4 juli 2019

In april is onze polikliniek Medische Oncologie gestart met een nieuwe werkwijze in gezamenlijk besluitvorming. Hier gaat u, als huisarts, mogelijk ook iets van merken. Omdat het hierbij vooral gaat over de context van de patiënt, is nauwe afstemming met en betrokkenheid van u onmisbaar.

We willen gezamenlijke besluitvorming met patiënten verbeteren, met name door het bespreekbaar maken van de waarden, doelen, wensen en leefsituatie van de patiënt. Kortom: de context. Als we in onze spreekkamers bewust deze context inventariseren en registreren, kunnen patiënten een meer weloverwogen keuze nemen over hun zorg. Om dit doel te bereiken, zorgen we onder andere voor:
  • intensief contact tussen patiënt en een (gespecialiseerd) verpleegkundige of casemanager in samenwerking met de medisch specialist en de huisarts;
  • het inbouwen van een time-out waarin de patiënt tijd krijgt om na te denken en te spreken met naasten en de huisarts;
  • nauwe afstemming met en betrokkenheid van de huisarts tijdens de zorg in het ziekenhuis;
  • een goede plaats van gezamenlijke besluitvorming in landelijke richtlijnen en opleidingen van zorgprofessionals. 

Welke patiënten?

Het gaat in dit project om patiënten met kanker, voor wie geen in opzet curatieve behandeling meer bestaat én die op onze afdeling Medische Oncologie een besluit moeten nemen over een behandeling of het stoppen daarvan. Het gaat daarbij specifiek om patiënten met:
  • uitgezaaide kanker;
  • een negatief antwoord van de zorgverlener op de surprise question (“zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden?”).

Wat merkt u hiervan?

Betreft dit patiënten uit uw praktijk? Dan krijgt u van ons een brief met de medische informatie over de besproken opties en daarnaast wat wij hebben geregistreerd over de context van de patiënt. Bijvoorbeeld: wat is belangrijk voor de patiënt, waar maakt de patiënt zich zorgen over en wat wil de patiënt nog wel en juist niet? Daarnaast wijzen wij onze patiënten erop dat zij eventuele dilemma’s ook met u kunnen bespreken. We willen graag dat onze gezamenlijke patiënten zelf kiezen met welke zorgverlener ze in gesprek gaan. In de ‘time-out’ belt de casemanager of medisch specialist u om de uitslag van het gesprek met de patiënt te bespreken, de besproken opties en het gestarte besluitvormingsproces. Ook krijgt u de vraag wat uw visie op de context van de patiënt is, voor zover van belang voor de behandeling. Zo werken we graag samen met u aan gezamenlijke besluitvorming en daarmee de beste zorg waar de patiënt zich goed bij voelt.
 

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet