Ons onderwijs

Als afdeling verzorgen wij veel onderwijs binnen de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, zoals over de vakgebieden huisartsgeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde, geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, vrouwenstudies en medische informatiekunde. Daarnaast verzorgen wij veel coaching van studenten en communicatieonderwijs.
 

Ons onderwijs

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is intensief betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs aan studenten. In ons onderwijs leggen wij het accent op persoonsgerichte zorg, context en vaardigheden uit onze kerndisciplines.

lees meer

Ons onderwijs

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is intensief betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs aan studenten. In ons onderwijs leggen wij het accent op persoonsgerichte zorg, context en vaardigheden uit onze kerndisciplines. Daarbij is de praktijk altijd het uitgangspunt: onze docenten zijn zelf altijd praktiserend arts of onderzoeker en combineren die taak met hun docentschap. Onze docentartsen praktiseren als huisarts, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts of verslavingsarts. Als afdeling zijn wij actief in het onderwijs voor de bachelorfase en de masterfase van de studies Biomedische Wetenschappen  (BMW) en Geneeskunde.

Bent u praktiserend arts in één van de hierboven genoemde vakgebieden en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs aan onze studenten? Neem dan contact op met Olga de Haes, hoofd onderwijsorganisatie van de unit Onderwijs. U bent van harte welkom!

Contact Olga de Haes
Telefoon 024 361 81 81
Email Olga.deHaes@radboudumc.nl


Naar uw afspraak

Ingang: Onderwijscentrum A
Route: 161

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Kapittelweg 54
6525 EP Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Kapittelweg 54
Ga naar binnen bij: Onderwijscentrum A
Volg route 161

Coassistent­schappen

Wij verzorgen onder andere het coassistentschap huisartsgeneeskunde, een deel van het coassistentschap ouderen geneeskunde en het coassistentschap Gezondheidzorg en Public Health.

lees meer

Coassistent­schappen

Zelf coassistenten opleiden?

Wat is leuker dan eigen kennis doorgeven aan aankomende artsen? Bent u praktiserend arts in één van de hiervoor genoemde vakgebieden en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs aan onze studenten? Neem dan contact op met Guus Busser van de unit Onderwijs, telefoon 024 361 81 81 of email Guus.Busser@radboudumc.nl U bent van harte welkom!

Het coassistentschap Ouderengeneeskunde

Met trots bieden wij binnen de geneeskundeopleiding een vier weken durend coassistentschap aan op het gebied van ouderengeneeskunde. Dit doen wij samen met de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, waarbij deze afdeling een coördinerende rol heeft. Vanuit onze afdeling zijn diverse specialisten ouderengeneeskunde betrokken, zowel in het theoretisch onderwijs als in het coassistentschap zelf.

Het coassistentschap Huisartsgeneeskunde

Het gewone coassistentschap huisartsgeneeskunde duurt acht weken en vindt plaats op locatie in een groot gebied rondom Nijmegen. Zowel huisartsen als artsen in opleiding tot huisarts (aios) uit ons netwerk zijn hierin actief. Coassistenten maken tijdens deze periode kennis met een breed scala aan klachten, handelingen en versterken hun zelfstandigheid als arts.

Het coassistentschap Gezondheidzorg en Public Health (sociale geneeskunde)

Het coassistenschap sociale geneeskunde laat coassistenten gedurende twee weken kennis maken met het werk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, jeugdartsen en GGD-artsen. Deze ervaringsplaatsen worden gecombineerd met andere coassistentschappen uit de algemene gezondheidszorg die nog niet aan bod zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld radiologie en pathologie.

Interesse in een seniorcoassistentschap?

Het derde jaar van de Master geneeskunde begint vaak met het seniorcoassistentschap. Hierin kunnen coassistenten kiezen uit een aantal coassistentschappen die elk drie maanden duren. Wij verzorgen een aantal seniorcoassistentschappen huisartsgeneeskunde en examineren deze. Het seniorcoassistentschap Ouderengeneeskunde wordt hierbij verzorgd door de afdeling Geriatrie van het Radboudumc.
Heb je interesse in het volgen van een seniorcoassistentschap, neem dan contact op met Guus Busser, telefoon 024 361 81 81 of via email Guus.Busser@radboudumc.nl

Interesse in een keuzecoassistentschap?

De Master geneeskunde wordt afgesloten met drie maanden keuzecoassistentschappen. Coassistenten hebben vrije ruimte om, in overleg, hun eigen coassistentschappen in te richten. Voor eerstelijns disciplines kan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hierin meedenken en verzorgen wij tevens de toestemming. Naast ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde, zijn er ook mogelijkheden tot keuzecoassistentschappen bij Verslavingsartsen en Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG).
Heb je interesse in het volgen van een seniorcoassistentschap, neem dan contact op met Guus Busser, telefoon 024 361 31 09 of via email Guus.Busser@radboudumc.nl

Interesse in een wetenschappelijke stage als coassistent?

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde biedt de mogelijkheid voor het invullen van de wetenschappelijke stage voor coassistenten. Er zijn twee momenten waarop deze stage uitgevoerd kan worden: vóór de andere coassistentschappen of in de loop van het derde jaar van de Master.
Om een beeld te krijgen van de mogelijke thema’s, verwijzen wij graag naar onze onderzoeksthema’s (link naar onderzoek).
Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Esther Deupmann van de unit Onderzoek van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, telefoon 024 361 69 68 of via email Esther.Deupmann@radboudumc.nl

 


Opleider worden? voor aios

Wat is er mooier dan eigen kennis te delen met aanstaande artsen? Als opleider begeleidt u artsen in opleiding tot specialist (aios) in het eerste of het derde jaar bij het leren in de huisartspraktijk. Daarbij vervult u een voorbeeldfunctie.

lees meer

Opleider worden? voor aios

Uw begeleiding bestaat uit consultatie, observatie en feedback en het beoordelen of uw aios de nodige competenties verwerft. Het werken staat ten dienste van het leren.

De aios werkt tweeënhalve tot drieënhalve dag per week bij u in de praktijk en volgt een dag onderwijs op het opleidingsinstituut. U volgt zelf een halve of een hele dag per maand didactisch onderwijs. Uw aios neemt dan de patiëntenzorg van u over.

Welke ondersteuning krijgt u als opleider? U begint uw opleiderschap met een introductiecursus voor aspirant-opleiders. Als opleider volgt u maandelijks een HAO-terugkomdag, waarin u in de ochtend als docent met de groepsbegeleiders de aios bespreekt en in de middag in niveaugroepen een training volgt. Daarnaast bieden we u tweedaagse cursussen. Tijdens een dergelijke meerdaagse worden steeds twee inhoudelijke onderwerpen uitgediept, met een vertaalslag naar de opleiding. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Wilma van der Weijden, coördinator huisartsenpraktijken.

Contact Wilma van der Weijden
Telefoon 024 361 96 06
Wilma.vanderWeijden@radboudumc.nl


Onderwijs­indeling

Bekijk hier informatie over de bachelor- en masterfase.

lees meer

Onderwijs­indeling

De Bachelorfase

De bachelorfase van de studies Geneeskunde en Biomedische wetenschappen is algemeen vormend voor deze studies. Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde spelen wij een centrale rol in de verschillende kwartalen en blokken in deze fase. Naast de inhoud uit onze kerndisciplines, dragen wij bij aan onderwijs gericht op professionaliteit, communicatie en wetenschappelijke vorming. Docenten zijn actief bij het ontwerpen van onderwijs, geven van onderwijs, het begeleiden van groepen en de individuele coaching van studenten.

De Masterfase

In de masterfase van de studie geneeskunde gaat de student de praktijk in. Na een voorbereidende fase volgen verschillende coassistentschappen. Als  afdeling bieden wij onderwijs in de voorbereidende fase en in verschillende theoretische blokken die aan de coassistentschappen vooraf gaan.

Daarnaast verzorgen wij het coassistentschap huisartsgeneeskunde, een deel van het coassistentschap ouderen geneeskunde en het coassistentschap Gezondheidzorg en Public Health. Deze vormen samen één blok (episode) in het tweede jaar van de Master. Voor de eerstelijns disciplines zijn wij ook betrokken bij het seniorcoassistentschap en keuzecoassistentschap en bij het coassistentschap dat beter bekend staat als de Wetenschappelijke Stage. Deze blokken (episodes) komen meestal in het derde jaar van de studie aan bod.

 


Samenwerking Hogeschool Arnhem Nijmegen

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding.

lees meer

Samenwerking Hogeschool Arnhem Nijmegen

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding. Een voorbeeld hiervan vormen de Sparkcentra; gezondheidscentra waar professionals binnen gezondheidszorg en welzijn samenwerken op het gebied van persoonsgerichte zorg.  Studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding kunnen in Sparkcentra gezamenlijk onderwijs volgen. Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen volgen hier een interprofessionele onderzoeksstage van een half jaar of lopen een half jaar stage waarbij ze om de week interprofessioneel onderwijs volgen. Ook de huisartsen in opleiding en geneeskunde studenten in de bachelor- of masterfase kunnen hierbij aansluiten. Het onderwijsprogramma wordt momenteel verder uitgewerkt in het gezondheidscentrum Thermion (Lent), GZG Oosterhout en in het wijkgezondheidscentrum Lindenholt (Nijmegen). Voor meer informatie over onze samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het gezamenlijk onderwijs in de Sparkcentra kan contact worden opgenomen met Nynke Scherpbier-de Haan, telefoon 024 366 89 09 of via email Nynke.Scherpbier-dehaan@radboudumc.nl
 

Inter­nationalisering

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hecht grote waarde aan internationalisering. De afdeling onderhoudt dan ook nauwe relaties met diverse universiteiten en instituten in het buitenland.

lees meer

Inter­nationalisering

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hecht grote waarde aan internationalisering. De afdeling onderhoudt dan ook nauwe relaties met diverse universiteiten en instituten in het buitenland. Dit internationale netwerk biedt veel mogelijkheden voor internationale stages, uitwisselingen en samenwerking op gebied van onderzoek, opleiding en onderwijs.

Wilt u weten wat we u te bieden hebben op het gebied van internationale samenwerking? Neem voor meer informatie contact op met Guus Busser, coördinator internationale contacten, telefoon 024 361 81 81 of via email Guus.Busser@radboudumc.nl
 

Sekse en diversiteit in medisch onderwijs

Het Kenniscentrum 'Sekse en diversiteit in medisch onderwijs' stelt studieopdrachten en DVD-producties over dit onderwerp beschikbaar. Hierin staan de verschillen in anamnese (ondervraging van de patiënt), diagnostiek en psychosociale gevolgen van hartziektes bij mannen en vrouwen centraal.

lees meer

Sekse en diversiteit in medisch onderwijs

Artsen vermoeden vaker hart- en vaatziekten bij mannen dan bij vrouwen. De sterfte aan deze ziekten is bij vrouwen en mannen echter ongeveer gelijk. Is hier meer over bekend?

Het Kenniscentrum 'Sekse en diversiteit in medisch onderwijs' stelt studieopdrachten en DVD-producties over dit onderwerp beschikbaar. Hierin staan de verschillen in anamnese (ondervraging van de patiënt), diagnostiek en psychosociale gevolgen van hartziektes bij mannen en vrouwen centraal. Zo raken toekomstig artsen bekend met de invloed van sekseverschillen op diagnostiek en behandeling.

Onderwijsmateriaal
Het is belangrijk dat toekomstig artsen bewust zijn van de invloed van allerlei verschillen, zoals sekse en etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en religie. Hoe kunnen toekomstig artsen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen om die verschillen te herkennen en te bespreken?

Onderwijsmateriaal kan dit bewustzijn ontwikkelen. Bijvoorbeeld  het boek ‘Sekse en diversiteit in het professioneel handelen’. Daarin staan vijftig patiëntencasussen voor het medisch onderwijs. Het is te bestellen voor € 15 (inclusief verzendkosten) bij het Kenniscentrum 'Sekse en diversiteit in medisch onderwijs'.

Inloggen

inloggen