Afdelingen Dagbehandeling Operatiekamers

Over de Dagbehandeling Operatiekamers

U komt op de Dagbehandeling Operatiekamers als uw ingreep of onderzoek in dagbehandeling plaatsvindt. Na de ingreep of het onderzoek krijgt u nog verpleegkundige zorg. Als alles goed gaat mag u naar huis.

Contact

Afdeling Dagbehandeling Operatiekamers

(024) 366 63 66

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Verdieping: 1
Route: 798

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Dagbehandeling Operatiekamers
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

 

 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Verdieping 1 en volg route 798 (Dagbehandeling Operatiekamers)

Geplande datum

Via het planbureau van uw behandelend arts krijgt u telefonisch of per mail een operatiedatum door.

Intake

Als u anesthesie (verdoving) krijgt dan gaat u eerst naar de polikliniek Anesthesiologie. Daarna krijgt u een intakegesprek. Als u geen anesthesie krijgt dan krijgt u alleen een intakegesprek. lees meer

Intake

Met of zonder anesthesie

Wordt u opgenomen voor een operatie onder anesthesie dan gaat u eerst naar het spreekuur van de anesthesioloog. Aansluitend krijgt u een intakegesprek met de verpleegkundige. 

Ondergaat u een behandeling of ingreep zonder anesthesie dan krijgt u een intakegesprek bij de Dagbehandeling.  
 

Intagegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer 10 minuten. Hier krijgt u onder andere informatie van de verpleegkundige over de gang van zaken rond de opname. 

Begeleider

U mag één begeleider meenemen. Bij kinderen mogen beide ouders meekomen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Dagbehandeling Operatiekamers voor kinderen

Op de Dagbehandeling Operatiekamers komen naast volwassenen ook kinderen die een ingreep of onderzoek krijgen waarbij ze dezelfde dag weer naar huis mogen. lees meer

Over uw opname


Voor de opname

Twee dagen voor de geplande datum tussen 10.30 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen op telefoonnummer (024) 366 63 72. U krijgt dan informatie over onder andere het tijdstip waarop we u verwachten. lees meer

Voor de opname

Twee dagen voor de geplande datum tussen 10.30 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen op telefoonnummer (024) 366 63 72. U krijgt dan informatie over:
  • het tijdstip waarop wij u verwachten,
  • vanaf hoe laat u niets meer mag eten en drinken,
  • of er nog veranderingen zijn in bijvoorbeeld de medicatie.
U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen. Hebt u onlangs in een buitenlands ziekenhuis gelegen? Meld het ons dan.

De opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de Dagbehandeling Operatiekamers. De verpleegkundige haalt u op en bereidt u voor op de operatie. Na de operatie komt u weer terug op de verpleegzaal. lees meer

De opname

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de Dagbehandeling Operatiekamers. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. De verpleegkundige haalt u daar op en neemt u mee naar de verpleegzaal. Daar vindt het opnamegesprek plaats en bespreken we de gang van zaken rondom uw operatie. Hierna kleedt u zich om voor de operatie, krijgt u een infuus en neemt u de afgesproken medicatie in.

Operatiekamer

Als het zover is brengt de verpleegkundige u naar de operatiekamer toe. De anesthesiemedewerker ontvangt u  en neemt u mee naar de operatiekamer. Voor de operatie vindt er nog een controlemoment plaats met het hele OK- team. 

Uitslaapkamer

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer waar u blijft tot u weer naar de verpleegzaal mag. Terug op de verpleegzaal mag uw begeleider er weer bij. De verpleegkundige voert enkele controles bij u uit en zorgt ervoor dat u eten en drinken krijgt als dat is toegestaan.


Weer naar huis

De dagbehandeling is een afdeling waar u enkele uren of een dagdeel verblijft. Het is de bedoeling dat u in de loop van de dag weer naar huis gaat. lees meer

Weer naar huis

De dagbehandeling is een afdeling waar u enkele uren of een dagdeel verblijft. Het is de bedoeling dat u in de loop van de dag weer naar huis gaat. Voordat u naar huis gaat komt de arts die u geopereerd heeft bij u langs om u informatie te geven over de ingreep.

Ontslaggesprek

De verpleegkundige vertelt u in een ontslaggesprek wat voor u belangrijk is met betrekking tot nazorg. U krijgt  uitleg over:
  • het moment waarop een verband verwijderd mag worden,
  • wanneer u weer mag douchen,
  • het gebruik van de pijnmedicatie,
  • leefregels na de operatie.
Heeft u zelf nog vragen? Bijvoorbeeld over sporten of werken? Schrijf ze van tevoren al op en stel ze gerust aan de verpleegkundige of de arts.

Controleafspraak

Voordat u naar huis gaat, maakt de secretaresse een controleafspraak voor u.

Blijven

In een enkel geval beslist de arts dat het beter is dat u in het ziekenhuis blijft. U wordt dan opgenomen op een van de verpleegafdelingen.
  • Medewerkers
  • Intranet