Patientenzorg Aandoeningen Neuralgische amyotrofie

Wat is neuralgische amyotrofie?

Neuralgische amyotrofie (NA) betekent letterlijk vertaald: een met zenuwpijn gepaard niet meer groeien van de spieren. De aandoening noemen we in Nederland vaak 'neuralgische schouderamyotrofie' of 'Syndroom van Parsonage Turner'.

lees meer

Wat is neuralgische amyotrofie?

Neuralgische amyotrofie (NA) betekent letterlijk vertaald: een met zenuwpijn gepaard niet meer groeien van de spieren. De aandoening noemen we in Nederland vaak 'neuralgische schouderamyotrofie' of 'Syndroom van Parsonage Turner'.

Aanvallen van hevige pijn

Neuralgische amyotrofie is een aandoening met aanvallen van zeer hevige pijn in de schouder en arm, enkele uren tot dagen later gevolgd door zwakte en het dunner worden van spieren in dat gebied. De oorzaak is een ontsteking in de zenuwvlecht van de arm (plexus brachialis). De pijn duurt vaak enkele weken en is meestal onhoudbaar. De zwakte van spieren leidt tot moeite met bewegingen van de arm zoals reiken, boven schouderhoogte werken, flessen of deksels opendraaien of een pen goed vastpakken. Soms staat het schouderblad af als een soort vleugel op de rug (scapula alata). Herstel van de zenuwen, en daarmee de spierkracht en het uithoudingsvermogen, duurt meestal maanden tot een paar jaar en is vaak niet volledig. Veel patiënten houden restklachten over van pijn en vermoeidheid van de aangedane schouder en arm.
 

Neuralgische amyotrofie (NA) en corona infecties

Het coronavirus en de maatregelen die ertegen genomen moeten worden, hebben grote impact op zorgpersoneel en patiënten. Mensen met neuralgische amyotrofie behoren niet tot de kwetsbare groepen. Mensen met neuralgische amyotrofie in combinatie met middenrif (diafragma) verlamming wel.

lees meer

Neuralgische amyotrofie (NA) en corona infecties

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die genomen moeten worden, hebben grote impact op ons zorgpersoneel en de patiënten. De teams van Spierziekten Centrum Nederland, waaronder het Neuralgische amyotrofie (NA) expertisecentrum valt, krijgen veel vragen over de medicatie en behandeling.

Mensen met neuralgische amyotrofie behoren niet tot de kwetsbare groepen en lopen geen extra risico.

Mensen met neuralgische amyotrofie in combinatie met middenrif (diafragma) verlamming behoren wel tot de kwetsbare groepen en de gevolgen van een besmetting met het virus leveren dan extra risico op. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. Preventie is daarom het allerbelangrijkste.

Algemeen

Betrouwbare en actuele informatie over het virus, de ziekte en de voorzorgsmaatregelen treft u aan op de pagina’s van het RIVM.

Bij een virus infectie, dus ook bij COVID-19, treedt er een afweerreactie op en daarmee een kans op nieuwe episode van neuralgische amyotrofie. Deze kans is echter(zeer) laag, gezien niet iedereen elke keer een nieuwe neuralgische amyotrofie episode krijgt bij elke algemene virus infectie.

Of een COVID-19 coronavirus infectie een extra verhoogde kans geeft op neuralgische amyotrofie is zover wij weten onbekend.
 

NA patiënten met middenrif (diafragma) verlamming

Alle patiënten die ademhalingsproblemen hebben, met of zonder beademing, behoren door hun verminderde longfunctie tot een kwetsbare groep. Dit geldt ook voor patiënten die voor hun spierziekte behandeld worden met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden of voor patiënten die in een rolstoel zitten.
Aansluitend bij het advies van het RIVM voor kwetsbare groepen, adviseren wij deze patiënten zoveel mogelijk alle (sociale) contacten te mijden:
 • Blijf thuis en ga niet de deur uit tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Dit geldt ook voor huisgenoten.
 • Laat geen bezoekers langskomen, ook niet als ze geen klachten hebben.
 • Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen
 • Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft

Meer informatie voor patiënten

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland heeft een speciale pagina over het coronavirus en een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contact

Erfelijk of niet-erfelijk

Van NA zijn twee vormen bekend. De niet-erfelijke vorm komt ongeveer tien keer vaker voor dan de erfelijke vorm.

lees meer

Erfelijk of niet-erfelijk

Van NA zijn twee vormen bekend:

 • Erfelijke NA (hereditaire neuralgische amyotrofie of HNA).
 • Niet-erfelijke vorm (idiopathische neuralgische amyotrofie, Syndroom van Parsonage-Turner of INA).

De niet-erfelijke vorm komt ongeveer tien keer vaker voor dan de erfelijke vorm. De schatting is dat NA bij zo'n 17.000 mensen per jaar voorkomt in Nederland.


Spreekuren voor NA

Het Radboudumc heeft verschillende spreekuren voor patiënten met (mogelijk) NA of ander letsel van de zenuwen in schouder en arm.

lees meer

Spreekuren voor NA

Het Radboudumc heeft verschillende spreekuren voor patiënten met (mogelijk) NA of ander letsel van de zenuwen in schouder en arm.

U heeft mogelijk NA

Weet u nog niet zeker of u NA heeft? Dan kan uw (huis)arts u doorverwijzen naar onze polikliniek Neurologie. Hier wordt u gezien door een van de neurologen in opleiding. Deze arts bekijkt of u NA heeft of een andere aandoening. Dit gebeurt onder supervisie van een van onze ervaren neurologen met expertise op het gebied van aandoeningen van de spieren en zenuwen.

U heeft NA

Als u NA heeft en u heeft blijvende klachten die niet vanzelf of met behandeling overgaan, dan kan uw (huis)arts u verwijzen naar de Plexuspoli van de afdeling Revalidatie. De Plexuspoli is een multidisciplinair spreekuur. In één ochtend wordt u achtereenvolgens onderzocht door vier verschillende specialisten: de neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut en ergotherapeut. Het doel van dit spreekuur is om aan het einde van de ochtend tot een revalidatiebehandeladvies te komen. Daarbij kijken we naar de juiste zorg, liefst dichtbij huis. Dat betekent dat u niet per se in het Radboudumc uw verdere behandeling krijgt. Het komt ook voor dat we het behandeladvies overdragen aan een ander ziekenhuis of revalidatiecentrum, of een therapeut bij u in de buurt. U krijgt zelf een kopie van de bevindingen en het advies op schrift toegestuurd. Na een paar maanden kan nog een controle op de Plexuspoli volgen om te zien of het gemaakte plan ook naar wens verloopt.

Afspraak maken

Voor een afspraak op de polikliniek Neurologie of de Plexuspoli, heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Wilt u zonder deze verwijzing een afspraak maken? Dat kan, maar let er dan wel op dat de kosten van deze afspraak voor uw eigen rekening zijn.

Wachttijden

De wachttijd van de Plexuspoli bedraagt enkele maanden. Dat heeft onder andere te maken met de grote hoeveelheid patiënten met NA. Jaarlijks komen er namelijk ongeveer 17.000 patiënten met NA bij en op onze Plexuspoli kunnen maximaal 4 patiënten per week gezien worden. Mogelijk is deze wachttijd voor u te lang. Dan is het een goed alternatief om uw diagnose door de neuroloog te laten bevestigen.
Zoekt u in uw wachttijd alvast een therapeut of revalidatiecentrum met ervaring in de behandeling van NA? Of bent u alleen op zoek naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut voor NA? Op een kaart hebben we voor u gespecialiseerde behandelaars van NA vermeld.

Voorbeelden van schouder­bewegings­problemen

We hebben een aantal filmpjes waarop u voorbeelden ziet van schouderbewegingsproblemen bij NA.

lees meer

Voorbeelden van schouder­bewegings­problemen

In onderstaande films ziet u enkele voorbeelden van schouderbewegingsproblemen bij NA:

Drie vragen aan John Mens

John Mens (62) werd midden in de nacht wakker met vreselijke pijn rond de borst en met uitval van functies in armen en benen.

lees meer

Drie vragen aan John Mens

John Mens (62) werd midden in de nacht wakker met vreselijke pijn rond de borst en met uitval van functies in armen en benen. Een hartaanval, dacht hij. Het bleek neuralgische amyotrofie, een op dat moment vrij onbekende neurologische aandoening. Dat is nu veertien jaar geleden en de tijden zijn veranderd.

1 Hoe bent u bij het Radboudumc terecht gekomen?

Na die nacht begon de zoektocht naar wat hem is overkomen. 'Zoals dat gaat eerst naar de huisarts, zoeken naar de juiste medicatie. Toen daarna in het ziekenhuis foto’s werden gemaakt van mijn longen zei de arts-assistent dat het misschien wel het middenrif was. Een schot in de roos, dat bleek verlamd. Omdat nog steeds niet duidelijk was waarom, werd ik doorgestuurd naar de neuroloog. En ik vergeet het nooit: toen wandelde Nens binnen en die zei direct “Daar is er weer één”. Ik bleek neuralgische amyotrofie te hebben.’

2 Hoe bent u uiteindelijk hersteld van de aanval?

‘Na een maand of vier was ik redelijk hersteld. Maar de verlamming van het middenrif is gebleven. Als ik mijn veters strik of buk tijdens het tuinieren, dan krijg ik geen adem. Maar je stelt je erop in, ik voel mij geen patiënt. Ik werk nu weer fulltime als beleidsadviseur bij het ministerie van Financiën.'

3 Heeft u nog last gehad van klachten na de operatie?

'Onlangs had ik contact met Nens omdat  ik mogelijk een kleine na-aanval had gehad. Ik werd gepland om een ochtend langs te komen, er was een nieuw programma opgezet. Je ziet in één ochtend de neuroloog,  revalidatiearts,  fysiotherapeut en  ergotherapeut. Ze kijken naar je houding, vragen door en aan het einde van de ochtend krijg je advies. Ik slaap bijvoorbeeld met beademing vanwege de aandoening en nu weet ik hoe ik beter kan liggen zodat ik frisser wakker word. En ik heb nu een opzetstuk voor de pen waardoor ik beter kan schrijven. Uiteindelijk zal ik hier mee moeten leven, maar ik voelde mij die ochtend professioneel behandeld en kreeg snel en doelgericht heel concrete verbeteringen óm ermee te leven.’


Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 943

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Huispostnummer: 943

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 943

Afdeling Neurologie

De afdeling neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

lees meer

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie.

lees meer

Behandelingen en onderzoek


Behandelingen

 • Behandeling van een middenrifverlamming bij NA kan gebeuren door zelf maatregelen te treffen, een nachtelijke beademing of (als er geen herstel optreedt na 3-4 jaar) het reven van het middenrif.

  naar de behandeling


Onderzoek van middenrif­verlamming bij NA

De verdenking op een middenrifverlamming begint in het gesprek met de arts (anamnese) over uw klachten. Vooral als er sprake is van neuralgische amyotrofie (NA) met een vrij plots begonnen benauwdheid bij platliggen en bukken, vaak in combinatie met een verminderde conditie en problemen met slapen. naar het onderzoek

Team Plexuspoli

Naast onderstaande zorgverleners zijn vaak ook een neuroloog in opleiding, revalidatiearts in opleiding, fysiotherapeut in opleiding en ergotherapeut in opleiding aanwezig.