Eén aanspreekpunt Casemanagers Gynaecologische oncologie

Na de diagnose kanker komt er veel op u en uw naasten af. Ook krijgt u te maken met (veel) verschillende zorgverleners. Soms is het onduidelijk bij wie u terecht kunt met vragen. Daarom werken we met casemanagers. Casemanagers zijn (oncologie-)verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten aan wie patiënten met kanker én hun naasten vragen kunnen stellen of hun zorgen kunnen uiten op elk moment in het behandel- en zorgproces.

De casemanagers zijn uw vaste aanspreekpunt en houden samen met u overzicht over het hele traject van uw ziekte en behandeling. Zij informeren en begeleiden u vóór, tijdens en na de behandeling, die kan bestaan uit operatie en/of chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling). Op verschillende momenten in uw traject neemt uw casemanager contact met u op of heeft u een afspraak met haar.

Casemanager Gynaecologische oncologie

Bij de start van uw zorgtraject en rondom een eventuele operatie krijgt u een casemanager van de afdeling Gynaecologische Oncologie. U kunt contact opnemen met uw casemanager op de volgende manieren:

 • Telefonisch: 024 - 818 63 34 (rechtstreeks) van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.00 en 14.00-16.30 uur.
 • Voor niet acute vragen, zoals het maken of verzetten van afspraken, kunt u ook een bericht sturen via mijnRadboud.
 • ’s Avonds en in het weekend zijn de casemanagers niet bereikbaar. Voor dringende vragen blijft uw huisarts bereikbaar voor medisch advies. Ook kunt u telefonische contact opnemen met verpleegafdeling C5 van het Radboudumc op 024 - 361 34 24.

Medische Oncologie

Tijdens de eventuele behandelingen met chemotherapie krijgt u een casemanager van de afdeling Medische Oncologie. U kunt contact opnemen met uw casemanager op de volgende manieren: 

 • Telefonisch: 024 - 361 88 00 (call center). Voor spoedzaken is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar. Voor overige vragen kunt u naar dit nummer bellen tijdens kantoortijden.
 • Voor niet acute vragen, waaronder het maken of verzetten van afspraken, kunt u ook een bericht sturen via mijnRadboud.

Radiotherapie

Tijdens uw eventuele behandeling met bestraling krijgt u een casemanager van de afdeling Radiotherapie. U kunt contact opnemen met uw casemanager op de volgende manieren:

 • Telefonisch: 024-361 53 14 (rechstreeks) van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30-11.00 uur en 13.30-15.00 uur.
 • Voor niet acute vragen, waaronder het maken of verzetten van afspraken, kunt u ook een bericht sturen via mijnRadboud.
 • 's Avonds en in het weekend zijn de casemanagers niet bereikbaar. Voor acute vragen kunt u contact opnemen met het Radboudumc op nummer 024 - 361 11 11 en vragen naar de dienstdoende bestralingsarts.
Centrum voor Oncologie Onze organisatie Gynaecologische Oncologie

Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
 • Baarmoederhalskanker, ofwel cervixcarcinoom, is een kwaadaardig gezwel aan de baarmoederhals.

  naar de aandoening


Contact

Casemanagers gynaecologische oncologie
(024) 818 63 34

Dringende medische vragen in de avonduren of in het weekend
(024) 361 34 38

Over Gynaecologische Oncologie

In ons ziekenhuis kunt u voor kwaadaardige gynaecologische aandoeningen terecht bij een gynaecologisch oncoloog. lees meer

Over Gynaecologische Oncologie

Specialist in gynaecologische kanker

In ons ziekenhuis kunt u voor kwaadaardige gynaecologische aandoeningen terecht bij een gynaecologisch oncoloog. Dit is een gynaecoloog die zijn kennis en vaardigheden heeft aangevuld met een tweejarige opleiding. Daardoor is hij/zij deskundig in de behandeling van kwaadaardige aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen.

Combinatie van behandelingen

Als u een vorm van gynaecologische kanker heeft, behandelen we u meestal met een combinatie van chirurgie, medicijnen (chemotherapie) en bestraling (radiotherapie). Bij uw behandeling betrekken we diverse specialisten van ons ziekenhuis. Bijvoorbeeld een radiotherapeut (stralingsbehandeling), een medisch oncoloog (chemotherapie) en soms een oncologisch chirurg. De gynaecologisch oncoloog is uw hoofdbehandelaar en zorgt dat de andere specialisten goed met elkaar samenwerken.

Meer informatie

Gynaecologische kanker wordt ook wel vrouwenkanker genoemd. In de 'Praatkaart Gynaecologische kanker' leest u in het kort over de mogelijke behandelingen. 


Radboudumc Expertise­centrum voor Gynaecologische Kanker

In ons landelijk en zelfs internationaal erkende Expertisecentrum kunnen vrouwen met (mogelijk) gynaecologische kanker terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Binnen ons team van gynaecologisch oncologen hebben we veel ervaring met complexe operaties van gynaecologische tumoren. Ook de wetenschap doet onderzoek naar nieuwe operatietechnieken. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Binnen ons team van gynaecologisch oncologen hebben we veel ervaring met complexe operaties van gynaecologische tumoren. Ook de wetenschap doet onderzoek naar nieuwe operatietechnieken. In 2000 voerden wij als eerste kliniek in Nederland een baarmoedersparende operatie uit bij een vrouw met baarmoederhalskanker. Normaalgesproken verwijderen we bij baarmoederhalskanker de gehele baarmoeder en kunt u niet meer zwanger worden.

Deskundig in baarmoedersparende operaties

Een baarmoedersparende operatie heet trachelectomie. We hebben zoveel ervaring met trachelectomie dat vrouwen uit heel Nederland voor deze operatie naar het Radboudumc komen. Een aantal vrouwen die deze behandeling onderging, heeft inmiddels kinderen. Bij twee vrouwen voerden we deze ingreep uit tijdens hun zwangerschap.

Radicale behandeling eierstokkanker

Ook voor de behandeling van eierstokkanker komen patiënten uit het hele land naar ons ziekenhuis. De kans op overlijden na de behandeling van eierstokkanker is nog steeds zeer hoog. Bij het Radboudumc bieden we vrouwen met deze vorm van kanker een meer radicale behandeling dan gebruikelijk in Nederland. We verwachten dat patiënten met eierstokkanker hierdoor langer leven.

Wij opereren ook buiten het Radboudumc

Onze gynaecologisch oncologen verrichten ook operaties in elf ziekenhuizen in onze regio. De gynaecologen uit deze ziekenhuizen opereren mee en doen zo nieuwe ervaringen op met operatietechnieken. Deze samenwerking biedt u als patiënt veel voordelen. Voorheen kreeg u vaak een operatie door een gynaecoloog in uw eigen ziekenhuis. Vervolgens stuurden zij u door naar het oncologisch centrum van het Radboudumc. Bij ons kreeg u dan een vervolgoperatie door een gynaecologisch oncoloog. Nu komt de gespecialiseerde zorg naar u toe in uw eigen ziekenhuis. Ook uw bezoek hoeft hierdoor niet extra te reizen.

Onze werkwijze

Een reden voor verwijzing door uw huisarts naar de Polikliniek Gynaecologische Oncologie, kan zijn dat u een afwijkend uitstrijkje heeft. U komt ook bij ons terecht als last heeft van bloedverlies na de menopauze of na gemeenschap. lees meer

Onze werkwijze

Een reden voor verwijzing door uw huisarts naar de Polikliniek Gynaecologische Oncologie, kan zijn dat u een afwijkend uitstrijkje heeft. U komt ook bij ons terecht als last heeft van bloedverlies na de menopauze of na gemeenschap. Op de polikliniek onderzoeken we of er inderdaad sprake is van een kwaadaardige aandoening of een voorstadium daarvan.

Verwijscentrum voor Oost-Nederland

Omdat we verwijscentrum voor Oost-Nederland zijn, verwijzen ook gynaecologen uit andere ziekenhuizen patiënten aan ons door. Vaak gaat het dan om complexe vormen van kanker. Met de regionale ziekenhuizen hebben we hier afspraken over, zodat u de best mogelijke behandeling krijgt.

Kijkbuisoperatie

Op onze afdeling opereren we patiënten met gynaecologische kanker zo veel mogelijk via een kijkbuisoperatie. Dit heeft voor u als patiënt een aantal voordelen: u krijgt geen groot litteken, u herstelt sneller en uw opname duurt korter. Meestal heeft u tijdens de operatie ook veel minder bloedverlies. Bij moeilijke kijkbuisoperaties maken we gebruik van een operatierobot. Dit doen we bijvoorbeeld bij een lymfklierverwijdering uit uw buik en bij radicale operaties van baarmoederhalskanker en baarmoederkanker.

Casemanagers

Bij uw eerste afspraak op de Polikliniek Gynaecologische Oncologie maakt u kennis met een casemanager. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die u informatie en ondersteuning geeft en uw vaste contactpersoon wordt tijdens uw behandeltraject. U hoort op de polikliniek hoe u de casemanagers kunt bereiken en wat u van hen kunt verwachten.

Eén aanspreekpunt Casemanagers Gynaecologische oncologie

De casemanagers zijn uw vaste aanspreekpunt en houden samen met u overzicht over het hele traject van uw ziekte en behandeling. Zij informeren en begeleiden u vóór, tijdens en na de behandeling.

lees meer

Polikliniek Familiaire tumoren

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren kunnen mensen met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker in de familie terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling. lees meer

Onderwijs

De afdeling Gynaecologische Oncologie verzorgt verschillende onderwijsactiviteiten. Dit is onderwijs voor bijvoorbeeld studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar ook voor verpleegkundigen en gynaecologen in opleiding. lees meer

Onderwijs

De afdeling Gynaecologische Oncologie verzorgt verschillende onderwijsactiviteiten. Dit is onderwijs voor bijvoorbeeld studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen, maar ook voor verpleegkundigen en gynaecologen in opleiding. Geneeskundestudenten lopen tijdens het co-schap Verloskunde Gynaecologie stage op onze afdeling. Daar doen zij ervaring op in de zorg aan vrouwen met gynaecologische kanker tijdens spreekuren of op onze verpleegafdeling. Ook ontwikkelen ze hun vaardigheden en wonen ze besprekingen bij zoals de patiëntenbesprekingen met medebehandelaars uit het Radboudumc.

De gynaecologen in opleiding zijn afgestudeerd arts en actief betrokken bij de behandeling van onze patiënten. Zij zien patiënten op de polikliniek en de afdeling en doen mee met de operaties. Studenten kijken vanuit hun opleiding kritisch naar de zorg. Dit zorgt ervoor dat we continu werken aan verbetering van de zorg. Doordat de studenten minder routine hebben, kan de zorg langer duren.

Misschien heeft u liever niet dat studenten meekijken of meewerken bij een bepaald onderdeel van uw zorg. Dit kunt u aangeven. Wij houden hier dan rekening mee. 

Wetenschap

Het wetenschappelijk onderzoek van de Gynaecologische Oncologie richt zich op voorkomen van kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen en verbeteren van de behandeltechnieken. lees meer

Wetenschap

Het wetenschappelijk onderzoek van de Gynaecologische Oncologie richt zich op voorkomen van kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen en verbeteren van de behandeltechnieken. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden.

We verrichten al jaren onderzoek naar HPV en baarmoederhalskanker. HPV staat voor humaan papillomavirus. Het is de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Vanuit onze onderzoeksachtergrond willen onze gynaecologisch oncologen besmetting met dit virus voorkomen door middel van HPV-vaccinaties.   

 

Onderzoeken en behandelingen


Onderzoeken

 • Als er veel vocht in uw buikholte (ascites) aanwezig is, kan dit verwijderd worden door middel van een naald en een drain (slangetje).

  naar het onderzoek


Behandelingen

 • De arts verwijdert de baarmoeder en vaak ook de eierstokken en/of eileiders.

  naar de behandeling

Onze mensen

Team Gynaecologische Oncologie

 • Medewerkers
 • Intranet