Patiëntenzorg Aandoeningen Multipel myeloom (MM)

Wat is multipel myeloom?

Multipel myeloom (MM) is een vorm van kanker in het beenmerg. Het wordt ook wel de ziekte van Kahler genoemd. De oorzaak van deze kwaadaardige beenmergziekte is een woekering van plasmacellen. lees meer

Wat is multipel myeloom?

Multipel myeloom (MM) is een vorm van kanker in het beenmerg. Het wordt ook wel de ziekte van Kahler genoemd. De oorzaak van deze kwaadaardige beenmergziekte is een woekering van plasmacellen.

Plasmacellen zijn witte bloedcellen die antistoffen aanmaken (ook wel afweereiwitten of immuunglobulinen genoemd). Deze antistoffen spelen een belangrijke rol in het afweersysteem. Het afweersysteem zorgt ervoor dat u niet snel ziek wordt. Elke plasmacel kan maar één soort antistof maken. Bij mensen met MM ontstaat er door de woekerende plasmacellen (kloon) een te grote hoeveelheid van één en hetzelfde type antistof, ook wel monoklonaal proteïne ofwel M-proteïne genoemd.

Gevolgen 

De woekerende plasmacellen kunnen op meerdere plaatsen in het lichaam voor problemen zorgen. In het beenmerg kan de aanmaak van onder andere rode bloedcellen geremd worden, wat leidt tot bloedarmoede. In de botten kunnen de plasmacellen voor zwakke plekken zorgen, waardoor botten makkelijker breken of wervel-inzakkingen ontstaan. Daarnaast kan de werking van de nieren achteruitgaan en kan er een te hoog kalkgehalte in het bloed ontstaan. 

Bloed- en urineonderzoek

Door middel van bloedonderzoek kunnen we het M-proteïne opsporen. M staat voor monoklonaal. Bij sommige mensen met MM wordt het M-proteïne niet volledig aangemaakt, maar vinden we alleen kleine stukjes antistoffen terug in het bloed en/of in de urine. Deze kleine stukjes antistoffen noemen we ook wel lichte ketens. De lichte ketens in de urine worden Bence Jones eiwitten genoemd. Heel soms woekeren de plasmacellen wel, maar maken ze helemaal geen antistof.

Hoe vaak komt multipel myeloom voor?

Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 1300 mensen de diagnose multipel myeloom. Er zijn in ons land ongeveer 6500 patiënten met multipel myeloom. De ziekte komt meer voor bij oudere mensen. Bij de diagnose is 60% ouder dan 65 jaar. 

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon leest u  meer over: 

  • Klachten en symptomen
  • Onderzoek en diagnose
  • Behandeling
  • Vooruitzichten

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Uw afspraak op de polikliniek

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648 naar Plein A1 West

bekijk route

Uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Hematologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meld u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie aan de hoofdingang.

Is u gevraagd voor uw afspraak bloed te laten prikken?
Ga dan 1 uur van te voren naar gebouw A, verdieping 0, route 644 (voorbereidingsplein A0). Dan is de uitslag bekend tijdens de afspraak met uw arts.

Hoe lang van tevoren wordt u op polikliniek A1 West verwacht voor uw afspraak?
Meld u zich 20 minuten voor uw afspraak op polikliniek A1 West.

Meer informatie
Meer informatie over uw afspraak vindt u op deze pagina.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648 naar Plein A1 West (Hematologie)

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Na diagnose kunnen er vragen spelen over de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

lees meer

Arbeidsgerichte zorg voor mensen met een hematologische ziekte

Jaarlijks krijgen circa 10.000 mensen in Nederland een hematologische kankersoort. Deze groep bevat de bloedkankers, lymfeklierkankers en de mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Veel van deze patiënten zijn in de werkende levensfase. Het aantal werkenden met kanker zal gaan stijgen omdat behandelingen voor kanker succesvoller worden en omdat we tot hogere leeftijd blijven werken. Steeds meer mensen werken dus met kanker, of gaan na de behandeling snel weer aan de slag.  

De diagnose kanker en de behandeling daarvan raakt mensen in de kern van hun bestaan en heeft veel impact op het leven van een patiënt en hun naasten, zoals de gezondheid, het sociale leven als ook op werkgebied. Bij een diagnose kanker staan de gevolgen voor werk meestal niet voorop. Maar soms kunnen deze gevolgen groot zijn en al vroeg na diagnose aan de orde zijn.

Patiënten met kanker kunnen vragen hebben over de gevolgen voor opleiding, werk of inkomen. Ook kunnen er meteen na diagnose vragen spelen die gaan over blijven werken tijdens de behandeling, of de gevolgen van verschillende behandelmogelijkheden voor behoud van werk en inkomen.

Weer gaan werken kan ook positief bijdragen aan het herstel na de behandeling. Daarom is het belangrijk dat arbeid vanaf diagnose kanker wordt meegenomen in het gehele behandeltraject, als behandeldoel én als medicijn.

U kunt voor uw vragen en problemen op het gebied van opleiding, werk en inkomen verwezen worden naar de klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie die werkzaam is in het Radboudumc.

Zie ook de pagina van de polikliniek AYA.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet