Voor- en nadelen

Wat zijn de voordelen van een vaginale bevalling?

Na een vaginale bevalling ben je weer sneller fit. Je hebt minder kans op ernstige problemen. De ademhaling van de baby komt na een vaginale bevalling vaak beter op gang. Tijdens het persen wordt het vocht uit de longen gedrukt. Je hebt een grotere kans dat een volgende bevalling ook weer vaginaal kan. Er zijn dan minder risico’s voor jou vergeleken met opnieuw een keizersnede.

Wat zijn de nadelen van een vaginale bevalling?

Het belangrijkste nadeel is dat het litteken in de baarmoeder van de eerdere keizersnede zwakker wordt en zou kunnen  scheuren. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor jou en de baby. De kans hierop bij een spontaan begonnen bevalling is 0.5%-1.0% (50 tot 100 op de 10 000 vrouwen). Deze kans verdubbelt bij het gebruik van weeënstimulerende middelen, namelijk 1%-2% (100 tot 200 op de 10 000 vrouwen). Bij een baarmoederscheur is er een verhoogde kans op schade voor de baby door zuurstofgebrek. De baby kan ook overlijden. Hersenschade of overlijden van de baby treedt op bij 10% van de vrouwen bij wie het litteken scheurt (5 tot 10 van de 10 000 vrouwen die vaginaal proberen te bevallen na eerdere keizersnede). Zelf heb je bij een baarmoederscheur ook kans op problemen. Voorbeelden zijn: meer bloedverlies, schade aan de blaas en soms moet de baarmoeder worden verwijderd.

Extra maatregelen.
Om de kans op problemen zo klein mogelijk te maken adviseert de gynaecoloog extra maatregelen. Je bevalt in het ziekenhuis. De baby wordt gedurende de bevalling continu gecontroleerd. Een vaginale bevalling na een eerdere keizersnede moet voorspoedig verlopen. Zo niet, dan zal de gynaecoloog adviseren om toch weer een keizersnede te doen. Als je afgesproken hebt om te proberen vaginaal te bevallen kan het gebeuren dat er een reden ontstaat om de bevalling in te leiden. In dat geval zal de gynaecoloog opnieuw met je overleggen of het niet beter is om een keizersnede te doen. Hetzelfde geldt als de bevalling al begonnen is maar de ontsluiting schiet niet op, of het hartfilmpje van de baby is niet normaal. Ook dan zal de dienstdoende gynaecoloog opnieuw de voor- en nadelen van doorgaan met een vaginale bevalling danwel nu voor een keizersnede kiezen met jullie doornemen.

Wat zijn de voordelen van een geplande keizersnede?

Er is vrijwel geen kans op het opengaan van het litteken in de baarmoeder: 0.1%. Uitkomsten voor moeder en kind zijn beter na een geplande keizersnede dan na een  (spoed) keizersnede tijdens een poging om vaginaal te bevallen.

Wat zijn de nadelen van een keizersnede?

 • Problemen bij het herstel.
 • Risico's voor een volgende zwangerschap
 • Risico op lastige start ademhaling bij de baby
Ernstige complicaties zijn bijvoorbeeld schade aan darmen of urinewegen, verwijderen van de baarmoeder, scheur van de baarmoeder. Bij vrouwen die vaginaal bevallen is de kans op ernstige complicaties 0.2% (2 op 1000), bij vrouwen die een geplande keizersnede krijgen 0.8% (8 op 1000) en bij vrouwen die een spoedkeizersnede krijgen 3.8% (38 op 1000). Als je voor een vaginale bevalling kiest, weet je niet zeker of het vaginaal lukt. Als het dan een keizersnede wordt, dan is dit een spoedkeizersnede. Je weet dus van te voren niet of de keus voor een vaginale bevalling voor jou veiliger keus is.

Nadelen voor een volgende zwangerschap

Nadelen voor een volgende zwangerschap en bevalling hebben te maken met problemen met de moederkoek. Als er vaker een keizersnede is gedaan, is de kans groter dat de moederkoek voor de ingang komt te liggen. De moederkoek kan ook in het litteken van de baarmoeder ingroeien. In beide situaties is er een verhoogde kans op hevig bloedverlies en kan het nodig zijn om de baarmoeder te verwijderen. Met elke extra keizersnede neemt deze kans toe. Er is geen maximaal aantal keizersneden dat een vrouw mag krijgen. Toch is het verstandig om deze toenemende kans mee te wegen in je beslissing als je graag nog meer kinderen wil krijgen.

Nadelen voor de baby

Bij een vaginale bevalling wordt vocht uit de longen van de baby gedrukt bij het persen. De baby kan na de geboorte makkelijker ademhalen. Bij een keizersnede is er na de geboorte meer vocht in de longen. Dit kan problemen geven. Hoe korter de zwangerschapsduur, hoe groter deze kans. Dat is de reden dat een geplande keizersnede bij voorkeur pas na 39 weken zwangerschapsduur plaatsvindt.

Als je een beslissing neemt

Het kan zijn dat je al vroeg in de zwangerschap een beslissing neemt. Maar het kan ook zijn dat je wilt afwachten hoe de zwangerschap gaat. Je kunt bijvoorbeeld afwachten hoe het gewicht van het kind wordt ingeschat aan het eind van de zwangerschap. Je kunt ook met je gynaecoloog afspraken maken over de bevalling. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je wel een vaginale bevalling wilt proberen als de weeën spontaan op gang komen. Als de bevalling na bijvoorbeeld 41 weken nog niet is begonnen, is de keus dan een keizersnede. Je kunt afspreken dat de gynaecoloog in principe geen kunstverlossing, zoals een vacuüm, zal doen. Daarnaast maak je met de gynaecoloog afspraken over de duur van de bevalling. Een vaginale bevalling na een eerdere keizersnede moet voorspoedig verlopen. Zo niet, dan zal de gynaecoloog adviseren om toch weer een keizersnede te doen.

Als de weeën eerder komen

Als je kiest voor een geplande keizersnede, kan het gebeuren dat de weeën al beginnen voor de afgesproken datum. Maak afspraken met je gynaecoloog wat je dan doet. Meestal is de baby dan nog kleiner. Ook is de kans op een geslaagde vaginale bevalling groter als de weeën spontaan beginnen. Je kunt een vaginale bevalling in dat geval zeker overwegen. Je keus zal afhangen van de redenen waarom je nu voor een keizersnede kiest.

Conclusie

Na afweging van alle voor- en nadelen neem je samen met je partner en gynaecoloog een beslissing. Hierbij is ook belangrijk hoeveel kinderen je in de toekomst nog wil krijgen. Het afwegen van voor- en nadelen en de inschatting van de kans op slagen kan lastig zijn. Maar onthoud: wat je ook kiest, beide methoden zijn veilig. Ze hebben elk hun eigen voor- en nadelen. De kans op ernstige problemen is heel klein.
 
Patientenzorg Behandelingen Keizersnede Bevalling na eerdere keizersnede

Bevalling na eerdere keizersnede

In het verleden ben je een keer bevallen via een keizersnede. Je bent nu weer zwanger en gaat straks bevallen. Mogelijk heb je al nagedacht over de manier van bevallen: weer een keizersnede of vaginaal proberen? lees meer

Bevalling na eerdere keizersnede

In het verleden ben je een keer bevallen via een keizersnede. Je bent nu weer zwanger en gaat straks bevallen. Mogelijk heb je al nagedacht over de manier van bevallen: weer een keizersnede of vaginaal proberen? Samen met je gynaecoloog bespreek je de kans op een succesvolle vaginale bevalling, je eerdere ervaring, je persoonlijke wensen en de voor- en nadelen. In Nederland kiest 3 op de 4 van de vrouwen voor een vaginale bevalling. Het afwegen van verschillende voor- en nadelen kan lastig zijn. Ieders situatie is uniek. In de praktijk is het vaak een persoonlijke beslissing. Maar wat je ook kiest, beide methoden zijn veilig. Ze hebben elk hun eigen voor- en nadelen. De kans op ernstige complicaties is heel klein.

Welke mogelijkheden zijn er?

Keuzes en kansen voor een manier van bevallen. lees meer

Welke mogelijkheden zijn er?

Keus voor een manier van bevallen

Ongeveer 3 op de 4 vrouwen (75%), kiest de volgende keer voor een vaginale bevalling. Zoals bij iedere bevalling is er een kans dat deze bevalling toch eindigt in een keizersnede. De kans dat een vaginale bevalling lukt is gemiddeld 75%. Als je al eerder vaginaal bent bevallen is de kans dat het nu weer vaginaal lukt groter, 90%. Als er verschillende ongunstige factoren zijn is de kans dat het lukt nog minimaal 40%.


Vaginaal bevallen

 • de bevalling begint vanzelf of wordt in overleg met jou zo nodig opgewekt
 • je bevalt in het ziekenhuis en de hartslag van de baby wordt continu gevolgd
 • als het niet lukt, krijg je als nog een keizersnede

Per keizersnede bevallen

 • je baby wordt geboren op een afgesproken dag via een operatie
 • dit is rond 39 weken
 • als de weeën eerder beginnen, dan krijg je de keizersnede eerder of je probeert het toch vaginaal

Wat maakt mijn kans dat een vaginale bevalling lukt groter?

 • Als je vroeger al een keer vaginaal bevallen bent.
 • Als je eerdere keizersnede gepland was omdat je kind bijvoorbeeld in stuitligging lag.
 • Als de vorige keizersnede gedaan werd omdat de hartslag van de baby niet goed was.
 • Als je toen ingeleid werd en nu spontane weeën krijgt.

Wat maakt mijn kans dat een vaginale bevalling lukt kleiner?

 • Als er eerder een keizersnede is gedaan omdat de bevalling niet opschoot tijdens de ontsluiting of het persen
 • Als je kleiner bent dan 1.55 meter of ouder dan 35 jaar.
 • Als je een BMI van meer dan 30 hebt.
 • Als je toen een groot kind hebt gekregen en je kind nu waarschijnlijk weer groot is.

Voor- en nadelen

Wat zijn de voor- en nadelen van een vaginale bevalling of een geplande keizersnede? lees meer

Verloskunde

De afdeling Verloskunde wil graag een betrouwbare partner zijn en je zo veilig, vriendelijk en persoonlijk mogelijk begeleiden tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd. lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet