Over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken in de eerste en tweede lijn. De nadruk ligt daarbij op het welzijn van de patiënt, genereren en verspreiden van kennis over medische vraagstukken uit de praktijk en aantoonbare en excellente kwaliteit.

Onze missie

Wij streven naar goede, toegankelijke zorg, dichtbij huis en doelmatig: ‘A significant impact on health - personalized healthcare in context’.

Geraline Leusink, afdelingshoofd a.i. en Robert Opsteeg, bedrijfsleider
Nynke Scherpbier, unithoofd Vervolgopleidingen
Geraline Leusink, unithoofd Onderzoek a.i.
Olga de Haes, unithoofd Onderwijs

 

Onderzoek, onderwijs en opleiding

Als afdeling bieden wij onderzoek en onderwijs binnen de vakgebieden huisartsgeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde, geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, vrouwenstudies en medische informatiekunde.

Netwerken

Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde dragen wij met onze scharnierfunctie actief bij aan de goede relatie tussen het Radboudumc en het extramurale eerstelijns werkveld. Als netwerkafdeling pur sang participeert Eerstelijnsgeneeskunde dan ook in een groot aantal (academische) netwerken en academische werkplaatsen

Factsheet en jaarbeeld 2018

Ieder jaar publiceert de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde een Factsheet met daarin een cijfermatig overzicht van de afdeling. In één oogopslag op één A4 alle informatie over het afgelopen jaar. Daarnaast publiceert de afdeling een jaarbeeld met daarin een inhoudelijk beeld van het afgelopen jaar.
Bekijk onze factsheet over 2018
Bekijk ons jaarbeeld over 2018

 
Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde

Over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken in de eerste en tweede lijn.

lees meer

Contact

Twanny Jeijsman-Rouwhorst
secretariaat

(024) 361 81 81
contact

The Department of Primary and Community Care

Our mission is ‘to have a significant impact on health - personalized healthcare in context’ and consists of three units: Training, Education and Research. As department we actively participate in research, undergraduate and graduate programs.

read more

The Department of Primary and Community Care

The Department of Primary and Community Care

The mission of our department is ‘to have a significant impact on health - personalized healthcare in context’ and consists of three units:  Training, Education and Research. As department we actively participate in research, undergraduate  and graduate programs. Head of our department is professor Pim Assendelft.
 
The department’s research is organized in the following eight research themes:
Chronic respiratory diseases
Cardio metabolic diseases
Mental health
Neurological and neurodegenerative diseases
Infectious diseases
Oncology and palliative care
Person-centered care (gender, vulnerable groups, communication)
Integrated neighborhood-oriented work
All research themes feature sub-research themes.
 
The department offers undergraduate and graduate training in the following disciplines:
General Practice/Family medicine
Elderly care
Social medicine
Public health/Occupational medicine
Intellectual disabilities medicine
Addiction medicine

About internationalization

The Department of Primary and Community Care is committed to internationalization: we maintain close relationships and high standards of our relationships with other international universities, courses and trainers in the fields of both education and research. We also have close working relationships with various organizations on our university campus dealing with internationalization. For more information please contact Mr. Guus Busser, MD, coordinator international contacts via email at guus.busser@radboudumc.nl
 

Verb1nd Het tijdschrift voor onze partners!

Gemaakt met én voor onze eerstelijnspartners, biedt Verb1nd een mix van onderwijs, onderzoek, opleidingen, innovatie en inspirerende achtergrondinformatie.

Meer lezen

Verb1nd Het tijdschrift voor onze partners!

Verb1nd

Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde zijn we graag in contact met onze partners in de eerste en tweede lijn. Om die reden publiceren wij tweemaal per jaar het papieren tijdschrift Verb1nd. In onze digitale wereld biedt Verb1nd op papier een overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, opleidingen en innovatie. Verb1nd biedt context en achtergrond om op het gemak door te nemen en door te geven. Ook benieuwd naar Verb1nd? Het eerste nummer verscheen in juli 2018. Verb1nd is een gratis magazine, opgeven kan online. Daar is ook een PDF te vinden van de meest recente editie.
 

Radboudumc Nieuws

Naast Verb1nd publiceert het Radboudumc samen met onze afdeling een digitale nieuwsbrief met 'need to know' nieuws voor verwijzers. Deze nieuwsbrief, Radboudumc Nieuws, verschijnt met regelmaat. Opgeven voor Radboud Nieuws kan online.
 

Radboudumc Transmuraal Kennis- en Innovatie­centrum

Het RTKIC biedt een toegankelijke, complete kennis- en logistieke infrastructuur die transmurale innovatie en onderzoek ondersteunt. Als zodanig zijn wij uw perfecte partner in projecten tussen ziekenhuis (zorg) en regionale eerstelijnszorg.

Read more

Radboudumc Transmuraal Kennis- en Innovatie­centrum

Radboudumc Transmuraal Kennis- en Innovatiecentrum
Brug tussen ziekenhuis en de eerste lijn

Het Radboudumc is betrokken bij een toenemend aantal transmurale projecten op het gebied van zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek. Voor het slagen van dergelijke projecten is het belangrijk om hierbij, vanaf het begin, expertise van en over de eerste lijn te betrekken. Het RTKIC biedt deze kennis.

Bent u betrokken bij (het opzetten van) een transmuraal onderzoeks- of innovatieproject? Bent u op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde informatie over of begeleiding bij een innovatie- of onderzoeksproject dat zich (deels) afspeelt buiten de muren van het ziekenhuis (bijvoorbeeld in huisartsenpraktijken, verpleeghuizen en GGD-en)? Hebt u behoefte aan toegang tot data vanuit de regionale eerstelijns praktijken? Door de toenemende extramuralisering hebben steeds meer afdelingen binnen het Radboudumc dergelijke vragen. Anderzijds zoeken huisartsen en andere extramurale partners steeds vaker naar projectpartners binnen het ziekenhuis. Het Radboudumc Transmuraal Kennis- en Innovatiecentrum vormt de brug tussen het intra- en extramurale werkveld en levert ondersteuning tussen afdelingen en extramurale zorgpartners in de regio.

Radboudumc Transmuraal Kennis- en Innovatiecentrum
Het Radboudumc Transmuraal Kennis- en Innovatiecentrum (kortweg RTKIC) is een initiatief van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De Raad van Bestuur van het Radboudumc heeft het RTKIC aangewezen als dossierhouder van en schakelpunt voor transmurale zorginnovatie en onderzoeksprojecten. Het RTKIC is niet betrokken bij reguliere (transmurale) patiëntenzorg.

Wat kan het RTKIC voor uw project betekenen?

  • Het RTKIC denkt met u mee over hoe uw transmurale projecten vanuit het eerstelijns perspectief het beste opgezet, voorbereid en uitgevoerd kunnen worden.
  • Het RTKIC koppelt specialisten en onderzoekers uit het ziekenhuis op inhoud aan partners in de eerste lijn of public health. Daarvoor maken we gebruik van onze uitgebreide regionale nulde en eerstelijns netwerken en onze brugfunctie naar het ziekenhuis.
  • Het RTKIC werkt aan een overzicht over lopende en komende transmurale projecten. Samenwerking en het koppelen van projecten wordt hierdoor eenvoudiger. Aan onze (nog op te richten) transmurale projectentafel nemen onder meer vertegenwoordigers van regionale huisartsenvertegenwoordigers, RTKIC en transmuraal gerichte afdelingen plaats.
  • Het RTKIC helpt met het extraheren, opslaan, aanleveren, koppelen, analyseren en interpreteren van data uit de eerste lijn zoals huisartsinformatiesystemen.

Uw partner bij transmurale zorg- of innovatieprojecten
Het RTKIC biedt een toegankelijke, complete kennis- en logistieke infrastructuur die innovatie en onderzoek buiten de muren van het ziekenhuis ondersteunt. Op die manier zorgt het RTKIC ervoor dat uw transmurale projecten inhoudelijk beter en praktisch sneller verlopen.

Wat doet het RTKIC wel en wat niet?
Het RTKIC heeft vooralsnog een adviserende en ondersteunende functie en voorziet niet standaard in projectmanagement en/of uitvoering. Indien gewenst kan het RKTIC hiervoor een offerte uitbrengen. Voor operationele aspecten van transmurale zorg verwijzen we naar de Commissie Transmurale Samenwerking van het Radboudumc.

Contact
Het RTKIC is bereikbaar via email. Onze coördinator Breg Braak inventariseert uw vragen en zal deze waar nodig doorgeven aan onze experts.

Documenten
Voor het ophalen van gegevens uit huisartspraktijken voor onderzoek binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is een Data Transfer Agreement (DTA) nodig. Hierin zijn onder ander de verantwoordelijkheden van de verstrekker en de ontvanger vastgelegd. Een voorbeeld van deze DTA kunt u online vinden, evenals een toelichting op de juridische procedure die gehanteerd wordt voor deze dataverzameling, een overzicht van wat er opgehaald wordt en een voorbeeld om patiënten via bijvoorbeeld een beeldscherm in de wachtkamer te informeren over het gebruik van hun data. Voor sommige huisartsinformatiesystemen (HIS) is ook een aanvullende opdrachtverstrekking nodig omdat de HIS-leverancier de extracties uitvoert.


Naar uw afspraak

Ingang: Studiecentrum
Route: 117

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Studiecentrum
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 21
Ga naar binnen bij: Studiecentrum
Volg route 117

Onze onderzoeks­projecten

Bekijk lopende onderzoeksprojecten binnen deze afdeling. Dit overzicht is niet compleet; aan een compleet overzicht wordt gewerkt.

lees meer

Wat doen wij?


Ons onderzoek

In ons onderzoek werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen.

lees meer

Ons onderwijs

Als afdeling verzorgen wij veel onderwijs binnen de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, zoals huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

lees meer

Onze vervolg­opleidingen

Wij bieden vervolgopleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, bedrijfs- of verzekeringsarts. Daarnaast bieden wij de kaderopleidingen Astma en COPD, Urogynacologie en Huisarts en Spoedzorg aan.

lees meer

Onze netwerken

Als onderdeel van haar strategie zet het Radboudumc actief in op duurzame netwerken. In netwerken delen we onze kennis, doen we kennis op, vergroten deze en verspreiden kennis weer verder.

lees meer