Coassistent­schappen

Het coassistentschap ouderengeneeskunde

Wij bieden binnen de basisopleiding geneeskunde een vier weken durend coassistentschap aan op het gebied van ouderengeneeskunde. Dit doen wij samen met de afdeling Geriatrie van het Radboudumc, waarbij deze afdeling een coördinerende rol heeft. Vanuit onze afdeling zijn diverse specialisten ouderengeneeskunde betrokken, zowel in het theoretisch onderwijs als in het coassistentschap zelf.

Het coassistentschap huisartsgeneeskunde
Het gewone coassistentschap huisartsgeneeskunde duurt acht weken en vindt plaats op locatie in een groot gebied rondom en in Nijmegen. Zowel huisartsen als artsen in opleiding tot huisarts (aios) uit ons netwerk zijn hierin actief. Coassistenten maken tijdens deze periode kennis met integrale continue huisartsenzorg en versterken hun zelfstandigheid als aankomend arts.

Het coassistentschap verdieping
In het vier weken durende coassistentschap verdieping wordt kennisgemaakt met disciplines die nog niet eerder tijdens de reguliere coschappen aan bod zijn geweest. Het is een zeer breed en divers coassistentschap waarbij studenten worden uitgedaagd niet alleen iets te leren over het betreffende vakgebied waarin ze stage lopen, maar ook overkoepelend naar de gezondheidszorg leren kijken. Betrokken disciplines bij dit coassistentschap zijn onder andere bedrijfsgeneeskunde, donorgeneeskunde, klinische genetica, verzekeringsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg (GGD), verslavingsgeneeskunde, sportgeneeskunde, microbiologie en infectiepreventie, pathologie, radiologie, radiotherapie, anesthesiologie, oogheelkunde, revalidatiegeneeskunde, bestuur en beleid, RIVM en AVG.

Interesse in een seniorcoassistentschap?
Het derde jaar van de master geneeskunde begint vaak met het seniorcoassistentschap. Hierin kunnen coassistenten kiezen uit een aantal coassistentschappen die elk drie maanden duren. Wij verzorgen een aantal seniorcoassistentschappen huisartsgeneeskunde en examineren deze. Het seniorcoassistentschap ouderengeneeskunde wordt hierbij verzorgd door de afdeling Geriatrie van het Radboudumc. Heb je interesse in het volgen van een seniorcoassistentschap, neem dan via e-mail contact op met Hugo Stappers, Hugo.Stappers@radboudumc.nl

Interesse in een keuzecoassistentschap?
De master geneeskunde wordt afgesloten met drie maanden keuzecoassistentschappen. Coassistenten hebben vrije ruimte om, in overleg, hun eigen coassistentschappen in te richten. Voor eerstelijnsdisciplines kan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hierin meedenken en verzorgen wij tevens de toestemming. Naast ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde, zijn er ook mogelijkheden tot keuzecoassistentschappen bij verslavingsartsen en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG), keuzecoschap medisch onderwijs en keuzecoschap beleid in de gezondheidszorg. Heb je interesse in het volgen van een keuzecoschap, neem dan via e-mail contact op met Hugo Stappers, Hugo.Stappers@radboudumc.nl.

Interesse in een wetenschappelijke stage als coassistent?
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde biedt de mogelijkheid voor het invullen van de wetenschappelijke stage voor coassistenten. Er zijn twee momenten waarop deze stage uitgevoerd kan worden: vóór de start van de coassistentschappen (het eerste jaar van de master) of in de loop van het derde jaar van de master.
Om een beeld te krijgen van de mogelijke thema’s, verwijzen wij graag naar onze onderzoekprogramma's

Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Loes Papeleu-van Leeuwen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, telefoon 024 361 63 32 of via e-mail, Loes.Papeleu-vanLeeuwen@radboudumc.nl


Wij verzorgen onderwijs binnen de basisopleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en medische vervolgopleidingen. Naast het geven van inhoudelijk onderwijs over de eerstelijns disciplines zijn wij ook sterk vertegenwoordigd in het vaardighedenonderwijs (consultvoering en communicatie, lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren) en coaching van studenten.


Ons onderwijs

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is intensief betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs aan studenten in de basisopleiding van geneeskunde en BMW. In ons onderwijs leggen wij het accent op persoonsgerichte zorg, context en vaardigheden uit onze kerndisciplines. Daarbij is de praktijk altijd het uitgangspunt: onze docenten zijn zelf altijd praktiserend arts of onderzoeker en combineren die taak met hun docentschap. lees meer

Ons onderwijs

Onderwijs in de basisopleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

De bachelorfase
De bachelorfase van de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen is algemeen vormend voor deze studies. Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde spelen wij een centrale rol in de verschillende kwartalen en blokken in deze fase. Naast onderwijs op basis van de inhoud uit onze kerndisciplines, dragen wij bij aan onderwijs gericht op professionaliteit, communicatie en wetenschappelijke vorming. Docenten zijn actief bij het ontwerpen van onderwijs, geven van onderwijs, het begeleiden van groepen en de individuele coaching van studenten.

De masterfase
In de masterfase van de studie Geneeskunde gaat de student de praktijk in. Na een voorbereidende fase volgen verschillende coassistentschappen. Als afdeling bieden wij onderwijs in de voorbereidende fase en in verschillende theoretische blokken die aan de coassistentschappen vooraf gaan.

Daarnaast verzorgen wij het coassistentschap huisartsgeneeskunde, een deel van het coassistentschap ouderengeneeskunde en het coassistentschap verdieping. Deze vormen samen één blok (episode 7) in het tweede jaar van de master. Voor de eerstelijnsdisciplines zijn wij ook betrokken bij het seniorcoassistentschap, het keuzecoassistentschap en bij het coassistentschap dat beter bekend staat als de wetenschappelijke stage. Deze episodes komen meestal in het derde jaar van de studie aan bod.


Naar uw afspraak

Ingang: Studiecentrum
Route: 149

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Studiecentrum
Geert Grooteplein 21
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 21
Ga naar binnen bij: Studiecentrum
Volg route 149

Coassistent­schappen

Wij verzorgen onder andere het coassistentschap huisartsgeneeskunde, een deel van het coassistentschap ouderengeneeskunde en het coassistentschap gezondheidzorg en public health. lees meer

Onderwijs in de medische vervolg­opleidingen

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is intensief betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs in meerdere medische vervolgopleidingen. lees meer

Onderwijs in de medische vervolg­opleidingen

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is intensief betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs in meerdere medische vervolgopleidingen.

Ons onderwijs wordt in de onderstaande vervolgopleidingen aangeboden:

 • - vervolgopleiding tot huisarts (VOHA)
 • - vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde (VOSON)
 • - vervolgopleiding tot bedrijfsarts (SGBO)
 • - vervolgopleiding tot verzekeringsarts (SGBO)
 • - vervolgopleiding tot verslavingsarts

Meer weten over inhoudelijke, organisatorische en/of aanmeldinformatie kunt u online vinden.


Samenwerkings­verbanden

Voor ons onderwijs werken we graag samen met onze externe partners zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Maar we doen en willen meer! lees meer

Samenwerkings­verbanden

Samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen op het gebied van onderzoek, onderwijs en opleiding. Een voorbeeld hiervan vormen de Sparkcentra; gezondheidscentra waar professionals binnen gezondheidszorg en welzijn samenwerken op het gebied van persoonsgerichte zorg.  Studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding kunnen in Sparkcentra gezamenlijk onderwijs volgen. Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen volgen hier een interprofessionele onderzoeksstage van een half jaar of lopen een half jaar stage waarbij ze om de week interprofessioneel onderwijs volgen. Ook de huisartsen in opleiding en geneeskunde studenten in de bachelor- of masterfase kunnen hierbij aansluiten. Het onderwijsprogramma wordt momenteel verder uitgewerkt in het gezondheidscentrum Thermion (Lent), GZG Oosterhout en in het wijkgezondheidscentrum Lindenholt (Nijmegen).

Voor meer informatie over onze samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het gezamenlijk onderwijs in de Sparkcentra kan contact worden opgenomen met Olga de Haes (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Overige samenwerkingen 

In het onderwijs werken wij voortdurend samen met andere klinische disciplines en met niet-klinische afdelingen in het Radboudumc, zoals de afdeling IQ Health Care. Ook behoren de GGD en maatschappelijke gezondheidzorg tot onze netwerkpartners voor onderwijs. Met de geneeskunde opleiding in Rotterdam vindt samenwerking plaats op het gebied van onderwijs in klinisch redeneren.

Benieuwd naar samenwerking met ons?

Zie je mogelijkheden om op het gebied van onderwijs, onderzoek en opleidingen met ons samen te werken? Wij horen het graag! Neem contact op met Olga de Haes, unithoofd onderwijs, telefoon 024 361 81 81 of via e-mail, olga.dehaes@radboudumc.nl


Inter­nationalisering

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hecht grote waarde aan internationalisering. De afdeling onderhoudt dan ook nauwe relaties met diverse universiteiten en instituten in het buitenland. lees meer

Inter­nationalisering

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde hecht grote waarde aan internationalisering. De afdeling onderhoudt dan ook nauwe relaties met diverse universiteiten en instituten in het buitenland. Dit internationale netwerk biedt veel mogelijkheden voor internationale stages, uitwisselingen en samenwerking op gebied van onderzoek, opleiding en onderwijs.

Wilt u weten wat we u te bieden hebben op het gebied van internationale samenwerking? Neem voor meer informatie via e-mail contact op met Fleur Boot.
 


Heb je interesse in opleiden of docentschap?

Heb je interesse in een baan als arts-docent in de basisopleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, opleider van coassistenten of opleider in medische vervolgopleidingen? lees meer

Heb je interesse in opleiden of docentschap?

Arts-docent in de basisopleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Tot onze docenten in de basisopleidingen behoren onder meer huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, verslavingsartsen, AVG-artsen en MGZ-artsen. Ben je praktiserend arts in één van de deze vakgebieden en benieuwd naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs aan onze studenten? Neem dan contact op met Olga de Haes, hoofd van de unit onderwijs. Je bent van harte welkom!

Olga de Haes
Telefoon: (024) 361 81 81
Email: Olga.deHaes@radboudumc.nl

Opleider van coassistenten

Wat is leuker dan eigen kennis doorgeven aan aankomende artsen? Ben je praktiserend arts in één van de eerder genoemde vakgebieden en benieuwd naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs in jouw praktijk door middel van het aanbieden van een coschap aan onze studenten? Neem dan contact op met Hugo Stappers van de unit onderwijs per e-mail: Hugo.Stappers@radboudumc.nl. Je bent van harte welkom!

Opleider in medische vervolgopleidingen

Heb je interesse in het opleiden van basisartsen in één van onze medische vervolgopleiding, dan kan dat door het aanbieden van een opleidingsplek in jouw eigen praktijk of door betrokken te zijn als docent bij het instituutsonderwijs (bijvoorbeeld bij terugkomdagen). Neem hiervoor contact op met het hoofd van de betreffende vervolgopleiding. Benieuwd naar onze vervolgopleidingen? Een overzicht met alle informatie is hier te vinden.


Kenniscentrum Sekse en diversiteit in medisch onderwijs (SDMO)

Het is belangrijk dat toekomstig artsen zich bewust zijn van de invloed van verschillen op het gebied van sekse en etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en religie. Hoe kunnen artsen deze kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen om deze verschillen te herkennen en te bespreken?

lees meer

Kenniscentrum Sekse en diversiteit in medisch onderwijs (SDMO)

Kenniscentrum Sekse en diversiteit in medisch onderwijs
 
Het 'Kenniscentrum Sekse en diversiteit in medisch onderwijs' (SDMO) ontwikkelt onderwijsmateriaal over sekse en diversiteit in het medisch onderwijs. Dit materiaal is bestemd voor docenten en onderwijscoördinaten van medische faculteiten in Nederland en België. Daarnaast ondersteunt het SDMO docenten met het ontwikkelen van lesprogramma’s en het bevorderen van hun deskundigheid.
 
Voorbeelden van eerder ontwikkeld onderwijsmateriaal zijn een zestal e-learnings over sekse/gender in de geneeskunde (onder andere farmacotherapie, huisartsgeneeskunde, cardiovasculair risicomanagement, alcoholverslaving, introductie voor vervolgopleidingen), diverse factsheets, een casusbundel met 50 patiëntencasus over sekse en diversiteit in het professioneel handelen en diverse studieopdrachten.
 
Het SDMO werkt met een abonnementensysteem. Indien uw faculteit of onderwijsinstelling een abonnement heeft op het 'Kenniscentrum Sekse en diversiteit in medisch onderwijs' kunt u de volgende producten en diensten verkrijgen:

 • Actueel onderwijsmateriaal is online te raadplegen (deze site is alleen toegankelijk voor abonnees)
 • Vier nieuwsbrieven per jaar met informatie over actuele ontwikkelingen
 • Voortdurende ontwikkeling van onderwijsmateriaal
 • Consultancy
 • Deskundig individueel advies
 • Deskundigheidsbevordering door trainingen (op verzoek)

Meer weten?
Hebt u vragen of wilt u graag meer informatie over het 'Kenniscentrum Sekse en diversiteit in medisch onderwijs'? Neem dan via e-mail contact op met de medewerkers van het kenniscentrum (kenniscentrum-sdmo@radboudumc.nl).

 • Medewerkers
 • Intranet