Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? Dan kan het voorkomen dat u een afspraak krijgt aan het begin van het volgende kalenderjaar. De planning van uw afspraak is afhankelijk van de aard van uw klachten en de wachttijden voor de polikliniek. Uw afspraak wordt gepland na beoordeling van de verwijsbrief door uw arts. Spoedafspraken worden alleen gemaakt als dat medisch noodzakelijk is. 

Wat betekent dit voor uw eigen risico?

Valt uw eerste afspraak in het kalenderjaar van de verwijzing? En zijn er vervolgbehandelingen nodig? Dan kan er aanspraak gemaakt worden op het eigen risico van het jaar van eerste bezoek én op het eigen risico van het daaropvolgende jaar. U leest hierover meer op de website ZorgNota.

Voor meer uitleg over de declaratie van uw zorgnota en de aanspraak op uw eigen risico, kunt u terecht bij het Informatiepunt Kosten van Zorg.
 


Wordt mijn behandeling vergoed?

Kiest u voor een behandeling in het Radboudumc, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw vergoeding is afhankelijk van een aantal zaken:
 • Ieder jaar sluiten zorgverzekeraars en ziekenhuizen contracten met elkaar af. Daarin wordt bepaald hoeveel zorg het ziekenhuis maximaal mag leveren en tegen welke prijs dat gebeurt.

  contracten Radboudumc


  Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het Radboudumc voor 2024?

  Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het Radboudumc voor 2024?

  Laatste update: 18-06-2024

  De gegevens in dit overzicht worden bijgewerkt zodra er wijzigingen in de contracteerstatus van toepassing zijn.

  Medisch specialistische zorg

  Zorgverzekeraar Status contractering Toelichting
  VGZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  CZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Zilveren kruis Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Menzis Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  ONVZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  ASR Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  DSW Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024 & 2025
  Caresq Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Zorg & Zekerheid Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Salland Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024

  Geestelijke gezondheidszorg

  Zorgverzekeraar Status contractering Toelichting
  VGZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  CZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Zilveren kruis Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Menzis Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  ONVZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  ASR Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  DSW Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Caresq Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Zorg & Zekerheid Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Salland Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024

  Zintuigelijke gehandicaptenzorg (audiologisch centrum)

  Zorgverzekeraar Status contractering Toelichting
  VGZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  CZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Zilveren kruis Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024 & 2025
  Menzis Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  ONVZ Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024 & 2025
  ASR Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024 & 2025
  DSW Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024 & 2025
  Caresq Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024 & 2025
  Zorg & Zekerheid Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024
  Salland Gecontracteerd Partijen hebben overeenstemming voor 2024

  Budgetpolissen

  Diverse zorgverzekeraars bieden goedkopere polissen aan met een beperkte(re) keus aan zorgverleners. Dit zijn de budget- of selectief polissen. Alleen in de ziekenhuizen die de zorgverzekeraar gecontracteerd heeft, worden alle behandelingen voor een groot deel vergoed. Heeft u één van onderstaande budgetpolissen en wordt u behandeld in het Radboudumc? Dan krijgt u in veel gevallen zelf de rekening van het Radboudumc. Uw zorgverzekeraar zal de kosten (op grond van de polisvoorwaarden van uw verzekering) maar deels vergoeden.

  Wilt u weten welke polissen door de verschillende verzekeraars worden aangeboden dan kunt u deze onder andere vinden op de site van de consumentenbond.

  EUCARE

  • Basisverzekering Natura Select

  Zilveren Kruis

  • Ziezo Selectief polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget 
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • Principe Polis Budget (Pro life)
  • Studenten Goed verzekerd

  Heeft u een van bovenstaande budgetpolissen en wilt u weten of uw zorgkosten vergoed worden neem dan contact met uw verzekeraar op:

  • Klantenservice EUCARE: 088 - 3535763
  • Klantenservice Zilveren Kruis:  071 - 7510051

  Heeft u een afspraak bij het Radboudumc dan raden wij  u aan om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar in hoeverre uw afspraak of behandeling bij het Radboudumc vergoed wordt. Als het Radboudumc afspraken heeft met uw zorgverzekeraar, betekent dit overigens niet automatisch dat alle behandelingen worden vergoed. Of u recht heeft op (volledige) vergoeding van de kosten van uw bezoek aan het Radboudumc, is afhankelijk van de behandeling en/of aandoening en de verzekeringspolis die u heeft.

  Heeft u vragen over uw polis en of uw zorg bij het Radboudumc vergoed wordt dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl

  Geen contract: wat betekent dat?

  Wanneer het Radboudumc geen afspraken heeft voor uw verzekeringspolis krijgt u meestal slechts een deel van de zorgkosten vergoed. U ontvangt in dit geval een rekening van het Radboudumc voor de kosten die niet worden betaald door uw zorgverzekering. Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw bezoek aan het Radboudumc vergoed wordt.


 • Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het Radboudumc?

  Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het Radboudumc voor 2023?

  17.04.2023

  Medisch-specialistische zorg (MSZ)

  Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  Zintuigelijk gehandicaptenzorg (audiologisch centrum)

  VGZ

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  CZ

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Zilveren Kruis

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Menzis

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  DSW

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  ASR

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  ONVZ

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Z&Z

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  ENO

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  EUCARE

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Gecontracteerd

  Budgetpolissen

  Veel zorgverzekeraars bieden goedkopere polissen aan met een beperkte(re) keus aan zorgverleners. Dit zijn de budget- of selectief polissen. Alleen in de ziekenhuizen die de zorgverzekeraar gecontracteerd heeft, worden alle behandelingen 100% vergoed. Heeft u één van onderstaande budgetpolissen en wordt u behandeld in het Radboudumc? Dan krijgt u in veel gevallen zelf de rekening van het Radboudumc. Uw zorgverzekeraar zal de kosten (op grond van de polisvoorwaarden van uw verzekering) maar voor een deel vergoeden.

  EUCARE

  • Basisverzekering Natura Select

  VGZ

  • ZEKUR

  Zilveren Kruis

  • Ziezo Selectief polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget 
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • Principe Polis Budget (Pro life)
  • Studenten Goed verzekerd

  Heeft u een van bovenstaande budgetpolissen en wilt u weten of uw zorgkosten vergoed worden neem dan contact met uw verzekeraar op:

  • Klantenservice EUCARE: 088 - 3535763
  • Klantenservice ZEKUR (VGZ):    0900 – 2593587
  • Klantenservice Zilveren Kruis:  071 - 7510051

  Heeft u een afspraak bij het Radboudumc dan raden wij  u aan om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar in hoeverre uw afspraak of behandeling bij het Radboudumc vergoed wordt. Als het Radboudumc afspraken heeft met uw zorgverzekeraar, betekent dit overigens niet automatisch dat alle behandelingen worden vergoed. Of u recht heeft op (volledige) vergoeding van de kosten van uw bezoek aan het Radboudumc, is afhankelijk van de behandeling en/of aandoening en de verzekeringspolis die u heeft.

  Heeft u vragen over uw polis en of uw zorg bij het Radboudumc vergoed wordt dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl

  Geen contract: wat betekent dat?

  Wanneer het Radboudumc geen afspraken heeft voor uw verekeringspolis krijgt u meestal slechts een deel van de zorgkosten vergoed. U ontvangt in dit geval een rekening van het Radboudumc voor de kosten die niet worden betaald door uw zorgverzekering. Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw bezoek aan het Radboudumc vergoed wordt.

   

   

   

   

   

   


 • Is uw behandeling verzekerd?

  Behandelingen uit het basispakket zijn verzekerd (verzekerde zorg). Voor onverzekerde zorg ontvangt u meestal zelf een nota. In sommige gevallen kunt u zich hier aanvullend voor verzekeren.

  (On)verzekerde zorg

  De Rijksoverheid bepaalt welke zorg uit het basispakket vergoed wordt. Zorg die niet uit het basispakket vergoed wordt, noemen we onverzekerde zorg. Veelvoorkomende behandelingen zijn:

  • ongedaan maken van sterilisatie bij man of vrouw
  • liposuctie
  • accommoderende (multifocale) lenzen na cataractoperatie
  • anesthesielogische behandeling bij aspecifieke lage rugklachten
  • plastisch chirurgische behandeling van cosmetische aard
  • de vierde of volgende IVF-poging
  • prenatale screening zonder medische noodzaak
  • behandeling van bovenoogleden
  • het (terug)plaatsen van borstimplantaat na cosmetische behandeling
  • dermatologische behandelingen van cosmetische aard

  Voor sommige behandelingen die niet uit het basispakket vergoed worden, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Hierbij kan uw zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stellen. Zo moet u soms vooraf zelf toestemming vragen bij uw zorgverzekeraar. Ga in zo'n geval ook na welke vergoeding u ontvangt. Soms is de vergoeding lager dan ons tarief. U moet dan een deel zelf bijbetalen, ook al heeft u een aanvullende verzekering.

  Weet u niet of uw behandeling vergoed wordt? Vraag dit dan na bij uw zorgverzekeraar.


 • Heeft u een juiste verwijzing?

  U heeft een verwijzing voor medisch-specialistische zorg nodig als u wilt dat deze vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijzing? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of de zorgverlener die u verwijst, door hen geaccepteerd wordt als verwijzer.

  Zorg ook dat uw inschrijving bij het Radboudumc volledig is. Zonder registratie van geldig identiteitsbewijs, verzekeringsbewijs en geldige verwijzing, kunnen wij niet garanderen dat uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt.
   

 • Hoe hoog is uw eigen risico?

  Hoe hoog is uw eigen risico?

  In de wet is bepaald dat iedereen van 18 jaar en ouder verplicht een eigen bijdrage betaalt, dit wordt het eigen risico genoemd. Dat betekent dat u de eerste zorgkosten die u in een jaar maakt zelf betaalt. In 2023 en 2024 gaat het om de eerste 385 euro aan zorgkosten die binnen het basispakket vallen. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Als u dat doet, krijgt u van uw zorgverzekeraar korting op de maandelijkse premie voor uw basisverzekering.

  In de meeste gevallen dient het Radboudumc de nota voor uw zorg rechtstreeks in bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering kan het eigen risico vervolgens aan u doorbelasten. Als u hier vragen over heeft kunt u het beste contact met hen opnemen.

  Sommige kosten vallen niet onder het eigen risico, bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts/huisartsenpost, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging.

  Verschil in kosten huisarts en Spoedeisende Hulp

  Voor een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis wel. Als u zorg nodig heeft, moet u ook altijd eerst contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost. Als het nodig is, verwijst de huisarts naar het ziekenhuis. Ga daarom alleen als er sprake is van een levensbedreigende situatie, direct naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Ook dan geldt het verplicht eigen risico.

  Uw rekening met DBC-zorgproducten

  In Nederland wordt de zorg gedeclareerd met zorgproducten. Wanneer u een rekening ontvangt van uw zorgverzekeraar of van het Radboudumc, vindt u daarop DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Dit betekent dat u niet elk onderdeel van uw onderzoek of behandeling apart afrekent, maar één prijs betaalt voor het hele pakket. Lees meer hierover op onze webpagina uw rekening of kijk naar onderstaande video. Op de website De Zorgnota vindt u ook uitleg hierover.

  Ziekenhuisbezoek in 2024, eigen risico betalen van 2023
  Het kan voorkomen dat u uw eigenrisico betaalt over een ander jaar dan u verwachtte. Dit heeft te maken met het moment waarop een consult of behandeling is gestart. Het kan voorkomen dat u begin 2024 een afspraak heeft, maar dat de behandeling waar deze afspraak deel van uitmaakt al in 2023 is gestart, waardoor uw eigen risico van 2023 nog geldt. Bekijk ook de informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit hierover.


 • Wat is het tarief van uw behandeling?

  Ieder jaar maken zorgverzekeraars met Radboudumc afspraken over tarieven van behandelingen (zorgproducten). Dit geldt voor behandelingen uit het basispakket en soms ook voor behandelingen uit de aanvullende verzekering.

  Het Radboudumc publiceert daarnaast een standaardprijslijst. De standaardprijslijst geldt voor:
  • patiënten die niet verzekerd zijn of zelf de declaratie moeten indienen bij hun zorgverzekeraar
  • patiënten met polissen die niet gecontracteerd zijn bij het Radboudumc
  • patiënten die zonder verwijzing naar het Radboudumc komen (geen spoedzorg)
  • behandelingen die niet uit het basispakket vergoed worden (onverzekerde zorg)
  Houd u er rekening mee dat u bij een ziekenhuisbehandeling vaak uw gehele eigen risico wordt aangesproken. 

  Wilt u vooraf een prijsindicatie van uw behandeling?

Declaratie telefonisch consult

Als de zorg het toelaat, kunnen specialist en patiënt (een deel van) de behandeling telefonisch afhandelen. Het telefonisch consult voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is.

lees meer

Declaratie telefonisch consult

Als de zorg het toelaat, kunnen specialist en patiënt (een deel van) de behandeling telefonisch afhandelen. Het telefonisch consult voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is. De kosten voor een telefonisch consult zijn gelijk gesteld aan een polikliniekbezoek en kunnen via uw eigen risico worden verrekend. Het consult moet dan voldoen aan onderstaande voorwaarden.  

 • Het telefonisch consult is ter vervanging van een regulier polikliniekconsult. 
 • De zorgprofessional heeft een zorginhoudelijk gesprek met u gevoerd.

Als u ons belt om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan geldt dit contact niet als een consult op afstand.

Aanvulling in verband met de coronacrisis

Op de factuur van uw zorgverzekering staat een overzicht van de zorg die u heeft gekregen voor uw klacht of behandeling.

In de periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door afspraken ‘op afstand’. Dat wil zeggen: telefonisch, per e-mail of via een videogesprek. Landelijk zijn hier afspraken over gemaakt tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De hoogte van de factuur is hetzelfde voor een polikliniekbezoek als voor een telefonische afspraak. De medisch specialist levert namelijk dezelfde zorg en inspanning. Het gaat in beide gevallen om medisch specialistische zorg. De kosten van een telefonische afspraak vallen, net zoals een polikliniekbezoek, onder het eigen risico.

Informeer bij uw zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. lees meer

Informeer bij uw zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. In de meeste gevallen declareert het Radboudumc de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Vaak moet u zelf wel een deel van de kosten betalen, zoals het eigen risico. Wij raden u aan om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar in hoeverre uw afspraak of behandeling bij het Radboudumc vergoed wordt.

Zorgverzekering hoe zit dat ook alweer?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

lees meer

Zorgverzekering hoe zit dat ook alweer?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten om zich te verzekeren tegen ziektekosten. De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, kunt u soms een aanvullende verzekering afsluiten, maar dat is niet verplicht. Informatie over het betalen van ziekenhuiszorg vindt u op de website Zorgwijzer. In de Informatiegids Zorgverzekering vindt u onafhankelijke informatie over zorgverzekeringen.

Vergoeding uit basispakket of aanvullende verzekering

De meeste behandelingen worden vergoed uit het basispakket. Dit heet verzekerde zorg. Voor sommige behandelingen bij Plastische Chirurgie, Oogheelkunde en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie heeft u vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar om de kosten vergoed te krijgen.

Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering. Bijvoorbeeld een hersteloperatie na sterilisatie of ingrepen van cosmetische aard. Hiervoor ontvangt u zelf de rekening. Vaak kunt u voor deze behandelingen een aanvullende verzekering afsluiten.

Of uw behandeling vergoed wordt door uw aanvullende verzekering, staat in de verzekeringsvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Het kan zijn dat u de kosten (deels) zelf moet betalen. Daarom raden wij u aan de overeenkomst met uw zorgverzekeraar vooraf goed door te lezen of contact met de verzekeraar op te nemen. 

Bent u niet verzekerd?

Bent u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd? Dan moet u de kosten van de behandeling zelf betalen. Bovendien betaalt u een voorschot van de te verwachten kosten, vóórdat de behandeling begint.
Het Radboudumc levert zorg die medisch niet noodzakelijk is alleen aan patiënten die verzekerd zijn. Wij zijn verplicht om zorg die medisch gezien noodzakelijk is (spoedeisende zorg) aan iedereen te leveren. Ook als u niet verzekerd bent.

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? En vindt uw afspraak plaats aan het begin van het volgende jaar? Let dan op uw eigen risico van beide jaren. lees meer

Standaardprijs

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het Radboudumc? Dan ontvangt u zelf een rekening met daarop een standaardprijs. Deze kunt u proberen te declareren bij uw zorgverzekeraar.

bekijk de prijslijsten

Standaardprijs

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het Radboudumc? Dan ontvangt u zelf een rekening met daarop een standaardprijs. Deze kunt u proberen te declareren bij uw zorgverzekeraar. Download hieronder de prijslijst. Zoek vervolgens in de prijslijst de term die u zoekt met de toetscombinatie Ctrl+f.

Standaardprijslijsten Radboudumc

Standaardprijslijsten Klinisch Genetisch Centrum

Standaardprijslijsten Voortplantingsgeneeskunde


Uw rekening

Wanneer u een rekening ontvangt van uw zorgverzekeraar of van het Radboudumc, vindt u daarop DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandel combinatie. meer over uw rekening

Uw rekening

Wanneer u een rekening ontvangt van uw zorgverzekeraar of van het Radboudumc, vindt u daarop DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Dit betekent dat u niet elk onderdeel van uw onderzoek of behandeling apart afrekent, maar één prijs betaalt voor het hele pakket. Op de website De Zorgnota vindt u uitleg hierover. Bekijk ook de informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit over uw ziekenhuisrekening.

Hoe bepaalt het Radboudumc mijn DBC-zorgproduct?

De codes van alle zorgactiviteiten (behandelingen en onderzoeken) die u ondergaat, worden geautomatiseerd naar een beveiligde landelijke database gestuurd. Afhankelijk van de combinatie van deze gegevens wordt een bijpassend zorgproduct afgeleid. Dit DBC-zorgproduct wordt in rekening gebracht. U krijgt dus altijd een factuur voor een standaard DBC-zorgproduct.

Bezwaar tegen het vermelden van zorgactiviteiten op uw zorgnota

Het Radboudumc is verplicht om de zorgactiviteiten op de rekening af te drukken of elektronisch mee te sturen. Wanneer u dit uit privacyoverwegingen niet wilt, kunt u hier bezwaar tegen maken. Op de declaratie die naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd en die u krijgt thuisgestuurd staat dan niet vermeld welke behandelingen en onderzoeken u in ons ziekenhuis heeft gehad. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij het Informatiepunt Kosten van Zorg:
E kostenvanzorg@radboudumc.nl
T (024) 361 33 93, maandag t/m vrijdag, 9.00 tot 13.00 uur

Betalingsvoorwaarden

Op alle overeenkomsten die gesloten zijn met het Radboudumc is het Nederlands recht van toepassing. Ook zijn hierop de algemene betalingsvoorwaarden van het Radboudumc van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden onder nummer 41055629. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat rekeningen van het Radboudumc binnen dertig dagen moeten worden betaald. Als dat niet gebeurt, is het Radboudumc gerechtigd de behandeling op te schorten. U krijgt hiervan direct schriftelijk bericht. De volledige tekst van de algemene betalingsvoorwaarden kunt u op verzoek ontvangen. Neem hiervoor contact op met het Informatiepunt Kosten van Zorg:
T (024) 361 33 93
E kostenvanzorg@radboudumc.nl
 

Aanvulling in verband met de coronacrisis

Op de factuur van uw zorgverzekering staat een overzicht van de zorg die u heeft gekregen voor uw klacht of behandeling.
In de periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen: telefonisch, per e-mail of via een beeldverbinding. Landelijk zijn hier afspraken over gemaakt tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De hoogte van de factuur is hetzelfde voor een polibezoek als voor een telefonische afspraak.
 


Bezoekoverzicht

U kunt uw medische gegevens zelf online bekijken in mijnRadboud. Ook kunt u een gedrukt bezoekoverzicht bij ons aanvragen.

overzicht aanvragen

Bezoekoverzicht

U kunt uw medische gegevens zelf online bekijken in mijnRadboud. Ook kunt u een gedrukt bezoekoverzicht bij ons aanvragen. U heeft de keuze uit 2 bezoekoverzichten:

 • Bezoekoverzicht met daarin de data van uw bezoeken en een omschrijving van die bezoeken.
 • Gespecificeerd overzicht met daarin alle data, zorgactiviteiten, verrichtingen en uitvoerend specialisme met de daarbij behorende DBC- en declaratiecodes van de behandeling(en) over een bepaalde periode.

Is uw behandeling gestart na 1 juni 2014? Dan kunt u dit overzicht makkelijker en sneller vinden als u inlogt op de website van uw zorgverzekeraar.

Aanvragen bezoekoverzicht

U kunt een patiëntoverzicht aanvragen via het Aanvraagformulier bezoekoverzicht.

Bezoekoverzicht voor kinderen of derden

Voor kinderen of bezoekoverzichten voor derden gelden andere richtlijnen. Vul hiervoor het aanvraagformulier bezoekoverzicht voor kinderen of het aanvraagformulier bezoekoverzicht voor iemand anders in, print het uit en stuur het (met bijlagen) naar:

Radboudumc
Productgroep  Financiën
Informatiepunt Kosten van zorg
Huispost 28
Antwoordnummer 540
6500 VC Nijmegen

Bij kinderen sturen we het overzicht naar het adres dat in onze administratie als uw huisadres staat geregistreerd. Vraagt u een overzicht voor iemand anders aan, dan kunt u aangeven naar welk adres wij het overzicht sturen.


Prijsindicatie aanvragen

Een prijsindicatie is gebaseerd op de verwachte zorgkosten op basis van uw informatie. lees meer

Prijsindicatie aanvragen

Een prijsindicatie is gebaseerd op de verwachte zorgkosten op basis van uw informatie. De daadwerkelijke kosten worden gebaseerd op de onderzoeken die u moet ondergaan, de diagnose die de medisch specialist bij u vaststelt en de behandeling die wordt uitgevoerd. Soms is het nodig dat u eerst gezien wordt door een arts om een prijsindicatie te kunnen geven. Houdt in elk geval rekening met de betaling van uw eigen risico.

Voor behandelingen die buiten de contractuele afspraken met zorgverzekeraars vallen, geldt een standaardprijs (passantenprijs). Deze prijs wijkt doorgaans af van de prijzen die in de onderhandelingen met verzekeraars worden afgesproken.

Standaardprijzen

U kunt zelf de standaardprijs opzoeken. Hiervoor heeft u de zorgproductcode of declaratiecode van de verwachte behandeling nodig.

Aanvragen

U kunt een prijsindicatie aanvragen via het aanvraagformulier prijsindicatie. Houd rekening met een reactietermijn van 1 tot 2 weken.


Contact

Heeft u een vraag over een rekening van het Radboudumc of over de kosten van een behandeling? Dan kunt u ons bellen (ma t/m vr van 9 tot 13 uur) of mailen.
Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed of vragen beantwoorden over de polisvoorwaarden.
(024) 361 33 93
contactformulier

Woonachtig en/of verzekerd in het buitenland

U wilt naar het Radboudumc komen en woont u en/of bent u verzekerd in het buitenland? Dan is dat in veel gevallen mogelijk. Wel zijn hier voorwaarden aan verbonden.

lees meer

Informatie in andere talen

 • Medewerkers
 • Intranet