Kwaliteit van uw zaad

Omgevingsfactoren zorgen voor een tijdelijke vermindering van de zaadkwaliteit. Hieronder vallen roken, alcoholconsumptie, drugsgebruik, gebruik van anabole steroïden, het gebruik van sommige medicijnen en een hoge temperatuur van de zaadballen (bijvoorbeeld door koorts maar ook door saunabezoek). Wij adviseren u daarom dit zo veel mogelijk te beperken; een gezonde leefstijl is ook goed voor zaadcellen.
Patiëntenzorg Aandoeningen Vruchtbaarheidsproblemen bij mannen

Wat zijn vruchtbaarheidsproblemen bij mannen?

Er zijn geen symptomen voor verminderde vruchtbaarheid, behalve dat het niet lukt om zwanger te worden. Als een man verminderd vruchtbaar is, betekent dit meestal dat er een probleem is met zijn zaadcellen. lees meer

Wat zijn vruchtbaarheidsproblemen bij mannen?

Er zijn geen symptomen voor verminderde vruchtbaarheid, behalve dat het niet lukt om zwanger te worden. De hoeveelheid van uw zaadlozing zegt bijvoorbeeld niets over de hoeveelheid of de kwaliteit van de zaadcellen. Ook eventuele erectieproblemen staan los van de vruchtbaarheid. Mannen zijn bijna nooit helemaal onvruchtbaar, maar zijn minder vruchtbaar (subfertiliteit). Bij ongeveer 30% van de paren die niet zwanger worden, komt dat door een verminderde vruchtbaarheid van de man. Als een man verminderd vruchtbaar is, betekent dit meestal dat er een probleem is met zijn zaadcellen.

Problemen met zaadcellen

Zaadcellen worden geproduceerd in de zaadballen (testes). Onder normale omstandigheden worden er iedere dag vele tientallen miljoenen zaadcellen geproduceerd. Als er problemen met de zaadcellen zijn, kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • Er worden te weinig of zelfs helemaal geen zaadcellen geproduceerd; 
  • Er worden genoeg zaadcellen aangemaakt, maar deze zaadcellen bewegen niet of onvoldoende;
  • Er worden genoeg zaadcellen aangemaakt, maar de zaadcellen zijn afwijkend van vorm;
  • Een combinatie van bovenstaande factoren: er worden te weinig zaadcellen aangemaakt en de zaadcellen die aangemaakt worden bewegen slecht én zijn afwijkend van vorm. Dit noemen we oligo astheno teratozoospermie (OAT);
  • Er worden genoeg zaadcellen aangemaakt, maar deze komen niet in de zaadlozing terecht, bijvoorbeeld omdat de zaadleiders verstopt zijn of ontbreken.  
  • Er kunnen zich antistoffen tegen zaadcellen in de zaadlozing bevinden, waardoor de zaadcellen minder goed gaan bewegen en/of minder goed een eicel kunnen bevruchten;
  • Er worden wel zaadcellen gemaakt, maar deze zijn beschadigd door bijvoorbeeld ziekte, bepaalde medicijnen, roken, cannabis gebruik etc.

Oorzaken van zaadproblemen

Voor het ontstaan van zaadproblemen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

lees meer

Oorzaken van zaadproblemen

Voor het ontstaan van zaadproblemen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

Soms is een slechte zaadkwaliteit het gevolg van eerdere problemen. Zoals een niet of te laat ingedaalde zaadbal (cryptorchisme), spataderen in de balzak (varicocele), een op volwassen leeftijd doorgemaakte besmetting met de bof of een ernstige beschadiging van de zaadbal(len); bijvoorbeeld door een voetbal in het kruis of een draaiing van de zaadballen (torsio testis).

Sommige oorzaken zijn genetisch. Zo zijn bij patiënten met taaislijmziekte de zaadleiders vaak niet goed aangelegd of ontbreken ze. Sommige genetische afwijkingen zorgen ervoor dat de zaadcellen niet bewegen, zoals bij het Kartagener en Kallman syndroom. Bij andere afwijkingen (bijvoorbeeld bij mutaties op het Y-chromosoom in de AZF regio en het Klinefelter syndroom) ontwikkelen zaadcellen zich niet goed. Er worden steeds meer genetische oorzaken gevonden; het Radboudumc is vooruitstrevend in het onderzoek hiernaar en zo zal bij meer mannen een genetische diagnose gesteld kunnen worden.

Het gebeurt ook vaak dat de oorzaak onbekend blijft.

Sommige behandelingen (bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling) kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid of zelfs onvruchtbaarheid. In deze gevallen is het mogelijk om vóór de start van de anti-kanker therapie zaadcellen in te laten vriezen, die na genezing gebruikt kunnen worden zodra er een kinderwens ontstaat.

 

Radboudumc boven landelijk gemiddelde resultaten IVF/ICSI

Onze resultaten liggen de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde. Per gestarte IVF/ICSI behandeling ligt de kans op een doorgaande zwangerschap de afgelopen jaren tussen de 20 en 30%

bekijk grafieken

Radboudumc boven landelijk gemiddelde resultaten IVF/ICSI

De meeste IVF klinieken publiceren hun resultaten van vruchtbaarheidsbehandelingen op internet. Dan kunt u een beeld krijgen van hun prestaties. Bij het vergelijken van die resultaten is het belangrijk om te weten hoe de succeskans precies berekend is; wordt de kans op een zwangerschap bijvoorbeeld genoemd per gestarte cyclus, per punctie of per terugplaatsing? De kans op een zwangerschap per terugplaatsing zal hoger zijn dan per gestarte cyclus, omdat niet elke gestarte cyclus leidt tot een terugplaatsing. Ook is er een verschil tussen een positieve zwangerschapstest en een doorgaande zwangerschap, en de definitie voor een doorgaande zwangerschap kan per kliniek verschillen. Om een echte vergelijking te kunnen maken, moeten dus ook vergelijkbare berekeningen gebruikt worden.

In de onderstaande grafiek laten we zien hoe de resultaten van het Radboudumc zijn in vergelijking met de gemiddelde resultaten van alle klinieken in Nederland. Deze cijfers zijn op dezelfde manier berekend; de kans op een doorgaande zwangerschap per gestarte cyclus (ieder jaar gepubliceerd op de website van NVOG). Met doorgaande zwangerschap bedoelen we hier: 10 weken zwanger vanaf de datum van de punctie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen IVF en ICSI.

Grafiek
Grafiek

bron: De gynaecoloog website, IVF resultaten, IVF-cijfers 2021: meer IVF-behandelingen en meer IVF-babies 

In de grafieken is te zien dat de gemiddelde landelijke zwangerschapskans (donkerblauwe balkjes) vrijwel stabiel is in de afgelopen jaren. De zwangerschapskans bij het Radboudumc (lichtblauwe balkjes) ligt stabiel vergelijkbaar met of hoger dan het landelijk gemiddelde voor zowel IVF als ICSI. 

 


Kwaliteit van uw zaad

Omgevingsfactoren zorgen voor een tijdelijke vermindering van de zaadkwaliteit. leefregels

Onderzoek

Als zwanger worden bij u en uw partner niet lukt, doen we meestal als eerste een zaadonderzoek. lees meer

Behandeling Invriezen zaadcellen

Voorafgaand aan een behandeling kunnen zaadcellen ingevroren worden. Deze zaadcellen kunnen later gebruikt worden voor een vruchtbaarheidsbehandeling.

lees meer

Contact

Voortplantingsgeneeskunde

(024) 361 66 44


Naar uw afspraak adres & route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Afspraak op weekdagen of in het weekend

Bij Voortplantingsgeneeskunde gaan afspraken 7 dagen per week door. In het weekend is de looproute en aanmeldprocedure voor onze afdeling anders dan door de week.   

Wij zijn telefonisch bereikbaar op (024) 361 66 44 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 859

Voortplantings­geneeskunde

Bij voortplantingsgeneeskunde houden we ons bezig met behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen en hormonale stoornissen.

lees meer

Klinefelter syndroom

Normaal gesproken heeft een jongen één X-chromosoom en één Y-chromosoom (46XY). Als uw zoon een extra X-chromosoom heeft, spreken we van het Klinefelter syndroom (47XXY). Kenmerken van Klinefelter is verminderde vruchtbaarheid en gedragsproblemen. lees meer

Ervaringen van patiënten

Wilt u weten hoe andere patiënten de behandeling hebben ervaren? lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet