Als afdeling verzorgen wij veel onderwijs binnen de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, zoals over de vakgebieden huisartsgeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde, geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, vrouwenstudies en medische informatiekunde. Daarnaast verzorgen wij veel coaching van studenten en communicatieonderwijs.
 

Ons onderwijs

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is intensief betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs aan studenten. In ons onderwijs leggen wij het accent op persoonsgerichte zorg, context en vaardigheden uit onze kerndisciplines.

lees meer

Ons onderwijs

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is intensief betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs aan studenten. In ons onderwijs leggen wij het accent op persoonsgerichte zorg, context en vaardigheden uit onze kerndisciplines. Daarbij is de praktijk altijd het uitgangspunt: onze docenten zijn zelf altijd praktiserend arts of onderzoeker en combineren die taak met hun docentschap. Onze docentartsen praktiseren als huisarts, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts of verslavingsarts. Als afdeling zijn wij actief in het onderwijs voor de bachelorfase en de masterfase van de studies Biomedische Wetenschappen  (BMW) en Geneeskunde.

Bent u praktiserend arts in één van de hierboven genoemde vakgebieden en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs aan onze studenten? Neem dan contact op met Olga de Haes, hoofd van de unit Onderwijs. U bent van harte welkom!

Contact Olga de Haes
Telefoon 024 361 81 81
Email Olga.deHaes@radboudumc.nl


Naar uw afspraak

Ingang: Studiecentrum
Route: 149

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Studiecentrum
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 21
Ga naar binnen bij: Studiecentrum
Volg route 149

Coassistent­schappen

Wij verzorgen onder andere het coassistentschap huisartsgeneeskunde, een deel van het coassistentschap ouderen geneeskunde en het coassistentschap Gezondheidzorg en Public Health.

lees meer

Coassistent­schappen

Zelf coassistenten opleiden?

Wat is leuker dan eigen kennis doorgeven aan aankomende artsen? Bent u praktiserend arts in één van de hiervoor genoemde vakgebieden en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs aan onze studenten? Neem dan contact op met Guus Busser van de unit Onderwijs, telefoon 024 361 81 81 of email Guus.Busser@radboudumc.nl U bent van harte welkom!

Het coassistentschap Ouderengeneeskunde

Met trots bieden wij binnen de geneeskundeopleiding een vier weken durend coassistentschap aan op het gebied van ouderengeneeskunde. Dit doen wij samen met de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, waarbij deze afdeling een coördinerende rol heeft. Vanuit onze afdeling zijn diverse specialisten ouderengeneeskunde betrokken, zowel in het theoretisch onderwijs als in het coassistentschap zelf.

Het coassistentschap Huisartsgeneeskunde

Het gewone coassistentschap huisartsgeneeskunde duurt acht weken en vindt plaats op locatie in een groot gebied rondom Nijmegen. Zowel huisartsen als artsen in opleiding tot huisarts (aios) uit ons netwerk zijn hierin actief. Coassistenten maken tijdens deze periode kennis met een breed scala aan klachten, handelingen en versterken hun zelfstandigheid als arts.

Het coassistentschap Gezondheidzorg en Public Health (sociale geneeskunde)

Het coassistenschap sociale geneeskunde laat coassistenten gedurende twee weken kennis maken met het werk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, jeugdartsen en GGD-artsen. Deze ervaringsplaatsen worden gecombineerd met andere coassistentschappen uit de algemene gezondheidszorg die nog niet aan bod zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld radiologie en pathologie.

Interesse in een seniorcoassistentschap?

Het derde jaar van de Master geneeskunde begint vaak met het seniorcoassistentschap. Hierin kunnen coassistenten kiezen uit een aantal coassistentschappen die elk drie maanden duren. Wij verzorgen een aantal seniorcoassistentschappen huisartsgeneeskunde en examineren deze. Het seniorcoassistentschap Ouderengeneeskunde wordt hierbij verzorgd door de afdeling Geriatrie van het Radboudumc.
Heb je interesse in het volgen van een seniorcoassistentschap, neem dan contact op met Guus Busser, telefoon 024 361 81 81 of via email Guus.Busser@radboudumc.nl

Interesse in een keuzecoassistentschap?

De Master geneeskunde wordt afgesloten met drie maanden keuzecoassistentschappen. Coassistenten hebben vrije ruimte om, in overleg, hun eigen coassistentschappen in te richten. Voor eerstelijns disciplines kan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hierin meedenken en verzorgen wij tevens de toestemming. Naast ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde, zijn er ook mogelijkheden tot keuzecoassistentschappen bij Verslavingsartsen en Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG).
Heb je interesse in het volgen van een seniorcoassistentschap, neem dan contact op met Guus Busser, telefoon 024 361 31 09 of via email Guus.Busser@radboudumc.nl

Interesse in een wetenschappelijke stage als coassistent?

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde biedt de mogelijkheid voor het invullen van de wetenschappelijke stage voor coassistenten. Er zijn twee momenten waarop deze stage uitgevoerd kan worden: vóór de andere coassistentschappen of in de loop van het derde jaar van de Master.
Om een beeld te krijgen van de mogelijke thema’s, verwijzen wij graag naar onze onderzoeksthema’s (scroll naar beneden voor alle thema's). Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Loes Papeleu-van Leeuwen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, telefoon 024 361 63 32 of via email Loes.Papeleu-vanLeeuwen@radboudumc.nl

 


Onderwijs­indeling

Bekijk hier informatie over de bachelor- en masterfase.

lees meer

Onderwijs­indeling

De Bachelorfase

De bachelorfase van de studies Geneeskunde en Biomedische wetenschappen is algemeen vormend voor deze studies. Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde spelen wij een centrale rol in de verschillende kwartalen en blokken in deze fase. Naast de inhoud uit onze kerndisciplines, dragen wij bij aan onderwijs gericht op professionaliteit, communicatie en wetenschappelijke vorming. Docenten zijn actief bij het ontwerpen van onderwijs, geven van onderwijs, het begeleiden van groepen en de individuele coaching van studenten.

De Masterfase

In de masterfase van de studie geneeskunde gaat de student de praktijk in. Na een voorbereidende fase volgen verschillende coassistentschappen. Als  afdeling bieden wij onderwijs in de voorbereidende fase en in verschillende theoretische blokken die aan de coassistentschappen vooraf gaan.

Daarnaast verzorgen wij het coassistentschap huisartsgeneeskunde, een deel van het coassistentschap ouderen geneeskunde en het coassistentschap Gezondheidzorg en Public Health. Deze vormen samen één blok (episode) in het tweede jaar van de Master. Voor de eerstelijns disciplines zijn wij ook betrokken bij het seniorcoassistentschap en keuzecoassistentschap en bij het coassistentschap dat beter bekend staat als de Wetenschappelijke Stage. Deze blokken (episodes) komen meestal in het derde jaar van de studie aan bod.

 


Samenwerking Hogeschool Arnhem Nijmegen

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding.

lees meer

Samenwerking Hogeschool Arnhem Nijmegen

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding. Een voorbeeld hiervan vormen de Sparkcentra; gezondheidscentra waar professionals binnen gezondheidszorg en welzijn samenwerken op het gebied van persoonsgerichte zorg.  Studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding kunnen in Sparkcentra gezamenlijk onderwijs volgen. Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen volgen hier een interprofessionele onderzoeksstage van een half jaar of lopen een half jaar stage waarbij ze om de week interprofessioneel onderwijs volgen. Ook de huisartsen in opleiding en geneeskunde studenten in de bachelor- of masterfase kunnen hierbij aansluiten. Het onderwijsprogramma wordt momenteel verder uitgewerkt in het gezondheidscentrum Thermion (Lent), GZG Oosterhout en in het wijkgezondheidscentrum Lindenholt (Nijmegen). Voor meer informatie over onze samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het gezamenlijk onderwijs in de Sparkcentra kan contact worden opgenomen met Nynke Scherpbier-de Haan, telefoon 024 366 89 09 of via email Nynke.Scherpbier-dehaan@radboudumc.nl
 

Inter­nationalisering

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hecht grote waarde aan internationalisering. De afdeling onderhoudt dan ook nauwe relaties met diverse universiteiten en instituten in het buitenland.

lees meer

Inter­nationalisering

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hecht grote waarde aan internationalisering. De afdeling onderhoudt dan ook nauwe relaties met diverse universiteiten en instituten in het buitenland. Dit internationale netwerk biedt veel mogelijkheden voor internationale stages, uitwisselingen en samenwerking op gebied van onderzoek, opleiding en onderwijs.

Wilt u weten wat we u te bieden hebben op het gebied van internationale samenwerking? Neem voor meer informatie via e-mail contact op met Freek Kinkelaar.
 


Sekse en diversiteit in medisch onderwijs

Het Kenniscentrum 'Sekse en diversiteit in medisch onderwijs' ontwikkelt onderwijsmateriaal over sekse en diversiteit in het medisch onderwijs. Daarnaast ondersteunt het kenniscentrum docenten met het ontwikkelen van lesprogramma’s en het bevorderen van hun deskundigheid.

lees meer

Sekse en diversiteit in medisch onderwijs

Het is belangrijk dat toekomstig artsen bewust zijn van de invloed van verschillen op het gebied van sekse en etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en religie. Hoe kunnen toekomstig artsen deze kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen om deze verschillen te herkennen en te bespreken?
 
Het Kenniscentrum 'Sekse en diversiteit in medisch onderwijs' (SDMO) ontwikkelt onderwijsmateriaal over sekse en diversiteit in het medisch onderwijs. Dit materiaal is bestemd voor docenten en onderwijscoördinaten van medische faculteiten in Nederland en België. Daarnaast ondersteunt het Kenniscentrum docenten met het ontwikkelen van lesprogramma’s en het bevorderen van hun deskundigheid.
 
Voorbeelden van eerder ontwikkeld onderwijsmateriaal zijn een zestal e-learnings over sekse/gender in de geneeskunde (onder andere farmacotherapie, huisartsgeneeskunde, cardiovasculair risicomanagement, alcoholverslaving, introductie voor vervolgopleidingen), diverse factsheets, een casusbundel met 50 patiëntencasus over sekse en diversiteit in het professioneel handelen en diverse studieopdrachten.
 
Het Kenniscentrum werkt met een abonnementensysteem. Indien uw faculteit of onderwijsinstelling een abonnement heeft op het Kenniscentrum 'Sekse en diversiteit in medisch onderwijs' kunt u de volgende producten en diensten verkrijgen:

  • Actueel onderwijsmateriaal is online te raadplegen
  • Vier nieuwsbrieven per jaar met informatie over actuele ontwikkelingen
  • Voortdurende ontwikkeling van onderwijsmateriaal
  • ConSultancy
  • Deskundig individueel advies
  • Deskundigheidsbevordering door trainingen (op verzoek)

Meer weten?
Hebt u vragen of wilt u graag meer informatie over het Kenniscentrum 'Sekse en diversiteit in medisch onderwijs'? Neem dan contact op met de medewerkers van het kenniscentrum, telefoon (024) 361 90 49 of stuur een e-mail naar kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl

Inloggen