Intakegesprek

Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Dit is een kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s). Tijdens het gesprek brengen we eventuele zorgen en vragen in kaart. Daarvoor stelt de medisch psycholoog vragen over de ontwikkeling en leefsituatie van het kind. Er kan ook gekozen worden om hierna individuele gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind te voeren.

In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind bespreken we of een vervolgtraject bij Medische Psychologie passend lijkt en wat dit zal inhouden. Er kunnen bijvoorbeeld adviezen worden gegeven over hoe het kind het best ondersteund kan worden. Ook kan de voorkeur naar een psychologische behandeling of een (neuro)psychologisch onderzoek uitgaan. In dit traject kan de medisch psycholoog nauw samenwerken met een psychologisch medewerker, medisch maatschappelijk werker, medisch pedagogisch zorgverlener en de verwijzend arts. Vaak wordt er geprobeerd ook samen te werken met zorgprofessionals dicht bij huis.

Kosten

Aan het onderzoek en de behandeling zijn geen extra kosten verbonden. Deze zijn meegrekend in de medische zorg vanuit het Amalia kinderziekenhuis.

Amalia kinderziekenhuis Specialismen Medische psychologie

Over Medische Psychologie Kind en Jeugd

Bij Medische psychologie kunnen kinderen en ouders/verzorger(s) terecht met bijvoorbeeld vragen die gaan over de ontwikkeling of over het omgaan met een lichamelijke aandoening en de gevolgen daarvan.

lees meer

Over Medische Psychologie Kind en Jeugd

Bij de Medische Psychologie (Kind en Jeugd) kunnen kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) terecht voor psychologisch onderzoek, begeleiding en behandeling die samenhangt met de medische behandeling in het Amalia kinderziekenhuis.

De kinderarts kan een kind verwijzen naar de medisch psycholoog. De medisch psycholoog houdt zich onder andere bezig met:

  • Vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van kinderen met een chronische aandoening.
  • Vragen over het ontwikkelingsniveau en of het gedrag van uw kind samenhangt met de aandoening die het kind heeft of heeft gehad.
  • Aandacht- en concentratieproblemen.
  • Omgaan met de lichamelijke aandoening, medische behandeling en de gevolgen ervan: zindelijkheidsproblemen, eetproblemen, klachten zonder duidelijk aanwijsbare medische oorzaak, angst voor prikken, verwerkingsvragen etc.

Contact

Amalia kinderziekenhuis

Polikliniek
(024) 361 44 15

Verpleegafdeling
(024) 361 38 80
contactformulier


Naar uw afspraak polikliniek Amalia kinderziekenhuis

Bezoekadres

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Aanmelden

Meld uw kind aan bij de aanmeldzuil. Daar krijgt u een ticket met een oproepcode. Neem daarna  plaats in de wachtruimte en wacht tot uw oproepcode op het wachttijdenscherm verschijnt. Op het scherm ziet u ook een kamernummer staan. Loop samen met uw kind naar de juiste kamer, de zorgverlener komt uw kant uit.

Afspraaktijden

Als het nodig is dat uw kind eerst wordt gezien door de doktersassistent, worden jullie 15 tot 30 minuten eerder uitgenodigd. De doktersassistent meet en weegt uw kind en doet soms ook wat andere metingen ter voorbereiding op de afspraak.

Meer informatie

  • Lees hier hoe u uw kind kunt voorbereiden, wat belangrijk is om mee te nemen en waar u moet zijn.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route route 785 (Polikliniek Amalia kinderziekenhuis)

Intakegesprek

Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Dit is een kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s). Tijdens het gesprek brengen we eventuele zorgen en vragen in kaart.

lees meer

Vertrouwelijke informatie

De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie Kind en Jeugd hebben een beroepsgeheim. Dit houdt in dat wat u bespreekt niet zonder toestemming wordt gedeeld met betrokkenen buiten het Amalia kinderziekenhuis. 

lees meer

Vertrouwelijke informatie

De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie Kind en Jeugd hebben een beroepsgeheim. Dit houdt in dat wat u bespreekt niet zonder toestemming wordt gedeeld met betrokkenen buiten het Amalia kinderziekenhuis. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang, alleen gerapporteerd aan direct bij de behandeling betrokken medewerkers in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld de medisch specialist zijn die het kind heeft verwezen.

De huisarts kan op de hoogte gesteld worden van de bevindingen als de ouder(s)/verzorger(s) en het kind (12 jaar en ouder) daar geen bezwaar tegen hebben. Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners vindt alleen plaats na toestemming ouder(s)/verzorger(s) en het kind (12 jaar en ouder).

Waarvoor kun uw kind bij ons terecht?


Psychologisch onderzoek

Het onderzoek kan bestaan uit een gesprek met het kind en de ouder(s)/verzorger(s), een vragenlijstonderzoek en psychologische tests.

lees meer

Waar vindt de behandeling plaats?

De psychologische behandeling kan in het Amalia kinderziekenhuis plaatsvinden, maar ook bij een andere instantie.

lees meer

Waar vindt de behandeling plaats?

Wanneer behandeling nodig is kan deze in het Amalia kinderziekenhuis plaatsvinden, maar het kind kan ook doorverwezen worden naar andere instanties. Dit is onder andere afhankelijk van de aard van de problemen en de verwachte duur van de behandeling.

In het ziekenhuis vinden meestal alleen korte behandelingen plaats die zich richten op de huidige vragen en zorgen. Als het kind een behandeling volgt in ons ziekenhuis, dan bespreekt de medisch psycholoog het behandelplan met de betrokkenen. De psychologische behandeling kan gericht zijn op zowel het kind als ook de ouder(s)/verzorger(s).

De ouder(s)/verzorger(s) worden altijd betrokken bij de behandeling. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van materiaal en technieken die passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Omgaan met een ziekte


Omgaan met een zeldzame aandoening bij kinderen

De impact en behoeften bij zeldzame aandoeningen zijn anders dan bij ziektes die vaker voorkomen. Waar krijgen u, uw kind en uw gezin mee te maken en wat kunt u doen?

lees meer

Sociale en emotionele gevolgen

Het hebben van een aandoening of ondergaan van een medische behandeling kan sociale en emotionele gevolgen hebben voor zowel het kind als de ouder(s)/verzorger(s). Van onderstaande ziektebeelden is de mogelijke sociale en emotionele impact in kaart gebracht:

Meer informatie


Afspraak in het Amalia kinderziekenhuis praktische informatie

Heeft uw kind een afspraak of blijft uw kind één of meer nachten slapen in het Amalia kinderziekenhuis? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden, wat belangrijk is om mee te nemen en waar u moet zijn.

lees meer

Informatie voor kinderen

Ga jij naar het ziekenhuis? Hier vind je informatie en filmpjes.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet