Nieuws HAN studenten onderzoeken mogelijkheden gebruik behandelstoel ipv de reguliere brancard
3 december 2019

Voor behandeling van patiënten wordt op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc tijdelijk een proef gedaan met behandelstoelen in plaats van een brancard. HAN-studenten Kim van Beuningen en Lise Dams doen onderzoek naar de voorkeur van patiënt en zorgverlener voor een behandelstoel zonder verlies van kwaliteit van zorg. Zij voeren het onderzoek en de pilot uit onder begeleiding van Frank Spreekmeester, operationeel manager SEH, die al langer hiermee bezig is.

Mondiger

Frank Spreekmeester: ‘Patiënten die bij ons binnen worden gebracht, worden eigenlijk altijd meteen op een brancard gelegd. Dat is lang niet voor iedereen noodzakelijk. We willen onderzoeken of de patiënt zich zittend mondiger en meer betrokken bij zijn/haar verdere behandeling voelt. Dit maakt shared-decision making makkelijker en het geeft de patiënt ook het gevoel invloed te hebben op de behandelmogelijkheden.’
De student-onderzoekers:Uit eerder onderzoek is onder andere gebleken dat patiënten op de SEH het prettiger vinden om op een (comfortabele) stoel behandeld te worden. Ook zorgde een liggende houding voor dalende assertiviteit. Daarnaast is uit een ander onderzoek gebleken dat de verblijfsduur afnam bij het inzetten van behandelstoelen. Wij zijn erg benieuwd hoe dit zal zijn op de SEH in het Radboudumc.’

Kwaliteit van zorg staat voorop

Voor het verpleegkundig personeel blijft het mogelijk de patiënt adequaat te behandelen als er voldoende ruimte is rondom de stoel. De stoel moet wel worden voorzien van een paar extra faciliteiten om ook alle handelingen te kunnen uitvoeren. De afdeling werkt hiervoor nauw samen met de leverancier om de stoel verder door te ontwikkelen, zodat - áls besloten wordt om een aantal stoelen aan te schaffen - hierop ook handelingen als reanimatie kunnen worden toegepast. Niet voor alle patiënten die binnenkomen is er een keuzemogelijkheid. Al naar gelang de aard van het letsel van de patiënt wordt gekozen welk middel in te zetten. Indien mogelijk wordt hiervoor ook van tevoren overleg gepleegd met de patiënt.

Onderzoek

Er wordt in een aantal andere ziekenhuizen gebruik gemaakt van een behandelstoel, maar er is nog nooit eerder onderzoek naar gedaan. Deze pilot maakt onderdeel uit van het afstudeeronderzoek van Lise Dams en Kim van Beuningen, vierdejaars studenten Verpleegkunde aan de HAN. Patiënt en zorgverlener vullen de door hen opgestelde vragenlijst in, er wordt onder meer gevraagd naar ervaring en voorkeur. De verzamelde gegevens dienen als basis voor het onderzoek en een eventueel vervolg op deze pilot.
In de pilot is gekozen voor patiënten van 65 jaar en ouder omdat blijkt dat bedrust voor deze groep een negatief effect heeft op de fysieke conditie en de dagelijkse handelingen die zij weer moeten oppakken na opname. Ook bezoekt de 65-plusser de SEH het meest.

Verwacht wordt dat alle resultaten van het onderzoek in februari 2020 kunnen worden gepresenteerd.

Beter uit Bed

Behandeling op een stoel, waarbij actief herstel van de patiënt vooropstaat, past ook in onze gedachten bij het concept Beter uit Bed. Vanuit de visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt. 
 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Margie Alders

06 22 42 16 39

Meer nieuws


Radboudumc en Voeding Leeft willen met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren

3 juli 2020

Radboudumc, Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl slaan de handen ineen om een leefstijlbehandeling te ontwikkelen voor de groeiende groep kankerpatiënten.

lees meer

Carolijn Ploem per 1 oktober 2020 lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc

3 juli 2020

Drs. Carolijn J. Ploem is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij krijgt de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources.

lees meer

Radboudumc-artsen naar Suriname voor COVID-hulp

3 juli 2020

Vandaag vertrekt vanaf Schiphol een landelijk team van COVID-deskundigen naar Suriname om ondersteuning te bieden bij de COVID-zorg aldaar. Het Radboudumc coördineert deze hulpactie en biedt terplekke ook hulp en expertise met de inzet van onder meer infectiologen.

lees meer

Herma Renkema benoemd tot Chief Early Development Officer bij Khondrion

3 juli 2020

Khondrion, een spin-off van het Radboudumc, heeft Herma Renkema per 1 juli 2020 benoemd tot Chief Early Development Officer. Ze zal zich sterk richten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor mitochondriële ziekten.

lees meer

Nieuwe donorwet van kracht per 1 juli Wat is de impact van deze wet? En wat zijn de grootste misverstanden hierover?

2 juli 2020

Per 1 juli 2020 geldt in Nederland een nieuwe donorwet. Orgaandonatie--coördinator Willem Hordijk licht de impact van de wijziging toe, en neuroloog-intensivist Farid Abdo bespreekt de 5 grootste misverstanden over deze nieuwe wet.

lees meer

Lancering boek over gepersonaliseerde zorg, met medewerking van Radboudumc-experts Hoogleraar en hoofd IC Hans van der Hoeven: ‘Een must-read voor alle zorgverleners, in de breedste zin des woords’

30 juni 2020

In het boek ‘Gepersonaliseerde medische zorg’ staan 14 praktijkvoorbeelden, die onder meer zijn geschreven door experts uit het Radboudumc. Wat kan waardegedreven zorg voor de praktijk opleveren, voor de patiënt én de zorgverlener?

lees meer