Verb1nd Het tijdschrift voor onze partners!

Verb1nd

Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde zijn we graag in contact met onze partners in de eerste en tweede lijn. Om die reden publiceren wij tweemaal per jaar het papieren tijdschrift Verb1nd. In onze digitale wereld biedt Verb1nd op papier een overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, opleidingen en innovatie. Verb1nd biedt context en achtergrond om op het gemak door te nemen en door te geven. Ook benieuwd naar Verb1nd? Het eerste nummer verscheen in juli 2018. Verb1nd is een gratis magazine, opgeven kan online. Daar is ook een PDF te vinden van de meest recente editie.
 

Nieuwsbrief Transmuraal

Naast Verb1nd publiceert het Radboudumc samen met onze afdeling een digitale nieuwsbrief met 'need to know' nieuws voor verwijzers. Deze nieuwsbrief, Transmuraal, verschijnt met regelmaat. Opgeven voor de nieuwsbrief Transmuraal kan online.
 

Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde

Over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Wij ontwikkelen de medisch-generalistische zorg van de toekomst.

lees meer

Over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Onze missie

Wij ontwikkelen de medisch-generalistische zorg van de toekomst.

Onze visie

In onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg lopen wij voorop in het vormgeven van geïntegreerde zorg. Samen met anderen werken we aan mensgerichte, houdbare en duurzame oplossingen voor belangrijke vraagstukken voor de zorg van morgen en aan blijvende inzetbaarheid van onze (zorg)professionals.

Aura Timen, afdelingshoofd en Robert Opsteeg, bedrijfsleider
Joost van der Gulden (unithoofd vervolgopleidingen), Tim olde Hartman (unithoofd onderzoek), Natasja Looman (unithoofd onderwijs) en 
Henk Schers (unithoofd patiëntenzorg)

Onderzoek, onderwijs en opleiding

Als afdeling bieden wij onderzoek binnen onder andere de vakgebieden huisartsgeneeskunde, onderzoek van onderwijs, ouderenzorg, gender, maatschappelijke zorg, public health, communicatie in de gezondheidszorg, gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg, geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, en preventie.

Wij bieden vervolgopleidingen aan voor huisarts, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts en verzekeringsarts en verslavingsarts. Ook bieden wij kaderopleidingen voor Urogynaecologie en COPD en astma.

Wij verzorgen onderwijs binnen de basisopleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en medische vervolgopleidingen. Naast het geven van inhoudelijk onderwijs over de eerstelijns disciplines zijn wij ook sterk vertegenwoordigd in het vaardighedenonderwijs (consultvoering en communicatie, lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren) en coaching van studenten.

Netwerken

Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde dragen wij met onze scharnierfunctie actief bij aan de goede relatie tussen het Radboudumc en het extramurale eerstelijns werkveld. Als netwerkafdeling pur sang participeert Eerstelijnsgeneeskunde dan ook in een groot aantal (academische) netwerken en academische werkplaatsen

Factsheet en jaarbeeld 2023

Ieder jaar publiceert de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde een Factsheet met daarin een cijfermatig overzicht van de afdeling. In één oogopslag op één A4 alle informatie over het afgelopen jaar. Daarnaast publiceert de afdeling een jaarbeeld met daarin een inhoudelijk beeld van het afgelopen jaar. Deze documenten zijn hieronder te vinden.


Contact

Twanny Jeijsman-Rouwhorst
secretariaat

(024) 361 81 81
contactformulier

The Department of Primary and Community Care

We shape the model of generalist medical care for the future.
Our department consists of four units: Training, Education, Patient Care and Research. As department we actively participate in research, undergraduate and graduate programs. We also participate in a number of regional, national and international networks.

read more

The Department of Primary and Community Care

We shape the model of generalist medical care for the future

We are at the forefront of shaping education, training, research and practices to develop  integrated care to individuals and communities. Together with others, we create affable, sustainable and durable solutions to important issues that contribute to tomorrow’s care and work towards the continued employability of healthcare professionals. 

The head of our department is prof. dr. Aura Timen. The department’s research is organized in the following research themes:

 • Family medicine
 • Public health
 • Elderly and long term care
 • Social-cultural care
 • Gender
 • Healthcare for people with a mental disability
 • Communication
 • Health differences
 • Research of education

All research themes feature related sub-research themes.
 
The department offers undergraduate and graduate training in the following disciplines:

 • General Practice/Family medicine
 • Elderly care
 • Social medicine
 • Public health/Occupational medicine
 • Intellectual disabilities medicine
 • Addiction medicine

About internationalization

The Department of Primary and Community Care is committed to internationalization: we maintain close relationships and high standards of our relationships with other international universities, courses and trainers in the fields of both education and research. We also have close working relationships with various organizations on our university campus dealing with internationalization. Our contactperson for all things international, is Fleur Boot. You can send an e-mail to her at fleur.boot@radboudumc.nl 
 


Verb1nd Het tijdschrift voor onze partners!

Gemaakt met én voor onze eerstelijnspartners, biedt Verb1nd een mix van onderwijs, onderzoek, opleidingen, innovatie en inspirerende achtergrondinformatie.

Meer lezen

Informatie over aanvraag onderzoek in onze regio

Wil je onderzoek met en voor huisartsen uitzetten in onze regio? Ga je onderzoek doen waarvoor je data uit huisartsenpraktijken of zorggroepen nodig hebt of wil je patiënten werven in huisartspraktijken? Gebruik dan de data, expertise en huisartsennetwerken van onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.

lees meer

Informatie over aanvraag onderzoek in onze regio

Informatie over aanvraag onderzoek in onze regio

Onze diensten
Wij bieden ondersteuning en advies bij het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen de eerste lijn en bij transmurale projecten. Daarbij maken we optimaal gebruik van ons netwerk van  specialisten en onderzoekers uit het Radboudumc en onze partners in de eerste lijn en public health.

Ons datawarehouse bevat longitudinale en gecodeerde dossiergegevens van grote waarde voor wetenschappelijk onderzoek uit meer dan 100 huisartspraktijken. Van sommige praktijken beschikken we over data die een tijdsperiode beslaan van meer dan 20 jaar. Voor toegang en gebruik van onze data, expertise en toegang tot het netwerk, eventueel projectmanagement en onderzoekondersteuning, brengen wij op verzoek graag een offerte uit.

Onze werkwijze
Wij zijn graag vanaf het prille begin betrokken bij nieuwe onderzoeksprojecten. Zo kunnen wij op ervaring gebaseerd advies geven over kwaliteit, relevantie en uitvoerbaarheid, dat scheelt de onderzoeker tijd en geld. Wil je meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen, vul dan het intakeformulier in. Nadat jouw aanvraag is bekeken door ons team van experts, nemen we contact met je op en kunnen we vrijblijvend bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Onze netwerken NHP, AHN, FaMe-Net en ONE
In het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken NHP werken wij met ruim 350 regionale huisartsenpraktijken samen op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding.

Een onderdeel van dit netwerk is het Academisch Huisartsennetwerk Radboudumc AHN (populatie > 130.000 ingeschreven patiënten). Hierin werken achttien regionale huisartsenpraktijken en de afdeling intensief samen aan innovatie, registratie, onderzoek en kennisontwikkeling.

Een deel van de bij het AHN-netwerk aangesloten praktijken (populatie > 42.000 ingeschreven patiënten) maakt gebruik van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) TransHis. De huisartsen hebben dit systeem in eigen beheer via de stichting FaMe-Net. In TransHis worden episodes of care volledig gecodeerd vastgelegd waardoor wetenschappelijk onderzoek flexibeler wordt uitgevoerd. Bovendien registreren deze praktijken ook de ingangsklacht bij elk consult.

Tot slot zijn ruim 100 huisartspraktijken (populatie > 300.000 ingeschreven patiënten) aangesloten bij het Onderzoeks Netwerk Eerstelijnsgeneeskunde (ONE). Deze praktijken leveren gestructureerde dossiergegevens aan waarmee onderzoek gedaan kan worden naar eerstelijnsgeneeskundige onderzoeksvragen.

Naast deze huisartsennetwerken werken we samen in diverse andere eerstelijns netwerkverbanden. Een overzicht van deze samenwerkingsverbanden is online te vinden.

Heb je na het lezen van deze informatie vragen over onze mogelijkheden, neem dan via e-mail contact op met Carla Walk, coördinator Academisch Huisartsen Netwerk Radboudumc, of begin meteen met onderstaand stappenplan voor de aanvraag van onderzoekondersteuning:

Stappenplan:
1. Meld je onderzoek aan via deze link.
2. Je aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van de netwerken en datamanagement van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Zij stellen eventueel nog aanvullende vragen.
3. Bij positief advies vanuit deze vertegenwoordigers wordt de aanvraag voorgelegd aan een adviescommissie bestaande uit huisartsen en onderzoekers verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Zij beslissen als laatste of het onderzoek uitgezet kan worden en in welk netwerk.
4. Bij een positieve beoordeling voeren we samen de onderzoekaanvraag uit.
 


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Studiecentrum
Verdieping: 2
Route: 117

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Studiecentrum
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 21
Ga naar binnen bij: Studiecentrum
Ga naar Verdieping 2 en volg route 117

Wat doen wij?


Ons onderzoek

In ons onderzoek werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen. lees meer

Ons onderwijs

Wij verzorgen onderwijs in de basisopleiding geneeskunde en BMW, tandheelkunde en medische vervolgopleidingen. Daarnaast zijn wij sterk vertegenwoordigd in het vaardighedenonderwijs (consultvoering en communicatie, lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren) en coaching. lees meer

Onze patiëntenzorg

Eerstelijnszorg vindt per definitie plaats buiten het ziekenhuis en de specialistische zorg daarbinnen. We zien we de scheiding tussen eerste en tweede (derde) lijn langzaam vervagen. De afdeling Eerstelijns-geneeskunde werkt actief aan manieren om de zorg voor patiënten te optimaliseren.

lees meer

Onze vervolg­opleidingen

Wij verzorgen de vervolgopleidingen voor huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts. verzekeringsarts en bedrijfsarts. Daarnaast verzorgen wij de twee kaderopleidingen ‘Astma en COPD’ en ‘Urogynaecologie’.

lees meer

Onze netwerken

Als onderdeel van haar strategie zet het Radboudumc actief in op duurzame netwerken. In netwerken delen we onze kennis, doen we kennis op, vergroten deze en verspreiden kennis weer verder. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet