Nieuws Betere gezondheid door verbinden zorg en samenleving

6 september 2018

Het aantal patiënten met leefstijl- en ouderdomgerelateerde gezondheidsproblemen neemt wereldwijd sterk toe. Onderliggende sociale problemen, zoals armoede, of taalachterstanden versterken veel van deze problemen. Om gezondheidsproblemen op te lossen, moet er een sterke verbinding zijn tussen het medische en sociale domein, benadrukte hoogleraar Public Health Koos van der Velden op 31 augustus in zijn afscheidsrede. ‘Zoek de samenleving op en ga het gesprek aan.’

Gezondheidswerkers en overheden moeten de samenleving meer opzoeken en sociale problemen in kaart brengen. Het internet kan hen hierbij helpen, zoals bij de internationale griepsurveillance, waarbij wekelijks griepachtige ziektebeelden en griepinfecties worden bijgehouden. Een eventuele epidemie kan zo snel gesignaleerd en aangepakt worden. Koos van der Velden: “Hierbij is het gelukt om vertrouwen op te bouwen tussen overheid en burgers, met behulp van onderzoekers. Het is vooral de wekelijkse communicatie met de samenleving die het een succes maakt. Die goede communicatie hebben we ook bereikt met orthodox protestanten, maar minder met gezondheidswerkers die met baby’s omgaan. Internet is een belangrijk hulpmiddel bij de verbinding tussen zorg en samenleving, maar bij vaccinatie zit het in de weg. Ook rondom de gevolgen van de Q-koortsuitbraak hebben we nog werk te verrichten.”
 
Geboortezorg
Een ander voorbeeld van de verbinding tussen zorg en samenleving is de cultuuromslag in de geboortezorg. Koos van der Velden was tien jaar geleden voorzitter van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Deze commissie was door de minister van Volksgezondheid in het leven geroepen om een einde te maken aan de relatief hoge babysterfte in Nederland. In het advies aan de overheid kwam de commissie met concrete aanbevelingen, zoals meer aandacht voor vrouwen in achterstandssituaties en het verbeteren van de voorlichting. Van der Velden: “De hervorming van de geboortezorg is een succes door de verbinding van het medische en sociale domein, goede kennisinfrastructuur en professionals die een cultuuromslag hebben gemaakt en nu vooral samen werken. De positieve resultaten zijn zicht- en meetbaar en hebben geleid tot een lagere babysterfte in Nederland.”
 
Verbinding
Van der Velden pleit in zijn afscheidsrede voor een samenhangend gezondheidssysteem dat losse onderdelen verbindt: “Denk hierbij aan betere samenwerking tussen ziekenhuizen of huisartspraktijken, maar ook aan integratie van op zichzelf staande preventie- en welzijnprogramma’s. De public health als verbindingsdiscipline kan een stempel zetten op het overheidsbeleid. Daarvoor is verdere professionalisering van de sector noodzakelijk.”
 

Over de hoogleraar
Koos van der Velden (1952) behaalde in 1978 zijn diploma Geneeskunde, waarna zij zich specialiseerde als tropenarts, huisarts en in community medicine. In 1999 promoveerde hij in Rotterdam. Vanaf 1985 was Van der Velden projectleider van de Eerste Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk, uitgevoerd door het NIVEL (Utrecht). Begin jaren negentig was hij programmadirecteur van vele gezondheidszorg-hervormingprogramma’s in vrijwel alle landen van Midden- en Oost-Europa. Daarnaast heeft hij het European Influenza Surveillance Scheme ontwikkeld en jarenlang voorgezeten. Vanaf 1997 was hij directeur van de Netherlands School of Public Health. In 2004 werd Van der Velden benoemd tot hoogleraar Public Health aan het Radboudumc. Gedurende zijn loopbaan begeleidde hij meer dan 25 promovendi en schreef meer dan 300 wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Patiënt heeft belangrijke rol in terugdringen van niet-gepaste zorg Onderzoek wijst uit dat ’beter laten dan doen’ de kwaliteit van zorg verbetert en kosten verlaagt

24 januari 2019

Het blijkt verantwoord te kunnen: het terugdringen van niet-gepaste zorg. Want meer zorg is niet altijd betere zorg.

lees meer

Ignacio Malagon, Nederlands eerste hoogleraar Kinderanesthesiologie

21 januari 2019

Ignacio Malagon is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot hoogleraar Kinderanesthesiologie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Hij is de eerste hoogleraar op dit gebied in Nederland.

lees meer

Zwangerschapsecho beschikbaar stellen in ontwikkelingslanden

21 januari 2019

Thomas van den Heuvel van het Radboudumc ontwikkelde een goedkoop echosysteem dat automatisch zwangerschapsduur, stuitliggingen en tweelingzwangerschappen kan detecteren.

lees meer

Onderzoek doen met een verstandelijke beperking Nieuwe richtlijn voor inclusief gezondheidsonderzoek

14 januari 2019

Patiënten werken steeds vaker mee aan wetenschappelijk onderzoek naar hun aandoening. Maar hoe doe je dat bij mensen met een verstandelijke beperking? Tessa Frankena van het Radboudumc zocht het uit.

lees meer

Innovation­award voor fysiotherapeu­ten Yvonne Geurts en Shanna Bloemen

14 januari 2019

Ze kregen de award voor hun inzet en succesvolle implementatie van het innovatieve concept: Beter uit Bed. Met hun enthousiasme en een geheel andere blik op de gezondheidszorg hebben ze het hele huis letterlijk in beweging gekregen.

lees meer
  • Snel naar