De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde verzorgt medische vervolgopleidingen tot huisarts (Voha), specialist ouderengeneeskunde (Voson), verslavingsarts (MIAM) en bedrijfs- en verzekeringsarts (SGBO). Deze opleidingen vinden grotendeels plaats in de praktijk met terugkomdagen voor theoretische verdieping en reflectie.
 
Ook verzorgt de afdeling drie kaderopleidingen voor huisartsen; Astma en COPD, Urogynaecologie en Huisarts en Spoedzorg.

Vervolgopleidingen

Kaderopleidingen

  • Snel naar