Nieuws HAN studenten onderzoeken mogelijkheden gebruik behandelstoel ipv de reguliere brancard
3 december 2019

Voor behandeling van patiënten wordt op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc tijdelijk een proef gedaan met behandelstoelen in plaats van een brancard. HAN-studenten Kim van Beuningen en Lise Dams doen onderzoek naar de voorkeur van patiënt en zorgverlener voor een behandelstoel zonder verlies van kwaliteit van zorg. Zij voeren het onderzoek en de pilot uit onder begeleiding van Frank Spreekmeester, operationeel manager SEH, die al langer hiermee bezig is.

Mondiger

Frank Spreekmeester: ‘Patiënten die bij ons binnen worden gebracht, worden eigenlijk altijd meteen op een brancard gelegd. Dat is lang niet voor iedereen noodzakelijk. We willen onderzoeken of de patiënt zich zittend mondiger en meer betrokken bij zijn/haar verdere behandeling voelt. Dit maakt shared-decision making makkelijker en het geeft de patiënt ook het gevoel invloed te hebben op de behandelmogelijkheden.’
De student-onderzoekers:Uit eerder onderzoek is onder andere gebleken dat patiënten op de SEH het prettiger vinden om op een (comfortabele) stoel behandeld te worden. Ook zorgde een liggende houding voor dalende assertiviteit. Daarnaast is uit een ander onderzoek gebleken dat de verblijfsduur afnam bij het inzetten van behandelstoelen. Wij zijn erg benieuwd hoe dit zal zijn op de SEH in het Radboudumc.’

Kwaliteit van zorg staat voorop

Voor het verpleegkundig personeel blijft het mogelijk de patiënt adequaat te behandelen als er voldoende ruimte is rondom de stoel. De stoel moet wel worden voorzien van een paar extra faciliteiten om ook alle handelingen te kunnen uitvoeren. De afdeling werkt hiervoor nauw samen met de leverancier om de stoel verder door te ontwikkelen, zodat - áls besloten wordt om een aantal stoelen aan te schaffen - hierop ook handelingen als reanimatie kunnen worden toegepast. Niet voor alle patiënten die binnenkomen is er een keuzemogelijkheid. Al naar gelang de aard van het letsel van de patiënt wordt gekozen welk middel in te zetten. Indien mogelijk wordt hiervoor ook van tevoren overleg gepleegd met de patiënt.

Onderzoek

Er wordt in een aantal andere ziekenhuizen gebruik gemaakt van een behandelstoel, maar er is nog nooit eerder onderzoek naar gedaan. Deze pilot maakt onderdeel uit van het afstudeeronderzoek van Lise Dams en Kim van Beuningen, vierdejaars studenten Verpleegkunde aan de HAN. Patiënt en zorgverlener vullen de door hen opgestelde vragenlijst in, er wordt onder meer gevraagd naar ervaring en voorkeur. De verzamelde gegevens dienen als basis voor het onderzoek en een eventueel vervolg op deze pilot.
In de pilot is gekozen voor patiënten van 65 jaar en ouder omdat blijkt dat bedrust voor deze groep een negatief effect heeft op de fysieke conditie en de dagelijkse handelingen die zij weer moeten oppakken na opname. Ook bezoekt de 65-plusser de SEH het meest.

Verwacht wordt dat alle resultaten van het onderzoek in februari 2020 kunnen worden gepresenteerd.

Beter uit Bed

Behandeling op een stoel, waarbij actief herstel van de patiënt vooropstaat, past ook in onze gedachten bij het concept Beter uit Bed. Vanuit de visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt. 
 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Margie Alders

06 22 42 16 39

Meer nieuws


Prof dr Bart-Jan Kullberg nieuwe voorzitter Gezondheidsraad

6 december 2019

Prof. dr. Bart-Jan Kullberg wordt per 1 januari 2020 voorzitter van de Gezondheidsraad. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

lees meer

Grote gevolgen voor kwaliteit van leven bij kinderen met psoriasis nu bewezen Dermatologen Marieke Seyger en Finola Bruins in het Jeugdjournaal, 19.00u, NPO3

6 december 2019

Onderzoek wijst uit dat bij kinderen met psoriasis de meeste verbetering in kwaliteit van leven optreedt als hun huidafwijkingen door behandeling met minimaal 90% afnemen.

lees meer

Cardiologe Angela Maas meest invloedrijke vrouw in Nederland Angela Maas uitgeroepen tot invloedrijkste vrouw in Nederland door Opzij Top100

3 december 2019

Prof. dr. Angela Maas is op 2 december uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in Nederland tijdens het jaarlijkse Opzij Top 100-event, waarin invloedrijke vrouwen in tien verschillende categorieën worden verkozen.

lees meer

Community Psoriasis live

3 december 2019

Op 1 december is de online community Psoriasis live gegaan. In deze community kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psoriasis en hun ouders met elkaar in contact komen.

lees meer

Ontwikkeling van gentherapie voor USH2C-gen gaat van start Stichting Ushersyndroom en andere patiëntenverenigingen financieren onderzoek

2 december 2019

Patiënten met Ushersyndroom en onderzoekers van het Radboudumc gaan wetenschappelijk onderzoek doen naar een behandeling voor Ushersyndroom, type 2C. Stichting Ushersyndroom financiert het onderzoek, met bijdragen van CUREUsher (UK/Ierland) en de LSBS.

lees meer