Vaginale echografie

Bij vaginale echografie maken we met geluidsgolven een afbeelding van de baarmoeder en de eierstokken. De gynaecoloog brengt een smalle staaf (probe) in de schede. Daarmee krijgt de arts een nauwkeurig beeld van de baarmoeder, het slijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder en de eierstokken. Zo kan de gynaecoloog afwijkingen aan de baarmoeder en de eierstokken op het spoor komen. Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Als uit de vaginale echografie blijkt dat het slijmvlies van de baarmoeder dikker is dan normaal, kan de arts besluiten een (micro)curettage op de polikliniek of op de operatiekamer te doen.
Patiëntenzorg Aandoeningen Trofoblasttumor (mola)

Wat is een trofoblasttumor?

Een trofoblasttumor is een kwaadaardig gezwel in de baarmoederholte. Het is een erg zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer dertig vrouwen per jaar wordt vastgesteld. lees meer

Wat is een trofoblasttumor?

Een trofoblasttumor is een kwaadaardig gezwel in de baarmoederholte. Het is een erg zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer dertig vrouwen per jaar wordt vastgesteld.

Oorzaak en ontstaan

Een trofoblasttumor ontstaat meestal na een mola-zwangerschap. Dit is een zwangerschap waarbij de embryo op een gegeven moment niet meer doorgroeit, maar de placenta wel. Hierdoor ontstaan veel kleine blaasjes die de baarmoederholte vullen. Een mola-zwangerschap is op zich een goedaardige aandoening. Als blijkt dat de embryo niet meer levensvatbaar is, worden zo veel mogelijk mola-blaasjes uit de baarmoederholte verwijderd. De achtergebleven blaasjes ruimt het lichaam meestal zelf op.

Als de mola-blaasjes echter niet verdwijnen of opnieuw aangroeien, is er sprake van een persisterende trofoblast of trofoblasttumor. Het gaat dan om kwaadaardige cellen. Dit gebeurt bij ongeveer 10 tot 15% van de vrouwen met een mola-zwangerschap.

Symptomen en verloop

Er zijn meestal geen specifieke klachten die erop wijzen dat u een trofoblasttumor heeft. U kunt last hebben van aanhoudend of terugkerend vaginaal bloedverlies en verschijnselen die normaal bij een zwangerschap optreden. lees meer

Symptomen en verloop

Er zijn meestal geen specifieke klachten die erop wijzen dat u een trofoblasttumor heeft. U kunt last hebben van aanhoudend of terugkerend vaginaal bloedverlies en verschijnselen die normaal gesproken bij een zwangerschap optreden. Uitzaaiingen zorgen meestal pas in een laat stadium voor klachten.

Hoog en laag risico

Trofoblasttumoren worden ingedeeld in twee groepen: hoog en laag risico. Met behulp van deze indeling wordt voor u de juiste behandeling bepaald.

Laag risico
 • Uw voorafgaande zwangerschap was een mola-zwangerschap of miskraam.
 • Eventuele uitzaaiingen zitten alleen in de vagina of longen.
 • U heeft nog nooit chemotherapie gehad.
 • De periode tussen het einde van uw mola-zwangerschap of miskraam en de start van de chemotherapie is minder dan 12 maanden.
Hoog risico
 • Eerdere chemotherapie heeft niet voldoende geholpen.
 • U heeft uitzaaiingen in meer dan één orgaan buiten de baarmoeder.
 • Uw voorafgaande zwangerschap heeft u geheel voldragen.
 • De periode tussen het einde van uw laatste zwangerschap en de start van de chemotherapie is meer dan twaalf maanden.

Prognose

De kans op genezing na behandeling is groot. Hierbij heeft de groep met het lage risico een betere prognose dan die met het hoge risico. Bij patiënten die een trofoblasttumor ontwikkelen na een mola-zwangerschap is de kans op genezing 99%. Bij patiënten zonder mola-zwangerschap is dit 85%. Door uitzaaiingen wordt de prognose slechter.

Onderzoeken bij een trofoblast­tumor

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij een trofoblasttumor, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Hij of zij doet lichamelijk onderzoek. Als uw huisarts een trofoblasttumor vermoedt, verwijst hij of zij u door naar een specialist. De specialist kan verder onderzoek uitvoeren.
 • Bij vaginale echografie maken we met geluidsgolven een afbeelding van de baarmoeder en de eierstokken.

  lees meer


 • Onderzoek van weefsel en bloed

  Bij dit onderzoek worden mola-blaasjes uit de baarmoederholte verwijderd. Dit gebeurt op de operatiekamer. Hierna wordt het weefsel onderzocht door een patholoog. We gebruiken dit weefsel om te bepalen of u een trofoblasttumor heeft. Daarnaast kijken we naar de hoogte van het hCG-gehalte (het zwangerschapshormoon) in uw bloed. Daarna doen we aanvullend onderzoek in de vorm van een longfoto, MRI-scan of CT-scan. Dit doen we om te bepalen of er eventuele uitzaaiingen zijn.

Behandeling bij een trofoblast­tumor

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kies samen met u de juiste behandeling. De behandeling kan erop gericht zijn om te genezen of om de ziekte te remmen.
 • Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen.

  lees meer


  Chemotherapie

  Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen. Chemotherapie is bij een trofoblasttumor meestal de eerst aangewezen behandeling. De behandeling vindt plaats op de afdeling Medische Oncologie.

  Voorbereiding

  Voordat u begint met de chemotherapie is een aantal voorbereidingen nodig. U krijgt uiteraard een informatiegesprek over de behandeling. Daarnaast controleert de arts uw bloed en soms uw gebit. Soms krijgt u aanvullende medicijnen als ondersteunende behandeling.

  Verloop

  De behandeling bestaat uit toediening van cytostatica. Voor het beste resultaat dienen we u vaak een combinatie van verschillende soorten toe. Dit gebeurt via het bloed. U krijgt chemotherapie als een kuur. Dit betekent dat u een periode medicijnen krijgt en een periode niet. Hoe lang het toedienen van de medicijnen duurt, is afhankelijk van de methode. Het kan 5 minuten duren maar ook een paar dagen.

  Na de behandeling

  De cytostatica tasten niet alleen de kankercellen maar ook de goedaardige cellen aan. Hierdoor ondervindt u vaak nog bijwerkingen na de behandeling. Deze verschillen per medicijn en zijn afhankelijk van uw lichamelijke conditie en lichaam. De bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit misselijkheid, darmstoornissen, vermoeidheid, haaruitval en een verhoogd risico op infecties. Als u behandeld wordt met chemoradiatie, bent u waarschijnlijk erg moe door de behandeling. Sommige cytostatica kunnen u ook onvruchtbaar maken. Dit is soms blijvend. De bijwerkingen worden vooraf ook met u besproken.

  Resten van de medicijnen kunnen nog 8 dagen na de behandeling aanwezig zijn in uw lichaamsvocht. Hierom is het belangrijk om een aantal maatregelen te nemen om mensen in uw omgeving niet bloot te stellen aan cytostatica. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u met de deksel naar beneden het toilet doorspoelt. Ook kunt u het beste het toilet één keer per dag reinigen. Braaksel kunt u door het toilet spoelen.

Eén aanspreekpunt Casemanagers Gynaecologische oncologie

De casemanagers zijn uw vaste aanspreekpunt en houden samen met u overzicht over het hele traject van uw ziekte en behandeling. Zij informeren en begeleiden u vóór, tijdens en na de behandeling.

lees meer

Eén aanspreekpunt Casemanagers Gynaecologische oncologie

Na de diagnose kanker komt er veel op u en uw naasten af. Ook krijgt u te maken met (veel) verschillende zorgverleners. Soms is het onduidelijk bij wie u terecht kunt met vragen. Daarom werken we met casemanagers. Casemanagers zijn (oncologie-)verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten aan wie patiënten met kanker én hun naasten vragen kunnen stellen of hun zorgen kunnen uiten op elk moment in het behandel- en zorgproces.

De casemanagers zijn uw vaste aanspreekpunt en houden samen met u overzicht over het hele traject van uw ziekte en behandeling. Zij informeren en begeleiden u vóór, tijdens en na de behandeling, die kan bestaan uit operatie en/of chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling). Op verschillende momenten in uw traject neemt uw casemanager contact met u op of heeft u een afspraak met haar.

Casemanager Gynaecologische oncologie

Bij de start van uw zorgtraject en rondom een eventuele operatie krijgt u een casemanager van de afdeling Gynaecologische Oncologie. U kunt contact opnemen met uw casemanager op de volgende manieren:

 • Telefonisch: 024 - 818 63 34 (rechtstreeks) van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.00 en 14.00-16.30 uur.
 • Voor niet acute vragen, zoals het maken of verzetten van afspraken, kunt u ook een bericht sturen via mijnRadboud.
 • ’s Avonds en in het weekend zijn de casemanagers niet bereikbaar. Voor dringende vragen blijft uw huisarts bereikbaar voor medisch advies. Ook kunt u telefonische contact opnemen met verpleegafdeling C5 van het Radboudumc op 024 - 361 34 24.

Medische Oncologie

Tijdens de eventuele behandelingen met chemotherapie krijgt u een casemanager van de afdeling Medische Oncologie. U kunt contact opnemen met uw casemanager op de volgende manieren: 

 • Telefonisch: 024 - 361 88 00 (call center). Voor spoedzaken is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar. Voor overige vragen kunt u naar dit nummer bellen tijdens kantoortijden.
 • Voor niet acute vragen, waaronder het maken of verzetten van afspraken, kunt u ook een bericht sturen via mijnRadboud.

Radiotherapie

Tijdens uw eventuele behandeling met bestraling krijgt u een casemanager van de afdeling Radiotherapie. U kunt contact opnemen met uw casemanager op de volgende manieren:

 • Telefonisch: 024-361 53 14 (rechstreeks) van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30-11.00 uur en 13.30-15.00 uur.
 • Voor niet acute vragen, waaronder het maken of verzetten van afspraken, kunt u ook een bericht sturen via mijnRadboud.
 • 's Avonds en in het weekend zijn de casemanagers niet bereikbaar. Voor acute vragen kunt u contact opnemen met het Radboudumc op nummer 024 - 361 11 11 en vragen naar de dienstdoende bestralingsarts.

Radboudumc Expertise­centrum voor Gynaecologische Kanker

In ons landelijk en zelfs internationaal erkende Expertisecentrum kunnen vrouwen met (mogelijk) gynaecologische kanker terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Meer informatie


Praten over uw behandelwen­sen Informatie voor patiënten en hun naasten

In het Radboudumc bieden we medisch zinvolle zorg. Dat doen we in samenspraak met u. Als patiënt kunt u meedenken over uw behandeling en daarbij aangeven wat uw wensen daarin zijn. lees meer

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet