Vóór uw opname

Conditie

Het is verstandig om van tevoren al te werken aan een goede conditie, zodat u sneller herstelt.

Afspraak

U krijgt op tijd een brief van het Radboudumc met daarin:

 • de opnamedatum
 • de verpleegafdeling waar u zich moet melden
 • de tijd waarop u zich moet melden

Kunt u niet komen op de geplande dag en tijd? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan ons. We maken dan met u een nieuwe afspraak.

Het komt helaas voor dat een opname niet doorgaat. Bijvoorbeeld door een spoedopname. Wij plannen dan zo snel mogelijk met u een nieuwe datum voor uw opname.

Inpakken

 • verzekeringsbewijs en een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • een actuele lijst van uw medicijnen (via uw apotheek)
 • uw medicijnen
 • uw afspraakbrief
 • contactgegevens én de overdracht van de wijkverpleegkundige of verpleeghuisverpleegkundige
 • schone kleding, pyjama, ochtendjas, pantoffels, ondergoed
 • makkelijke schoenen en gemakkelijk zittende kleding zodat u zoveel mogelijk in beweging kunt blijven op de afdeling
 • toiletartikelen
 • bril/lenzen
 • dieetlijst en/of allergie-informatie
 • uw mobiele telefoon, inclusief oplader

Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten.

Vragen

Heeft u vooraf vragen over uw opname? Stel ze aan uw arts of verpleegkundige. U kunt het met hen ook bespreken als u de opname spannend vindt. Als u vertelt over uw zorgen of angsten, kunnen zij daar rekening mee houden.

Thuiskomst alvast voorbereiden

Verwacht u dat u na uw opname hulp of thuiszorg nodig heeft? Probeer dit al vóór uw opname te regelen. Bespreek het met uw verpleegkundige of huisarts en vraag bijvoorbeeld aan uw naasten om hulp.

Patiëntenzorg Uw opname

Vóór uw opname

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen?  Dan leest u hier hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op u de opname. 

lees meer

De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich bij de balie van de verpleegafdeling. Wat kunt u verder verwachten?

lees meer

De opnamedag

Naar het Radboudumc

Op uw opnamedag gaat u naar het Radboudumc. Eventueel kunt u bij de ingang een rolstoel lenen of met de golfkar meerijden naar de verpleegafdeling.

Naar de verpleegafdeling

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de verpleegafdeling. Hier controleren we eerst uw gegevens. Daarna krijgt u van een verpleegkundige uitleg over uw opname, de afdeling, voorzieningen en zaken als etenstijden en bezoektijden.

Naar uw kamer

De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en brengt u naar uw kamer. Hier kunt u uw spullen opbergen. De verpleegkundige doet een identificatiebandje om uw pols. Daar staat onder andere uw naam en een streepjescode op. Zo weten we zeker wie u bent en kunnen we uw gegevens controleren, bijvoorbeeld voor het toedienen van bloed en medicijnen.

Op de kamer

We hebben eenpersoonskamers. 

Er is altijd een kleine bergruimte voor uw persoonlijke eigendommen aanwezig. Deze is niet op alle kamers afsluitbaar.

Binnen handbereik van het bed vindt u een knop om de verpleegkundige te waarschuwen.


Tijdens uw opname

Tijdens uw opname zijn veel dingen anders dan thuis. Om een indruk te geven, hebben we de belangrijkste zaken op een rij gezet.

lees meer

Ontslag

Het is niet altijd vooraf vast te stellen wanneer u weer naar huis kunt. Dit gaat in overleg met uw arts en verpleegkundige. Zij bespreken ook met u of u thuis nog extra verzorging of aanvullende behandeling nodig heeft. En wie dit kan doen.

lees meer

Ontslag

Het is niet altijd vooraf vast te stellen wanneer u weer naar huis kunt. Dit gaat in overleg met uw arts en verpleegkundige. Zij bespreken ook met u of u thuis nog extra verzorging of aanvullende behandeling nodig heeft. En wie dit kan doen.

Informeren van huisarts of verwijzer

Het ziekenhuis informeert uw huisarts (of andere verwijzer) over uw vertrek. Hij of zij krijgt ook bericht als u bent opgenomen in het Radboudumc.

Medicijnen

Het Radboudumc is verplicht om bij uw ontslag uw actuele medicatiegegevens door te geven aan uw apotheek en eventuele andere zorgverleners (zoals uw verpleeghuis of de thuiszorg). Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven. U kunt bij de Radboud Apotheek de medicatie meenemen die u bij uw ontslag voorgeschreven krijgt. Deze kan bezorgd worden op uw verpleegafdeling of bij u thuis. Uiteraard kunt u de medicatie ook bij uw eigen apotheek bestellen.


Nazorg Transferpunt

Misschien heeft u na uw bezoek aan de polikliniek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Denk hierbij aan thuiszorg, een verblijf in een zorginstelling of hulpmiddelen. Het Transferpunt van het Radboudumc helpt u met het organiseren van deze nazorg.

lees meer

Verpleegafdelingen

Lees hier meer over de verschillende verpleegafdelingen van het Radboudumc en over de gang van zaken op deze afdelingen.

ga naar verpleegafdelingen

Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor keuzes te staan. U kunt uw behandelwensen met uw arts bespreken en samen beslissingen nemen.

Mantelzorg Uw naaste in het ziekenhuis

Als familie of andere naaste van de patiënt bent u een onmisbare partner in zorg.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet