Expertisecentra Geslacht & Gender Transgenderzorg Transgenderzorg voor (jong) volwassenen
Algemene informatie
Transgenderzorg
in het Expertisecentrum Geslacht & Gender
Wachtlijst
Wachttijd
en aanmelden
Intake
Kennismaken
met de zorgverleners
Onderzoeksfase
diagnostiek
Gesprekken met de psycholoog
en andere zorgverleners
Behandelfase
Geslachtsbevestigende hormonen
Operaties
en keuzehulp
Follow-up
Begeleiding

Algemene informatie

Transgenderzorg


Transgenderzorg zorg op maat

Wanneer u ontevreden bent met het geslacht waarmee u geboren en opgegroeid bent, spreken we over genderincongruentie of genderdysforie. Uw gender past niet bij hoe u zich voelt en hoe u zich wilt uiten. Bij het Radboudumc helpen we u daarbij.

lees meer

Transgenderzorg zorg op maat

Bij het Radboudumc zijn we gespecialiseerd in vragen rondom geslacht en gender. Met een team van verschillende specialisten staan we klaar voor (jong)volwassenen met genderincongruentie. We spreken van genderincongruentie of genderdysforie wanneer u het gevoel heeft dat uw geboortegeslacht niet overeenkomt met het geslacht dat u ervaart en hoe u zich wil uiten. U kunt dit gevoel al sinds de kinderjaren hebben, maar het kan ook pas op latere leeftijd zijn ontstaan. Wanneer u iets wilt doen met deze gevoelens kunt u bij ons terecht.

Geen ziekte, toch naar het ziekenhuis

Voor de behandeling en begeleiding bij genderincongruentie moet u naar het ziekenhuis. Niet omdat we genderincongruentie zien als ziekte of stoornis, maar omdat in dit proces de expertise en behandeling van verschillende medisch specialisten nodig is. Het veranderproces (transitie) is een proces dat tijd kost. In elke fase van dit proces kunt u bij ons terecht.

Proces van samen beslissen

In onze zorg stellen we uw hulpvraag centraal en geven we samen met u het transitietraject vorm. Samen beslissen we telkens wat de volgende stap is en wanneer u deze neemt. Dit kan betekenen dat we uw wens vanuit het perspectief van de specialist (nog) niet verantwoord vinden. Dan adviseren we over de stappen die nodig zijn voordat uw transitieproces door kan gaan. Het gehele proces kost dus tijd en zorgvuldigheid, maar samen komen we tot weloverwogen keuzes, op het juiste moment.

Op deze pagina ziet u hoe onze zorg er uitziet en wat u van ons mag verwachten. De volgorde van de informatie is een houvast, maar is niet voor iedereen hetzelfde. Ons uitgangspunt is dat we vooral kijken naar wie u bent en wat u nodig heeft. Daar stemmen we onze zorg op af.


Contact

Nandelotte te Brake
verpleegkundig specialist

naar pagina

Zorgverleners met wie krijgt u te maken?

Binnen het Radboudumc werken specialisten van verschillende afdelingen samen om de zorg op uw situatie af te stemmen. In het team zitten endocrinologen, psychologen, psychiaters, gynaecologen, plastisch chirurgen. Ook andere zorgverleners worden soms betrokken. Denk aan dermatologen, medisch maatschappelijk werkers, KNO-artsen en urologen.

lees meer

Zorgverleners met wie krijgt u te maken?

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht en Gender werken specialisten van verschillende afdelingen samen om de zorg op uw situatie af te stemmen. In het team zitten endocrinologen, psychologen, psychiaters, gynaecologen gespecialiseerd in voortplanting, plastisch chirurgen. Ook andere zorgverleners worden soms betrokken. Denk aan dermatologen, medisch maatschappelijk werkers, KNO-artsen en urologen.

In elke fase van uw transitie is er een hoofdbehandelaar aan u gekoppeld. In eerste instantie is dat de endocrinoloog maar in een latere fase kan dat ook de chirurg of gynaecoloog zijn. Ook is er altijd een psycholoog en verpleegkundig specialist betrokken bij uw transitie. Alle afspraken worden ingepland door een afspraakplanner.


Afspraken transgenderzorg volwassenen op locatie Amalia kinderziekenhuis

De zorg voor volwassenen met genderincongruentie vindt plaats op de locatie van het Amalia kinderziekenhuis. Hier vindt bij het Radboudumc alle transgenderzorg plaats. Op afsprakenbrieven voor volwassenen kunt u daarom ook de term ‘kinderziekenhuis’ tegenkomen.

Wachtlijst

Wachttijd

Aanmelden

Wilt u naar het Radboudumc voor transgenderzorg? Dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.  

informatie voor verwijzers

Wachttijd transgenderzorg voor (jong)volwassenen

In het Radboudumc is er een wachtlijst voor transgenderzorg voor volwassenen. Dit betekent dat u op dit moment na verwijzing 3 jaar moet wachten voordat u de eerste intake heeft.

lees meer

Wachttijd transgenderzorg voor (jong)volwassenen

In het Radboudumc is er een wachtlijst voor transgenderzorg voor volwassenen. Iedereen die verwezen wordt, komt in volgorde van aanmelding op onze wachtlijst te staan. Door de vele aanmeldingen is de wachttijd voor een intake inmiddels ongeveer 150 weken.

Gedurende de wachttijd

Gedurende de wachttijd vragen wij u zich al voor te bereiden op een medisch traject bij het Radboudumc door psychische hulp te zoeken bij u in de buurt. Met een psycholoog kunt u bijvoorbeeld uw vragen rondom genderidentiteit bespreken (wat voelt u, wat wilt u), leren praten over transgendergevoelens (ook binnen het gezin) of hulp krijgen bij psychische problemen zoals depressie of angstklachten. Dit kan helpen om het traject bij het Radboudumc te versnellen zodra u aan de beurt bent, maar u krijgt hiermee geen voorrang op de wachtlijst. De indicatiestelling voor het medische behandeltraject vindt in het Radboudumc plaats. Uw psycholoog kan bij vragen contact met ons opnemen.

Wachttijd operaties

Indien u voldoet aan alle voorwaarden die gesteld zijn voor het ondergaan van een operatie, komt u op de wachtlijst voor operaties. Momenteel duurt het ongeveer 6 maanden totdat u een intakegesprek hebt met de plastisch chirurg. Hiermee bespreekt u uw wensen en de mogelijkheden. Als u hier afspraken over heeft gemaakt, meldt de plastisch chirurg u aan voor een operatie. De wachttijd voor de operatie is momenteel 4 tot 6 maanden. 

Wachttijd tussen 2 operaties

In sommige gevallen is het mogelijk operaties te combineren, bijvoorbeeld een vaginaplastiek in combinatie met een feminisatie. Dit kunt u bespreken met de chirurg. Wanneer er geen combinatie mogelijk is, zit er tussen 2 ingrepen een periode van 6 tot 12 maanden. In die periode kunt u herstellen van de eerdere operatie en heeft u afspraken op de polikliniek zodat we uw herstel kunnen volgen. Pas als alles goed genezen is plannen we een volgende ingreep. 

Intake

Kennismaken


Uitnodiging

Zodra u aan de beurt bent, nodigen we u uit voor een intakegesprek met onze verpleegkundig specialist, psycholoog en endocrinoloog. U ontvangt deze uitnodiging per brief. Ook vragen we u om vóór deze gesprekken online vragenlijsten in te vullen.

Kennismaking met

 • Met de verpleegkundig specialist bespreekt u wat u de komende tijd kunt verwachten in het Radboudumc.

  lees meer


  Verpleegkundig specialist

  Met de verpleegkundig specialist bespreekt u wat u de komende tijd kunt verwachten in het Radboudumc. De verpleegkundig specialist wil van alles van u weten: wat verwacht u van het ziekenhuis? Waar heeft u behoefte aan? Wat weet u al en wat wilt u graag? Misschien heeft u zelf ook veel vragen. Stel deze gerust.  

  Metingen

  De verpleegkundig specialist verricht ook enkele metingen. Deze zorgverlener:

  • weegt u
  • meet uw lengte
  • luistert naar uw hart en longen
  • bepaalt uw bloeddruk

  Deze informatie zet de verpleegkundig specialist in uw medisch dossier zodat ook de endocrinoloog de gegevens kan bekijken.


 • Psycholoog

  Bij de intake maakt u kennis met een gezondheidszorg- of klinisch psycholoog. De psycholoog maakt samen met u uw hulpvraag duidelijk. Ook heeft de psycholoog de antwoorden bekeken die u heeft ingevuld in de online vragenlijsten. Op sommige onderwerpen zal de psycholoog doorvragen. Verder informeert de psycoloog of u al eens een psychologische of psychiatrische behandeling heeft gehad. Als dat zo is vragen we u of we de gegevens over deze behandeling op mogen vragen.


 • Endocrinoloog

  De endocrinoloog is een arts die gespecialiseerd is in hormonen. Tijdens de eerste kennismaking praat u met de endocrinoloog over uw gezondheid. De arts stelt vragen over uw lichamelijke ontwikkeling, ziektes die u heeft gehad en of u medicijnen gebruikt. Ook wil de endocrinoloog weten of er ziektes voorkomen in de familie en of u een gezonde leefstijl heeft. Denk daarbij aan gezond eten, voldoende bewegen, niet roken en alcoholgebruik beperken.


Locatie

Uw eerste afspraak vindt plaats in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Hier vinden de intakes voor zowel kinderen als volwassenen plaats.

 • Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
 • Radboudumc hoofdingang
 • Geert Grooteplein Zuid 10
 • 6525 GA Nijmegen

Afsluitende bespreking na de intake

Nadat u alle gesprekken uit de intake heeft gehad, bespreken we uw situatie in een overleg met alle betrokken zorgverleners. We bespreken uw hulpvraag die uit de intakegesprekken is gebleken en bekijken welke vervolgstappen mogelijk zijn in uw behandeltraject.

lees meer

Afsluitende bespreking na de intake

Nadat u alle gesprekken uit de intake heeft gehad, bespreken we uw situatie in een multidisciplinair overleg (MDO). Dat is een overleg met alle betrokken zorgverleners vanuit de verschillende specialismen (disciplines). We bespreken uw hulpvraag zoals die uit de intakegesprekken naar voren is gekomen en overwegen welke vervolgstappen mogelijk zijn in uw behandeltraject. Op basis van dit overleg adviseren we u over de volgende stap.

Onderzoeksfase

diagnostiek

Gesprekken met de psycholoog


Gesprekken met de psycholoog en andere zorgverleners

U krijgt verschillende gesprekken met de psycholoog. Waar nodig betrekken we andere zorgverleners. Denk aan een psychiater, gynaecoloog of seksuoloog. 

lees meer

Gesprekken met de psycholoog en andere zorgverlenersAdviesgesprek na alle gesprekken

Nadat we alle gesprekken in de onderzoeksfase hebben afgerond, overleggen alle specialisten van het transgenderteam in een multidisciplinair overleg. Daarin zetten we alle uitkomsten op een rij en stellen samen een advies op over uw hulpvraag.

Behandelfase

Geslachtsbevestigende hormonen


Start behandelfase hormoonbehandeling, transitieproces en operaties

Tijdens de behandelfase staan de volgende onderdelen centraal:

 • hormoonbehandeling 
 • begeleiding bij uw transitieproces
 • operaties en andere medische ingrepen  
lees meer

Start behandelfase hormoonbehandeling, transitieproces en operaties

Tijdens de behandelfase staan de volgende onderdelen centraal:

 • begeleiding bij uw transitieproces
 • hormoonbehandeling 
 • operaties en andere medische ingrepen  

Misschien leeft u al een tijdje in de rol van uw gewenste geslacht of genderidentiteit. Als u ook kiest voor een hormoonbehandeling, kan er lichamelijk en psychisch veel veranderen. We houden het effect van de hormonen in de gaten en spreken regelmatig met u over hoe u verder kunt en wilt. We kijken daarbij niet alleen naar de medische veranderingen, maar ook naar hoe het met u gaat op psychisch en maatschappelijk vlak. Daarnaast bespreken we uw vragen en wensen rondom medische ingrepen zoals ontharing en operaties.


Geslachtsbevesti­gende hormonen cross-sekse hormonen

Als u wilt kunt u na de onderzoeksfase starten met een hormoonbehandeling. U kunt vrouwelijke hormonen (oestrogenen) gebruiken als u wilt vervrouwelijken en mannelijke hormonen (testosteron) als u wilt vermannelijken.

lees meer

Geslachtsbevesti­gende hormonen cross-sekse hormonen

Als u wilt kunt u na de onderzoeksfase starten met een hormoonbehandeling. U kunt vrouwelijke hormonen (oestrogenen) gebruiken als u wilt vervrouwelijken en mannelijke hormonen (testosteron) als u wilt vermannelijken.

De hormonen zorgen ervoor dat u de lichamelijke kenmerken krijgt van uw gewenste geslacht of genderidentiteit. U kunt ook geestelijke veranderingen ervaren door deze hormonen. Deze hormonen worden ook wel cross-sekse hormonen genoemd.

We stemmen de behandeling af op uw wensen. U kunt dus kiezen voor een hormoonbehandeling zonder daarna een geslachtsbevestigende operatie te ondergaan.

Botdichtheidsmeting voordat u start

Voordat u start met geslachtsbevestigende hormonen beoordeelt de endocrinoloog of u een botdichtheidsmeting (dexascan) krijgt. Op deze scan kunnen we zien hoe het met uw botdichtheid is gesteld. Door de hormoonbehandeling kunen uw botten namelijk minder stevig worden. U kunt zelf iets doen om uw botten steviger te maken door voldoende te bewegen en producten te eten en drinken die calcium bevatten, zoals zuivelproducten. Daarnaast adviseren we om dagelijks vitamine D in tabletvorm te nemen. 

De endocrinoloog beoordeelt of u een botdichtheidsmeting krijgt en zo ja wanneer. De meting vindt plaats bij de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde.


Gesprekken

Tijdens de hormoonbehandeling en sociale transitie heeft u regelmatig afspraken met de psycholoog, verpleegkundig specialist en endocrinoloog.

 • De verpleegkundig specialist wil weten hoe het met u gaat en met het toedienen van de cross-sekse hormonen.

  lees meer


  Verpleegkundig specialist

  De verpleegkundig specialist wil weten hoe het met u gaat en met het toedienen van de cross-sekse hormonen. Ook wil de verpleegkundig specialist weten:

  • of het lukt een gezonde leefstijl vast te houden;
  • of u een geslachtsbevestigende operatie wil.

  Verder vraagt de verpleegkundig specialist u of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek.  


 • Psycholoog

  Met de psycholoog kunt u bespreken hoe u zich voelt en wat u eraan kunt doen als u ergens last van heeft. Samen met u kijkt de psycholoog hoe het is om uw leven vorm te geven in de nieuwe rol. En hoe de veranderingen door de hormoonbehandeling invloed hebben op uw dagelijks leven. Vaak kijkt een van onze medisch maatschappelijk werkers hierbij mee en onderzoeken we wat u nodig heeft bij uw transitie in de buitenwereld. Ook kunt u met de psycholoog terecht met vragen over operaties en andere medische ingrepen.  

Operaties


Geslachtsbeves­tigende operaties

Als u een jaar of langer cross-sekse hormonen gebruikt, kunt u in overleg met uw behandelteam besluiten of u (een) geslachtsbevestigende operatie(s) wil. Alleen het verwijderen van uw borsten (mastectomie) kan soms al eerder. Een mastectomie zonder hormoonbehandeling is in sommige situaties ook mogelijk.


Operatiedatum

Als we een operatie voor u inplannen krijgt u een voorlopige operatiedatum. Deze datum kan nog verschuiven door onvoorziene omstandigheden. Ongeveer een week voor uw operatie hoort u de definitieve operatiedatum.


Gesprekken

Als u kiest voor geslachtsbevestigende operaties, blijft u onder behandeling bij de verpleegkundig specialist, psycholoog en endocrinoloog.

 • Met de psycholoog blijft u in gesprek over hoe u zich voelt en wat u kunt doen als u ergens last van heeft.

  lees meer


  Psycholoog

  Met de psycholoog blijft u in gesprek over hoe u zich voelt en wat u kunt doen als u ergens last van heeft. Daarnaast helpt de psycholoog u om uw verwachtingen duidelijk te krijgen en om keuzes te maken in deze fase. Na een operatie bespreekt de psycholoog de resultaten van de operatie met u.

   


Keuzehulp

De Keuzehulp van GenderAid helpt u bij het maken van keuzes over operaties die transmannen en - vrouwen kunnen ondergaan.

Follow-up

Begeleiding


Controle

Misschien blijft u de rest van uw leven hormonen gebruiken. Dan blijft u daarvoor onder controle bij een arts. De afspraken bij de psycholoog stoppen na de operaties. Maar u kunt altijd contact opnemen als u een vraag heeft aan de psycholoog. We stemmen de zorg die u krijgt af op uw behoeftes.

 • Medewerkers
 • Intranet