Wat is een Ablatie? Uitleg over de behandeling

Er zijn 3 vormen van ablatie:

Microwave Ablatie

Microwave ablatie (MWA) is een techniek waarbij de afwijking met warmte wordt vernietigd. Die warmte wordt opgewekt door microgolven. Dit heet ook wel ‘thermische ablatie’ of ‘warmteablatie’. We passen deze techniek  toe bij lever- en longtumoren.

Radio Frequente Ablatie

Een andere vorm van warmteablatie is Radiofrequente ablatie (RFA). Ook hierbij wordt de afwijking met warmte behandeld. In tegenstelling tot MWA worden radiogolven gebruikt in plaats van microgolven. We passen deze techniek toe bij lever- en bottumoren.

Cryoablatie

Cryoablatie is een behandeling waarbij de arts de afwijking bevriest. Cryo komt van het Griekse woord kryos en betekent ijskoud. We passen deze techniek voornamelijk toe bij veneuze malformaties, prostaat- en niertumoren. Voor cryoablatie van de prostaat is specifieke voorlichting beschikbaar. Deze vindt u hier.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 1 tot 3 uur.

Risico's en bijwerkingen

Bij elke behandeling kunnen complicaties optreden.

lees meer

Risico's en bijwerkingen

Bij elke behandeling kunnen complicaties optreden, zoals een wondinfectie of een bloeding. Deze zijn afhankelijk van het type behandeling en de plek die behandeld wordt. Op de polikliniek interventieradiologie zullen we vooraf met u bespreken wat de mogelijke risico’s van uw behandeling zijn.

Wat er gaat gebeuren Stapsgewijs uitleg

 • Gesprek met de interventieradioloog.

  lees meer


  Bezoek Polikliniek

  Op de polikliniek Interventieradiologie bespreekt de interventieradioloog met u welke behandelmethode in uw geval het beste is. En wat de risico's zijn van de methode.
  Ook bespreekt de interventieradioloog de volgende onderwerpen met u

  Medicatie

  De interventieradioloog bespreekt met u welke medicatie u gebruikt. In sommige gevallen is het nodig om bepaalde medicatie voor de operatie te staken (bloedverdunners bijvoorbeeld). Spreekt u in dat geval duidelijk af wanneer u weer met de medicatie kunt starten.

  MRI

  Afhankelijk van het type behandeling  dat u krijgt, kan het zijn dat de behandeling plaatsvindt in de MRI-scanner. De interventieradioloog zal dit met u bespreken. In dat geval vragen wij u voorafgaand aan de behandeling een aanvullende vragenlijst in te vullen om te controleren of u veilig een MRI-scan kunt ondergaan. Meer lezen over de MRI.

  Contrastmiddel

  Tijdens de behandeling maken we gebruik van contrastmiddel. Het is mogelijk dat u in het verleden een allergische reactie op contrastmiddel heeft gehad. De interventieradioloog zal u vragen naar een dergelijke allergie. Met de juiste voorbereiding kunnen we een allergische reactie namelijk voorkomen.
  Ook zal de interventieradioloog met u bespreken of u vooraf veel moet drinken vanwege het contrastmiddel. Dat is niet bij elk contrastmiddel nodig.

  Voorbereiding op de behandeling

  De interventieradioloog zal met u bespreken dat u nuchter moet zijn. Meer hierover leest u onder Voorvereiden op de behandeling.
   

 • Bezoek Anesthesioloog

  U heeft een aparte afspraak met de anesthesioloog. Deze zal beoordelen of u veilig in slaap kunt worden gebracht (narcose) tijdens de behandeling. Meer informatie over deze afspraak vindt u hier.

 • Voorbereiden op de behandeling

  MRI

  Als de behandeling plaatsvindt in de MRI-scanner, heeft de interventieradioloog dit met u besproken.
  U vult de vragenlijst in ruim voordat de behandeling plaatsvindt. Liefst 3 weken voor de behandeling.

  Medicatie

  Stop op het juiste moment met het innemen van bepaalde medicatie als dit met u is afgesproken (zoals bepaalde boedverdunners).

  Contrastmiddel

  Dit is alleen van toepassing als de behandeling NIET op de MRI plaatsvindt.
  Contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Een zeldzame bijwerking van dit contrastmiddel is het optreden van nierschade. Het risico op het ontstaan van nierschade is vooral aanwezig bij patiënten met reeds verminderde nierfunctie en bij mensen die weinig drinken. Daarom wordt voorafgaand aan de behandeling de nierfunctie gecontroleerd. Ook kan goed drinken voor- en na de behandeling helpen om nierschade te voorkomen. Het advies is om 2 liter per dag te drinken en voldoende zout te gebruiken (bijvoorbeeld door het drinken van een extra kop bouillon) op de dag voorafgaand aan de behandeling en tot 24 uur na de behandeling. Indien u een vochtbeperking heeft of plotselinge veranderingen in uw gezondheidstoestand heeft die leiden tot veel vochtverlies (ernstige diarree, braken, hoge koorts) vragen wij u om contact op te nemen met uw behandelend arts of de afdeling Interventie Radiologie.

  Nuchter

  Het is de bedoeling dat u 6 uur voor de behandeling nuchter bent, waarschijnlijk moet u hier thuis al mee beginnen. Nuchter betekent: niet eten en niet roken. Tot 2 uur vóór de behandeling mag u nog wel heldere vloeistoffen drinken (koffie en thee zonder melk, sap zonder pulp, water en aanmaaklimonade).

  Zwangerschap

  Als u zwanger bent (of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent), dient u dit tijdig door te geven aan uw arts. Tijdens de behandeling maken we gebruik van röntgenstraling en contrastmiddel. Dit kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. In overleg met u besluiten we of de behandeling kan wachten tot na de zwangerschap.
   

 • Opname

  Voorafgaand aan de behandeling wordt u opgenomen op de verpleegafdeling.
  U meldt zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling.
  Vanuit de verpleegafdeling wordt u met een bed naar de locatie van de behandeling gebracht.

 • Behandeling

  Op de operatiekamer wordt u eerst in slaap gebracht door de anesthesioloog en anesthesiemedewerker. Vervolgens desinfecteren we de huid en wordt u toegedekt met steriele doeken. Via een kleine opening (enkele millimeters) in de huid plaatst de interventieradioloog één of meerdere naald(en) in de afwijking. Om er zeker van te zijn dat de naald op de juiste plaats zit, wordt met behulp van medische beeldvorming zoals MRI, CT, röntgendoorlichting en/of echografie de exacte locatie bepaald. Als de naald op de goede plaats zit, wordt de ablatie gestart. Afhankelijk van de gekozen techniek wordt de afwijking hierbij verbrand of bevroren.
  De behandeling duurt ongeveer 1 tot 3 uur.

 • Na de behandeling

  Na de behandeling wordt u naar de verkoeverkamer, ook wel de uitslaapkamer, gebracht. Dit is een aparte ruimte vlakbij de operatiekamer waar u wakker wordt van de narcose. U wordt opnieuw aangesloten aan bewakingsapparatuur en enige tijd door een gespecialiseerde verpleegkundige in de gaten gehouden. Als alles goed met u gaat en u voldoende wakker bent, mag u terug naar de verpleegafdeling. In overleg met de interventieradioloog mag u meestal de volgende dag naar huis.
  Als met u is afgesproken dat u na de behandeling weer kunt starten met bepaalde medicatie, denkt u er dan aan om de medicatie weer in te nemen.
   

 • Naar huis

  Treden er na de behandeling problemen op, neemt u dan contact op met de interventieradioloog of de huisarts.

  U moet direct contact opnemen met het ziekenhuis als:
  • u na de behandeling koorts heeft boven de 38,5 graden Celsius of langer dan 24 uur vanaf 38 graden Celsius
  • u na de behandeling ernstige (buik)pijn heeft die niet verdwijnt na het innemen van de voorgeschreven pijnstillers of met de maximum hoeveelheid paracetamol (4x daags 2 tabletten van 500 mg)
  Binnen kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Interventie radiologie, telefoon 024-3616655. Na 17:00 uur en in de weekenden kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Radiologie. Belt u hiervoor met 024-3611111 en vraagt u dan naar de dienstdoende radioloog in verband met een vraag na een behandeling door de interventieradioloog.

Contact met de afdeling Interventie Radiologie

voor uw vragen of als u verhinderd bent en een nieuwe afspraak wilt maken

lees meer

Contact met de afdeling Interventie Radiologie

Voor rechtstreeks contact met de afdeling Interventie Radiologie, kunt u bellen met 024-3616655.
U kunt hier terecht als u nog vragen heeft of als u uw afspraak wilt verzetten of wilt annuleren.

Wij zijn bereikbaar van
8.15- 16.30 uur.