Echo diafragma

In sommige centra kan het middenrif op een vriendelijkere manier in beeld gebracht worden door echografie. Hierbij wordt in maat en getal uitgedrukt hoe stevig de spier nog is en hoe goed hij kan samentrekken tijdens de inademing. Recent onderzoek toont aan dat echografie een middenrif verlamming beter kan aantonen dan röntgenfoto's of EMG.
Patiëntenzorg Onderzoeken Onderzoek van middenrifverlamming bij NA

Over onderzoek van middenrifverlamming bij NA

De verdenking op een middenrifverlamming begint in het gesprek met de arts (anamnese) over uw klachten. Vooral als er sprake is van neuralgische amyotrofie (NA) met een vrij plots begonnen benauwdheid bij platliggen en bukken, vaak in combinatie met een verminderde conditie en problemen met slapen. lees meer

Over onderzoek van middenrifverlamming bij NA

De verdenking op een middenrif verlamming begint in het gesprek met de arts (anamnese) over uw klachten. Vooral als er sprake is van neuralgische amyotrofie (NA) met een vrij plots begonnen benauwdheid bij platliggen en bukken. En dit vaak in combinatie met een verminderde conditie en problemen met slapen. 

Het kan ook zijn dat de schouder- en armproblemen bij NA nauwelijks op de voorgrond staan en dat u vooral of alleen last hebt van ademklachten. Vaak komt u dan eerst bij een longarts in plaats van een neuroloog. Omdat de aandoening NA relatief onbekend is, is het nuttig om zelf te vragen of er verder onderzoek gedaan kan worden. Vooral met klachten van benauwdheid bij bukken en platliggen.

Onderzoeken

 • Dit onderzoek kan een verschil laten zien van meer dan een halve liter in longvolume tussen een zittende en liggende houding. Dit is typisch voor een middenrifprobleem.


 • Röntgenfoto van de borstkas

  Deze foto kan een eenzijdige of tweezijdige hoogstand van het middenrif laten zien. Dit onderzoek laat echter niet bij iedereen de afwijking zien. Vaak breiden we het uit met een foto onder röntgen doorlichting (fluoroscopie) waarbij u tijdens de röntgenopname in- en uitademt. Dit onderzoek is gevoeliger, maar geeft wel een stralenbelasting.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer

Aandoeningen en behandeling


Aandoeningen

 • Neuralgische amyotrofie (NA) betekent letterlijk vertaald: een met zenuwpijn gepaard met niet meer groeien van de spieren.

  naar de aandoening


Behandelingen

 • Behandeling van een middenrifverlamming bij NA kan gebeuren door zelf maatregelen te treffen, een nachtelijke beademing of (als er geen herstel optreedt na 3-4 jaar) het reven van het middenrif.

  naar de behandeling

Team Plexuspoli

Naast onderstaande zorgverleners zijn vaak ook een neuroloog in opleiding, revalidatiearts in opleiding, fysiotherapeut in opleiding en ergotherapeut in opleiding aanwezig.

 • Medewerkers
 • Intranet