Patientenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Medische Oncologie

Over de verpleegafdeling

U kunt vanaf verschillende locaties doorverwezen worden naar de verpleegafdeling Medisch Oncologie.

lees meer

Over de verpleegafdeling

U kunt vanaf verschillende locaties doorverwezen worden naar de verpleegafdeling Medisch Oncologie. Op de verpleegafdeling zijn naast de bedden voor de Medische Oncologie een aantal bedden beschikbaar voor Palliatieve zorg, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en verpleegassistenten. Secretaresses, voedingsassistenten, zorghulpen, gastvrouwen en facilitair medewerkers ondersteunen hen.

Mogelijke redenen voor opname

De patiënten die op de verpleegafdeling van de Medische Oncologie worden opgenomen, kunnen alle soorten kanker hebben, met uitzondering van de hematologische aandoeningen.

Veel patiënten worden behandeld met systeemtherapie, zoals chemotherapie, immunotherapie of targeted therapie. Deze behandelingen kunnen zowel curatief als palliatief worden gegeven. Curatief wil zeggen dat de behandeling in opzet ter genezing wordt gegeven. Palliatief wil zeggen: levensverlengend of ter behandeling van de eventueel bestaande klachten.
Een andere mogelijke behandeling is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. Dit is een lokale therapie en kan ook ter curatie of palliatie worden toegepast.

Wanneer u komt voor een chemokuur of een andere behandeling, is de opname gepland en komt u via de polikliniek of rechtstreeks naar de afdeling. Wanneer u moet worden opgenomen om te starten met een klinische chemokuur wordt u opgenomen als Komen & Starten. Klinisch wil zeggen met minimaal een overnachting tot maximaal 5 nachten, afhankelijk van het behandelschema.

Als u wordt opgenomen voor een poliklinische behandeling met chemotherapie, targeted therapie, immunotherapie of bijvoorbeeld een zakje bloed, wordt u opgenomen op de dagbehandeling van de Medische Oncologie.

Wanneer er complicaties optreden van een behandeling of zich andere problemen voordoen, is er sprake van een ongeplande opname. Dit kan via de polikliniek, bijvoorbeeld wanneer u bij de arts op het spreekuur bent, of via de Spoedeisende Hulp
 

Wetenschappelijk onderzoek

Patiënten die deelnemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Medische Oncologie, worden hierin begeleid door een speciaal team van artsen, researchverpleegkundigen en researchassistenten. 

Palliatieve zorg

Ook worden er regelmatig patiënten opgenomen voor palliatieve zorg. Het uitgangspunt van palliatieve zorg is het verbeteren van de kwaliteit van leven. Er wordt in dit stadium van de ziekte veelvuldig gebruik gemaakt van andere disciplines in het ziekenhuis, zoals het palliatief team, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, psycholoog of andere ‘geestelijke’ ondersteuning. Slechts een kleine groep van de patiënten overlijdt daadwerkelijk op de afdeling. 

Nucleaire Geneeskunde

Naast de oncologische patiënten heeft de verpleegafdeling ook 3 bedden beschikbaar voor patiënten van de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Patiënten worden opgenomen voor een behandeling met radioactieve stoffen, zoals radioactief jodium of luthetium. 

De medische staf oncologie

De chef de clinique is een medisch oncoloog die eindverantwoordelijk is voor de klinische oncologiepatiënten op de afdeling. Dit is wisselend één van de stafartsen. Hiernaast zijn er fellows (arts assistenten in opleiding voor oncoloog) die de zaalartsen superviseren.

De klinische patiënten worden niet gezien door hun eigen poli-arts op de afdeling, maar de zorg wordt overgedragen aan de zaalartsen. Indien nodig vindt er overleg plaats tussen de zaalarts en uw hoofdbehandelaar. Op verzoek is het natuurlijk mogelijk dat de hoofdbehandelaar langs komt de afdeling tijdens uw opname. 

De arts-assistenten (zaalartsen)

Elke dag (met uitzondering van het weekend) zijn er 1 à 2 arts-assistenten op de afdeling aanwezig als zaalartsen. Meestal is er ook een afsluitend co-assistent en/of co-assistent. De artsen lopen iedere dag visite bij de patiënt en zijn eerste aanspreekpunt voor patiënt, naasten, verpleegkundigen en andere disciplines.

Contact

Afdeling Medische Oncologie

(024) 361 88 00. Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
contact


Naar de verpleegafdeling

Bezoekadres

504
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang

Uw opname


Voorbereiding

Voor de behandeling geeft de verpleegkundige u uitleg over de behandeling.

Komen & Starten klinische chemokuur

Wanneer u moet worden opgenomen voor een klinische chemokuur, komt u op de afdeling Medische Oncologie als Komen & Starten. Dit wil letterlijk zeggen: u komt ’s ochtends vroeg op de afdeling en kort hierna, als de bloedwaarden en uw situatie dit toelaat, start u met de chemokuur.

lees meer

Komen & Starten klinische chemokuur

Wanneer u moet worden opgenomen voor een klinische chemokuur, komt u op de afdeling Medische Oncologie als Komen & Starten. Dit wil letterlijk zeggen: u komt ’s ochtends vroeg op de afdeling en kort hierna, als de bloedwaarden en uw situatie dit toelaat, start u met de chemokuur.

In principe krijgt u de dag van tevoren telefonisch bericht van de secretaresse over de opname. Dit zal steeds een dag van tevoren plaatsvinden, tenzij anders is afgesproken.

U meldt zich ’s ochtends om 07.50 uur op de afdeling waar u wordt ontvangen door de secretaresse. Vervolgens neemt een verpleegkundige bloed af en worden controles, zoals uw gewicht, gedaan.

Wanneer u komt voor een eerste chemokuur, voert de verpleegkundige op de eerste dag een voorlichtingsgesprek met u, waarin de meest voorkomende en belangrijkste bijwerkingen, het toedienschema, de duur hiervan en belangrijke adviezen, ook voor thuis worden besproken. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Mocht u voor de opname al vragen hebben, dan is het verstandig deze op te schrijven en mee te nemen naar dit gesprek. In de dagen hierna kunt u met vragen altijd bij de verpleegkundigen terecht.

Vervolgens kunt u plaats nemen in de onderzoekskamer en wordt u onderzocht. Afhankelijk van uw bloedwaarden en hoe u zich voelt, wordt er een akkoord gegeven voor de chemokuur.
Daarna brengt de verpleegkundige een infuus in, sluit de de PICC lijn aan of prikt de PAC aan en start met de kuur.

In principe ontvangt u de dag voor ontslag het medicatierecept voor thuis en vindt er een ontslaggesprek plaats. In dit ontslaggesprek wordt het gebruik van de mogelijke medicijnen uitgelegd en worden de leefregels voor thuis nogmaals herhaalt.

Bij de opname

Als u bij de arts bent geweest bent, meldt u zich bij de secretaresse van de afdeling Medische Oncologie.

lees meer

Bij de opname

Als u bij de arts bent geweest bent, meldt u zich bij de secretaresse van de afdeling Medische Oncologie. De secretaresse vraagt naar uw naam, voorletters en geboortedatum. Daarna krijgt u een identificatiebandje met deze gegevens om. De verpleegkundige haalt u op en begeleidt u naar uw kamer.

Bij een ongeplande opname verloopt uw opname via de Spoedeisende Hulp. Daar wordt u onderzocht door een arts, die vaststelt welke onderzoeken en/of behandelingen u nodig heeft.

Op de afdeling

Samen willen we een voor iedereen zo prettig mogelijke omgeving bieden. Op de afdeling maken we daar samen met u afspraken over, zodat u bezoek kunt ontvangen en privacy heeft.

lees meer

Op de afdeling

De verpleegafdeling Medische Oncologie heeft in totaal 24 bedden verdeeld over één-, twee- en vierpersoonskamers. Tijdens de behandeling kunt u gratis gebruik maken van televisie en er is een gratis wifi netwerk beschikbaar. Daarnaast is er binnen de afdeling een loungeruimte, AYA-ruimte en beweegruimte aanwezig. Hier kunt u tijdens de opname gebruik van maken. Op iedere patiëntkamer is een koelkast aanwezig. De voedingsassistenten zorgen voor eten en drinken tijdens de behandeling. Het is toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen.

Bezoekersinformatie

Bezoekers zijn altijd welkom!  
Samen willen we een voor iedereen zo prettig mogelijke omgeving bieden. Op de afdeling maken we daar samen met u afspraken over, zoals maximaal twee bezoekers ontvangen op uw kamer en rekening houden met de privacy van andere patiënten en medewerkers.
 
Bezoekers kunnen (tegen betaling) gebruik maken van een gastenmaaltijd. De voedingsassistenten kan u hier meer over vertellen. Koffie en thee zijn gratis in de automaten in de gang en in het dagverblijf. Verder kunt u in het restaurant (route 607) en bij de hoofdingang terecht. Familieleden van patiënten kunnen gebruikmaken van het Radboudhotel.
 

Behandeling Handmassage

Heeft u behoefte aan ontspanning en een fijne afleiding tijdens uw opname in het Radboudumc? Dan is onze handmassage misschien iets voor u.

lees meer

Naar huis

U hoort van uw behandelend arts wanneer u naar huis mag. De verpleegkundige voert dan een ontslaggesprek met u (en eventueel uw partner/begeleider).

lees meer

Naar huis

U hoort van uw behandelend arts wanneer u naar huis mag. De verpleegkundige voert dan een ontslaggesprek met u (en eventueel uw partner/begeleider). Meestal is dit gesprek op de dag vóór u de afdeling verlaat.

Onderwerpen:

 • zorg na uw opname
 • Uw vragen. Klik hier voor informatie over veel gestelde vragen en wanneer contact op te nemen.

Komen & Starten veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij Komen & Starten.

 • Dit is afhankelijk van de behandeling.

  lees meer


  Hoeveel nachten moet ik blijven?

  Dit is afhankelijk van de behandeling. De verpleegkundige zal u hier op de dag van opname verder over informeren.

 • Mag er iemand blijven slapen?

  Afhankelijk van de situatie op de afdeling en de noodzaak zullen we altijd kijken naar de mogelijkheden.

 • Krijg ik een 1-persoonskamer?

  Helaas beschikt de afdeling op dit moment over een beperkt aantal 1- persoonskamers. In de planning zullen we ons best doen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen, maar de medische situatie is hierin leidend. 

 • Ik heb een PICC of PAC, hoe gaat het met de bloedafname?

  De bloedafname vindt op de afdeling in plaats van op de poli plaats.

 • Mag ik tijdens de behandeling met chemotherapie van de afdeling af?

  Als u chemotherapie krijgt mag u zich vrij bewegen op de afdeling en in de loungeruimte. Tijdens het inlopen van de chemotherapie zouden we u willen vragen om niet verder dan de loungeruimte te gaan. Indien u andere medicatie krijgt of u krijgt alleen vocht dan kunt u met de verpleegkundige bespreken of u verder dan de loungeruimte mag gaan (bijvoorbeeld het restaurant of naar buiten).

Infectie­preventie en hygiëne veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over het voorkomen van een infectie en hygiëne.

lees meer

Beter uit Bed Bewegen is goed voor uw herstel

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis blijkt de gemiddelde patiënt zeer inactief te zijn. Een patiënt brengt gemiddeld 80% van de tijd in het bed door. Het gebrek aan beweging leidt tot een behoorlijk verlies van belangrijke lichaamsfuncties, zoals breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen.

lees meer

Beter uit Bed Bewegen is goed voor uw herstel

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis blijkt de gemiddelde patiënt zeer inactief te zijn. Een patiënt brengt gemiddeld 80 procent van de tijd in het bed door. Het gebrek aan beweging leidt tot een behoorlijk verlies van belangrijke lichaamsfuncties, zoals breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen.Uit onderzoek en ervaring blijkt dat patiënten eerder herstellen na een ziekenhuisopname als ze meer bewegen voor, tijdens en na de ziekenhuisopname. Onze zorgverleners stimuleren u daarom om zo actief mogelijk te zijn tijdens uw verblijf in het Radboudumc, zodat u sneller herstelt en fitter naar huis gaat.

Wat betekent dat voor u?

U krijgt meer bewegingsruimte en vrijheid om tijdens uw ziekenhuisverblijf zoveel mogelijk actief te zijn. U kunt bijvoorbeeld in beweging komen door te wandelen over de afdeling, naar het restaurant te gaan of door oefeningen te doen. U hoeft niet standaard in bed te gaan liggen, maar bijvoorbeeld op een goede relaxstoel te gaan zitten. Natuurlijk worden deze mogelijkheden afgestemd met de artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij uw behandeling.

Activiteiten per fase

Fase 1 Dag van opname in het Radboudumc
Wij adviseren om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken en zoveel mogelijk in beweging te blijven op de afdeling. Kijk wat voor u mogelijk is.Fase 2 Vervolg opname
Als u zich naar omstandigheden goed voelt, adviseren wij u te beginnen met dit activiteitenschema. Als het mogelijk is, kunt u ontbijten op de bedrand of aan tafel. Vervolgens mag u tijdens de verzorging doen wat u zelfstandig kan. Het is beter om overdag in de stoel te zitten dan in bed te liggen. Probeer binnen uw mogelijkheden actief te zijn op de kamer of afdeling. Als u chemotherapie krijgt, mag u zich vrij bewegen op de afdeling en in de loungeruimte. Ga niet verder dan de loungeruimte aangezien u in sommige gevallen bijwerkingen kunt hebben van de chemotherapie. Gebruik uw bed om te rusten of te slapen.

Tips

 • Probeer zoveel mogelijk uit bed te zijn gedurende de dag.
 • Probeer zo vaak mogelijk in beweging te zijn met een rustpauze tussendoor.
 • Probeer deel te nemen aan de gezamenlijke activiteiten zoals de koffieronde en de lunch.
 • Als u voor de opname een goede basisconditie had, dan kunt daarna samen met de verpleegkundige uw activiteiten uitbreiden.
 • Op de afdeling hebben we verschillende wandel- en beweegopties.
 • Als u fysiotherapeutische begeleiding krijgt om in beweging te komen, dan overlegt uw fysiotherapeut met u welke activiteiten u wel en niet zelfstandig kunt  ondernemen.
 • De relaxstoel is een stoel waar u de gehele dag in kunt verblijven. U beslist zelf de houding waarin u zit of ligt. Vanuit de relaxstoel kunt u ook gemakkelijker opstaan om naar het toilet of de badkamer te lopen.


Fase 3  Weer naar huis (ontslag uit Radboudumc)
U gaat weer naar huis. Probeer zo actief mogelijk te blijven.


Lees meer over Beter uit Bed