Ondersteuning voor ouderen

Kanker is een ziekte die vaker voorkomt naarmate men ouder wordt. De veerkracht van ons lichaam en geest neemt met het ouder worden af. Ook gaan mensen naarmate ze ouder worden van persoon tot persoon steeds meer verschillen.

(Begeleidings)plan op maat 

Het Radboudumc levert persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat bij het vaststellen van een behandelplan rekening gehouden wordt met lichamelijke, geestelijke en sociale factoren.
Bij alle patiënten van 70 jaar en ouder wordt daarom een korte vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst geeft u en ons inzicht of een verdere inventarisatie gewenst is. Dit helpt ons om samen u, uw naasten en het behandelteam een (begeleidings)plan op maat te stellen.
 
Met deze specialistische zorg kunnen wij dieper ingaan op behoeftes, wensen en aandachtspunten van ouderen met kanker. We streven naar een optimale advisering en begeleiding van ouderen met kanker, die niet ophoudt  bij de drempel van het ziekenhuis.

Centrum voor Oncologie Ondersteunende zorg

Ondersteuning bij kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met de Lastmeter, zodat u op het juiste moment ondersteuning krijgt van de juiste zorgverlener.
 • Om te zorgen dat patiënten met kanker op het juiste moment van de juiste zorgverlener ondersteuning kunnen krijgen, maken we gebruik van de Lastmeter.

  lees meer


  Lastmeter

  Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling brengen lichamelijke klachten met zich mee. Maar ook psychische klachten, zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens of boosheid. Op praktisch gebied kunt u problemen ervaren met het huishouden, vervoer of financiën. Ook veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten of de werksituatie kunnen leiden tot problemen. Om ervoor te zorgen dat patiënten met kanker op het juiste moment van de juiste zorgverlener ondersteuning krijgen, maken we gebruik van de Lastmeter.

  Wat is de Lastmeter?

  De Lastmeter is een korte vragenlijst. U geeft aan hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk heeft op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied.

  Hoe werkt de Lastmeter?

  Het is belangrijk dat u de Lastmeter zelf invult. Het gaat namelijk om uw beleving en de last die u ervaart. U vult de Lastmeter thuis in (op papier of via mijnRadboud) of op de polikliniek. Tijdens uw afspraak bespreekt u samen met uw verpleegkundig specialist uw antwoorden. Zo nodig en als u dat wilt, kan overleg met uw huisarts plaatsvinden of een verwijzing naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. U kunt bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een medisch maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut in uw eigen woonplaats of in het ziekenhuis. Ook deelname aan een revalidatieprogramma of contact met een lotgenoot is mogelijk.

  Wat biedt de Lastmeter u?

  De Lastmeter geeft u de mogelijkheid om aan uw zorgverlener(s) te laten weten hoe het met u gaat. Het is een middel om u te helpen in gesprek te gaan met uw zorgverlener over de gevolgen die u ervaart van uw ziekte en/of behandeling. Ook kunt u aangeven of u behoefte heeft aan extra ondersteunende zorg.

  Hoe vult u de Lastmeter in?

  Stap 1:
  Vul de Lastmeter in voordat u de polikliniek bezoekt (liefst thuis op een rustig moment). Geef eerst op de thermometer aan hoeveel last u gedurende de week vóór het invulmoment heeft gehad (inclusief de dag van invullen) op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Geef hiervoor een cijfer van 0 tot 10: 10 is extreem veel last, 0 is helemaal geen last.

  Stap 2:
  Vul daarna op de probleemlijst in welke problemen u gedurende de week vóór het invulmoment (inclusief de dag van invullen) heeft ervaren. Zorg dat u bij elk onderwerp een antwoord geeft.

  Stap 3:
  Geef tot slot aan of u over uw (eventuele) problemen wilt praten met een hulpverlener.

  Hoe vaak vult u de Lastmeter in?

  Wij vragen u om meerdere keren tijdens uw behandeling en in de controleperiode de Lastmeter in te vullen. Welke momenten dit zijn, is afhankelijk van uw behandeltraject. Uw verpleegkundige spreekt met u af wanneer u de Lastmeter kunt invullen. Natuurlijk kunt u er in overleg voor kiezen om dat vaker, minder vaak of helemaal niet te doen.

  Waar vindt u de Lastmeter?

  U ontvangt de Lastmeter op papier via de post of digitaal via mijnRadboud. Ook kunt u op de polikliniek de Lastmeter krijgen.

Omgaan met kanker


Gezin & kanker

Wat vertelt u aan uw kinderen over ziek zijn en doodgaan? Lees meer voor adviezen bij de begeleiding van uw kinderen als u kanker heeft. lees meer

Werk & kanker

Veel mensen met kanker willen tijdens hun behandeling blijven werken of na de afloop van de behandeling hun werk weer gedeeltelijk of geheel hervatten. lees meer

Werk & kanker

Veel mensen met kanker willen tijdens hun behandeling blijven werken of na de afloop van de behandeling hun werk weer gedeeltelijk of geheel hervatten. U kunt daarbij tegen obstakels aanlopen, bijvoorbeeld wanneer u vanwege de lichamelijke gevolgen van ziekte of behandeling niet meer hetzelfde werk kunt verrichten als eerst. Ook onzekerheid over het herstel of onvoldoende sociale steun in de werkomgeving kan een rol spelen. Probeer met uw werkgever in gesprek te gaan en afspraken over uw werkhervatting te maken. Praktische informatie en advies kunt u vinden op de www.kanker.nl. Ook kunt u altijd de hulp inschakelen van de bedrijfsarts.

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie

U kunt door de oncoloog of specialistisch verpleegkundige verwezen worden naar een klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie. De klinisch arbeidsgeneeskundige brengt met u en eventueel uw partner of familieleden de problemen rond opleiding, werk en inkomen in kaart. Hij of zij ondersteunt, adviseert en informeert u hierin en bespreekt mogelijke oplossingen.

Mindfulness

U kunt gratis een online mindfulness training volgen. Dit is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen. lees meer

Mindfulness

In het Radboud Centrum voor Mindfulness doen we onderzoek naar de positieve effecten van mindfulnesstrainingen bij (ex-)kankerpatiënten. Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert:

 • hoe u zorgvuldig waarneemt
 • hoe u onderscheid maakt tussen oordelen en waarnemen
 • hoe u de automatische piloot uitschakelt

Centraal tijdens de training staat de aandacht voor het hier en nu. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan de trainingen minder depressieve en angstklachten hebben en meer emotionele controle en zingeving ervaren.

Gratis online mindfulnesstraining

Tot maart 2023 is het mogelijk om gratis een online mindfulnesstraining te volgen in het kader van het Buddyonderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit het Radboudumc Centrum voor Mindfulness

Meer informatie en aanmelden


Omgaan met emoties

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. lees meer

Omgaan met emoties

Pas na afloop van de behandeling beseft u vaak wat voor impact de ziekte op het leven van u én uw naasten heeft gehad en wellicht nog steeds heeft. Aandacht geven aan uw emoties is belangrijk, ook al zou u deze soms liever willen onderdrukken of vermijden. Geef uzelf en uw naasten de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en probeer over uw gevoelens te blijven praten. Als u merkt dat uw klachten aanhouden, kunt u de hulp van de (medische) psycholoog of (medisch) maatschappelijk werk inschakelen.

Psychologische gevolgen van langer leven

Klinisch psycholoog Judith Prins vertelt in onderstaande video over de psychologische gevolgen van langer leven door nieuwe medicijnen. Dankzij de medicijnen leven sommige mensen met uitgezaaide kanker langer dan in eerste instantie werd gedacht. Dat is goed nieuws, maar het kan ook continue onzekerheid meebrengen.

Meer informatie:


Seksualiteit, intimiteit en vruchtbaarheid

Kanker en de bijbehorende behandelingen kunnen invloed hebben op uw seksualiteit. lees meer

Seksualiteit, intimiteit en vruchtbaarheid

Het feit dat u kanker hebt of hebt gehad, kan ervoor zorgen dat u minder zin hebt in seks. En wanneer u een tumor heeft aan één van de geslachtsorganen, is de kans groot dat de ziekte of behandeling invloed heeft op uw seksueel functioneren. Het is daarom belangrijk om uw gevoelens over uw lichaam en het hebben van seks te delen met uw partner. Ook kunt u uw zorgen altijd delen met uw behandelend arts en/of verpleegkundige. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een seksuoloog. Meer informatie vindt u op Kanker en seksualiteit.

Vruchtbaarheid

Als u uw vruchtbaarheid dreigt te verliezen door ziekte of medicijngebruik, zijn er vruchtbaarheidsbesparende behandelingen die het vervullen van een kinderwens in de toekomst misschien toch mogelijk maken. 

De gevolgen van langer leven

Over het vinden van balans voor mensen met kanker die door nieuwe medicijnen langer leven dan in eerste instantie werd gedacht.

Leven na kanker

Goede nazorg en revalidatie is erg belangrijk en kan uw kwaliteit van leven verbeteren. Na de behandeling van kanker komt u in de eerste tijd regelmatig op controle bij uw hoofdbehandelaar. lees meer

Als u weet dat u niet meer beter wordt

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die niet meer beter worden. Er kan nog veel worden gedaan om deze periode van leven zo goed mogelijk te laten verlopen.

Persoonlijke verzorging


Mondverzorging tijdens chemotherapie Waarom is dit belangrijk?

In de periode dat u chemotherapie krijgt, is een goede mondverzorging heel belangrijk. Via wondjes in de mond kan een infectie ontstaan.

lees meer

Mondverzorging tijdens chemotherapie Waarom is dit belangrijk?

In de periode dat u chemotherapie krijgt, is een goede mondverzorging heel belangrijk. In uw mond zijn van nature allerlei bacteriën, schimmels en virussen aanwezig. In gezonde omstandigheden beschermt het mondslijmvlies u tegen het binnendringen van deze ziekteverwekkers.

De chemotherapie tast de beschermende functie van uw mondslijmvlies aan. Hierdoor kunnen wondjes in uw mond ontstaan. Bovendien vermindert de chemotherapie uw afweer, waardoor u extra vatbaar bent voor infecties. De wondjes in uw mond kunnen daardoor sneller dan normaal geïnfecteerd raken.

Als u uw tanden niet voldoende poetst, hoopt zich rond en tussen uw tanden en kiezen veel plaque op. Dat voelt onprettig, vergroot het risico op gaatjes en tandvleesontsteking en is een mogelijke bron van infectie. Om de kans op een infectie via wondjes in uw mond te verminderen, is een goede en regelmatige mondverzorging erg belangrijk.

Tips

Hieronder vindt u tips voor een goede mondverzorging rond en tijdens de chemotherapie. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw specialist of (oncologie)verpleegkundige.

Algemeen

 • gebruik tijdens uw opname een nieuwe (elektrische) tandenborstel 
 • spoel de tandenborstel na gebruik goed met stromend water af
 • bewaar de borstel in een beker met de borstelkop naar boven, zodat die kan drogen aan de lucht
 • poets uw tanden 2x per dag met een tandpasta waarin fluoride zit
 • poets met elektrische of handtandenborstel zoals u gewend bent
 • spoel na het poetsen met 1 slokje water
 • als u gewend bent om dagelijks tussen de tanden schoon te maken dan kunt u dit blijven doen, tenzij uw tandvlees ernstig ontstoken is
 • verzorg uw mond ook zorgvuldig in de ‘rustweken’ van de chemotherapie

Gebitsprothese

 • verwijder uw gebitsprothese vóór de mondverzorging
 • poets uw prothese 2x per dag (na de maaltijden en voordat u gaat slapen) met een zachte zeep, bijvoorbeeld vloeibare handzeep, en spoel af met kraanwater
 • spoel uw mond grondig gedurende 1 minuut met water en eventueel kunt u met een (zeer) zachte tandborstel uw kaken en gehemelte masseren
 • maak 4x per dag uw lippen vettig met vaseline uit een tube en breng dit aan met een wattenstaafje
 • maak 1x per dag het gebittenbakje schoon
 • laat uw prothese in de nacht bij voorkeur uit en bewaar deze droog (na het poetsen)

Mondverzorging bij veranderingen van uw mondslijmvlies

Voorbeelden van veranderingen zijn:

 • roodheid van het mondslijmvlies
 • pijn bij het eten, drinken of spreken
 • pijn bij het indoen van uw prothese
 • gevoeligheid voor kruiden, zure producten, warmte of kou
 • opgezwollen mondslijmvlies
 • bloedend slijmvlies

Eigen gebit

 • blijf zolang het gaat uw gebit 2x per dag poetsen
 • gebruik een zachte tandenborstel en gebruik bij overgevoelig tandvlees natte gazen
 • als uw tandpasta gaat branden, gebruik dan een tandpasta zonder menthol, eventueel een kindertandpasta (bijvoorbeeld Elmex mentholvrij of Zendium junior)
 • gebruik (kraan)water om uw mond te vochtig te maken als u een droge mond heeft
 • spoel eventueel met zoutoplossing of soda-oplossing (natriumbicarbonaat) bij taai slijm

Gebitsprothese

 • probeer uw gebitsprothese zo min mogelijk te dragen totdat uw mondslijmvlies weer hersteld is

Uiterlijk & kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen hun uitwerking hebben op uw uiterlijk.

lees meer

Uiterlijk & kanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen hun uitwerking hebben op uw uiterlijk. Hierdoor kunt u de ziekte als extra belastend ervaren. Veel mensen ervaren dat een verzorgd uiterlijk hen meer zelfvertrouwen kan geven.

Workshop in het Radboudumc

Wilt u meer informatie over huidverzorging, make-up, gebruik van een haarwerk of pruik? Kom naar een workshop in het Radboudumc. De workshops zijn gratis. Meld u aan door te klikken op de gewenste datum (de workshops zijn op maandag van 10.00 uur tot 12.00:

De stichting Look Good Feel Better organiseert ook gratis online workshops, waarvoor u zicht kunt aanmelden via hun website. 


Voeding & kanker

Een behandeling tegen kanker kan uw eetlust beïnvloeden. lees meer

Voeding & kanker

Een behandeling tegen kanker kan uw eetlust beïnvloeden. Veel patiënten met kanker hebben last van ongewenst gewichtsverlies. Dat kan onder andere komen door een lichamelijke reactie op de kanker. Gevolg hiervan is dat de stofwisseling verandert, wat invloed heeft op uw eetlust. Problemen met eten kunnen ook ontstaan door de bijwerkingen van de behandeling. Bijvoorbeeld veranderde smaak en reuk, misselijkheid, moeilijk slikken of een ontstoken mond. Indien u moeite heeft met voeding, dan kunt u met uw behandelend arts overleggen of u doorverwezen kunt worden naar een diëtiste. Diëtisten zijn gespecialiseerd in deze klachten en adviseren u voor, tijdens en na de behandeling over de juiste voeding zodat u zo goed mogelijk aan de behandeling kunt beginnen en na afloop zo snel mogelijk weer aansterkt.

Lees meer: http://www.voedingenkankerinfo.nl/
 

Lotgenoten­contact

Iedere patiënt met kanker heeft zijn eigen verhaal. Toch kunt u behoefte hebben aan contact met mensen die ook te maken hebben (gehad) met kanker. Contact met lotgenoten kan begrip geven, steun bieden en hulp bieden, bijvoorbeeld bij lichamelijke klachten of bij het contact met uw arts en omgeving.

Kankerpreventie

Iedereen kan kanker krijgen. Maar wie gezond leeft en alert is op zijn of haar lichaam, kan het risico op het ontstaan van kanker wèl verkleinen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet