Wat is een psychose?

Een psychose is een toestand van ernstige verwardheid. Als u een psychose doormaakt, ervaart u gevoelens, indrukken en waarnemingen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

lees meer

Wat is een psychose?

Een psychose is een toestand van ernstige verwardheid. Als u een psychose doormaakt, ervaart u gevoelens, indrukken en waarnemingen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. U kunt zich bedreigd of bespied voelen en/of stemmen horen. Het contact met de realiteit is verstoord. Soms kunt u zo verward zijn dat geordend denken en praten nauwelijks meer mogelijk is.

Onstaan

In de meeste gevallen ontstaat een psychose niet plotseling, maar is er sprake van een aanlooptijd waarin het gedrag verandert. Een psychose kan gevaarlijk zijn door onverantwoordelijk gedrag, agressie en zelfverwaarlozing.

Onderzoeken Wat kunt u verwachten?

  • Het diagnostisch onderzoek start vrijwel altijd met één of meerdere intakegesprek(ken).

    lees meer


Behandelingen Wat kunnen we doen?

  • Farmacotherapie is een behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen.

    lees meer


Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact