Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling Medische Oncologie

Over de verpleegafdeling

U kunt vanaf verschillende locaties doorverwezen worden naar de verpleegafdeling Medisch Oncologie.

lees meer

Over de verpleegafdeling

U kunt vanaf verschillende locaties doorverwezen worden naar de verpleegafdeling Medisch Oncologie. Op de verpleegafdeling zijn naast de bedden voor de Medische Oncologie een aantal bedden beschikbaar voor Palliatieve zorg, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en verpleegassistenten. Secretaresses, voedingsassistenten, zorghulpen, gastvrouwen en facilitair medewerkers ondersteunen hen.

Mogelijke redenen voor opname

De patiënten die op de verpleegafdeling van de Medische Oncologie worden opgenomen, kunnen alle soorten kanker hebben, met uitzondering van de hematologische aandoeningen.

Veel patiënten worden behandeld met systeemtherapie, zoals chemotherapie, immunotherapie of targeted therapie. Deze behandelingen kunnen zowel curatief als palliatief worden gegeven. Curatief wil zeggen dat de behandeling in opzet ter genezing wordt gegeven. Palliatief wil zeggen: levensverlengend of ter behandeling van de eventueel bestaande klachten. Een andere mogelijke behandeling is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. Dit is een lokale therapie en kan ook ter curatie of palliatie worden toegepast.

Wanneer u komt voor een chemokuur of een andere behandeling, is de opname gepland en komt u via de polikliniek of rechtstreeks naar de afdeling. Wanneer u moet worden opgenomen om te starten met een klinische chemokuur wordt u opgenomen als Komen & Starten. Klinisch wil zeggen met minimaal een overnachting tot maximaal 5 nachten, afhankelijk van het behandelschema.

Als u wordt opgenomen voor een poliklinische behandeling met chemotherapie, targeted therapie, immunotherapie of bijvoorbeeld een zakje bloed, wordt u opgenomen op de dagbehandeling van de Medische Oncologie.

Wanneer er complicaties optreden van een behandeling of zich andere problemen voordoen, is er sprake van een ongeplande opname. Dit kan via de polikliniek, bijvoorbeeld wanneer u bij de arts op het spreekuur bent, of via de Spoedeisende Hulp. Als u moet blijven komt u eerst op de acute opname afdeling (AOA) te liggen. Als het kan wordt u daarna verplaatst naar de verpleegafdeling medische oncologie.

Wetenschappelijk onderzoek

Patiënten die deelnemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Medische Oncologie, worden hierin begeleid door een speciaal team van artsen, researchverpleegkundigen en researchassistenten. 

Palliatieve zorg

Ook worden er regelmatig patiënten opgenomen voor palliatieve zorg. Het uitgangspunt van palliatieve zorg is het verbeteren van de kwaliteit van leven. Er wordt in dit stadium van de ziekte veelvuldig gebruik gemaakt van andere disciplines in het ziekenhuis, zoals het palliatief team, pijnteam, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, psycholoog of andere ‘geestelijke’ ondersteuning. Slechts een kleine groep van de patiënten overlijdt daadwerkelijk op de afdeling. 

Nucleaire Geneeskunde

Naast de oncologische patiënten heeft de verpleegafdeling ook 4 bedden beschikbaar voor patiënten van de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Patiënten worden opgenomen voor een behandeling met radioactieve stoffen, zoals radioactief jodium of luthetium.

De medische staf oncologie

De chef de clinique is een medisch oncoloog die eindverantwoordelijk is voor de klinische oncologiepatiënten op de afdeling. Dit is wisselend één van de stafartsen. Hiernaast zijn er fellows (arts assistenten in opleiding voor oncoloog) die de zaalartsen superviseren.

De klinische patiënten worden niet gezien door hun eigen poli-arts op de afdeling, maar de zorg wordt overgedragen aan de zaalartsen. Indien nodig vindt er overleg plaats tussen de zaalarts en uw hoofdbehandelaar. Op verzoek is het natuurlijk mogelijk dat de hoofdbehandelaar langs komt de afdeling tijdens uw opname. 

De arts-assistenten (zaalartsen)

Elke dag (met uitzondering van het weekend) zijn er 1 à 2 arts-assistenten op de afdeling aanwezig als zaalartsen. Meestal is er ook een afsluitend co-assistent en/of co-assistent. De artsen lopen iedere dag visite bij de patiënt en zijn eerste aanspreekpunt voor patiënt, naasten, verpleegkundigen en andere disciplines.


Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.


Contact

Afdeling Medische Oncologie

Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
(024) 361 88 00
contactformulier

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Route: 662

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A en volg route 662

Op de afdeling


Voorbereiding

Voor de behandeling geeft de verpleegkundige u uitleg over de behandeling.

Komen & Starten klinische chemokuur

Wanneer u moet worden opgenomen voor een klinische chemokuur, komt u op de afdeling Medische Oncologie als Komen & Starten. Dit wil letterlijk zeggen: u komt ’s ochtends vroeg op de afdeling en kort hierna, als de bloedwaarden en uw situatie dit toelaat, start u met de chemokuur.

lees meer

Komen & Starten klinische chemokuur

Wanneer u moet worden opgenomen voor een klinische chemokuur, komt u op de afdeling Medische Oncologie als Komen & Starten. Dit wil letterlijk zeggen: u komt ’s ochtends vroeg op de afdeling en kort hierna, als de bloedwaarden en uw situatie dit toelaat, start u met de chemokuur.

In principe krijgt u de dag van tevoren telefonisch bericht van de secretaresse over de opname. Dit zal steeds een dag van tevoren plaatsvinden, tenzij anders is afgesproken.

U meldt zich ’s ochtends om 08.00 uur op de afdeling waar u wordt ontvangen door de secretaresse. Vervolgens neemt een verpleegkundige bloed af en worden controles, zoals uw gewicht, gedaan.

Wanneer u komt voor een eerste chemokuur, voert de verpleegkundige op de eerste dag een voorlichtingsgesprek met u, waarin de meest voorkomende en belangrijkste bijwerkingen, het toedienschema, de duur hiervan en belangrijke adviezen, ook voor thuis worden besproken. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Mocht u voor de opname al vragen hebben, dan is het verstandig deze op te schrijven en mee te nemen naar dit gesprek. In de dagen hierna kunt u met vragen altijd bij de verpleegkundigen terecht.

Vervolgens kunt u plaats nemen in de onderzoekskamer en wordt u onderzocht. Afhankelijk van uw bloedwaarden en hoe u zich voelt, wordt er een akkoord gegeven voor de chemokuur. De verpleegkundige sluit een infuus aan en start met de kuur na akkoord kuur van de arts.

In principe ontvangt u de dag voor ontslag het medicatierecept voor thuis en vindt er een ontslaggesprek plaats. In dit ontslaggesprek wordt het gebruik van de mogelijke medicijnen uitgelegd en worden de leefregels voor thuis nogmaals herhaalt.


Bij de opname

Als u bij de arts bent geweest bent, meldt u zich bij de secretaresse van de afdeling Medische Oncologie. lees meer

Bij de opname

Als u bij de arts bent geweest bent, meldt u zich bij de secretaresse van de afdeling Medische Oncologie. De secretaresse vraagt naar uw naam, voorletters en geboortedatum. Daarna krijgt u een identificatiebandje met deze gegevens om. De verpleegkundige haalt u op en begeleidt u naar uw kamer.

Bij een ongeplande opname verloopt uw opname via de Spoedeisende Hulp. Daar wordt u onderzocht door een arts, die vaststelt welke onderzoeken en/of behandelingen u nodig heeft.

Voeding / Zelf eten meenemen

Het Radboudumc besteedt veel aandacht aan veilige en gezonde voeding. In dit ziekenhuis krijgt u eten en drinken dat bijdraagt aan een voorspoedig herstel volgens het FoodforCare concept. lees meer

Voeding / Zelf eten meenemen

Het Radboudumc besteedt veel aandacht aan veilige en gezonde voeding. In dit ziekenhuis krijgt u eten en drinken dat bijdraagt aan een voorspoedig herstel volgens het FoodforCare concept. Het voedingsaanbod op de afdeling is zeer divers. Informeer bij de voedingsassistent op de afdeling naar het precieze aanbod.
In het Radboudumc gelden strenge eisen en regels op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Deze eisen en regels liggen wettelijk vast en zijn er om te voorkomen dat u als patiënt ziek wordt van het eten.
Als u toch voedingsmiddelen/maaltijden van thuis wilt meenemen, dan gelden hiervoor de volgende regels.

Op de afdeling

Samen willen we een voor iedereen zo prettig mogelijke omgeving bieden. Op de afdeling maken we daar samen met u afspraken over, zodat u bezoek kunt ontvangen en privacy heeft.

lees meer

Op de afdeling

De verpleegafdeling Medische Oncologie heeft in totaal 13 eenpersoons kamers. Tijdens de behandeling kunt u gratis gebruik maken van televisie en er is een gratis wifi netwerk beschikbaar. Daarnaast is er binnen de afdeling een loungeruimte en kunt u gratis gebruik maken van onze bewegingstafel hierop vind uw vermaak voor jong en oud, en gerichte informatie over ziektes en behandelingen. De voedingsassistenten zorgen voor eten en drinken tijdens de behandeling. Het is toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen.

Aangepaste bezoekersregeling 

Er gelden nog een beperkt aantal coronamaatregelen in het Radboudumc. Bekijk welke maatregelen er zijn voordat u naar het ziekenhuis komt.

Bezoek is welkom (bij voorkeur na 11.00 uur) en er mag iemand blijven slapen op de slaapbank bij u op de kamer.


Behandeling Handmassage

Heeft u behoefte aan ontspanning en een fijne afleiding tijdens uw opname in het Radboudumc? Dan is onze handmassage misschien iets voor u. lees meer

Naar huis

U hoort van uw behandelend arts wanneer u naar huis mag. De verpleegkundige voert dan een ontslaggesprek met u (en eventueel uw partner/begeleider). lees meer

Naar huis

U hoort van uw behandelend arts wanneer u naar huis mag. De verpleegkundige voert dan een ontslaggesprek met u (en eventueel uw partner/begeleider). Meestal is dit gesprek op de dag vóór u de afdeling verlaat.

Onderwerpen:

 • zorg na uw opname
 • Uw vragen. Klik hier voor informatie over veel gestelde vragen en wanneer contact op te nemen.

Komen & Starten veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij Komen & Starten.
 • Dit is afhankelijk van de behandeling.

  lees meer


  Hoeveel nachten moet ik blijven?

  Dit is afhankelijk van de behandeling. De verpleegkundige zal u hier op de dag van opname verder over informeren.

 • Ik heb een PICC of PAC, hoe gaat het met de bloedafname?

  De bloedafname vindt op de afdeling in plaats van op de poli plaats.

 • Mag ik tijdens de behandeling met chemotherapie van de afdeling af?

  Als er geen chemo inloopt willen we dat u op de afdeling blijft zodat we u kunnen observeren en sneller kunnen handelen bij complicaties. Loopt er een spoelzak tijdens uw behandeling dan mag u van de afdeling af.  Indien u andere medicatie krijgt of u krijgt alleen vocht dan kunt u met de verpleegkundige bespreken of u verder dan de loungeruimte mag gaan (bijvoorbeeld het restaurant of naar buiten).


Infectie­preventie en hygiëne veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over het voorkomen van een infectie en hygiëne. lees meer

Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling van deze patiënten gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet