Nieuws Martin Boeree benoemd tot hoogleraar Klinische tuberculose en andere mycobacteriële infecties

22 april 2020

Met ingang van 1 april 2020 is Martin Boeree benoemd tot hoogleraar Klinische tuberculose en andere mycobacteriële infecties aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Hij is de eerste hoogleraar op dit gebied in Nederland.

Martin Boeree zoekt naar kortere en betere behandelingen van gevoelige en resistente tuberculose. Ook doet hij multidisciplinair onderzoek naar behandelingen en klinische relevantie op het gebied van de non-tuberculeuze mycobacteriën, aan tuberculose verwante bacteriën die andere infecties veroorzaken dan tuberculose. Dit zijn infecties die steeds frequenter in Nederland voorkomen. Martin Boeree leidt het expertisecentrum voor mycobacteriële ziekten.

Martin Boeree (1958, Eelde) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in Ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort en het Academisch Ziekenhuis Groningen, waar hij in 1994 werd geregistreerd als longarts. Hij volgde ook de opleiding Tropische Geneeskunde en International health aan het KIT Amsterdam, waar hij in 1994 werd geregistreerd als tropenarts. In 2003 promoveerde hij op  onderzoek naar tuberculosebestrijding in Afrika tijdens het hoogtepunt van de hiv-epidemie.

Boeree vertrok in 1995 voor vijf jaar naar Malawi. Hij werkte als specialist op de afdeling Interne Geneeskunde van de medische faculteit in Blantyre, waar hij in 1997 hoofd van de afdeling werd.
Hij werkte een jaar in het Twenteborg ziekenhuis in Almelo en werd in 2001 benoemd tot longarts/universitair docent  in het Radboudumc en het Universitair Longcentrum Dekkerswald. Hij was directeur van Dekkerswald van 2005 tot en met 2010.
Sinds 2011 is hij universitair hoofddocent klinische tuberculose en mycobacteriële ziekten en vanaf 2012 is hij ‘Principal Investigator’.
Martin Boeree is de coördinator van het multicenter consortium PanACEA, waarmee hij een substantiële bijdrage wil leveren aan de WHO End TB-strategie, de eliminatie van tuberculose in 2035.

Martin Boeree: The first professor of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases in the Netherlands

Effective 1 April 2020, Martin Boeree has been appointed professor of Clinical Tuberculosis and other Mycobacterial Diseases at Radboud University/Radboud university medical center. He is the first professor in this field in the Netherlands.
Boeree is searching for shorter and better treatments for drug sensitive and resistant tuberculosis. He is also conducting interdisciplinary research on treatment and clinical relevance in the area of non-tuberculous mycobacteria: bacteria that are related to tuberculosis that cause infections other than tuberculosis. These types of infections are becoming increasingly common in the Netherlands. Martin Boeree heads the Centre of Expertise for Mycobacterial Diseases. (website in Dutch only)

Martin Boeree (1958, Eelde) studied Medicine at the University of Groningen, and followed specialist training in the Lichtenberg Hospital in Amersfoort and the Academic Hospital Groningen, where he was registered as a pulmonologist in 1994. He also completed the study  Tropical Medicine and International Health at the KIT Royal Tropical Institute in Amsterdam, where he was registered as a tropical medicine specialist in 1994. In 2003, he completed his PhD with a study on tuberculosis control in Africa during the peak of the HIV epidemic.

In 1995, Boeree left to spend five years in Malawi. He worked as a specialist in the Internal Medicine department of the medical faculty in Blantyre, and he became head of the department in 1997.
After working in the Twenteborg Hospital in Almelo for a year, he was appointed as a pulmonologist/assistant professor in Radboud university medical center and the Dekkerswald Academic Pulmonology Center in 2001. He served as the Director of Dekkerswald from 2005 to 2010.
Since 2011, he has worked as an associate professor of Clinical Tuberculosis and Mycobacterial Diseases and he has been a Principal Investigator since 2012.
Martin Boeree is the coordinator of the multi-centre PanACEA consortium, where he seeks to make a substantial contribution to the WHO End TB strategy, which is aimed at eliminating tuberculosis by 2035.

 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet