Verb1nd Het tijdschrift voor onze partners!

Verb1nd

Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde zijn we graag in contact met onze partners in de eerste en tweede lijn. Om die reden publiceren wij tweemaal per jaar het papieren tijdschrift Verb1nd. In onze digitale wereld biedt Verb1nd op papier een overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, opleidingen en innovatie. Verb1nd biedt context en achtergrond om op het gemak door te nemen en door te geven. Ook benieuwd naar Verb1nd? Het eerste nummer verscheen in juli 2018. Verb1nd is een gratis magazine, opgeven kan online. Daar is ook een PDF te vinden van de meest recente editie.
 

Radboudumc Nieuws

Naast Verb1nd publiceert het Radboudumc samen met onze afdeling een digitale nieuwsbrief met 'need to know' nieuws voor verwijzers. Deze nieuwsbrief, Radboudumc Nieuws, verschijnt met regelmaat. Opgeven voor Radboud Nieuws kan online.
 
Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde

Over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken in de eerste en tweede lijn.

lees meer

Over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken in de eerste en tweede lijn. De nadruk ligt daarbij op het welzijn van de patiënt, genereren en verspreiden van kennis over medische vraagstukken uit de praktijk en aantoonbare en excellente kwaliteit.

Onze missie

Wij streven naar goede, toegankelijke zorg, dichtbij huis en doelmatig: ‘A significant impact on health - personalized healthcare in context’.

Paul Smits, afdelingshoofd a.i. en Robert Opsteeg, bedrijfsleider
Nynke Scherpbier, unithoofd Vervolgopleidingen
Tim olde Hartman, unithoofd Onderzoek a.i.
Olga de Haes, unithoofd Onderwijs

Onderzoek, onderwijs en opleiding

Als afdeling bieden wij onderzoek en onderwijs binnen de vakgebieden huisartsgeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde, geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, vrouwenstudies en medische informatiekunde.

Netwerken

Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde dragen wij met onze scharnierfunctie actief bij aan de goede relatie tussen het Radboudumc en het extramurale eerstelijns werkveld. Als netwerkafdeling pur sang participeert Eerstelijnsgeneeskunde dan ook in een groot aantal (academische) netwerken en academische werkplaatsen

Factsheet en jaarbeeld 2020

Ieder jaar publiceert de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde een Factsheet met daarin een cijfermatig overzicht van de afdeling. In één oogopslag op één A4 alle informatie over het afgelopen jaar. Daarnaast publiceert de afdeling een jaarbeeld met daarin een inhoudelijk beeld van het afgelopen jaar. Het jaarbeeld over 2020 is hieronder te vinden.
Bekijk onze factsheet over 2020
Bekijk ons jaarbeeld over 2020


Contact

Twanny Jeijsman-Rouwhorst
secretariaat

(024) 361 81 81
contact

The Department of Primary and Community Care

Our mission is ‘to have a significant impact on health - personalized healthcare in context’ and consists of three units: Training, Education and Research. As department we actively participate in research, undergraduate and graduate programs.

read more

The Department of Primary and Community Care

The Department of Primary and Community Care

The mission of our department is ‘to have a significant impact on health - personalized healthcare in context’ and consists of three units: Training, Education and Research. As department we actively participate in research, undergraduate and graduate programs. Head of our department is prof. dr. Paul Smits (ad interim).
 
The department’s research is organized in the following eight research themes:

 • Chronic respiratory diseases
 • Cardio metabolic diseases
 • Mental health
 • Neurological and neurodegenerative diseases
 • Infectious diseases
 • Oncology and palliative care
 • Person-centered care (gender, vulnerable groups, communication)
 • Integrated neighborhood-oriented work

All research themes feature sub-research themes.
 
The department offers undergraduate and graduate training in the following disciplines:

 • General Practice/Family medicine
 • Elderly care
 • Social medicine
 • Public health/Occupational medicine
 • Intellectual disabilities medicine
 • Addiction medicine

About internationalization

The Department of Primary and Community Care is committed to internationalization: we maintain close relationships and high standards of our relationships with other international universities, courses and trainers in the fields of both education and research. We also have close working relationships with various organizations on our university campus dealing with internationalization.
 


Verb1nd Het tijdschrift voor onze partners!

Gemaakt met én voor onze eerstelijnspartners, biedt Verb1nd een mix van onderwijs, onderzoek, opleidingen, innovatie en inspirerende achtergrondinformatie.

Meer lezen

Informatie over aanvraag onderzoek in onze regio

Wil je onderzoek met en voor huisartsen uitzetten in onze regio? Ga je onderzoek doen waarvoor je data uit huisartsenpraktijken of zorggroepen nodig hebt of wil je patiënten werven in huisartspraktijken? Gebruik dan de data, expertise en huisartsennetwerken van onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.

lees meer

Informatie over aanvraag onderzoek in onze regio

Informatie over aanvraag onderzoek in onze regio

Onze diensten
Wij bieden ondersteuning en advies bij het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen de eerste lijn en bij transmurale projecten. Daarbij maken we optimaal gebruik van ons netwerk van  specialisten en onderzoekers uit het Radboudumc en onze partners in de eerste lijn en public health.

Ons datawarehouse bevat longitudinale en gecodeerde dossiergegevens van grote waarde voor wetenschappelijk onderzoek uit meer dan 100 huisartspraktijken. Van sommige praktijken beschikken we over data die een tijdsperiode beslaan van meer dan 20 jaar. Voor toegang en gebruik van onze data, expertise en toegang tot het netwerk, eventueel projectmanagement en onderzoekondersteuning, brengen wij op verzoek graag een offerte uit.

Onze werkwijze
Wij zijn graag vanaf het prille begin betrokken bij nieuwe onderzoeksprojecten. Zo kunnen wij op ervaring gebaseerd advies geven over kwaliteit, relevantie en uitvoerbaarheid, dat scheelt de onderzoeker tijd en geld. Wil je meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen, vul dan het intakeformulier in. Nadat jouw aanvraag is bekeken door ons team van experts, nemen we contact met je op en kunnen we vrijblijvend bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Onze netwerken NHP, AHN, FaMe-net en ONE
In het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken NHP werken wij met ruim 350 regionale huisartsenpraktijken samen op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding.

Een onderdeel van dit netwerk is het Academisch Huisartsennetwerk Radboudumc AHN (populatie > 100.000 ingeschreven patiënten). Hierin werken achttien regionale huisartsenpraktijken en de afdeling intensief samen aan innovatie, registratie, onderzoek en kennisontwikkeling.

Een deel van de bij het AHN-netwerk aangesloten praktijken (populatie > 40.000 ingeschreven patiënten) maakt gebruik van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) TransHis. De huisartsen hebben dit systeem in eigen beheer via de stichting FaMe-net. In TransHis worden episodes of care volledig gecodeerd vastgelegd waardoor wetenschappelijk onderzoek flexibeler wordt uitgevoerd. Bovendien registreren deze praktijken ook de ingangsklacht bij elk consult.

Tot slot zijn ruim 100 huisartspraktijken (populatie > 300.000 ingeschreven patiënten) aangesloten bij het Onderzoeks Netwerk Eerstelijnsgeneeskunde (ONE). Deze praktijken leveren gestructureerde dossiergegevens aan waarmee onderzoek gedaan kan worden naar eerstelijnsgeneeskundige onderzoeksvragen.

Naast deze huisartsennetwerken werken we samen in diverse andere eerstelijns netwerkverbanden. Een overzicht van deze samenwerkingsverbanden is online te vinden.

Heb je na het lezen van deze informatie vragen over onze mogelijkheden, neem dan via e-mail contact op met Carla Walk, coördinator Academisch Huisartsen Netwerk Radboudumc, of begin meteen met onderstaand stappenplan voor de aanvraag van onderzoekondersteuning:

Stappenplan:
1. Meld je onderzoek aan via deze link.
2. Je aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van de netwerken en datamanagement van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Zij stellen eventueel nog aanvullende vragen.
3. Bij positief advies vanuit deze vertegenwoordigers wordt de aanvraag voorgelegd aan een adviescommissie bestaande uit huisartsen en onderzoekers verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Zij beslissen als laatste of het onderzoek uitgezet kan worden en in welk netwerk.
4. Bij een positieve beoordeling voeren we samen de onderzoekaanvraag uit.
 

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Studiecentrum
Route: 117

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Studiecentrum
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 21
Ga naar binnen bij: Studiecentrum
Volg route 117

Wat doen wij?


Ons onderzoek

In ons onderzoek werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen.

lees meer

Ons onderwijs

Wij verzorgen onderwijs in de basisopleiding geneeskunde en BMW, tandheelkunde en medische vervolgopleidingen. Daarnaast zijn wij sterk vertegenwoordigd in het vaardighedenonderwijs (consultvoering en communicatie, lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren) en coaching.

lees meer

Onze vervolg­opleidingen

Wij bieden vervolgopleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, bedrijfs- of verzekeringsarts. Daarnaast bieden wij de kaderopleidingen Astma en COPD, Urogynacologie en Huisarts en Spoedzorg aan.

lees meer

Onze netwerken

Als onderdeel van haar strategie zet het Radboudumc actief in op duurzame netwerken. In netwerken delen we onze kennis, doen we kennis op, vergroten deze en verspreiden kennis weer verder.

lees meer