Behandeling bij vaatmalformaties

Wijnvlekken kunnen behandeld worden met een vaatlaser of flitslamp. Een laser is een heel sterke bron met één kleur licht. Elke lasersoort heeft zijn eigen kleur licht. Voor het behandelen van een wijnvlek wordt een kleur gekozen die kleine bloedvaatjes opnemen. Die bloedvaatjes worden warm en branden van binnenuit weg. De normale huid beschadigt (bijna) niet. Omdat het Radboudumc zelf niet met laser behandelt, kunnen we u hiervoor verwijzen naar een andere kliniek.
 
Intakefase
Het eerste consult
Diagnostische fase
Om een malformatie te onderzoeken maken we een echo, MRI, angiografie (een soort röntgenonderzoek) of we halen een stukje huid weg (biopt).
Onderzoek
Echo
Onderzoek
MRI
Onderzoek
Weefselonderzoek / biopt
Onderzoek
Echogeleide biopt
Behandelfase
Over het algemeen zijn er verschillende behandelopties mogelijk. Hieronder ziet u per type malformatie welke behandeling mogelijk is.
Behandelopties
Behandeling
Arterioveneuze malformatie (AVM)
Behandeling
Capillaire vaatmalformatie
Behandeling
Lymfatische malformatie
Behandeling
Veneuze malformatie
Behandeling
Gecombineerde vaatmalformatie
Nazorgfase
Nazorg
Revalidatie

Intakefase

Het eerste consult


Het eerste consult

Vóór het 1e consult proberen we de (verslagen van de) beeldvormende onderzoeken die al gedaan zijn compleet te hebben. Verder wordt soms bij het 1e consult al meteen een beeldvormend onderzoek en een intake bij anesthesiologie gepland. Andere onderzoeken komen indien nodig in de weken daarna.

Polikliniek Anesthesiologie

Als u binnenkort een behandeling of onderzoek ondergaat waarbij verdoving nodig is, bezoekt u de polikliniek anesthesiologie. lees meer

Diagnostische fase

Om een malformatie te onderzoeken maken we een echo, MRI, angiografie (een soort röntgenonderzoek) of we halen een stukje huid weg (biopt).

Echo


Onderzoek Echografie op Radiologie

Het doel van dit onderzoek is om met behulp van echografie beeld te krijgen van uw organen. lees meer

MRI


Onderzoek MRI-scan

MRI (Magnetische Resonantie Imaging) is een techniek om afbeeldingen van het lichaam te maken met een zeer sterke magneet en radiogolven.

lees meer

Weefselonderzoek / biopt


Onderzoek Afnemen van een huidbiopt (weefselonderzoek)

Bij weefselonderzoek nemen we een stukje van uw huid weg. Dit heet een biopt. We onderzoeken dit weefsel onder de microscoop om de aard en ernst van uw aandoening beter te kunnen beoordelen. De biopsie (het wegnemen van weefsel) gebeurt onder plaatselijke verdoving. lees meer

Echogeleide biopt


Onderzoek Echogeleide biopt

Voor een echogeleide biopt nemen we een klein reepje cellen weg (biopt) uit uw huid op de plek van de huidafwijking. Deze cellen kunnen we verder onderzoeken. Bij dit biopt maken we gebruik van echografie om de juiste locatie te bepalen. Het wegnemen van de cellen heet een punctie. lees meer

Behandelfase

Over het algemeen zijn er verschillende behandelopties mogelijk. Hieronder ziet u per type malformatie welke behandeling mogelijk is.

Behandelopties


Over de behandeling

Over het algemeen zijn er verschillende behandelopties:
 • Niets doen
 • Laserbehandeling
 • Compressietherapie/steunkous
 • Spataderbehandeling
 • Medicatie (antistolling/pijn of sirolimus of ander geneesmiddel)
 • Embolisatie middels alcohol, aethoxysklerol of bleomycine
 • Chirurgie (wegsnijden of reconstructie)
Lees meer

Over de behandeling

Over het algemeen zijn er verschillende behandelopties:

 1. Niets doen
 2. Laserbehandeling
 3. Compressietherapie/steunkous
 4. Spataderbehandeling 
 5. Medicatie (antistolling/pijn of sirolimus als experimenteel geneesmiddel)
 6. Embolisatie middels alcohol, aethoxysklerol of bleomycine
 7. Chirurgie (wegsnijden of reconstructie)

Afhankelijk van de aandoening, de uitgebreidheid van de aandoening, de leeftijd van de patiënt, de klachten en therapeutische voorgeschiedenis, stellen we de diagnose vaak met behulp van een echografie. Aan de hand van een MRI-scan (en/of angiografie) kiezen we een passende behandeling.

Arterioveneuze malformatie (AVM)


De behandeling

Het is niet altijd nodig om vaatmalformaties te behandelen. Als u klachten heeft, bekijken we wat voor u de beste behandeling is. Bij weinig klachten wordt afgewogen of behandeling gewenst en nodig is, gezien de mogelijke complexiteit en intensiteit van de behandeling.

Behandeling Vaatkluwen in de hersenen (AVM)

Het doel van de behandeling is de totale uitschakeling van de AVM om een bloeding te voorkomen of klachten te verminderen/tot stilstand te brengen. Om het doel te bereiken zijn er verschillende behandeltechnieken. lees meer

Behandeling Embolisatie van een vaatmalformatie

Embolisatie is het afsluiten (emboliseren) van een vat. De embolisatie procedure is afhankelijk van wat voor soort vaatmalformatie u heeft. De behandeling vindt plaats onder algehele narcose.

lees meer

Capillaire vaatmalformatie


De behandeling

Het is niet altijd nodig om vaatmalformaties te behandelen. Als u klachten heeft, bekijken we wat voor u de beste behandeling is. Bij weinig klachten wordt afgewogen of behandeling gewenst en nodig is, gezien de mogelijke complexiteit en intensiteit van de behandeling.

Behandeling bij vaatmalformaties

Wijnvlekken kunnen behandeld worden met een vaatlaser of flitslamp. lees meer

Lymfatische malformatie


De behandeling

Het is niet altijd nodig om vaatmalformaties te behandelen. Als u klachten heeft, bekijken we wat voor u de beste behandeling is. Bij weinig klachten wordt afgewogen of behandeling gewenst en nodig is, gezien de mogelijke complexiteit en intensiteit van de behandeling.

Behandeling bij lymfatische malformatie

Een lymfatische malformatie kan worden ingespoten met een vloeistof waardoor deze van binnen verschrompelt. lees meer

Behandeling bij lymfatische malformatie

Een lymfatische malformatie kan worden ingespoten met een vloeistof waardoor deze van binnen verschrompelt. Dit kan klachten verminderen. Deze behandeling vindt over het algemeen plaats onder narcose. U of uw kind moet soms meerdere behandelingen ondergaan om tot het beste resultaat te komen. Ook compressie met bijvoorbeeld een steunkous kan een goede behandeling zijn.


Behandeling Embolisatie van een vaatmalformatie

Embolisatie is het afsluiten (emboliseren) van een vat. De embolisatie procedure is afhankelijk van wat voor soort vaatmalformatie u heeft. De behandeling vindt plaats onder algehele narcose.

lees meer

Veneuze malformatie


De behandeling

Het is niet altijd nodig om vaatmalformaties te behandelen. Als u klachten heeft, bekijken we wat voor u de beste behandeling is. Bij weinig klachten wordt afgewogen of behandeling gewenst en nodig is, gezien de mogelijke complexiteit en intensiteit van de behandeling.

Behandeling bij veneuze malformatie

De klachten van een veneuze malformatie verminderen vaak door het dragen van een steunkous of zwachtel. lees meer

Behandeling bij veneuze malformatie

De klachten van een veneuze malformatie verminderen vaak door het dragen van een steunkous of zwachtel. Soms kunnen we ook een vloeistof inspuiten waardoor de vaatwanden aan de binnenkant aan elkaar plakken (embolisatie). Dit lijkt op de behandeling van spataders. Andere behandelingen zijn inspuiten met alcohol (dit gebeurt onder narcose) of een operatie. 
 

Behandeling Embolisatie van een vaatmalformatie

Embolisatie is het afsluiten (emboliseren) van een vat. De embolisatie procedure is afhankelijk van wat voor soort vaatmalformatie u heeft. De behandeling vindt plaats onder algehele narcose.

lees meer

Gecombineerde vaatmalformatie


Behandeling bij gecombineerde vaatmalformatie

De behandeling bij complexe vaatmalformatie is bij iedereen anders en bestaat uit een combinaties van behandelingen zoals steunkous, inspuitbehandeling (embolisatie), (spatader)chirurgie of medicijnen zoals sirolimus of antistolling.

De behandeling

Het is niet altijd nodig om vaatmalformaties te behandelen. Als u klachten heeft, bekijken we wat voor u de beste behandeling is. Bij weinig klachten wordt afgewogen of behandeling gewenst en nodig is, gezien de mogelijke complexiteit en intensiteit van de behandeling.

Nazorgfase

Nazorg


Controle

Na een behandeling wordt vaak een telefonisch consult gepland. Vandaar uit worden plannen gemaakt voor vervolgcontroles of een vervolgbehandeling. lees meer

Controle

Na een behandeling wordt vaak een telefonisch consult gepland. Van daaruit worden plannen gemaakt voor vervolgcontroles of een vervolgbehandeling. Dit is afhankelijk van het effect van de behandeling en restklachten/ afwijkingen. Het plannen van een nieuwe behandeling gaat altijd in afstemming met u.

Locatie van de nazorg

Controles vinden vooral in het Radboudumc plaats, zo mogelijk via een telefonisch of videoconsult.

Revalidatie


Over uw revalidatie

Alle behandeling hebben potentiële bijwerkingen, zo ook de behandeling met embolisatie. Soms ontstaan tijdelijk wondjes na embolisatie. Vaak is er pijn en kan er verminderde beweging of (tijdelijke) contractuurvorming (bewegingsbeperking) optreden.

Betrokken specialisten

Tijdens uw revalidatie kunt u onder andere ondersteuning krijgen van:
 • Een kinderfysiotherapeut
 • Een psycholoog
 • Het pijnteam
 • De logopedie
 • Maatschappelijk werkers
 • Medewerkers
 • Intranet