Nieuws Depressie in verpleeghuizen beter te behandelen
2 mei 2013

Invoering van het zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’  zorgt voor een daling van het aantal depressies in verpleeghuizen met minimaal een kwart. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het UMC St Radboud, Open Universiteit en VUmc in The Lancet.

Invoering van het zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’  zorgt voor een daling van het aantal depressies in verpleeghuizen met minimaal een kwart. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het UMC St Radboud, Open Universiteit en VUmc in The Lancet.

Een depressie verhoogt de kans op sterfte, ziekenhuisopnames en andere zorg. Vijfentwintig tot dertig procent van de ouderen in verpleeghuizen is depressief, veel vaker dan leeftijdgenoten in de thuissituatie. Ze zijn kwetsbaarder en kampen vaak met meer lichamelijke ongemakken. Bovendien gaat opname in een verpleeghuis vaak gepaard met verlies aan sociale contacten, minder autonomie en een toenemende afhankelijkheid van anderen. Allemaal factoren die de kans op depressie vergroten.

Depressies aanpakken

“De meeste mensen in verpleeghuizen worden vooral met pillen behandeld als ze een depressie hebben” zegt Ruslan Leontjevas, eerste auteur van het artikel in The Lancet, verbonden aan het UMC St Radboud en docent levenslooppsychologie aan de Open Universiteit. “We weten echter dat het meer effect heeft als ook een gesprekstherapie of een andere vorm van psychosociale behandeling wordt toegepast. Opmerkelijk genoeg hebben de meeste verpleeghuizen geen gestructureerde werkwijze om depressies aan te pakken.”
Daarom ontwikkelden onderzoekers van het UMC St Radboud en twaalf  UKON verpleeghuisorganisaties  in Brabant, Zeeland, Gelderland en Limburg het zorgprogramma Doen bij Depressie. Leontjevas: “Met het programma proberen we het aantal mensen in verpleeghuizen met een depressie te verminderen door depressies vroegtijdig te signaleren en te behandelen. Die behandeling bestaat vooral uit activiteiten- en gesprekstherapieën, maar wanneer nodig ook uit het gebruik van antidepressiva. De effectiviteit van dit programma hebben we onderzocht in een twee jaar durende studie op 33 verpleeghuisafdelingen van het UKON.”

Gerichte zorg werkt

De gegevens uit het onderzoek laten zien dat er nog veel is te verbeteren in de zorg voor mensen met een depressie in verpleeghuizen. Onderzoeksleider Debby Gerritsen, van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in het UMC St Radboud: “Wanneer afdelingsmedewerkers, psychologen en artsen de richtlijnen van Doen bij Depressie volgen leidt dit niet alleen tot minder depressieve klachten op somatische afdelingen, maar ook tot een verhoogde kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners van somatische en psychogeriatrische afdelingen. Het effect wordt vooral veroorzaakt door het regelmatig en vroegtijdig opsporen van depressieve klachten.”

Door de introductie van het programma Doen bij Depressie daalde het aantal depressies op somatische afdelingen met minimaal een kwart. Dat percentage kan volgens Gerritsen nog verder stijgen: “We zagen dat het effect van het zorgprogramma verdubbelde als depressie beter werd opgespoord. Veel afdelingen hadden moeite met invoeren van het zorgprogramma, bijvoorbeeld door veel personeelswisselingen en communicatieproblemen. Daardoor was het niet altijd mogelijk om alle mensen met een depressie op te sporen. Bovendien werd slechts veertig procent van de mensen met een depressie ook daadwerkelijk behandeld volgens het nieuwe zorgprogramma. Het opruimen van obstakels zal het programma Doen bij depressie nog effectiever maken.”

Meer nieuws


Artificiële Intelligentie voor betere preventie van dementie AI-Mind project ontwikkelt platform voor snelle, vroege diagnostiek

23 februari 2021

Het internationale AI-Mind project, waaraan ook het Radboudumc deelneemt, gaat slimme digitale instrumenten ontwikkelen om hersenverbindingen te screenen en het risico op dementie in te schatten bij mensen met milde cognitieve problemen.

lees meer

Het kan, direct contact met iemand die droomt Publicatie in Current Biology

18 februari 2021

Kan iemand in een droom vragen oppikken en ze beantwoorden? Een onderzoeksgroep met wetenschappers van het Radboudumc/Donders Instituut laat zien dat het kan.

lees meer

Radboudumc geeft Leidse Waaghoofdbrug tweede leven in binnentuin Nieuwe tuinen stimuleren welbevinden patiënten en medewerkers

18 februari 2021

Herinrichtingsplannen geven ruimte voor meer parklandschap en hergebruik voetgangersbrug uit Leiden in binnentuinen Radboudumc. Hiermee werken we aan een 'healing environment' voor patiënten en medewerkers.

lees meer

We bewegen nóg minder door corona

16 februari 2021

"Als je beweging in pilvorm had, zou dat het meest voorgeschreven medicijn ter wereld zijn"

lees meer

Helft voormalig IC-patiënten ervaart een jaar na opname nog klachten

15 februari 2021

Publicatie van het onderzoek in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

lees meer