Patiëntenzorg Behandelingen Chirurgische behandeling bij melanoom (huidkanker)

Chirurgische behandeling

Als na de diagnostische excisie de diagnose ‘melanoom’ is gesteld, volgt een chirurgische nabehandeling (operatie). Afhankelijk van de dikte van het melanoom, verwijderen we een groter gebied van het litteken.

lees meer

Chirurgische behandeling

Als na de diagnostische excisie de diagnose ‘melanoom’ is gesteld, volgt een chirurgische nabehandeling. In het onderhuidse vetweefsel rondom de plaats waar het melanoom is verwijderd kunnen nog losse cellen zitten. Deze cellen kunnen het begin zijn van een uitzaaiing. Afhankelijk van de dikte van het melanoom, verwijderen we daarom een groter gebied van het litteken (re-excisie).

Als een melanoom zich uitzaait, gebeurt dat meestal eerst via het afvloeiende lymfevocht vanuit het melanoom naar de lymfeklieren in de oksel of lies (hals bij een melanoom in het gezicht). Soms zijn meerdere klieren (bijvoorbeeld 2 of 3) met elkaar verbonden. Zij vormen dus als ‘groepje klieren’ het eerste tussenstation. Als er sprake is van meerdere poortwachterklieren (2 soms 3), worden ze allemaal verwijderd. Met het blote oog is namelijk niet te zien welke klier de eerste is. Het is ook goed mogelijk is dat het lymfevocht zowel naar de ene als naar de andere klier direct afvloeit. Van een melanoom op de rug kan het lymfevocht zowel naar een poortwachterklier in de linker als naar de rechter oksel afvloeien. In dit geval moeten beide lymfeklieren worden verwijderd.

Lees meer over het opsporen van de poortwachterklieren.


Contact

Afdeling Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Uitslag weefsel­onderzoek

Het weefsel dat de chirurg tijdens de operatie weghaalt, wordt voor verder onderzoek naar de afdeling Pathologie gestuurd. Dit onderzoek duurt 1 tot 2 weken.

lees meer

Uitslag weefsel­onderzoek

Het weefsel dat de dermatoloog of chirurg tijdens de operatie weghaalt, wordt voor verder onderzoek naar de afdeling Pathologie gestuurd. Hier bekijkt een van onze pathologen het weefsel. Dit onderzoek duurt 1 tot 2 weken. De uitslag wordt eerst besproken in het multidisciplinair overleg en daarna met u op de polikliniek.


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Operatie bij lymfeklier­uitzaaiing

 • Als de poortwachterklier een uitzaaiing bevat, kunnen de andere lymfeklieren in dezelfde lies/oksel verwijderd worden door middel van een extra operatie.

  lees meer


  Extra operatie

  Als de poortwachterklier een uitzaaiing bevat, kunnen de andere lymfeklieren in dezelfde lies/oksel verwijderd worden door middel van een extra operatie. In deze klieren kunnen mogelijk ook een of meerdere uitzaaiingen zitten. Daarom is het verstandig om deze klieren te verwijderen. Met name in de lies kan deze operatie voor behoorlijke restklachten zorgen (zoals lymfoedeem). Van tevoren bespreekt uw arts de voor- en nadelen van deze operatie met u.

 • Uw opname

  In ons ziekenhuis wordt u opgenomen op een van onderstaande afdelingen:

  Ongeveer een week voor de opname geven we telefonisch de datum en het tijdstip aan u door. Een dag voor de opname krijgt u hier een telefonische bevestiging van. Als uw operatie op maandag is, wordt u op vrijdag opgenomen. Daarna krijgt u tot zondag verlof. Voor andere operatiedagen geldt dat u één dag voor de operatie wordt opgenomen. Op die manier kunnen eventuele onderzoeken op tijd worden uitgevoerd.

  Dag van opname

  Op de opnamedag wordt u verwacht op het afgesproken tijdstip. U kunt zich melden bij de secretaresse om uw persoonlijke gegevens door te nemen. Gebruikt u thuis medicatie? Neem deze dan samen met een actueel overzicht van uw apotheek mee naar het ziekenhuis. De medicatieverpleegkundige van de afdeling neemt tijdens de opnamedag de medicatie met u door. Daarna volgt het opnamegesprek waarin het volgende aan bod komt:

  • verloop van opname
  • operatie en procedure
  • zorg op de afdeling
  • uw verwachtingen

  Controles

  De verpleegkundige verricht controles en neemt bloed bij u af. Vervolgens neemt de coassistent het gesprek over. Hij of zij neemt een medische anamnese af en verricht lichamelijk onderzoek. Hierna wordt u naar uw kamer gebracht waar de zorghulp uitleg geeft over de afdeling en kamer. Op de opnamedag is het belangrijk dat u op de afdeling blijft. Wilt u de afdeling verlaten? Overleg dan met de verpleegkundige. 


 • Voorbereiding

  Als met u is afgesproken dat u nuchter wordt opgenomen betekent dit dat u:
  • Tot 8 uur vóór de operatie mag eten.
  • Daarna mag u tot 2 uur vóór de operatie nog helder drinken zoals: water, appelsap, thee en zwarte koffie zonder melk, vruchtensappen zonder pulp.
  • U mag geen alcohol, kool­zuurhoudende dranken en zuivelpro­ducten.
  Op de verpleegzaal wordt u voorbereid op de operatie. U kleedt zich om en krijgt zonodig een pijnstiller of rustgevend slaapmedicijn. De verpleegkundige brengt u op een bed naar het operatiecomplex. Het tijdstip van de operatie is niet helemaal zeker. Het kan zijn dat voorgaande operaties langer duren. Het is goed om hiermee rekening te houden.

  Meer informatie over de voorbereiding op een operatie vindt u hier.

 • Na de operatie

  Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverafdeling). Om uw arm zit een band om uw bloeddruk te kunnen meten. Aan uw vinger zit een soort knijpertje. Hiermee wordt het zuurstofgehalte in uw bloed gemeten. U heeft in uw arm een infuus om vocht en eventueel medicijnen toe te kunnen dienen. De wond is verbonden met gazen. Op de plaats waar u geopereerd bent, zit een dun plastic slangetje (drain) om wondvocht af te voeren. Dit vocht wordt opgevangen in een drainzakje/fles dat aan uw bed hangt. U voelt waarschijnlijk weinig pijn omdat u pijnstillers krijgt. Het kan zijn dat de pijn terugkomt. Dan kunt u om een pijnstiller vragen. De verpleegkundige vraagt u ook naar een pijnscore. Het cijfer 0 betekent geen pijn en 10 betekent ondraaglijke pijn. Afhankelijk van de score die u geeft kan de verpleegkundige u pijnmedicatie geven.
   
  Als uw lichamelijke toestand stabiel is, gaat u van de uitslaapkamer terug naar de afdeling. De verpleegkundigen controleren daar onder andere hoe u zich voelt, uw bloeddruk, de wond, de pijnscore of u kunt plassen en hoeveel de drain loopt. Zij controleren dit regelmatig, ook tijdens de nacht. Als u niet misselijk bent, mag u na de operatie weer gaan drinken en eten. Om trombose te voorkomen, krijgt u tijdens de opname elke avond een injectie met een antistollingsmiddel.

  De eerste dagen na de operatie

  Dagelijks wordt de wond gecontroleerd en opnieuw verzorgd. Daarnaast wordt elke dag de drainproductie bijgehouden. U gaat waarschijnlijk met de drain naar huis. Daarom leert u vanaf de eerste dag na de operatie hoe u deze drain moet verzorgen en legen. Wanneer de drainproductie acceptabel is, mag deze verwijderd worden. Dit gebeurt op de polikliniek.

  Naar huis

  De opname duurt in het algemeen een paar dagen en is mede afhankelijk van de drainproductie en wondgenezing. Voor het verwijderen van de drain krijgt u een afspraak op de polikliniek. Ook heeft u 10 tot 12 dagen na de operatie een afspraak op de polikliniek voor wondcontrole, hechtingen verwijderen en de PA-uitslag.


Melanoom (huidkanker)

Een melanoom is een vorm van huidkanker. Een melanoom ontstaat uit de pigmentcellen: de melanocyten. Deze pigmentcellen liggen voornamelijk in de huid, maar komen ook voor op andere plekken in het lichaam.

lees meer

Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet