Ziekenhuisopname 8-17 jarigen

In 2023 hebben in totaal 245 patiënten en/of ouders/verzorgers de vragenlijst over de ziekhuisopname ingevuld. Dit is ruim 27,8  % van de uitgenodigde patiënten.

 • Patiënten waardeerden in 2023 de ziekenhuisopname gemiddeld met een 8,7.
 • Bij de vragenlijsten over ziekenhuisopnamen scoren de onderwerpen veiligheid, pijnbestrijding en respect het hoogst. De tijd op de wachtlijst, de afleiding op de afdeling en het ziekenhuiseten zijn verbeterpunten.

Ervaringen patiënten volwassenen


Poliklinische zorg

In 2023 hebben 39.503 patiënten de vragenlijst over poliklinische zorg ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,8 als rapportcijfer.

lees meer

Poliklinische zorg

In 2023 hebben 39.503 patiënten de vragenlijst over poliklinische zorg ingevuld. Dit is 40,6 % van de uitgenodigde patiënten.

 • Het polikliniekbezoek waardeerden ze gemiddeld met een 8,7.
 • Bij de vragenlijsten over poliklinische zorg scoren veiligheid, betrekken familie, genoeg tijd om ziekte/problemen te bespreken en het vertrouwen arts van de scoren het hoogst.
 • De informatie over wachttijd, wachttijd op de polikliniek en informatie over medicijnbijwerkingen zijn verbeterpunten.

Ziekenhuisopname

In 2023 hebben in totaal 6.702 patiënten de vragenlijst over de ziekhuisopname ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,8 als rapportcijfer.

lees meer

Ziekenhuisopname

In 2023 hebben in totaal 6.702 patiënten de vragenlijst over de ziekhuisopname ingevuld. Dit is ruim 51,6 % van de uitgenodigde patiënten.

 • Patiënten waardeerden in 2023 de ziekenhuisopname gemiddeld met een 8,8.
 • Bij de vragenlijsten over ziekenhuisopnamen scoren de onderwerpen veiligheid, respect en vertrouwen arts het hoogst.
 • De tijd op de wachtlijst, informatie over medicijnbijwerkingen en familie bij vertrek zijn verbeterpunten

Ervaringen patiënten kinderen


Poliklinische zorg 0-7 jarigen

In 2023 hebben 1067 patiënten (of ouders) de vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer.

lees meer

Poliklinische zorg 0-7 jarigen

In 2023 hebben 1.067 patiënten en/of ouders/verzorgers de vragenlijst over poliklinische zorg ingevuld. Dit is ruim 16 % van de uitgenodigde patiënten.

 • Het polikliniekbezoek waardeerden ze gemiddeld met een 8,6.
 • Bij de vragenlijsten over poliklinische zorg scoren veiligheid, betrekken familie, genoeg tijd om ziekte/problemen te bespreken en het vertrouwen arts van de scoren het hoogst. Informatie over de wachttijd, afleiding op de polikliniek en de wachttijd zijn verbeterpunten.

Ziekenhuisopname 0-7 jarigen

In 2023 hebben 366 patiënten (of ouders) de vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer.

lees meer

Ziekenhuisopname 0-7 jarigen

In 2023 hebben in totaal 366 patiënten en/of ouders/verzorgers de vragenlijst over de ziekhuisopname ingevuld. Dit is ruim 27,5 % van de uitgenodigde patiënten.

 • Patiënten waardeerden in 2023 de ziekenhuisopname gemiddeld met een 8,6.
 • Bij de vragenlijsten over ziekenhuisopnamen scoren de onderwerpen veiligheid, pijnbestrijding en respect het hoogst. De tijd op de wachtlijst, bijwerkingen van de medicatie en tegenstrijdige info zijn verbeterpunten.

Poliklinische zorg 8-17 jarigen

In 2023 hebben 1198 patiënten (of ouders) de vragenlijst. Zij geven gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer.

lees meer

Poliklinische zorg 8-17 jarigen

In 2023 hebben in totaal  1.198 patiënten en/of ouders/verzorgers de vragenlijst over poliklinische zorg ingevuld. Dit is ruim 16,9  % van de uitgenodigde patiënten.

 • Patiënten waardeerden in 2023 het polikliniekbezoek gemiddeld met een 8,5.
 • Bij de vragenlijsten over poliklinische zorg scoren de onderwerpen veiligheid, vertrouwen zorgverleners en vertrouwen arts het hoogst. De afleiding op de polikliniek en informatie over de wachttijd zijn verbeterpunten.

Ziekenhuisopname 8-17 jarigen

In 2023 hebben 245 patiënten (of ouders) de vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,7 als rapportcijfer.

lees meer

Ervaringen patiënten videogesprekken


Videogesprekken

In 2023 hebben 2464 patiënten de vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer.

lees meer

Videogesprekken

In 2023 hebben in totaal  2.464 patiënten de vragenlijst over het beeldbellen ingevuld. Dit is ruim 30,5 % van de uitgenodigde patiënten.

 • Patiënten waardeerden in 2023 het beeldbellen gemiddeld met een 8,3.
 • Bij de vragenlijsten over videogesprekken scoren de onderwerpen vertrouwen arts, het betrekken van de familie en de tijd voor bespreken ziekte/ probleem het hoogst.
 • De wachttijd bij videogesprekken, het beeld/ geluid tijdens het videogesprek en het gemak om het videogesprek te starten zijn verbeterpunten.

Meer informatie


Sterftecijfers

 • Het Radboudumc streeft naar zichtbaarheid van de kwaliteit van de geleverde zorg. Het berekenen van de sterftecijfers is een manier om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken.

  lees meer


  Sterftecijfers

  Sterftecijfers

  Eén van de manieren waarop ziekenhuizen de kwaliteit van hun zorg kunnen evalueren is het sterftecijfer: hoeveel patiënten overlijden er in het ziekenhuis? Het sterftecijfer van ziekenhuizen wordt berekend in de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis. Bij een HSMR van 100 is het percentage overleden patiënten precies zoals verwacht. Bij een getal onder de 100 is de sterfte lager dan verwacht, bij een getal boven de 100 hoger dan verwacht.

  Bij het berekenen van het verwachte aantal te overlijden patiënten wordt rekening gehouden met het profiel van patiënten. Zo wordt gekeken naar type aandoeningen, de complexiteit en leeftijd van patiënten. Voor dit soort onderdelen wordt het sterftecijfer aangepast.

  De sterftecijfers worden ook voor specifieke aandoeningen berekend: de Standardized Mortality Ratio’s (SMR). Omdat het dan vaak om kleine aantallen patiënten gaat, wordt dit sterftecijfer ook over meerdere jaren gecombineerd.

  Ziekenhuisbrede sterftecijfers Radboudumc (HSMR)

  In 2022 kwam de HSMR van het Radboudumc uit op 97. De HSMR van het Radboudumc wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde van 100. De HSMR van het Radboudumc is gebaseerd op 23.675 opgenomen patiënten waarvan er 580 in het ziekenhuis zijn overleden. Het berekende verwachte aantal sterfgevallen is 599. Het aantal sterfgevallen is in 2022 lager dan verwacht . 

  Sterftecijfers Radboudumc per aandoening (SMR)

  In 2022 en/of in de driejaarsperiode 2020-2022 is voor veel groepen van aandoeningen (hoofdclusters) de sterfte in het Radboudumc lager dan het landelijk gemiddelde. Voor drie hoofdclusters is het sterftecijfer in 2022 en voor de driejaarsperiode hoger dan het landelijk gemiddelde.

  De eerste groep zijn patiënten met ziekten van zenuwstelsel en zintuigen. Dit hoofdcluster is voor het eerst verhoogd in 2022 en zal nog nader geanalyseerd worden. In het Radboudumc worden zwaardere gevallen van neurodegeneratieve ziekten opgenomen ten opzichte van algemene ziekenhuizen.

  De tweede groep betreft de sterfte bij patiënten in de perinatale periode. Hierbij willen we aantekenen dat de ervaring van neonatale intensive care afdelingen is dat de HSMR voor deze leeftijdscategorie geen betrouwbaar meetinstrument is gebleken. Dat is gedeeld in gesprekken met IGJ, DHD en CBS.Dat neemt niet weg dat we er alles aan doen om de kwaliteit van zorg bij pasgeborenen in het Radboudumc te verbeteren en te monitoren door middel van besprekingen, dossieranalyses van alle overleden patiënten en regionale perinatale audits. 

  In de derde groep (letsel en vergiftiging) is ook het sterftecijfer in 2022 en voor de driejaarsperiode hoger dan het landelijk gemiddelde. De berekening van de sterftekans van deze groep lijkt niet representatief voor de umc’s. Dit is in eerdere gesprekken met IGJ, DHD en CBS ook gedeeld en is eveneens de ervaring van de andere umc’s.

  Daarnaast zijn er enkele aandoeningen die een verhoogde SMR hebben.

  Net als in 2021 is ook in 2022 de SMR voor “acute cerebrovasculaire aandoeningen” significant verhoogd; analyses van de betreffende dossiers leverden geen verklaring op. Meerdere andere umc’s hebben in deze patiëntencategorie een verhoogde SMR.   

  In de groep “Schedelfracturen en ruggenmergletsel” was de SMR significant verhoogd over de periode 2020-2022. Analyse laat zien dat er in deze setting vaak gekozen wordt voor een palliatief beleid op verzoek van patiënt of familie. Aangezien het vaak patiënten betreft waar de verwachte sterftekans laag is, geeft dit een verhoogde SMR.

  De verhoogde SMR in de aandoening “Appendicitis” in 2022 is te verklaren door het overlijden van twee patiënten waarbij gezien leeftijd en comorbiditeit er gekozen is voor een conservatief beleid.

  Een casus in de groep “Vergiftiging door psychofarmaca” heeft geleid tot een complicatiebespreking. De verbetermaatregelen zijn geïmplementeerd. De andere drie overlijdens zijn geanalyseerd waarbij er geen bijzonderheden zijn geconstateerd.

  HSMR nog beperkt als meetinstrument

  Er bestaat variatie in de manier waarop ziekenhuizen de sterftecijfers registeren, wat kan leiden tot grote verschillen in de HSMR-uitkomsten. Dat maakt de waarde van de HSMR als vergelijking van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen beperkt. Ook nemen umc’s vaker ernstig zieke patiënten op vanwege hun speciale voorzieningen zoals intensive-care faciliteiten. Eventuele sterfte van deze patiënten zal daarom eerder in een umc plaatsvinden en niet in de regionale ziekenhuizen. Bij de berekening van sterftekansen wordt daarmee onvoldoende rekening gehouden. Het Radboudumc blijft de SMR’s en HSMR monitoren, maar heeft vanaf 2018 tevens een andere werkwijze gekozen voor het onderzoek van dossiers van overleden patiënten. Vanaf 2018 zijn casuïstieken van overleden patiënten waarbij het ziektebeloop gecompliceerd verlopen is, onderzocht en nabesproken samen met de betrokkenen afdelingen/ketens. Verbeterpunten die uit deze besprekingen zijn voortgekomen zijn door de betrokken afdelingen opgepakt.


ziekenhuis­check.nl

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt via www.ziekenhuischeck.nl meer inzicht in de kwaliteit van zorg van Nederlandse ziekenhuizen. Op de website vindt u objectieve informatie over kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of heropnames. Maar ook over het resultaat van een operatie. lees meer

ziekenhuis­check.nl

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt via de website www.ziekenhuischeck.nl meer inzicht in de kwaliteit van zorg van Nederlandse ziekenhuizen. Op de website vindt u objectieve informatie over kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of heropnames. Maar ook over het resultaat van een operatie. U kunt de resultaten van ieder ziekenhuis op de website bekijken. Ook kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Ziekenhuizen bedenken niet zelf welke kwaliteitsinformatie ze verzamelen. Alle cijfers die op deze website staan worden verplicht bijgehouden en aangeleverd aan de overheid. Wij houden prestaties bij over de kwaliteit en resultaten van behandelingen, voor onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Daarnaast wordt er landelijk onderzoek gedaan naar de patiënttevredenheid en houdt ieder ziekenhuis bij hoe snel iemand terecht kan voor een behandeling. Deze gegevens vormen de basis voor de website Ziekenhuischeck.nl.

 • Medewerkers
 • Intranet