Patiëntenzorg Uw opname Tijdens uw opname

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Breng ze dan mee naar het ziekenhuis. Uw behandelend arts bespreekt met u of u deze tijdens uw opname kunt blijven gebruiken en of u nog andere medicatie krijgt.

lees meer

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Breng ze dan mee naar het ziekenhuis. Uw behandelend arts bespreekt met u of u deze tijdens uw opname kunt blijven gebruiken en of u nog andere medicatie krijgt. Soms heeft u dit al besproken tijdens een afspraak op de polikliniek. U kunt altijd vragen stellen aan uw arts over de medicijnen, over hoe ze werken of over mogelijke bijwerkingen. De verpleegkundige kan u schriftelijke informatie geven over de medicatie en de arts kan een afspraak met de apotheker voor u aanvragen.


FoodforCare Eten en drinken

Het voedingsconcept van het Radboudumc heet FoodforCare. Hierbij biedt uw voedingsassistent u 7 keer per dag meerdere gerechten aan.

lees meer

Voorzieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruikmaken van de diverse voorzieningen van het Radboudumc.

ga naar voorzieningen

Uw eigen veiligheid vergroten

Onze artsen en verpleegkundigen houden uw gezondheid en veiligheid goed in de gaten en doen er alles aan om infecties te voorkomen.

lees meer

Uw eigen veiligheid vergroten

Onze artsen en verpleegkundigen houden uw gezondheid goed in de gaten. Toch kan het voorkomen dat u of uw familie merkt dat uw situatie verslechtert. Bespreek dit dan met de afdelingsarts en de afdelingsverpleegkundige. Samen beoordelen zij uw situatie. Zo kunnen veranderingen in uw toestand zo snel mogelijk herkend en te behandeld worden en proberen we te voorkomen dat u in een levensbedreigende situatie komt.

Infecties voorkomen

In een ziekenhuis liggen en werken mensen die bacteriën of virussen bij zich dragen. Deze bacteriën en virussen kunnen infecties veroorzaken. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat bacteriën en virussen op andere patiënten worden overgedragen. Bijvoorbeeld door het ontsmetten van onze handen. Soms zijn de algemene hygiënemaatregelen niet voldoende en verplegen we u in isolatie.

Isolatieverplegen

Soms moeten we u op een aparte kamer verplegen; in isolatie verplegen. We doen dit om u te beschermen tegen infectieziekten, resistente bacteriën (bacteriën die niet reageren op antibiotica) of andere ziektekiemen. Of omdat u zelf besmettelijk bent. In sommige gevallen mag u uw kamer niet verlaten.


Met wie krijgt u te maken?

Als patiënt van het Radboudumc krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Hier leest u wat hun functies zijn en waarvoor u bij deze medewerkers terecht kunt.

lees meer

Bezoek

Op de meeste afdelingen kan tussen 15.00 en 20.00 uur bezoek langskomen.

lees meer

Bezoek

Op de meeste afdelingen kan tussen 15.00 en 20.00 uur bezoek langskomen. Is er een goede reden waarom uw bezoek van deze tijdens af wil wijken? Overleg dan met de verpleegkundige over wat er mogelijk is. 

Tijdens de bezoektijden gaan onderzoeken en behandelingen gewoon door. Soms vragen we aan het bezoek om dan ergens te wachten. Op meerpersoonskamers kan het soms druk zijn tijdens de bezoektijden. We vragen iedereen om rekening met elkaar houden. 

Als u kunt lopen, kunt u uw bezoek ook meenemen naar het dagverblijf van de afdeling of naar het restaurant  van het ziekenhuis. Informeer uw verpleegkundige of de afdelingsecretaresse als u de afdeling wilt verlaten. Dan kunnen we u bereiken voor eventuele onderzoeken.

Bekijk de bezoektijden van de verschillende afdelingen

Tijdens het weekend naar huis

Als uw behandelend arts het goed vindt, kunt u in het weekend naar huis. Als u thuis vragen heeft, kunt u altijd bellen naar de afdeling.


mijnRadboud Tijdens uw opname uw gegevens inzien

Tijdens uw opname in het Radboudumc kunt u gegevens over uw opname inzien via mijnRadboud. lees meer

mijnRadboud Tijdens uw opname uw gegevens inzien

U kunt tijdens uw opname in het Radboudumc de gegevens over uw opname inzien via mijnRadboud. U heeft hiervoor volledige toegang nodig tot mijnRadboud. Vervolgens kunt u inloggen in uw mijnRadboud account met uw smartphone of tablet.

  • Inloggen via website: als u tijdens uw opname inlogt via de website, komt u direct op de pagina met uw opname-informatie uit.
  • Inloggen via app: Logt u in via de mijnRadboud app, dan kunt u via de knop ‘Opname’ uw gegevens bekijken.

Voor vragen over uw opname-informatie kunt u terecht bij uw behandelteam.Bloemen

Bloemen kunnen bezorgd worden onder vermelding van de naam en het routenummer van de patiënt. Bij de afdelingen Hematologie en Intensive Care (ook op de Medium Care unit) zijn geen bloemen en planten toegestaan in verband met de hygiëne.


Vraag, tip of compliment

Heeft u een vraag, tip of compliment, dan kunt u dat via deze weg indienen. lees meer

Hoofdbehandelaar

Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij de artsen, verpleegkundigen of secretaresse van de afdeling.

lees meer

Hoofdbehandelaar

Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij de artsen, verpleegkundigen of secretaresse van de afdeling. Er zijn meerdere zorgverleners betrokken bij uw opname. Één van hen is uw hoofdbehandelaar. Deze arts is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners.

Tijdens uw opname komt er vaak een andere arts of zorgverlener bij u langs, de zaalarts of een physician assistant. Bij hen kunt u al uw vragen stellen. Ook als u contact wilt met uw hoofdbehandelaar. Zij zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt.

Extra aandacht


Antistollingsteam S-team

Het S-team heeft extra aandacht voor patiënten die antistolling/bloedverdunners gebruiken. lees meer

Valpreventie

We willen voorkomen dat u valt tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis. Daarom vragen we u voorafgaand aan uw afspraak of u het afgelopen jaar gevallen bent of minder mobiel bent. lees meer

Valpreventie

Waarom vragen naar vallen?

We willen voorkomen dat u valt tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis. Daarom vragen we u voorafgaand aan uw afspraak of u het afgelopen jaar gevallen bent of minder mobiel bent. Het gaat dan niet om vallen tijdens het sporten, maar om vallen door mogelijke balans- of evenwichtsproblemen.

 In dat geval bieden we u in ons ziekenhuis graag passende begeleiding aan, zoals het gebruik van de golfkar of een rolstoel. Ook kunnen we een vrijwilliger inschakelen om u te begeleiden naar uw afspraak.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook het risico op vallen verkleinen. Neem een naaste mee die u kan begeleiden naar uw afspraak. Maakt u thuis gebruik van hulpmiddelen zoals een rollator? Neem deze dan ook mee naar het ziekenhuis.

Kinderen en vallen

Heeft uw kind door zijn of haar aandoening of het gebruik van medicijnen een verhoogd risico op vallen? Dan willen we dat graag weten zodat we daar in het ziekenhuis rekening mee kunnen houden.

Risico op ondervoeding tijdens opname

De verpleegkundige brengt door middel van een korte vragenlijst uw risico op ondervoeding in kaart. lees meer

Pijnbeleid en pijnbehandeling

Het voorkomen van pijn is een belangrijk onderdeel van het zorgproces. Pijn kan een teken of een oorzaak zijn van een complicatie. 


Doorliggen decubitus

Als u langere tijd in bed moet blijven en u een verminderde conditie hebt, kan de huid op bepaalde plaatsen waarop u ligt of steunt rood worden en kapot gaan. Dit heet decubitus of doorliggen. lees meer

Creativiteit, rust en ontspanning


Project Blue Zone

In de wereld komen 5 Blue Zones voor: gebieden waar de mensen een specifieke levensstijl en leefomgeving delen en waar ze langer leven. Het Radboudumc wil patiënten het gevoel van zo’n Blue Zone bieden. lees meer

Online lessen

Blue Zone biedt op dit moment alleen online lessen aan. Doe via onze website mee met Urban sketching of Fotograferen met je smartphone. 

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet