Nieuws 2018 Betere gezondheid door verbinden zorg en samenleving

6 september 2018

Het aantal patiënten met leefstijl- en ouderdomgerelateerde gezondheidsproblemen neemt wereldwijd sterk toe. Onderliggende sociale problemen, zoals armoede, of taalachterstanden versterken veel van deze problemen. Om gezondheidsproblemen op te lossen, moet er een sterke verbinding zijn tussen het medische en sociale domein, benadrukte hoogleraar Public Health Koos van der Velden op 31 augustus in zijn afscheidsrede. ‘Zoek de samenleving op en ga het gesprek aan.’

Gezondheidswerkers en overheden moeten de samenleving meer opzoeken en sociale problemen in kaart brengen. Het internet kan hen hierbij helpen, zoals bij de internationale griepsurveillance, waarbij wekelijks griepachtige ziektebeelden en griepinfecties worden bijgehouden. Een eventuele epidemie kan zo snel gesignaleerd en aangepakt worden. Koos van der Velden: “Hierbij is het gelukt om vertrouwen op te bouwen tussen overheid en burgers, met behulp van onderzoekers. Het is vooral de wekelijkse communicatie met de samenleving die het een succes maakt. Die goede communicatie hebben we ook bereikt met orthodox protestanten, maar minder met gezondheidswerkers die met baby’s omgaan. Internet is een belangrijk hulpmiddel bij de verbinding tussen zorg en samenleving, maar bij vaccinatie zit het in de weg. Ook rondom de gevolgen van de Q-koortsuitbraak hebben we nog werk te verrichten.”
 
Geboortezorg
Een ander voorbeeld van de verbinding tussen zorg en samenleving is de cultuuromslag in de geboortezorg. Koos van der Velden was tien jaar geleden voorzitter van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Deze commissie was door de minister van Volksgezondheid in het leven geroepen om een einde te maken aan de relatief hoge babysterfte in Nederland. In het advies aan de overheid kwam de commissie met concrete aanbevelingen, zoals meer aandacht voor vrouwen in achterstandssituaties en het verbeteren van de voorlichting. Van der Velden: “De hervorming van de geboortezorg is een succes door de verbinding van het medische en sociale domein, goede kennisinfrastructuur en professionals die een cultuuromslag hebben gemaakt en nu vooral samen werken. De positieve resultaten zijn zicht- en meetbaar en hebben geleid tot een lagere babysterfte in Nederland.”
 
Verbinding
Van der Velden pleit in zijn afscheidsrede voor een samenhangend gezondheidssysteem dat losse onderdelen verbindt: “Denk hierbij aan betere samenwerking tussen ziekenhuizen of huisartspraktijken, maar ook aan integratie van op zichzelf staande preventie- en welzijnprogramma’s. De public health als verbindingsdiscipline kan een stempel zetten op het overheidsbeleid. Daarvoor is verdere professionalisering van de sector noodzakelijk.”
 

Over de hoogleraar
Koos van der Velden (1952) behaalde in 1978 zijn diploma Geneeskunde, waarna zij zich specialiseerde als tropenarts, huisarts en in community medicine. In 1999 promoveerde hij in Rotterdam. Vanaf 1985 was Van der Velden projectleider van de Eerste Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk, uitgevoerd door het NIVEL (Utrecht). Begin jaren negentig was hij programmadirecteur van vele gezondheidszorg-hervormingprogramma’s in vrijwel alle landen van Midden- en Oost-Europa. Daarnaast heeft hij het European Influenza Surveillance Scheme ontwikkeld en jarenlang voorgezeten. Vanaf 1997 was hij directeur van de Netherlands School of Public Health. In 2004 werd Van der Velden benoemd tot hoogleraar Public Health aan het Radboudumc. Gedurende zijn loopbaan begeleidde hij meer dan 25 promovendi en schreef meer dan 300 wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Niet opereren is ook een optie Samen beslissen over een operatie

20 september 2018

Noralie Geessink ontwikkelde een training voor chirurgen om de gesprekken met de patiënt te verbeteren.

lees meer

Opnieuw een 8,5 voor de zorg in het Radboudumc

20 september 2018

Ruim 5000 patiënten deelden hun ervaringen met de zorg via de Consumer Quality Index

lees meer

NFU doet eindbod met structurele loonsverhoging van 8,25% over drie jaar en afspraken over verlaging werkdruk

19 september 2018

De NFU biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).

lees meer

Cognitieve gedragstherapie effectief bij myotone dystrofie type 1 Nieuwe behandeloptie voor complexe ziekte

19 september 2018

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt patiënten met myotone dystrofie type 1 in het verbeteren van hun fysieke capaciteiten en sociale deelname.

lees meer

Citrienfonds.nl laat zien hoe de zorg beter kan én betaalbaar blijft 24 zorgverbeteringen in Radboudumc

11 september 2018

Om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden, is in 2014 door de minister van VWS het Citrienfonds opgericht. Met de umc’s als initiatiefnemer werken partijen in de zorg gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. 24 van de ruim 100 projecten uit het Citrienfonds zijn van het Radboudumc.

lees meer

Zilveren Kruis kiest voor alliantie Nijmeegse en Eindhovense ziekenhuizen prostaatkankerzorg

6 september 2018

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft de alliantie tussen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Catharina Ziekenhuis en Radboudumc vandaag aangewezen als één van de drie robotcentra waarmee het een contract afsluit voor prostaatoperaties.

lees meer
  • Snel naar