Patientenzorg Behandelingen Operatie bij slokdarmkanker

Over de operatie

Bij deze operatie worden de slokdarm en het bovenste gedeelte van de maag verwijderd. Hierbij wordt ook de kwaadaardige tumor verwijderd.

lees meer

Over de operatie

Bij deze operatie worden de slokdarm en het bovenste gedeelte van de maag verwijderd. Hierbij wordt ook de kwaadaardige tumor verwijderd. Alleen als u geen uitzaaiingen heeft en uw lichamelijke conditie goed genoeg is, komt u in aanmerking voor een operatie. Deze operatie vindt plaats op de afdeling heelkunde. Deze afdeling is gespecialiseerd in chirurgie. U kunt er terecht voor zowel complexe als relatief kleine chirurgische ingrepen. 

Slokdarmkanker

Bij slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de slokdarm. De aandoening komt in Nederland bij ongeveer 2350 mensen per jaar voor. Het komt vooral voor bij personen boven de 50 jaar, en meer bij mannen dan bij vrouwen.

lees meer

Voor de behandeling

Voorafgaand aan de behandeling treffen we nog een aantal voorbereidingen. Deze zijn nodig om de operatie gunstig te laten verlopen.

lees meer

Voor de behandeling

Van tevoren heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Dit komt omdat de ingreep onder verdoving (narcose) plaats vindt. De anesthesioloog beoordeelt uw algehele gezondheidstoestand. Hij bespreekt ook met u welke medicijnen u wel en niet mag blijven gebruiken.

Het tijdstip van de operatie is alleen voor de eerste patiënt met zekerheid bekend: acht uur ’s ochtends. Vanaf zeven uur ’s ochtends worden de eerste patiënten naar het operatiekamercomplex gebracht. Operaties die later op het programma staan zijn uiteraard afhankelijk van de voortgang van de eerdere operaties

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Verloop van de operatie

De operatie kan via de buikholte of via de borstkas uitgevoerd worden. De arts verwijdert uw slokdarm en het bovenste gedeelte van uw maag.

lees meer

Verloop van de operatie

De operatie bestaat uit verwijdering van uw slokdarm en het bovenste gedeelte van uw maag. Meestal verwijdert de arts ook de omringende lymfeklieren. Over het algemeen gebeurt dit via de buikholte, maar soms wordt ook de borstkas geopend. Dit laatste gebeurt met name als de tumor in de buurt van de luchtpijp ligt. De laatste tijd doen artsen ervaring op met kijkoperaties in de borstholte. Bij dit type ingreep blijft de borstkas gesloten.
 
In uw hals komt eveneens een opening, meestal aan de linkerzijde. Nadat uw slokdarm met de tumor is verwijderd, wordt het overgebleven deel van de slokdarm (het halsgedeelte) weer met de maag verbonden. Meestal maakt de arts van de resterende maag een buis, de buismaag. Deze buismaag hecht hij in uw hals aan uw slokdarm. Als dit niet mogelijk blijkt, maakt de arts een nieuwe verbinding met behulp van een stuk van de dikke darm, een colon-interpositie. Dit kan bijvoorbeeld als een deel van de maag in het verleden al is verwijderd.
 

Na de operatie

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm voor het toedienen van vocht en eventuele medicijnen. Ook zitten er meestal één of twee slangetjes in uw buik om wondvocht af te voeren.

lees meer

Na de operatie

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm voor het toedienen van vocht en eventuele medicijnen. Ook zitten er meestal één of twee slangetjes in uw buik om wondvocht af te voeren. Deze noemen we drains. Er is na de operatie altijd kans op wondinfectie, trombose, longontsteking en nabloeding. Dit is bij bijna iedere operatie het geval.

U krijgt ook een buisje in uw keel na de operatie. U kunt dan nog niet praten. Het buisje wordt op de Intensive Care (IC) zo snel mogelijk verwijderd. Als uw lichamelijke toestand stabiel is, gaat u de volgende dag van de Intensive Care terug naar de verpleegafdeling Heelkunde. De totale opname duurt gemiddeld zeven tot tien dagen.

Controle

Na ongeveer twee weken komt u terug op de polikliniek Heelkunde voor controle en krijgt u ook de uitslag van het weefsel dat tijdens de operatie is weggenomen
 

Links voor u als patiënt

Onderstaande websites bieden u nuttige informatie, manieren om in contact te komen met lotgenoten of praktische informatie.