeningen Hypospadie Onderzoeken en behandelingen

Onderzoeksfase

Toelichting
1e bezoek bij Kinderuroloog doorgaans op een leeftijd van 0-10 maanden
onderzoek
Eerste bezoek Kinderuroloog

Behandelfase

Bezoek verpleegkundig specialist
Ongeveer een half jaar na bezoek bij Kinderuroloog
Bezoek anesthesioloog
Op zelfde dag als bezoek verpleegkundig specialist
Opname in het ziekenhuis
Een dag voor de operatie of op operatiedag
De operatie
De operatie vindt meestal plaats rondom de eerste verjaardag
Het herstel
De dag na de operatie mag uw zoon naar huis

Nazorgfase

Telefonisch consult
1 werkdag na ontslag
Verwijderen verband door verpleegkundig specialist
3 - 10 dagen na ontslag
Follow-up
Bij 6 weken, 6 maanden, jaarlijks tot zindelijk, daarna minimaal bij 5, 10 en 15 jaar oud

OnderzoeksfaseEerste bezoek Kinderuroloog


Het eerste bezoek

U komt bij de kinderuroloog in verband met de hypospadie van uw zoon. De kinderuroloog zal tijdens deze eerste afspraak het volgende doen:

  • Anamnese afnemen
  • Lichamelijk onderzoek doen (vaststellen ernst hypospadie en vaststellen ligging zaadballetjes)
  • Uitleg geven over operatieve mogelijkheden

BehandelfaseBezoek verpleegkundig specialist


Verpleegkundig specialist

Ongeveer een half jaar na het eerste bezoek ontvangt u opnieuw een uitnodiging voor de polikliniek Kinderurologie.

lees meer

Verpleegkundig specialist

Ongeveer een half jaar na het eerste bezoek ontvangt u opnieuw een uitnodiging voor de polikliniek Kinderurologie. U heeft dan een afspraak met de verpleegkundig specialist kinderurologie. Zij kijkt uw zoon na en geeft uitleg over de gang van zaken rondom de operatie. Ook bespreekt zij een wetenschappelijke onderzoek met u, namelijk het AGORA-onderzoek. Zo nodig kan zij altijd de kinderuroloog raadplegen.

Bezoek anesthesioloog


Bezoek anesthesioloog

Na de afspraak met de verpleegkundig specialist bezoekt u de Polikliniek Anesthesiologie.

lees meer

Bezoek anesthesioloog

Na de afspraak met de verpleegkundig specialist bezoekt u de Polikliniek Anesthesiologie. De anesthesioloog bespreekt met u de gang van zaken rondom de narcose. U hoort dan ook of uw kind wel of niet nuchter kan worden opgenomen op de dag van de operatie. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt uw kind de dag voor de operatie opgenomen.

Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden.

lees meer

Opname in het ziekenhuis


Over de opname

Ongeveer een week voor de operatie wordt u gebeld door de secretaresse van het opnamebureau. Zij laat u weten wanneer, hoe laat en op welke afdeling uw zoon wordt opgenomen.

lees meer

Over de opname

Ongeveer een week voor de operatie wordt u gebeld door de secretaresse van het opnamebureau. Zij laat u weten wanneer, hoe laat en op welke afdeling uw zoon wordt opgenomen. Ook vertelt zij u vanaf welk tijdstip uw zoon nuchter moet zijn. Let op: u ontvangt géén schriftelijke oproep of bevestiging!

De opname vindt plaats 1 dag voor de operatie of op de operatiedag zelf. 

Voorafgaand aan de operatie krijgt u een opnamegesprek en er wordt nogmaals lichamelijk onderzoek verricht bij uw zoon.


Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

De operatie


Over de operatie

Bij een hypospadie kan de uroloog verschillende operatietechnieken toepassen. De uitgebreidheid van de operatie wordt bepaald door de plaats van de plasopening en de mate van een verkromming van de penis.

Het herstel


Naar huis

In principe mag uw zoon de dag na de operatie naar huis. De kinderuroloog zal dit na de operatie met u bespreken. Hij gaat dan met verband (schuimverband of doorzichtig plastic folie) en splintje of katheter naar huis.

Contact bij problemen

Bij problemen in de eerste dagen na ontslag kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met verpleegafdeling “het Strand” (024) 361 38 80. Bij spoeduren buiten kantooruren kan gebeld worden naar (024) 361 39 24.

NazorgfaseTelefonisch consult


Over het telefonisch contact

Een dag na de operatie wordt u gebeld door de verpleegkundig specialist, om te zien of alles goed gaat met uw zoon en eventuele vragen te beantwoorden.

Verwijderen verband door verpleegkundig specialist


Over het verwijderen van het verband

U komt met uw zoon naar de polikliniek om het verband te laten verwijderen. Afhankelijk van wat er is afgesproken door de kinderuroloog wordt de splint (katheter) op hetzelfde moment, of pas enkele dagen later verwijderd.

Follow-up


Over de follow-up

Controle vindt meestal zes weken na ontslag plaats op de polikliniek. De kinderuroloog of verpleegkundig specialist kinderurologie bekijkt dan het resultaat van de operatie en beoordeelt of er tekenen zijn van mogelijke complicaties.

lees meer

Over de follow-up

Controle vindt meestal zes weken na ontslag plaats op de polikliniek. De kinderuroloog of verpleegkundig specialist kinderurologie bekijkt dan het resultaat van de operatie en beoordeelt of er tekenen zijn van mogelijke complicaties. Wanneer er sprake is van een complicatie, bespreekt hij of zij dit met u en geeft aan hoe de complicatie verholpen kan worden en op welke termijn dit moet gebeuren.

Na de eerste controle spreekt de kinderuroloog af wanneer hij of zij uw zoon weer terug wil zien op de polikliniek. Uw zoon blijft onder controle tot hij uitgegroeid is. Mochten er tussen de controles door problemen ontstaan, neem dan contact op met de polikliniek om een vervroegde afspraak te maken.

Indien relevant wordt er een plasonderzoek gedaan.