Centrum voor Oncologie Centrum voor Oncologie

Over ons centrum

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt iedere patiënt met kanker optimale, innovatieve zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften.

lees meer

Over ons centrum

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt iedere patiënt met kanker optimale, innovatieve zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften.

Eén team en één aanspreekpunt voor al uw zorg

Bij de vaststelling en behandeling van kanker krijgt u met verschillende specialisten te maken. Wij vinden het belangrijk dat de zorg van deze specialisten zo goed mogelijk wordt gecoördineerd en op u wordt afgestemd. Daarom werken onze specialisten samen als één team, is er voor u één aanspreekpunt en horen we van u graag wat uw vragen en wensen zijn.

Ook als u naast kanker nog andere aandoeningen hebt, bent u bij ons in veilige handen. We zijn immers onderdeel van een universitair medisch centrum, waardoor ieder denkbaar specialisme binnen handbereik is voor overleg of advies.

Patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek

Al onze specialisten doen mee aan zowel patiëntenzorg, onderwijs als onderzoek. Zo zorgen we dat onze kennis over kanker steeds wordt gedeeld, getoetst en uitgebreid en onze specialisten op de hoogte zijn van de nieuwste onderzoeks- en behandeltechnieken.

Binnen het Centrum voor Oncologie is de zorg rondom de patient georganiseerd in ketens. Kijk voor meer informatie over onze ketenzorg op onze webpagina Zorg in ketens.

Vaststellen van kanker

De basis van elke behandeling is een juiste diagnose. Als u klachten heeft die kunnen wijzen op kanker of als tijdens een bevolkingsonderzoek een afwijking wordt gevonden, verwijst uw huisarts of specialist u door voor verder onderzoek.

lees meer

Kanker, en nu?


Omgaan met kanker

De diagnose kanker heeft een grote impact op het dagelijks leven van u en uw naasten, zoals op uw gezin, uw relatie of op uw werk. Maar ook op aspecten van persoonlijke verzorging, zoals uw mondhygiëne, uiterlijk of voeding.

lees meer

Ondersteuning bij kanker

Als bij u kanker is vastgesteld, kan dit veel emoties oproepen. Om u de juiste ondersteuning te kunnen bieden, gebruiken we een vragenlijst (de Lastmeter) en houden we rekening met leeftijdsspecifieke aspecten, zoals bij jongvolwassenen (AYA's, 18-35 jaar) of ouderen met kanker.

lees meer

Leven na kanker

Goede nazorg en revalidatie is erg belangrijk en kan uw kwaliteit van leven verbeteren. Na de behandeling van kanker komt u in de eerste tijd regelmatig op controle bij uw hoofdbehandelaar.

lees meer

Kanker behandelen

Na het vaststellen en bespreken van het behandelplan, plannen we de behandeling in. We doen er alles aan om zo snel als nodig en mogelijk met de behandeling te starten.

lees meer

Palliatieve zorg

Ondersteunende zorg en palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er kan nog veel worden gedaan om deze periode van leven zo goed mogelijk te laten verlopen.

lees meer

Kankerpreventie

Iedereen kan kanker krijgen. Maar wie gezond leeft en alert is op zijn of haar lichaam, kan het risico op het ontstaan van kanker wèl verkleinen.

lees meer

Ondersteuning voor partners

De diagnose kanker heeft niet alleen impact op de persoon die de diagnose en behandeling krijgt, maar ook op u als partner. Hoe u omgaat met de situatie heeft invloed op uw partner en andersom.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer