Wat is lymfeklierkanker?

Lymfeklierkanker is kanker van het lymfekliersysteem. Lymfocyten, een bepaald soort witte bloedcellen, delen ongecontroleerd en houden zich op in de lymfeklieren. De ziekte dankt de naam aan de arts Thomas Hodgkin die in de 19e eeuw voor het eerst de ziekte beschreef. Sindsdien zijn er vele varianten van de ziekte ontdekt, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen Hodgkin lymfoom (HL) en non-Hodgkin lymfoom (NHL). Het HL is te verdelen in 4 klassieke varianten en 1 niet klassieke variant. Het NHL bestaat uit meer dan 30 verschillende soorten. De presentatie kan heel divers zijn, wat goede en eenduidige informatie over het NHL lastig maakt. Hieronder vindt u dan ook algemene informatie.

Hodgkin lymfoom

Het HL is een zeldzame aandoening die op alle leeftijden kan voorkomen. De grootste piek is op jonge leeftijd tussen de 25 en 35 jaar en op oudere leeftijd boven de 60 jaar. Het merendeel van de patiënten heeft een goede kans op genezing. De ziekte bevindt zich meestal in de lymfeklieren, maar de milt, het beenmerg en de lever kunnen ook betrokken zijn. Kenmerkend is de aanwezigheid van grote cellen (Reed-Sternbergcellen).

non-Hodgkin lymfoom

Het NHL kan op alle leeftijden voorkomen, maar de frequentie neemt toe met de leeftijd. Het NHL begint op één plek, meestal in een lymfeklier of in het beenmerg. Vervolgens kan de ziekte zich door het hele lichaam verspreiden binnen enkele weken, maanden of jaren. De kwaadaardige lymfocyten kunnen zich via het bloed en het lymfesysteem verplaatsen, waardoor ze zich in meerdere klieren en organen op grote afstand van elkaar kunnen nestelen. De verschillende soorten NHL worden verdeeld over twee groepen: agressief en indolent.
 
Bij een agressief NHL delen lymfocyten erg snel, waardoor ze zich snel door het lichaam verspreiden en klachten veroorzaken. Na de diagnose wordt er vaak spoedig met de behandeling begonnen met als doel genezing.

Bij een indolent NHL groeien de lymfocyten langzaam. Vaak wordt de ziekte pas laat ontdekt en ervaart iemand weinig klachten. Een indolent NHL is in principe niet te genezen, waardoor de behandeling pas wordt ingezet als er klachten zijn. Het doel van de behandeling is zo lang mogelijk leven met zo min mogelijk klachten van het lymfoom en/of de behandeling.

Patientenzorg Aandoeningen Lymfeklier--kanker

Wat is lymfeklierkanker?

Lymfeklierkanker is kanker van het lymfekliersysteem. Lymfocyten, een bepaald soort witte bloedcellen, delen ongecontroleerd en houden zich op in de lymfeklieren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Hodgkin lymfoom (HL) en non-Hodgkin lymfoom (NHL).

lees meer

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Oorzaak

De oorzaak van het ontstaan van lymfeklierkanker is vaak niet bekend. Bij enkele vormen van non-Hodgkin Lymfoom kunnen virussen, een aangeboren afweerstoornis of behandeling met medicatie die de afweer langdurig onderdrukken een rol spelen.

Symptomen

Een deel van de patiënten heeft weinig klachten en presenteert zich met een pijnloze zwelling van een klier in de hals, oksel of liezen. Daarnaast kunnen er ook algemene klachten ontstaan, ook wel symptomen genoemd.

lees meer

Symptomen

Een deel van de patiënten heeft weinig klachten en presenteert zich met een pijnloze zwelling van een klier in de hals, oksel of liezen. Daarnaast kunnen er ook algemene klachten ontstaan, ook wel symptomen genoemd:
 • koortsaanvallen zonder duidelijke oorzaak
 • nachtzweten (kletsnat wakker worden en dan kleding en beddengoed moeten verschonen)
 • gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak (meer dan 10% van het oorspronkelijke gewicht in 6 maanden).
Andere algemene symptomen zijn jeuk en vermoeidheid. Er kunnen ook lokale klachten ontstaan door de locatie waarop de aangedane klieren zich bevinden, zoals buikpijn, huidafwijkingen, keelklachten, benauwdheid of verwardheid.

Het stellen van de diagnose

De diagnoses Hodgkin lymfoom en non-Hodgkin lymfoom worden gesteld op een klier, dan wel een deel van de klier, die vergroot en verdacht is.

lees meer

Het stellen van de diagnose

De diagnoses Hodgkin lymfoom en non-Hodgkin lymfoom worden gesteld op een klier, dan wel een deel van de klier, die vergroot en verdacht is. Na verwijderen van de klier wordt het weefsel bewerkt zodat de patholoog onder de microscoop met aanvullende kleuringen de diagnose kan stellen. Omdat er zoveel verschillende varianten zijn, is het soms moeilijk om een goed onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende soorten lymfeklierkanker. Het kan ook moeilijk zijn om het onderscheid te maken met bepaalde infecties die soms een bijna gelijkend beeld kunnen geven. Nadat de diagnose door de patholoog gesteld is, volgt er onderzoek om de uitgebreidheid van de lymfeklierkanker te bepalen. Ook wordt het risicoprofiel bepaald.


Stadium en prognose

Het stadium van lymfeklierkanker is van invloed op de behandeling en de vooruitzichten. Er worden vier ziektestadia onderscheiden.

lees meer

Stadium en prognose

Het stadium van lymfeklierkanker is van invloed op de behandeling en de vooruitzichten. Er worden vier ziektestadia onderscheiden.

 • Stadium I: één lymfekliergebied is aangedaan
 • Stadium II: twee of meer lymfekliergebieden zijn aangedaan aan dezelfde kant van het middenrif.
 • Stadium III: meerdere lymfekliergebieden zijn aangedaan boven en onder het middenrif.
 • Stadium IV: naast betrokkenheid van lymfekliergebieden zijn er ook organen zoals longen, lever, huid en/of het beenmerg betrokken.

Aan het stadium wordt een letter toegevoegd:

 • A: geen symptomen aanwezig.
 • B: symptomen: koorts, gewichtsverlies of nachtzweten aanwezig.

Prognose

De prognose van lymfeklierkanker is sterk afhankelijk van het type lymfeklierkanker, de snelheid waarmee het lymfoom groeit, het stadium van de ziekte en de conditie van de patiënt. Er zijn risicoscores voor het Hodgkin lymfoom (EORTC, GLSH) en voor het non-Hodgkin lymfoom (FLIPI, IPI, MIPI).

Meer informatie


Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet