Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc leveren we kwalitatief de beste zorg omdat:
 • U wordt behandeld door een neurochirug gespecialiseerd in hersenvaat aandoeningen. Hij wordt bijgestaan door een team van hersenvaat-specialisten zoals de neurologen, neuro-radioloog;
 • U Individuele begeleiding krijgt door de verpleegkundig specialist waarbij u makkelijk met al uw vragen terecht kunt;
 • Wij patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek doen naar SAB hersenaneurysma’s en de behandeling daarvan.
Patientenzorg Behandelingen Aneurysma in de hersenen

Over de behandeling

Er zijn verschillende manieren om een aneurysma te behandelen. Het doel van alle behandelingen is om het ontstaan van een nieuwe bloeding te voorkomen.

Waarom naar het Radboudumc?

Er zijn verschillende redenen waarom wij in het Radboudumc kwalitatief de beste zorg leveren.

lees meer

De behandeling

 • Een hersenaneurysma dat niet heeft gebloed, behandelen we niet altijd. Een aneurysma dat wel een bloeding heeft veroorzaakt wordt binnen 3 dagen behandeld. Dit kan op 2 verschillende manieren.

  lees meer


  Wel of geen behandeling

  Een hersenaneurysma dat niet heeft gebloed, behandelen we niet altijd. Uw behandelend neurochirurg bepaalt samen met u of het aneurysma wordt behandeld. Uw algehele gezondheid, leeftijd, de plaats, grootte en vorm van het aneurysma, risico's van de behandeling en uw behandelwens spelen een rol in de beslissing of het aneurysma wordt behandeld en welke behandeling het beste is.
   
  Een aneurysma dat een bloeding heeft veroorzaakt wordt binnen 3 dagen behandeld. We proberen te voorkomen dat er een volgende bloeding plaatsvindt. Dit doen we door het aneurysma af te sluiten. Dit kan op verschillende manieren.

 • Operatieve behandeling

  De arts maakt een luikje in uw schedeldak, zodat hij bij het aneurysma kan. Hij of zij zet een klemmetje (clip) op de hals/nek van het aneurysma, zodat er geen bloed meer naar de uitstulping gaat. Het plaatsen van dat klemmetje noemen we ‘clipping’.

 • Behandeling via de liesslagader

  Via een slangetje in de liesslagader voert de neurochirurg een catheter op naar het aneurysma waar hij of zij het aneurysma opvult met spiraaltjes (coils). Deze krijgt dan geen bloed meer en is afgesloten.

  Soms wordt een stent geplaatst voor het aneurysma. Dat is een soort kokertje van gaas. Het kokertje wordt via de lieskatheter op de juiste plaats geschoven. Het gebruik van een stent kan de behandeling van moeilijk behandelbare aneurysma’s mogelijk en veiliger maken. Er is veel onderzoek en ontwikkeling op het gebied van stents. Er wordt in ons ziekenhuis een aantal verschillende stents gehanteerd waarover de neurochirurg u informeert als dit voor u van toepassing is.
   
  Veruit de meeste hersenaneurysma’s worden momenteel via de liesslagader behandeld. Een voordeel hiervan is dat u geen open operatie nodig heeft. Een nadeel is dat we het aneurysma soms niet in één keer en definitief met coils kunnen afsluiten. U heeft dan regelmatige controlefoto's en soms meerdere behandelingen nodig.
   
  Uw behandelend neurochirurg bespreekt met u welke behandeling het beste is en komt samen met u tot een behandelplan.

Wanneer behandeling?

U krijgt één van de genoemde behandelingen wanneer u een subarachnoïdale bloeding (SAB) heeft gehad door een gescheurd hersenaneurysma. Wanneer we bij u een aneurysma ontdekken dat niet gebloed heeft, overwegen we of het behandeling nodig is.

Contact

Heeft u vragen? Stel ze dan aan de verpleegkundig specialist. U kunt contact met haar opnemen via telefoonnummer (024) 361 50 85 of via e-mailadres harriette.petersen-baltussen@radboudumc.nl.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Aneurysma in de hersenen

Bij een aneurysma in de hersenen steekt de wand van een hersenslagader uit. Het aneurysma zit bijna altijd op de splitsing van twee slagaders.

lees meer

Na de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Afhankelijk van uw behandeling verblijft u na de behandeling op Medium Care (MC) of op de verkoeverkamer. U hoort voor de behandeling waar u naartoe gaat.

lees meer

Na de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Verblijf na de behandeling bij hersenaneurysma dat niet heeft gebloed

Na de behandeling verblijft u een aantal uren op de verkoeverkamer. De verpleegkundige controleert zeer regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en uw wond (of insteekopening van de lies). U bent verbonden aan bewakingsapparatuur, infusen en u heeft een blaaskatheter. Op de wond of insteekopening zit een pleister. Als er geen problemen zijn, gaat u naar de verpleegafdeling Neurochirurgie. Ook daar wordt u regelmatig gecontroleerd.

Platte bedrust

Als uw behandeling via de liesslagader wordt gedaan, moet u de eerste 4 uur na de behandeling plat op bed blijven liggen. U mag 4 uur lang het been dat voor de behandeling is gebruikt niet buigen. Als u bloedverdunners gebruikt  krijgt u meestal een extra drukverband. Dit verband blijft 4 uur zitten en voorkomt dat u een grote blauwe plek krijgt. De verpleegkundige vertelt u wanneer u uit bed mag.

Meestal wordt de insteekopening van de slagader gesloten met een Angio-SealTM. Dit is een soort plugje. In sommige gevallen is dit niet mogelijk. In dat geval wordt na het verwijderen van de katheter uw lies 15 á 20 minuten afgedrukt. U krijgt daarna een drukverband in uw lies. De verpleegkundige vertelt u wanneer u uit bed mag. De Angio-SealTM lost in de loop van 3 maanden op.

Naar huis

Als u bent hersteld van de operatie mag u naar huis. Dit kan al de eerste of tweede dag na de operatie zijn. De zaalarts bespreekt de planning van het ontslag en de vervolgafspraken met u.
Bent u via de lies behandeld? Dan mag u vijf dagen na de operatie geen dingen doen waarmee er druk op de lies komt. U mag bijvoorbeeld niet zwaar tillen, persen, autorijden of fietsen. U mag 24 uur na de operatie douchen.

Als u na ontslag nieuwe medicijnen moet slikken, ontvangt u een recept. U kunt met dit recept terecht bij de Radboud Apotheek (hoofdingang, route 459) of bij uw eigen apotheek. Heeft u hechtingen die niet vanzelf oplossen? Uw huisarts kan deze na acht dagen verwijderen. U krijgt hierover informatie van de verpleegkundige.

Problemen?

Heeft u een van de onderstaande symptomen? Neem dan contact op met de verpleegafdelingafdeling neurochirurgie. Dat kan via telefoonnummer. Indien nodig krijgt u een arts aan de telefoon.
 • U voelt zich suffer worden
 • U bent misselijk en moet braken
 • U heeft uitvalsverschijnselen zoals bemoeilijkte spraak of verminderde kracht
 • De wond of lies zwelt
 • De wond of lies wordt rood en de pijn neemt toe
 • Er komt bloed, vocht of pus uit de wond of de lies
 • U heeft geen gevoel in uw been en/of uw been doet pijn
 • U heeft koorts
 • Uw hoofdpijn wordt erger

Behandelingsrisico´s

Uw behandelend neurochirurg bespreekt voorafgaand aan de operatie op de polikliniek de behandelrisico’s die in uw geval van toepassing zijn en overweegt of deze risico’s opwegen tegen het risico van niet behandelen. De risico's bij het behandelen van hersenaneurysma's hangen af van meerdere dingen zoals:
 • De plaats van het aneurysma
 • De behandeling
 • Uw leeftijd
 • Of er een bloeding is geweest
 • Uw algehele conditie
 • De conditie van uw vaten

Behandeling van een hersenaneurysma dat gebloed heeft

Als het aneurysma is afgesloten kunnen in de eerste 14 dagen na de bloeding nog problemen ontstaan door de aanwezigheid van het bloed tussen de hersenvliezen. Hierdoor kan uw conditie alsnog verslechteren.
Er kunnen problemen ontstaan zoals:
 • Een hernieuwde hersenbloeding
 • Vaatkramp
 • Irritatie en zwelling van de hersenen
 • Afvloedstoornissen van het hersenvocht
 • Infecties
 • Een herseninfarct
 • Bloeduitstortingen
 • Trombose
 • Ademhalingsproblemen

Het herstel na behandeling van een gebloed hersen aneurysma

Uw herstel na het behandelen van een hersen aneurysma dat gebloed heeft, hangt van veel factoren af. Het herstel duurt meestal vele maanden. Als u na de bloeding uitvalsverschijnselen heeft en beperkt wordt in de zorg voor uzelf of in het denken, dan wordt door de revalidatiearts bekeken waar u het beste kunt herstellen. Dit kan thuis, in een revalidatiecentrum of op een herstelafdeling in een verpleeghuis. Afhankelijk van wat uw problemen zijn, wordt u begeleid door fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers. Om u en uw naasten op de hoogte te houden van de voortgang, worden gedurende de ziekenhuisopname wekelijks gesprekken georganiseerd door de verpleegkundig specialist met u, uw naasten en zo mogelijk uw behandelend neurochirurg.  

Mogelijk blijft u klachten houden, die ook niet altijd voor anderen zichtbaar zijn. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn (mentale) vermoeidheid, problemen met het verwerken van prikkels, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en hoofdpijn. Dit kan een behoorlijke beperking zijn voor het oppakken van uw dagelijkse activiteiten.

De vervolgafspraken, adviezen over leefregels en het oppakken van activiteiten worden voor ontslag met u en uw naasten besproken door de verpleegkundig specialist. U kunt na ontslag bij haar met uw vragen terecht.

Radboudumc Expertise­centrum Subarachnoïdale Bloeding

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Subarachnoïdale Bloeding (SAB) behandelt patiënten met een SAB, die vaak acuut optreedt.

lees meer

Behandeling Pneumatische kousen

Tijdens en na een operatie beweegt u minder en ligt u veel op bed. Dit verhoogt de kans op trombose. Om deze kans te verkleinen worden bij u pneumatische kousen aangemeten en gebruikt.

lees meer