Patientenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling MDL en Chirurgische Oncologie

Over de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling van de specialismen MDL en Chirurgische Oncologie wordt u opgenomen voor onderzoek, behandeling of een operatie. Lees meer

Over de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling van de specialismen MDL en Chirurgische Oncologie wordt u opgenomen voor onderzoek, behandeling of een operatie.

Uw behandelend team bestaan onder andere uit gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen.  

Op de verpleegafdeling maken we gebruik van 4-persoonkamers en 1-persoonskamers. U kunt uw voorkeur kenbaar maken. Afhankelijk van beschikbaarheid en medische condititie wijzen wij de kamers toe.


 


Met wie krijgt u te maken?

Tijdens uw opname krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Hier leest u wat hun functies zijn en waarvoor u bij hen terecht kunt.
 • De verpleegkundige is gediplomeerd om patiënten te verplegen, te verzorgen en ze tot hun vertrek uit het ziekenhuis te begeleiden.

  lees meer


  Verpleegkundige

  De verpleegkundige is gediplomeerd om patiënten te verplegen, te verzorgen en ze tot hun vertrek uit het ziekenhuis te begeleiden. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarmee altijd bij de verpleegkundige terecht.

  Op onze verpleegafdeling werken veel gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarnaast leiden wij studenten op; zij zorgen voor u onder begeleiding van de gediplomeerd verpleegkundige.

  De verpleegkundigen worden aangestuurd door de teamleider. Deze is verantwoordelijk voor het totaal van de verpleegkundige zorg op een afdeling.

 • Zaalarts

  Tijdens de opname is de zaalarts uw behandelend arts. Meestal is dit een arts in opleiding tot specialist. Bij hem/haar kunt u terecht met uw dagelijkse vragen. Als u contact wilt met de hoofdbehandelaar of andere specialist dan kunt u dit kenbaar maken aan de zaalarts of verpleegkundige. Zij zorgen er van voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen aan de artsen die bij u aan bed komen.

 • Hoofdbehandelaar

  Er zijn meerdere zorgverleners betrokken bij uw opname. Een van hen is uw hoofdbehandelaar. Deze arts is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners.                    
  U wordt altijd geïnformeerd over wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht dit onduidelijk zijn, vraagt u het dan na bij de arts of verpleegkundige.
  Tijdens uw opname komt er vaak een andere arts of zorgverlener bij u langs, de zaalarts of een physician assistant . Bij hen kunt u al uw vragen stellen, ook als u contact wilt met uw hoofdbehandelaar. Zij zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt.

 • Co-assistent

  De student doet praktijkervaring op in het ziekenhuis. Hij/zij verricht vaak het vooronderzoek, zoals het inventarisern van de klachten en het lichamelijk onderzoek. De co-assistent werkt altijd onder toezicht van een specialist (in opleiding), met wie de bevindingen altijd worden besproken. U kunt met uw vragen altijd terecht bij de zaalarts of specialist.

 • Diëtist

  Patiënten die door ziekte een dieet of aangepast voeding nodig hebben, of die een nieuw dieet voorgeschreven krijgen, krijgen te maken met de diëtist. De diëtist geeft informatie over voeding. Soms is er een verband tussen de klachten van een patiënt en zijn voedingspatroon. Een diëtist kan dan adviezen geven.

 • Physician assistent

  De physician assistent is zelf geen arts, maar verricht wel medische handelingen. Dit gebeurt onder supervisie en verantwoordelijkheid van de specialist. Taken van de physician assistent zijn onder andere het opmaken van het patiëntendossier, assisteren bij de operatie en visite lopen en afspraken maken.

 • Voedingsassistent

  De voedingsassistent is verantwoordelijk voor het eten en drinken van FoodforCare. Meerdere keren per dag komt de voedingsassistent bij u langs op de kamer met gerechten, dranken of om met u samen de maaltijdkeuze af te stemmen. De voedingsassistent kan u adviseren welk gerecht het beste bij uw dieet of uw persoonlijke voorkeur past.


Contact Verpleegafdeling MDL en Chirurgische Oncologie

Bereikbaar van 8.00-17.00 uur
(024) 361 34 38

Maatregelen coronavirus

Er gelden nog een aantal coronamaatregelen in het Radboudumc. Zo blijft een mondkapje verplicht in wachtkamers en op poliklinieken, onderzoeks-, behandel- en verpleegafdelingen. Ook vragen we u om voor uw bezoek een zelftest te doen. Kom alleen als dat volgens de coronavragenlijst veilig is.

lees meer

Naar uw afdeling adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Route: 751

bekijk route

Naar uw afdeling adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C en volg route 751

Bezoek

Op de afdeling zijn geen vaste bezoektijden. Uw bezoek is de hele dag welkom. Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten. lees meer

Bezoek

Op de afdeling zijn geen vaste bezoektijden. Uw bezoek is de hele dag welkom. Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten. Om ervoor te zorgen dat iedereen van bezoek kan genieten, vragen wij u met het volgende rekening te houden:
 • Medische zorg gaat altijd voor. Stem met uw bezoek en de verpleging af op welk moment uw bezoek het beste kan komen.
 • Vanwege privacy kan uw bezoek worden gevraagd de kamer even te verlaten.
 • Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.
 • Eventueel kunt u de kamer met uw bezoek verlaten. Als u de afdeling wilt verlaten, zouden we het prettig vinden als u de verpleegkundige hiervan op de hoogte stelt.

Opname en ontslag

Uw opname in het Radboudumc

Hier vindt u algemene informatie over het voorbereiden op een opname in het Radboudumc, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag. algemene informatie

U wordt opgenomen voor een onderzoek of behandeling

Hier vindt u specifieke informatie over een opname op de verpleegafdeling MDL en Chirurgische Oncologie voor een onderzoek of behandeling. lees meer

U wordt opgenomen voor een onderzoek of behandeling

Samen met uw arts heeft u besloten tot opname op de verpleegafdeling MDL en Chirurgische Oncologie voor een onderzoek of een behandeling.
In de meeste gevallen wordt u gebeld door de secretaresse van de verpleegafdeling, om de datum en het tijdstip van opname af te spreken. Dit kan kort (1 of enkele dagen) vóór de opname zijn. Komt u in verband met een geplande behandeling bij Radiologie of het Endoscopie Centrum, dan wordt u schriftelijk uitgenodigd.

Op de opnamedag kunt u zich melden bij de secretaresse van de ontvangstbalie. 
U kunt uw eigen dekbed en kussen meenemen als u dat wilt. Ook kunt u tijdens de opname uw eigen kleding dragen.

Verspreid over de dag krijgt een gesprek met een verpleegkundige en een zaalarts.

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt. lees meer

U wordt opgenomen voor een operatie

Het is mogelijk dat u een dag vóór de operatie wordt opgenomen of dat u nuchter wordt opgenomen op de dag dat u wordt geopereerd. Het planningsbureau Heelkunde informeert u vooraf over uw opnamedag. lees meer

U wordt opgenomen voor een operatie

Het is mogelijk dat u een dag vóór de operatie wordt opgenomen of dat u nuchter wordt opgenomen op de dag dat u wordt geopereerd. Het planningsbureau Heelkunde informeert u vooraf over uw opnamedag. Over het tijdstip van de opname wordt u één dag van tevoren geïnformeerd door de verpleegafdeling.

Opname één dag voor de operatie

 • De dag voor uw opname bellen we u tussen 11.00 en 13.00 uur. U hoort dan van de afdelingssecretaresse hoe laat u de volgende dag wordt verwacht op de verpleegafdeling.
 • De opnametijden zijn (overdag) om 11.15 uur en 13.15 uur. Bij uitzondering kan dit ook om 20.00 uur zijn.
 • Na ontvangst op de afdeling worden noodzakelijke administratieve gegevens gecontroleerd en uw medicatie gecontroleerd. Een kwartier na het opnametijdstip heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige en co-assistent. Het is dus niet noodzakelijk om veel eerder aanwezig te zijn.
 • Na het gesprek nemen we bloed bij u af, meten we uw bloeddruk en verrichten we lichamelijk onderzoek. De verpleegkundige geeft u aanvullende uitleg over de operatie en u heeft natuurlijk de gelegenheid om zelf vragen te stellen. In de loop van de dag komt de zaalarts en/of chirurg kennismaken en kunt u de laatste vragen stellen.
 • Als de operatiedag op een maandag valt, dan bellen we u op donderdag voor een opname op vrijdag. Daarna kunt u meestal weer naar huis. We verwachten u dan op zondagavond om 20.00 uur terug op de afdeling.

Opname op de dag van de operatie (nuchter)

 • De dag voor uw opname belt de zaalarts van de verpleegafdeling u tussen 14.00 en 16.00 uur. De zaalarts geeft aan hoe laat u de volgende dag op de afdeling wordt verwacht en neemt met u een aantal medische vragen door.
 • De opnametijd is om 7.00 uur, 8.00 uur, 9.00 uur of 11.00 uur. Het opnametijdstip is afhankelijk van (1) het tijdstip van uw operatie, (2) het tijdstip van de operatie die vóór uw operatie gepland staat en/of (3) eventuele voorbereidingen die op de afdeling moeten plaatsvinden voor uw operatie. Als u op het operatieprogramma als 2e gepland staat (bijvoorbeeld om 13.00 uur) dan wordt u om 8.00 uur verwacht, zodat u aanwezig bent als een eerder geplande operatie door omstandigheden is geannuleerd.

Nuchterbeleid

Bij een ‘nuchterbeleid’ raden we u aan om op de dag van de operatie vanaf middernacht niet meer te eten. Minimaal 8 uur voor de operatie moet u nuchter te zijn. Drinken mag tot 2 uur voor de operatie, maar alleen heldere dranken zoals koffie en thee (zonder melk), sap zonder pulp, water of aanmaaklimonade.
Het kan ook betekenen dat u moet stoppen met het slikken van bepaalde medicijnen. Dit heeft de anesthesist aangegeven tijdens de poli-afspraak. Dit bespreekt de arts/verpleegkundige ook nog tijdens het opnamegesprek.

Leefregels na een operatie

U bent onlangs geopereerd op de verpleegafdeling MDL en Chirurgische Oncologie van het Radboudumc. Op deze pagina vindt u informatie en leefregels over de periode na de operatie. Het belangrijkste advies is: “Luister goed naar uw lichaam”. lees meer

Niet roken

In het gehele Radboudumc is het verboden te roken. Roken heeft nadelige gevolgen voor de wondgenezing. Het is daarom belangrijk te stoppen met roken voor een operatie. Rook in ieder geval niet op de dag van de operatie.

Artsenvisite

Elke ochtend bepaalt de zaalarts, verpleegkundige en supervisor uw behandelplan. Zij komen bij u langs om uw behandelplan met u door te nemen (de visite). lees meer

Artsenvisite

Elke ochtend bepaalt de zaalarts, verpleegkundige en supervisor uw behandelplan. Zij komen bij u langs om uw behandelplan met u door te nemen (de visite). Dit is meestal tussen 8.00 - 11.00 uur. Er is een grote kans dat de visite plaatsvindt in aanwezigheid van lerende co-assistenten en/of verpleegkundigen.

Tijdens de visite is er gelegenheid om vragen te stellen. Mocht u een familiegesprek wensen, dan kunt u dat aangeven. Bij een familiegesprek wordt er meer tijd gereserveerd om uw vragen, of de vragen van uw naasten, te bespreken.
Op de verpleegafdeling Heelkunde schudden we geen handen tijdens de visite om onnodige verspreiding van bacteriën via handen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Deze afspraak geldt alleen voor de visite.

Temperatuur­meting na ontslag

Na uw verblijf op de verpleegafdeling MDL en Chirurgische Oncologie van het Radboudumc gaat u naar huis. Tijdens de opname werd uw lichaamstemperatuur dagelijks gemeten. Na ontslag vragen wij u dit zelf te doen. Op deze pagina vindt u informatie over het meten van de lichaamstemperatuur. lees meer

Temperatuur­meting na ontslag


 • Na een operatie bestaat er een kans op infectie. Koorts is dan een van de eerste waarschuwingssignalen. Als u koorts heeft, is het daarom belangrijk om contact op te nemen met de verpleegafdeling of met uw huisarts.

Betrokken afdelingen


Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet