Afdelingen Intensive Care Informatie voor familie en naasten

Op bezoek komen op de IC/MC

Wat u moet weten over het bezoeken van uw naaste op de MC/IC. lees meer

Op bezoek komen op de IC/MC

Ruime bezoektijd

Er is geen vaste bezoektijd. Familie en naasten van onze patiënten op de IC en de MC kunnen op bezoek komen op een tijdstip dat hen goed uitkomt. Houd alstublieft wel rekening met afdelingsafspraken of afspraken over een individuele patiënt. Zo heeft de Kinder IC een rustuur voor alle patiëntjes in de middag. Ook kan het gebeuren dat bezoekbeperking wordt afgesproken om overbelasting/overprikkeling voor een individuele patiënt te voorkomen.

Ontvangst en toegang

De gastvrouwen/heren ontvangen en begeleiden u naar de unit waar uw naaste verblijft. Indien zij afwezig zijn kunt u aanbellen bij de unit: u wordt zo snel mogelijk toegelaten. Het kan gebeuren dat u even moet wachten. Duurt dat langer dan 2 minuten, dan kunt u rustig nog eens aanbellen.

Hoeveel bezoekers?

Niet meer dan 2 bezoekers mogen tegelijk aanwezig zijn bij de patiënt. Komt u met meer personen, wissel elkaar dan af in de bezoekersruimte. Probeer dit zo rustig mogelijk te doen en overleg met elkaar wie hoe lang bij de patiënt blijft. Stem uw bezoek af op de toestand van de patiënt. Overleg, als dat mogelijk is, ook met de patiënt over bezoektijd en -duur.
Zorg zelf voor beperking van de hoeveelheid bezoekers op de IC-unit. Wilt u met kinderen of anderen dan naaste familie of intieme vrienden komen, overleg dit dan eerst met de verpleegkundige.

Hygiëne, attenties en mobiele telefoons

 • In belang van de hygiëne op de afdeling verzoeken wij bezoek om hun handen te desinfecteren bij binnenkomst én vertrek. De dispensers met desinfectielotion vindt u direct bij de ingang van onze afdeling.
 • Bloemen, planten en fruit als attentie zijn om hygiënische redenen niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden i.v.m. het risico op verstoring van medisch-technische apparatuur.

Familiekamers

De afdelingen hebben diverse familiekamers. Soms moet u wachten omdat er een onderzoek of operatie plaatsvindt. U kunt hier even een moment rust nemen, wat lezen en een kopje koffie of thee drinken. De familiekamers hebben een beperkte bezoekerscapaciteit. Bent u met meerdere familieleden dan vragen wij u met hen in de centrale bezoekershal af te spreken. Het kan zijn dat er ook familie van andere patiënten aanwezig is in dezelfde ruimte. Wij vragen dan ook om elkaar met respect te behandelen en de beperkte ruimte met elkaar te delen.

Voor gesprekken met een arts, bijvoorbeeld over de toestand van de patiënt, hebben wij speciale kamers. Deze bevinden zich naast de familiekamers op de gang. Op sommige afdelingen is een gastheer of gastvrouw aanwezig. Hij of zij kan u helpen om bijvoorbeeld zaken op de Intensive Care te regelen, wegwijs te raken op onze afdeling of gesprekspartner te zijn. Zij zijn speciaal voor de Intensive Care afdeling en hebben vaak jarenlange ervaring op het gebied van familiebegeleiding.
 

Persoonlijke bezittingen

Het is verstandig om eigen bezittingen van naam te voorzien om vermissing en misverstanden te voorkomen. We adviseren om waardevolle spullen thuis te laten of mee naar huis te laten nemen. lees meer

Persoonlijke bezittingen

Doordat u verbonden bent met allerlei slangen, kabels en apparatuur is het dragen van eigen (nacht)kleding meestal niet goed mogelijk. De verpleegkundige van de unit zorgt dan voor aangepaste kleding. Eigen toiletartikelen worden wel graag gebruikt. Om hygiënische- en veiligheidsredenen doen we uw sieraden bij opname af en geven deze aan uw familie of naasten mee. Het kan goed zijn om iets mee te nemen waaraan u gehecht bent, bijvoorbeeld een foto naast uw bed. Het is verstandig om eigen bezittingen van naam te voorzien om vermissing en misverstanden te voorkomen. We adviseren om waardevolle spullen thuis te laten of mee naar huis te laten nemen.
Op de Intensive Care kan het ook prettig zijn om naar uw favoriete muziek te luisteren. Muziek kan rustgevend zijn en u helpen in een moeilijke periode. Het is mogelijk om uw favoriete muziek te beluisteren via een iPod met koptelefoon of via een CD-speler met of zonder koptelefoon. Overleg van tevoren eerst met uw verpleegkundige of uw situatie dit toelaat.

MRSA besmettings­risico

Is de patiënt in de 6 maanden voor opname op de IC langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest? Of is er direct contact geweest met varkens, kalveren of andere landbouwhuisdieren? Dan bestaat de kans dat de patiënt de MRSA-bacterie bij zich draagt. lees meer

MRSA besmettings­risico

Is de patiënt in de 6 maanden voor opname op de IC langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest? Of is er direct contact geweest met varkens, kalveren of andere landbouwhuisdieren? Dan bestaat de kans dat de patiënt de MRSA-bacterie bij zich draagt. Deze bacterie kan een bedreiging vormen voor andere patiënten in het ziekenhuis. Vertel het daarom aan de behandelend arts of verpleegkundige die voor de patiënt zorgt. We onderzoeken de patiënt op de aanwezigheid van MRSA. De drager van de bacterie krijgt hiervoor een behandeling.

Lees meer over MRSA
 

Informatie, gesprekken en privacy

Vanwege de privacy geven wij alleen informatie over de patiënt aan zijn of haar contactpersoon. Vanwege de privacy van andere patiënten gelden voor het gebruik van videocamera’s en fototoestellen een aantal regels. lees meer

Informatie, gesprekken en privacy

Vanwege de privacy geven wij alleen informatie over de patiënt aan zijn of haar contactpersoon. Bij opname worden maximaal 2 contactpersonen in het verpleegkundig dossier genoteerd. De contactpersoon kan dag en nacht bellen voor informatie. Familie of naasten kunnen op verschillende manieren een gesprek hebben met de arts.

Een gesprek aanvragen met één van de behandelend artsen
De verpleegkundige maakt deze afspraak in overleg met de familie en de arts. De gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats in de middaguren. De verpleegkundige is bij het gesprek aanwezig.

De arts wenst een gesprek met de familie
De verpleegkundige maakt de afspraak en is bij het gesprek aanwezig.
Bij langdurig verblijf op IC of MC vindt er regelmatig een gesprek plaats. We proberen om dit gesprek telkens met dezelfde arts in te plannen.

Gesprek met uw zorgverlener opnemen

Van een gesprek tussen u en uw zorgverlener mag u geluidsopnamen maken om het gesprek op een rustig moment nog eens terug te kunnen luisteren. Maar wij verwachten van u:
 • dat u van tevoren toestemming vraagt aan de zorgverlener om het gesprek op te nemen. Als de zorgverlener dit weigert, dan is hij of zij verplicht om schriftelijke informatie beschikbaar te stellen.
 • dat u de geluidsopnamen alleen voor privé-doeleinden gebruikt. Het openbaar maken van de opnamen (ook op social media) mag alleen met expliciete toestemming van de zorgverlener.

Foto’s en video-opnamen

Vanwege de privacy van andere patiënten gelden voor het gebruik van videocamera’s en fototoestellen de volgende regels:
 • Fotograferen is in overleg met de verpleegkundige toegestaan onder voorwaarde dat alleen de betreffende patiënt wordt gefotografeerd.
 • Het maken van een video-opname is niet toegestaan, aangezien onbedoeld gesprekken en beelden van anderen kunnen worden opgenomen; er kan alleen een uitzondering gemaakt worden na overleg met arts en in aanwezigheid van een verpleegkundige.
 • Het fotograferen of filmen van medewerkers is zonder hun uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan

Social media

 • Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van het Radboudumc vindt. U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het Radboudumc heeft gemaakt op social media zetten. Hiervoor moet u altijd toestemming vragen aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen. Wees u bewust van het karakter van social media. Alles wat u op internet plaatst is (en blijft) vindbaar. Plaats niets op social media dat u, andere patiënten of medewerkers van het Radboudumc kan schaden.

Bezoek, verzorging en behandeling

Als toestand van de patiënt en de situatie op de unit dat toelaten, bestaat de mogelijkheid voor familie /naaste(n) om deel te nemen aan de zorg voor de patiënt. Tussen 10.00 en 12.00 uur lopen de artsen samen met de verantwoordelijk verpleegkundige een visiteronde bij alle patiënten. lees meer

Bezoek, verzorging en behandeling

De ernst van de ziekte van IC-patiënten maakt verzorging, onderzoek en behandeling noodzakelijk. Daarom kan het gebeuren dat wij u vragen om te wachten voordat u de patiënt kunt bezoeken. Ook kan voorkomen dat u het bezoek moet onderbreken om verpleegkundigen of artsen tijd en ruimte te geven voor de nodige zorg en behandeling. 

Artsenvisite

Tussen 10.00 en 12.00 uur lopen de artsen samen met de verantwoordelijk verpleegkundige een visiteronde bij alle patiënten op de unit. U wordt uitgenodigd als familie/naaste om aanwezig te zijn bij deze visite. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de arts toch vragen om de kamer tijdens de visite te verlaten.

Deelname aan verzorging

Voor zover de toestand van de patiënt en de situatie op de unit dat toelaten, bestaat de mogelijkheid voor familie /naaste(n) om deel te nemen aan de zorg voor de patiënt. Om deze reden kunt u eventueel uw bezoektijden aanpassen. Dit gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige.
 

Deelname aan zorg familieparticipatie

Familie/directe naaste(n) kan/kunnen deelnemen aan zorgactiviteiten, als dat mogelijk en voor u en de patiënt wenselijk is. lees meer

Deelname aan zorg familieparticipatie


De "Leer-mij-kennen" poster

Familie/directe naaste(n) kan/kunnen deelnemen aan zorgactiviteiten, als dat mogelijk en voor u en de patiënt wenselijk is. U kent de persoon voor wie wij zorgen veel beter dan wij. Misschien vindt u het fijn samen met ons voor uw naaste te zorgen en hierbij te helpen.
Als u graag iets wilt doen, stem dit dan met de verpleegkundige/ fysiotherapeut/logopedist af, zodat we u hierbij goed kunnen begeleiden.

Hoe kunt u helpen?

Wat mogelijk is, is afhankelijk van de situatie van uw naaste. Als er zorg is waar u graag bij zou willen helpen, die er niet bij staat, bespreek dit dan met de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt. Wij zullen u uitleg geven en helpen zodat de verzorging veilig gebeurt.

Als de situatie van uw naaste dit toelaat, kunt u:
 • aanwezig zijn bij de dagelijkse artsenvisite
 • voorlezen uit een boek, krant of tijdschrift
 • de "Leer-mij-kennen-poster" helpen invullen
 • muziek of een luisterboek laten horen
 • een favoriet TV-programma aanzetten en samen kijken
 • helpen bij het bedienen van de iPad of gebruik van het letterbord/schrijven
 • kussen(s) opschudden
 • bril opdoen en/of gehoorapparaat indoen
 • handen, armen en/of benen insmeren
 • een hand-, hoofd- of voetmassage geven
 • nagels verzorgen
 • helpen bij het verzorgen van de lippen, mond en/of het gebit
 • helpen bij dagelijkse verzorging als wassen, scheren, haren kammen/wassen
 • helpen met ademhalingsoefeningen
 • helpen met het bewegen van handen, armen of voeten/benen
 • helpen bij het mobiliseren (wisselhouding, op de bedrand, in de stoel, lopen of zwemmen)
 • aanwezig zijn bij en helpen met eten en drinken
Dit alles is geheel vrijblijvend en kan op elk moment opnieuw besproken worden. Het mag, maar het hoeft niet. We vinden het belangrijk dat u en uw naaste zich er prettig bij voelen.
Als u graag iets wilt doen, stem dit dan met de verpleegkundige/fysiotherapeut/logopedist af, zodat we u hierbij goed kunnen begeleiden.

 

Kinderen op bezoek op de Intensive Care

Hoe vertel ik mijn kind(eren) dat zijn/hun vader, moeder of ander familielid ernstig ziek op de IC ligt? Het is belangrijk om uw kind te vertellen dat de ouder/het familielid ziek is. lees meer

Aanwezigheid bij overige situaties

Veel naasten hebben er behoefte aan om zo dicht mogelijk bij hun dierbare te zijn wanneer deze de moeilijkste momenten van hun leven moeten doormaken, voor dat leven moeten vechten of zelfs moeten loslaten. lees meer

Aanwezigheid bij overige situaties

Veel naasten hebben er behoefte aan om zo dicht mogelijk bij hun dierbare te zijn wanneer deze de moeilijkste momenten van hun leven moeten doormaken, voor dat leven moeten vechten of zelfs moeten loslaten. Deze momenten kunnen zeer plotseling optreden of kunnen enige tijd van tevoren duidelijk worden. Wij zijn er ons van bewust dat het voor u als naaste een ingrijpende ervaring is om mee te maken. We willen u de mogelijkheid bieden om in deze, soms hectische situaties bij uw dierbare aanwezig te kunnen zijn. Als zich zo’n situatie voordoet, kunt u overleggen met de verpleegkundige over de mogelijkheden van uw aanwezigheid.

Contact met uw naasten

Tijdens een opname op de IC komt er veel op u af. Uw naasten op de hoogte houden kan soms veel van u vragen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen, bijvoorbeeld via een Whatsappgroep met of zonder reactiefunctie. Of via apps die u helpen uw verhaal te delen, zoals de Stamps of Hoestie.nu app. Elk gebruik is op eigen verantwoordelijkheid. Bekijk de privacy voorwaarden van deze apps.


Dagboek

Op alle units is een dagboekje beschikbaar dat we kunnen aanbieden. In dit dagboekje kunnen familie en naasten schrijven over de IC/MC en over dingen die met de patiënten gebeuren waar zij geen (heldere) herinnering aan hebben. lees meer

Dagboek

Verblijf op een Intensive Care of Medium Care kan veel vragen/indrukken met zich meebrengen en herinneringen bij de patiënten achterlaten die (later) niet goed geduid of begrepen worden. Op alle units is een dagboekje beschikbaar dat we kunnen aanbieden. In dit dagboekje kunnen familie en naasten schrijven over de IC/MC en over dingen die met de patiënten gebeuren waar zij geen (heldere) herinnering aan hebben. Uit ervaring blijkt dat dit boekje helpt bij het reconstrueren van de soms lange periode van het verblijf op onze IC en MC.
 

Overnachten

Als het nodig is, is er een beperkte mogelijkheid om in het ziekenhuis te overnachten. In sommige gevallen kan dat op de afdeling. Een andere mogelijkheid is het hotel La Boutique. lees meer

Overnachten

Als het nodig is, bijvoorbeeld in verband met de kritieke toestand van de patiënt, is er een beperkte mogelijkheid om in het ziekenhuis te overnachten. In sommige gevallen kan dat op de afdeling.
In principe geldt dit voor één nacht. Bij iedere unit is een stiltekamer waar een stretcher neergezet kan worden door de verpleegkundige. Slapen in de familiekamer is niet mogelijk aangezien deze ook beschikbaar moet zijn voor ander bezoek.

Hotel La Boutique

Er is een andere mogelijkheid in het hotel La Boutique. Hieraan zijn kosten verbonden die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. U kunt de wens tot overnachting overleggen met de verpleegkundige of behandelend arts.
Lees meer over het hotel La Boutique.

 • Medewerkers
 • Intranet