Wat is ontwennen van de beademing?

Kunstmatige beademing is een levensreddende behandeling voor ernstig zieke patiënten. Bijvoorbeeld na een ongeluk, een grote operatie of als gevolg van een ernstige infectie.
Als de oorzaak van de ernstige ziekte behandeld is, wordt kunstmatige beademing zo snel mogelijk gestopt en ademt de patiënt weer zelf. Soms wordt de patiënt oncomfortabel door het verminderen van de beademingsondersteuning, wat zich uit in kortademigheid, onrust of andere klachten. Dan is er sprake van een moeilijke ontwenning. Onderzoek naar de oorzaak van moeilijke ontwenning van de beademing is vaak complex en kan niet in ieder ziekenhuis uitgevoerd worden.

Oorzaken

 • Door langdurige beademing kunnen de ademhalingsspieren verzwakt zijn.
 • De longen kunnen beschadigd zijn door infecties.
 • Het hart kan het bloed niet meer voldoende rondpompen waardoor zuurstofgebrek in organen ontstaat, bijvoorbeeld in de ademhalingsspieren.
 • Zeldzame aandoeningen kunnen een rol spelen, zoals verhoogde druk in de longslagader (pulmonale hypertensie), spierziekten (myopathie) of afwijkingen in de regulatie van hormonen.
Patiëntenzorg Behandelingen Ontwennen van de beademing

Wat is ontwennen van de beademing?

Soms wordt de patiënt oncomfortabel door het verminderen van de beademingsondersteuning, wat zich uit in kortademigheid, onrust of andere klachten. Dan is er sprake van een moeilijke ontwenning. lees meer

In beeld

EenVandaag maakte een item over het Expertisecentrum voor ontwennen van beademing. bekijk het item

Informatie voor verwijzers

Heeft u een patiënt die moeilijk ontwent en heeft u behoefte aan een collegiaal consult? Neem dan gerust contact met ons op, wij delen onze expertise graag. lees meer

Onderzoeken

Gedurende enkele dagen, meestal 3 tot 5, doen we bij u een aantal onderzoeken die duidelijk maken waarom u afhankelijk blijft van de beademingsmachine. We bepalen onder andere uw longfunctie, ademspierfunctie en hartfunctie. lees meer

Onderzoeken

Als u vanuit een ander ziekenhuis bent verwezen, wordt u tijdelijk op de Intensive Care van het Radboudumc opgenomen. Gedurende enkele dagen, meestal 3 tot 5, doen we bij u een aantal onderzoeken die duidelijk maken waarom u afhankelijk blijft van de beademingsmachine. We bepalen onder andere uw longfunctie, ademspierfunctie en hartfunctie.
De resultaten van alle onderzoeken bespreken we in een toegewijd team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten. Op basis daarvan stellen we een behandeladvies op, dat we aan u en uw naasten voorleggen.
Als u uit een ander ziekenhuis bent verwezen, sturen we een uitgebreid rapport naar de verwijzende arts. Deze behandelt u verder in uw eigen ziekenhuis.
 

Behandelingen

Als u in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing wordt behandeld, dan stellen we voor u een individueel en op maat gesneden ondersteunings- en ontwenningsprogramma op. lees meer

Behandelingen

Als u in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing wordt behandeld, dan stellen we voor u een individueel en op maat gesneden ondersteunings- en ontwenningsprogramma op.
Een speciaal samengesteld, toegewijd en deskundig team van o.a. artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, verpleegassistenten, fysiotherapeuten en logopedisten helpt en begeleidt u en uw naasten op weg naar het weer zelfstandig kunnen ademen. We streven ernaar om het ontwenningsprogramma binnen 30 dagen af te ronden.

Het is moeilijk te voorspellen hoe snel u vooruitgang boekt met het ontwennen van de beademing. Dat hangt mede af van de oorzaak van uw ontwenningsprobleem. Soms zijn de stappen in het revalidatieproces zo klein, dat ze voor u en uw naasten niet direct merkbaar zijn. Dat vraagt van u en van hen geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen. Ons behandelteam ondersteunt u daarbij. U kunt ook begeleiding krijgen van een maatschappelijk werker en/of een geestelijk verzorger.

Dagschema

We maken samen met u een dagschema om bewegen, oefenen en mobiliseren af te wisselen met voldoende rust en ontspanning. In dat schema werken we aan uw algemene conditie, spierkracht en slikfunctie én stimuleren we uw eigen beweging tijdens de dagelijkse zorg. Hoe meer u zelf kunt en doet, hoe meer controle u houdt of terugkrijgt over uw lichaam en genezingsproces. Ook uw naasten kunnen u hierbij ondersteunen. Al deze dagelijkse activiteiten worden zorgvuldig door het verpleegkundig team gecoördineerd. De fysiotherapeut speelt bij bewegen, oefenen en trainen een belangrijke rol. Voor eventuele slikproblemen wordt een logopedist ingeschakeld.

Oefentherapie in het water (hydrotherapie)

Uniek in onze mogelijkheden voor het oefenen is ons oefenbad. Een aantal keren per week kunt u hierin trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut en een verpleegkundige. Voordeel van deze manier van oefenen is dat u minder lichaamsgewicht ervaart. Ook verdwijnt uw eventuele angst om te vallen. En door het warme water kunt u gemakkelijker ontspannen, waardoor u minder pijn voelt. Daarnaast nemen spanningen af en zorgt de druk van het water ervoor dat overtollig extracellulair vocht (bijvoorbeeld bij oedeem) verdwijnt.

Wat als het niet lukt?

Het is mogelijk, ondanks onze gespecialiseerde zorg en uw motivatie en inzet, dat we er niet in slagen het ontwenningsprobleem met u op te lossen. Als er geen kans meer is op het (volledig) kunnen ontwennen van de beademing, is doorgaan met een daarop gerichte behandeling niet meer effectief en medisch zinloos. Als deze situatie zich voordoet, kunt u op ons rekenen dat we samen met u en uw naasten een voor u acceptabele en passende weg vinden.


Wat neemt u mee?

Tijdens uw verblijf in het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is het handig de volgende zaken mee te nemen. lees meer

Wat neemt u mee?

Tijdens uw verblijf in het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is het handig de volgende zaken mee te nemen:  
 • makkelijk zittende kleding
 • goed aansluitend schoeisel
 • een toilettas
 • zwemkleding
 • persoonlijke spullen voor vermaak en afleiding (foto’s, muziek, PC, tablet, koptelefoon)
Wij adviseren u om geen geld mee te nemen.

Ondersteuning door naasten of familieleden

Uw naasten zijn op elk moment van de dag welkom; er zijn geen vaste bezoektijden. Wij vinden het belangrijk dat zij zich betrokken voelen bij uw herstel. lees meer

Ondersteuning door naasten of familieleden

Uw naasten zijn op elk moment van de dag welkom; er zijn geen vaste bezoektijden. Wij vinden het belangrijk dat zij zich betrokken voelen bij uw herstel. Dat kan door u te helpen om het verblijf in het ziekenhuis aangenaam te maken. Denk daarbij aan het voorlezen van een krant, samen televisie kijken of samen eten. Betrokken zijn bij uw herstel kan ook door aanwezig te zijn tijdens de therapieën (bijvoorbeeld door mee te gaan in het oefenbad). Omdat u veel inspanning levert, heeft u tussendoor rustmomenten nodig. Het is fijn als uw naasten hier rekening mee houden. 

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is een in Nederland unieke gespecialiseerde afdeling voor diagnostiek en behandeling van moeilijke ontwenning.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is een in Nederland unieke gespecialiseerde afdeling voor diagnostiek en behandeling van moeilijke ontwenning.

We zijn als enige ziekenhuis in Nederland gespecialiseerd in het achterhalen van de oorzaak van de moeilijke ontwenning van de beademing en in de behandeling ervan. We hebben hiervoor speciale apparatuur en een toegewijd team van gespecialiseerde experts klaar staan. Zowel patiënten uit het Radboudumc als uit andere ziekenhuizen kunnen een beroep op onze expertise doen.

Samenwerking met Anna Ziekenhuis

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is een samenwerking gestart met het Anna Ziekenhuis in Geldrop om voor meer patiënten in Nederland deze zorg dichter bij huis beschikbaar te stellen. De samenwerking houdt in dat wekelijks overleg plaatsvindt waarin behandelplannen van patiënten worden besproken en kennisuitwisseling plaatsvindt om de zorg verder te verbeteren.


Ervaringen van patiënten

Persoonsgerichte zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Lees hier hoe patiënten en naasten onze zorg ervaren hebben. lees meer

Ervaringen van patiënten

Mevrouw Muije (1946) – “Wat ikzelf als cruciaal heb ervaren in de aanpak in het Radboudumc, is bewegen. Werd ik eerst met een lift uit bed getild, nu moest ik alles met hulp zelf doen.”

“Na een buikwandoperatie kreeg ik allerlei complicaties die mij alleen maar zieker maakten (longontsteking en longembolie, bacterie). Ik belandde aan de beademing op de Intensive Care. In de 3-4 weken die daarop volgden, werden diverse pogingen ondernomen om mij van de beademing af te krijgen. Dat lukte niet, mijn toestand verslechterde en ik werd alleen maar dikker door het vocht.

Eén van de artsen uit het team opperde een verwijzing naar het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing. Dat leidde tot behoorlijk wat discussie. Uiteindelijk heeft mijn man aangedrongen op de verwijzing, omdat mijn toestand zelfs kritiek werd.

Eenmaal in het Radboudumc startte een reeks onderzoeken en metingen. Belangrijkste start was het aftappen van het vocht; ongeveer 30 liter kwam er uit mijn lichaam. Wat ikzelf als cruciaal heb ervaren in de aanpak in het Radboudumc, is bewegen. Werd ik eerst met een lift uit bed getild, nu moest ik alles met hulp zelf doen. Heel eng, maar heel waardevol. Zo werd het omdraaien in bed al een onderdeel van de therapie.  

Met de gespecialiseerde zorg en de persoonlijke benadering is het me gelukt om in ongeveer een maand zodanig te herstellen dat ik niet meer afhankelijk was van de beademing en verder kon revalideren in de buurt van mijn woonplaats. Die weg van revalidatie is nog altijd lang. Maar ik ben iedereen dankbaar dat ik hier nu sta, niet in de laatste plaats mijn man.”

De heer Klarenbeek (1962) – “Ik hoefde niet eens op een bel te drukken, want verpleegkundigen hadden bij het langslopen al door als het niet goed met me ging.”

“Als COPD-patiënt kwam ik met een longontsteking op de Intensive Care terecht. 32 dagen lag ik daar voordat ik in het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing terecht kwam. Ik heb ervaren dat de aanpak in het expertisecentrum echt anders is dan op een gewone IC. Niets ten nadele van de verpleegkundigen op de gewone IC, want zij waren fantastisch. Maar het handelen op een gewone IC is gericht op verplegen. In het expertisecentrum is de benadering persoonlijker. Ik hoefde niet eens op een bel te drukken, want verpleegkundigen hadden bij het langslopen al door als het niet goed met me ging. Juist die aanpak werkt om angsten te overwinnen en vertrouwen te krijgen in je eigen lichaam.”

“Mijn vrouw en ik hebben ons hele leven samen geleefd op een schip. Wij zijn dus gewend 24 uur per dag samen te zijn. Voor ons was het daarom heel fijn dat zij continu bij mij kon zijn en als het ware onderdeel was van het behandelteam. Zij deed een groot deel van mijn persoonlijke verzorging en samen oefenden we met de bewegingen die ik ook met de fysiotherapeut deed. Ze lieten haar zoveel als ze kon en wilde meedoen in mijn verzorging en behandeling. Dat hebben we beiden als heel prettig ervaren.”


Afdeling Intensive Care

Het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is onderdeel van de afdeling Intensive Care. Deze expertise is verdeeld over de units van laag 1.

Lees meer

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het Radboudumc heeft het MONITOR-IC project opgezet om inzicht krijgen in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na een IC-opname. lees meer

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het leven kan ingrijpend veranderen na een ernstige ziekte en verblijf op de Intensive Care (IC) afdeling. We weten echter niet precies welke klachten mensen na een IC-opname ervaren, hoeveel mensen daar last van hebben en of deze klachten gerelateerd zijn aan een IC opname. Daarom heeft het Radboudumc het MONITOR-IC project opgezet. Het doel van dit project is inzicht krijgen in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na een IC-opname.
 

Kosten

Opname in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing valt onder "gewone" patiëntenzorg. De kosten worden vergoed door uw ziektekostenverzekering, maar gaan ten koste van uw eigen risico. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet