Patiëntenervaringen


Patiënt­ervaringen

Patiënten beoordelen het Radboudumc met een 8.7. 


Waardering ziekenhuis­opname

Patiëntenervaringen van de verschillende thema’s voor de vragenlijst ziekenhuisopname. lees meer

Waardering ziekenhuis­opname

 • Patiënten waarderen de zorg tijdens de opname met een 8,5.
 • 59,6% van de patiënten zou het Radboudumc zeker aanbevelen aan familie en vrienden.
 • De patiënten waren bijvoorbeeld positief over de ontvangst op de afdeling, gevoel van veiligheid en de samenwerking. 
 • Zij waren minder positief over de inhoud van het opnamegesprek.
Hieronder ziet u de patiëntenervaringen van de verschillende thema’s voor de vragenlijst ziekenhuisopname. 


Ervaringen ziekenhuis­opname per thema

Hier leest u hoe patienten de verschillende thema's van hun ziekenhuisopname beoordelen. lees meer

Ervaringen ziekenhuis­opname per thema

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten bij ziekenhuisopname konden meebeslissen over zaken die ze belangrijk vonden. Dit is één van de vragen die valt onder het thema eigen inbreng. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in 3 categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Hier leest u hoe patiënten de verschillende thema's van hun ziekenhuisopname beoordelen.

Inhoud opnamegesprek

Communicatie met verpleegkundigen

Communicatie met artsen

Eigen inbreng

Uitleg bij behandeling

Pijnbeleid

Communicatie rond medicatie

Gevoel van veiligheid

Informatie bij ontslag

Bereikbaarheid ziekenhuis

Ontvangst op de afdeling

Samenwerking

Kamer en verblijf


Waardering polikliniek

Hieronder ziet u de resultaten op de verschillende thema’s voor de vragenlijst poliklinische zorg. lees meer

Waardering polikliniek

 • Patiënten waarderen de zorg op de polikliniek met een 8,5.
 • 55,6% van de patiënten zou het Radboudumc zeker aanbevelen aan familie en vrienden.
 • De patiënten waren bijvoorbeeld positief over de bejegening door de arts en de zorgverlener en communicatie door de arts.
 • Zij waren minder positief over de wachttijd in de polikliniek.
Hieronder ziet u de resultaten op de verschillende thema’s voor de vragenlijst poliklinische zorg.

Ervaringen polikliniek per thema

Aan patiënten is een aantal vragen voorgelegd over de zorg op de polikliniek. lees meer

Ervaringen polikliniek per thema

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten konden meebeslissen over de behandeling. Dit is één van de vragen die valt onder het thema inspraak patiënt. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in 3 categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Ontvangst

Bejegening door de arts

Informatieverstrekking door de arts

Communicatie door de arts

Bejegening door de zorgverlener

Informatieverstrekking door zorgverlener

Communicatie door zorgverlener

Nazorg en informatie over de medicatie

Bereikbaarheid

Inrichting en wachttijd van de polikliniek

Samenwerking

Eigen inspraak

Meer informatie


Sterftecijfers

 • Het Radboudumc streeft naar zichtbaarheid van de kwaliteit van de geleverde zorg. Het berekenen van de sterftecijfers is een manier om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken.

  lees meer


  Sterftecijfers

  Sterftecijfers

  Eén van de manieren waarop ziekenhuizen de kwaliteit van hun zorg kunnen evalueren is het sterftecijfer: hoeveel patiënten overlijden er in het ziekenhuis? Het sterftecijfer van ziekenhuizen wordt berekend in de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis. Bij een HSMR van 100 is het percentage overleden patiënten precies zoals verwacht. Bij een getal onder de 100 is de sterfte lager dan verwacht, bij een getal boven de 100 hoger dan verwacht.

  Bij het berekenen van het verwachte aantal te overlijden patiënten wordt rekening gehouden met het profiel van patiënten. Zo wordt gekeken naar type aandoeningen, de complexiteit en leeftijd van patiënten. Voor dit soort onderdelen wordt het sterftecijfer aangepast.

  De sterftecijfers worden ook voor specifieke aandoeningen berekend: de Standardized Mortality Ratio’s (SMR). Omdat het dan vaak om kleine aantallen patiënten gaat, wordt dit sterftecijfer ook over meerdere jaren gecombineerd.

  Ziekenhuisbrede sterftecijfers Radboudumc (HSMR)

  In 2021 kwam de HSMR van het Radboudumc uit op 100. De HSMR van het Radboudumc is daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde van 100. Dit cijfer is gebaseerd op 23.178 opgenomen patiënten waarvan er 525 in het ziekenhuis zijn overleden. Het berekende verwachte aantal sterfgevallen is 525. Het aantal sterfgevallen komt dus overeen met het aantal verwachte sterfgevallen. 

  Sterftecijfers Radboudumc per aandoening (SMR)

  In 2021 en/of in de driejaarsperiode 2019-2021 is voor veel groepen van aandoeningen de sterfte in het Radboudumc lager dan het landelijk gemiddelde. Voor twee groepen aandoeningen is het sterftecijfer in 2021 en voor de driejaarsperiode hoger dan het landelijk gemiddelde.

  De eerste groep betreft de sterfte bij patiënten in de perinatale periode. Hierbij willen we aantekenen dat de ervaring van neonatale intensive care afdelingen is dat de HSMR voor deze leeftijdscategorie geen betrouwbaar meetinstrument is gebleken. Dat is gedeeld in gesprekken met IGJ, DHD en CBS.

  Dat neemt niet weg dat we er alles aan doen om de kwaliteit van zorg bij pasgeborenen in het Radboudumc te verbeteren en te monitoren door middel van besprekingen, dossieranalyses van alle overleden patiënten en regionale perinatale audits. 

  In de tweede groep (letsel en vergiftiging) is ook het sterftecijfer in 2021 en voor de driejaarsperiode hoger dan het landelijk gemiddelde. De berekening van de sterftekans van deze groep lijkt niet representatief voor de umc’s. Dit is in eerdere gesprekken met IGJ, DHD en CBS ook gedeeld en is ook de ervaring van de andere umc’s.

  Net als in 2020 is ook in 2021 de SMR voor “acute cerebrovasculaire aandoeningen” significant verhoogd; analyses van de betreffende dossiers leverden geen verklaring op. Meerdere andere umc’s hebben in deze patiëntencategorie een verhoogde SMR.   

  HSMR nog beperkt als meetinstrument

  Er bestaat variatie in de manier waarop ziekenhuizen de sterftecijfers registeren, wat kan leiden tot grote verschillen in de HSMR-uitkomsten. Dat maakt de waarde van de HSMR als vergelijking van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen beperkt. Ook nemen umc’s vaker ernstig zieke patiënten op vanwege hun speciale voorzieningen zoals intensive-care faciliteiten. Eventuele sterfte van deze patiënten zal daarom eerder in een umc plaatsvinden en niet in de regionale ziekenhuizen. Bij de berekening van sterftekansen wordt daarmee onvoldoende rekening gehouden. Het Radboudumc blijft de SMR’s en HSMR monitoren, maar heeft vanaf 2018 tevens een andere werkwijze gekozen voor het onderzoek van dossiers van overleden patiënten. Vanaf 2018 zijn casuïstieken van overleden patiënten waarbij het ziektebeloop gecompliceerd verlopen is, onderzocht en nabesproken samen met de betrokkenen afdelingen/ketens. Verbeterpunten die uit deze besprekingen zijn voortgekomen zijn door de betrokken afdelingen opgepakt.


ziekenhuis­check.nl

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt via www.ziekenhuischeck.nl meer inzicht in de kwaliteit van zorg van Nederlandse ziekenhuizen. Op de website vindt u objectieve informatie over kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of heropnames. Maar ook over het resultaat van een operatie. lees meer

ziekenhuis­check.nl

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt via de website www.ziekenhuischeck.nl meer inzicht in de kwaliteit van zorg van Nederlandse ziekenhuizen. Op de website vindt u objectieve informatie over kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of heropnames. Maar ook over het resultaat van een operatie. U kunt de resultaten van ieder ziekenhuis op de website bekijken. Ook kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Ziekenhuizen bedenken niet zelf welke kwaliteitsinformatie ze verzamelen. Alle cijfers die op deze website staan worden verplicht bijgehouden en aangeleverd aan de overheid. Wij houden prestaties bij over de kwaliteit en resultaten van behandelingen, voor onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Daarnaast wordt er landelijk onderzoek gedaan naar de patiënttevredenheid en houdt ieder ziekenhuis bij hoe snel iemand terecht kan voor een behandeling. Deze gegevens vormen de basis voor de website Ziekenhuischeck.nl.

 • Medewerkers
 • Intranet