Patiëntenzorg Aandoeningen Metastase in hersenen of wervelkolom

Wat zijn metastasen?

Metastasen zijn uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren ergens anders in het lichaam. Uitzaaiingen kunnen overal in het lichaam ontstaan. Ze kunnen bijvoorbeeld via de bloed- en/of lymfebaan verplaatst zijn. lees meer

Wat zijn metastasen?

Metastasen zijn uitzaaiingen van primaire kwaadaardige tumoren ergens anders in het lichaam. Uitzaaiingen kunnen overal in het lichaam ontstaan. Ze kunnen bijvoorbeeld via de bloed- en/of lymfebaan verplaatst zijn. We onderscheiden de volgende metastasen:

  • Hersenmetastasen: uitzaaiing in het hersenweefsel noemen we hersenmetastasen. 
  • Wervelmetastasen: uitzaaiingen in de wervelkolom zijn wervelmetastasen. Metastasen naar de hersenen en wervelkolom komen vaak van longkanker, borstkanker en melanoom tumoren.

Diagnose

Voor de primaire kwaadaardige tumor bent u onder controle bij uw medisch oncoloog. Als u klachten krijgt die wijzen op een uitzaaiing in de hersenen krijgt u een verwijzing naar de neuroloog. Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek Neurologie heeft u een gesprek met een specialist (de neuroloog). Hij of zij luistert naar uw klachten, stelt u een aantal vragen en doet lichamelijk en neurologisch onderzoek. Als er een vermoeden is van een hersentumor, verwijzen wij u naar de afdeling Radiologie voor het maken van een CT-scan of een MRI-scan van uw hoofd. De neuroloog bespreekt de uitslag met u. 

Als de primaire tumor niet bekend is, is het goed om eerst te weten wat voor soort tumor het is. Dan weten we welke behandeling het beste voor u is. 


Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Symptomen

  • De symptomen die u ervaart zijn sterk afhankelijk van het gebied in de hersenen waar de metastase is ontstaan en de groeisnelheid.

    lees meer


Behandeling hersenmetastase

  • Bij deze operatie verwijderen we door middel van een opening in uw schedel (een deel van) de hersentumor.

    lees meer


Behandeling wervelmetastase

De behandeling van metastasen in de wervelkolom kan bestaan uit bestraling of een operatie. Ook opereren we u als de stabiliteit van de wervelkolom in gevaar is. lees meer

Behandeling wervelmetastase

De behandeling van metastasen in de wervelkolom kan bestaan uit bestraling of een operatie. Dit laatste gebeurt meestal als de primaire tumor nog niet bekend is. Dat komt regelmatig voor. Ook opereren we u als de stabiliteit van de wervelkolom in gevaar is. De wervelkolom verstevigen we met schroeven, plaatjes, cilinders en bijvoorbeeld kooitjes. Na operatie krijgt u bijna altijd bestraling. Het hangt af van de soort tumor of u chemotherapie krijgt. De verdere behandeling is afhankelijk van de primaire tumor en hoe ziek u bent.

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Neuro-oncologie

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Neuro-oncologie biedt specialistische zorg voor patiënten met goed- of kwaadaardige hersentumoren.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet