Verwijzers Aanmeldformulieren Moleculaire Tumor Board

Moleculaire Tumor Board Radboudumc

Moleculaire Tumor Boards, een groep experts op het gebied van moleculaire diagnostiek, spelen een belangrijke rol in de vertaling van complexe moleculaire uitslagen naar een therapieadvies.

lees meer

Moleculaire Tumor Board Radboudumc

Hoeksteen voor doelgerichte therapie in een (landelijk) netwerk 

Binnen de oncologie wordt steeds meer gebruik gemaakt van moleculaire diagnostiek om tot een behandeladvies te komen. Daardoor neemt de informatie over een patiënt steeds verder toe en wordt de interpretatie van data steeds complexer. De Moleculaire Tumor Board van het Radboudumc bestaat uit een groep experts op het gebied van moleculaire diagnostiek. Zij spelen een belangrijke rol in de vertaling van complexe moleculaire uitslagen naar een therapieadvies.
 
Binnen de Moleculaire Tumor Board van het Radboudumc zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zoals medisch oncologen, longartsen, klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP), pathologen en  klinisch genetici. Door de toename van het aantal moleculaire markers, worden er steeds vaker zeldzame, onbekende of moeilijk te interpreteren mutaties gevonden. Ook worden er vaker combinaties van verschillende moleculaire veranderingen waargenomen. De MTB ondersteunt bij de interpretatie van deze moleculaire afwijkingen en komt op basis van het moleculaire profiel van een tumor in combinatie met klinische gegevens tot een passend behandeladvies.

MTB-overleg

De Moleculaire Tumor Board Nijmegen bespreekt elke maandag van 15:00-16:00 uw vragen. Indien gewenst is het mogelijk om aan te sluiten bij deze vergadering middels video conference. Na de vergadering ontvangt u terugkoppeling. 

Om een goede voorbereiding te garanderen worden alleen de patiënten die donderdag voor 17.00 uur zijn aangemeld de eerstvolgende maandag besproken tijdens het MTB overleg. In geval van spoed kunt u in overleg na deze deadline alsnog een patiënt aanmelden.

Hoe dient u een verzoek in?

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u een verzoek indienen. naar aanmeldformulier

Team Moleculaire Tumor Board

  • Medewerkers
  • Intranet