4 juli 2019

In april is onze polikliniek Medische Oncologie gestart met een nieuwe werkwijze in gezamenlijk besluitvorming. Hier gaat u, als huisarts, mogelijk ook iets van merken. Omdat het hierbij vooral gaat over de context van de patiënt, is nauwe afstemming met en betrokkenheid van u onmisbaar.

We willen gezamenlijke besluitvorming met patiënten verbeteren, met name door het bespreekbaar maken van de waarden, doelen, wensen en leefsituatie van de patiënt. Kortom: de context. Als we in onze spreekkamers bewust deze context inventariseren en registreren, kunnen patiënten een meer weloverwogen keuze nemen over hun zorg. Om dit doel te bereiken, zorgen we onder andere voor:
  • intensief contact tussen patiënt en een (gespecialiseerd) verpleegkundige of casemanager in samenwerking met de medisch specialist en de huisarts;
  • het inbouwen van een time-out waarin de patiënt tijd krijgt om na te denken en te spreken met naasten en de huisarts;
  • nauwe afstemming met en betrokkenheid van de huisarts tijdens de zorg in het ziekenhuis;
  • een goede plaats van gezamenlijke besluitvorming in landelijke richtlijnen en opleidingen van zorgprofessionals. 

Welke patiënten?

Het gaat in dit project om patiënten met kanker, voor wie geen in opzet curatieve behandeling meer bestaat én die op onze afdeling Medische Oncologie een besluit moeten nemen over een behandeling of het stoppen daarvan. Het gaat daarbij specifiek om patiënten met:
  • uitgezaaide kanker;
  • een negatief antwoord van de zorgverlener op de surprise question (“zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden?”).

Wat merkt u hiervan?

Betreft dit patiënten uit uw praktijk? Dan krijgt u van ons een brief met de medische informatie over de besproken opties en daarnaast wat wij hebben geregistreerd over de context van de patiënt. Bijvoorbeeld: wat is belangrijk voor de patiënt, waar maakt de patiënt zich zorgen over en wat wil de patiënt nog wel en juist niet? Daarnaast wijzen wij onze patiënten erop dat zij eventuele dilemma’s ook met u kunnen bespreken. We willen graag dat onze gezamenlijke patiënten zelf kiezen met welke zorgverlener ze in gesprek gaan. In de ‘time-out’ belt de casemanager of medisch specialist u om de uitslag van het gesprek met de patiënt te bespreken, de besproken opties en het gestarte besluitvormingsproces. Ook krijgt u de vraag wat uw visie op de context van de patiënt is, voor zover van belang voor de behandeling. Zo werken we graag samen met u aan gezamenlijke besluitvorming en daarmee de beste zorg waar de patiënt zich goed bij voelt.
 

Meer nieuws


Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer

Depressie Connect: een nieuwe online community rondom depressie

21 juni 2019

Hoe kunnen kennis en ervaring van mensen die een depressie hebben gehad het beste ingezet worden voor anderen? ‘Depressie Connect’, een nieuwe online community, helpt hierbij. Je kunt je vanaf vandaag aanmelden.

lees meer

Afweercellen herinneren zich een hoog cholesterolgehalte Na verlaging cholesterol blijven afweercellen toch overactief

14 juni 2019

Zelfs als statines een te hoog cholesterol bij patiënten hebben verlaagd, is de kans op hart- en vaatziekten nog altijd verhoogd. Bepaalde afweercellen dragen daar mogelijk aan bij. Hun geheugen is de boosdoener, zo schrijven ze in Cell Metabolism.

lees meer

Studie naar pijn op de borst

4 april 2019

Op 1 maart startte de ARTICA-studie naar patiënten met pijn op de borst die vooraf een laag risico hebben op een acuut coronair syndroom. Mogelijk raakt u bij deze studie betrokken.

lees meer

Seksueel geweld bij mannen

4 april 2019

Wist u dat één op de vijf mannen ooit grensoverschrijdend gedrag meegemaakt heeft? Goede zorg, zo snel mogelijk na het voorval, is van groot belang. Het Centrum Seksueel Geweld biedt deze zorg. Bekijk hier de verwijsmogelijkheden.

lees meer

Hiv voorkomen met PrEP

4 april 2019

Verpleegkundig specialist Karin Grintjes van ons hiv-behandelcentrum vertelt over PrEP en wijst op de hiv-indicatoren.

lees meer