Team bij zaadbalkanker

Team

Voor u als patiënt met zaadbalkanker staat een multidisciplinair team van specialisten klaar. Dit team bestaat uit een uroloog, een radioloog, een nucleair geneeskundige, een patholoog, een internist-oncoloog, een radiotherapeut en een team van verpleegkundig specialisten en oncologie-verpleegkundigen. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in zaadbalkanker.

Omdat u tijdens uw ziekenhuisbezoeken te maken krijgt met verschillende specialisten, is het prettig als u en uw naasten tijdens uw hele behandelproces een vast aanspreekpunt hebben. Daarom is altijd één van de betrokken medisch specialisten uw hoofdbehandelaar, en één (of meer) van de verpleegkundigen uw casemanager. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners. De casemanager houdt samen met u het overzicht over de onderzoeken en behandelingen die u krijgt. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u deze altijd met de casemanager bespreken.
 


Wat is zaadbalkanker?

Bij zaadbalkanker ontstaat kanker in de cellen die het zaad aanmaken: de kiemcellen. De aandoening komt niet zo vaak voor en treft vooral jongere mannen tussen de 15 en 40 jaar oud. lees meer

Wat is zaadbalkanker?

Bij zaadbalkanker ontstaat kanker in de cellen die het zaad aanmaken: de kiemcellen. De aandoening komt niet zo vaak voor en treft vooral jongere mannen tussen de 15 en 40 jaar oud. Er is niet veel bekend over de oorzaken van zaadbalkanker. Er zijn wel risicofactoren bekend:

 • Niet ingedaalde zaadballen tijdens de babytijd;
 • Een familielid met zaadbalkanker;
 • Verschrompelde zaadballen.

Symptomen en verloop van de ziekte

De meeste mannen bij wie zaadbalkanker wordt vastgesteld, hebben zelf een verandering aan een zaadbal gemerkt. Deze verandering kan bestaan uit een zwelling of verharding in de zaadbal. Hierdoor voelt de zaadbal anders aan. Deze zwelling kan soms pijn doen, maar dat hoeft niet altijd. Ongeveer een derde van de patiënten heeft last van een dof, zwaar gevoel in de onderbuik, achter de balzak of in de balzak zelf.

Soms wordt zaadbalkanker vastgesteld vanwege klachten die patiënten hebben door de uitzaaiingen. Deze klachten worden meestal veroorzaakt door een zwelling van de lymfeklieren. Zaadbalkanker is een snel groeiende vorm van kanker. Hierom is het belangrijk om de ziekte vroeg te ontdekken.

Door de behandeling van zaadbalkanker kunnen uw zaadcellen misvormen. Dit kan problemen opleveren, waardoor wij u aanraden zwangerschap te voorkomen tijdens de behandeling. Na de behandeling kunt u problemen ervaren met vruchtbaarheid. Deze onvruchtbaarheid is soms tijdelijk (tot één jaar) en soms meer permanent. Voorafgaand aan de behandeling kunt u uw zaad in laten vriezen voor toekomstig gebruik.
 


Contact

Polikliniek Urologie

Bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
(024) 361 38 03

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Onderzoeken bij zaadbalkanker

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij zaadbalkanker, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Deze zal u lichamelijk onderzoeken. Als uw huisarts een verdenking op zaadbalkanker heeft, zal hij u doorverwijzen naar een uroloog. Deze kan een aantal onderzoeken uitvoeren.
 • De arts neemt bloed bij u af. Hij onderzoekt dit op een aantal waarden en bepaalt mede afhankelijk hiervan het vervolgonderzoek.


 • Urinesediment

  Als uw urine wordt onderzocht op sediment, bekijkt het laboratorium of er niet oplosbare stoffen in uw urine voorkomen. Deze stoffen zijn meestal afkomstig uit het bloed. Ook kan het gaan om stofwisselingsproducten, bacteriën of schimmels. Dit onderzoek wordt gedaan bij klachten die wijzen op stofwisselingsziekten, nierziekten en urineweginfecties. Ook wordt het gedaan als routine onderzoek bij zwangerschap, ziekenhuisopname en voor een operatie.

Behandeling bij zaadbal­kanker

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kiest samen met u de juiste behandeling. De behandeling kan erop gericht zijn om te genezen of om de ziekte te remmen.
 • De behandeling van zaadbalkanker begint altijd met het verwijderen van de zaadbal.

  naar de behandeling


 • Chemotherapie

  Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om de kwaadaardige kankercellen te doden of celdeling te remmen. Bij zaadbalkanker krijgt u chemotherapie als de kanker is uitgezaaid naar andere plekken in uw lichaam.

  De oncologisch uroloog en de internist-oncoloog zijn beiden betrokken bij deze behandeling. Een van beiden voert deze behandeling bij u uit, ondersteund en bijgestaan door een team van verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen. Afhankelijk van wie u behandelt, vindt de behandeling plaats op de polikliniek van de afdeling Urologie of op de dagbehandeling van de afdeling Medische oncologie.

  Voorbereiding

  Voordat u begint met de chemotherapie is een aantal voorbereidingen nodig. U krijgt uiteraard een informatiegesprek over de behandeling. Daarnaast controleert de arts uw bloed en soms uw gebit. Soms krijgt u aanvullende medicijnen als ondersteunende behandeling.

  Verloop van de behandeling

  De behandeling bestaat uit toediening van cytostatica. Voor het beste resultaat dienen we u vaak een combinatie van verschillende soorten toe. Dit gebeurt via het bloed. U krijgt chemotherapie als een kuur. Dit betekent dat u een periode medicijnen krijgt en een periode niet. Hoe lang het toedienen van de medicijnen duurt, is afhankelijk van de methode. Het kan vijf minuten duren maar ook een paar dagen.

  Na de behandeling

  De cytostatica tasten niet alleen de kankercellen maar ook de goedaardige cellen aan. Hierdoor ondervindt u vaak nog bijwerkingen na de behandeling. Deze verschillen per medicijn en zijn afhankelijk van uw lichamelijke conditie en lichaam. De bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit misselijkheid, darmstoornissen, vermoeidheid, haaruitval en een verhoogd risico op infecties.

  Resten van de medicijnen kunnen nog acht dagen na de behandeling aanwezig zijn in uw lichaamsvocht. Hierom is het belangrijk om een aantal maatregelen te nemen om mensen in uw omgeving niet bloot te stellen aan cytostatica. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u zittend plast en met de deksel naar beneden doorspoelt. Ook kunt u het beste het toilet één keer per dag reinigen. Braaksel kunt u door het toilet spoelen. Gedurende deze periode moet u een condoom gebruiken bij geslachtsgemeenschap.


Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Team bij zaadbalkanker

Voor u als patiënt met zaadbalkanker staat een multidisciplinair team van specialisten klaar. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in zaadbalkanker. meer over ons team

Polikliniek AYA

De AYA-poli is bedoeld voor adolescenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar die kanker hebben of hebben gehad. lees meer

Verwijzing naar de afdeling urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak (ook voor second opinion en tertiaire verwijzing) stuurt uw huisarts of verwijzend specialist ons een schriftelijke verwijzing. meer informatie

Verwijzing naar de afdeling urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak (ook voor second opinion en tertiaire verwijzing) stuurt uw huisarts of verwijzend specialist ons een schriftelijke verwijzing. Als wij deze hebben ontvangen, krijgt u een afspraak, een vragenlijst over uw gezondheidstoestand en een vragenlijst voor de persoonsgegevens toegestuurd. Komt de datum/tijd voor het eerste spreekuur u niet uit? Bel ons dan naar de polikliniek Urologie om de afspraak te verzetten op onderstaand nummer tussen 8.00 en 17.00 uur (volg het keuzemenu).


Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet