4 juli 2019

In april is onze polikliniek Medische Oncologie gestart met een nieuwe werkwijze in gezamenlijk besluitvorming. Hier gaat u, als huisarts, mogelijk ook iets van merken. Omdat het hierbij vooral gaat over de context van de patiënt, is nauwe afstemming met en betrokkenheid van u onmisbaar.

We willen gezamenlijke besluitvorming met patiënten verbeteren, met name door het bespreekbaar maken van de waarden, doelen, wensen en leefsituatie van de patiënt. Kortom: de context. Als we in onze spreekkamers bewust deze context inventariseren en registreren, kunnen patiënten een meer weloverwogen keuze nemen over hun zorg. Om dit doel te bereiken, zorgen we onder andere voor:
  • intensief contact tussen patiënt en een (gespecialiseerd) verpleegkundige of casemanager in samenwerking met de medisch specialist en de huisarts;
  • het inbouwen van een time-out waarin de patiënt tijd krijgt om na te denken en te spreken met naasten en de huisarts;
  • nauwe afstemming met en betrokkenheid van de huisarts tijdens de zorg in het ziekenhuis;
  • een goede plaats van gezamenlijke besluitvorming in landelijke richtlijnen en opleidingen van zorgprofessionals. 

Welke patiënten?

Het gaat in dit project om patiënten met kanker, voor wie geen in opzet curatieve behandeling meer bestaat én die op onze afdeling Medische Oncologie een besluit moeten nemen over een behandeling of het stoppen daarvan. Het gaat daarbij specifiek om patiënten met:
  • uitgezaaide kanker;
  • een negatief antwoord van de zorgverlener op de surprise question (“zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen 12 maanden zou overlijden?”).

Wat merkt u hiervan?

Betreft dit patiënten uit uw praktijk? Dan krijgt u van ons een brief met de medische informatie over de besproken opties en daarnaast wat wij hebben geregistreerd over de context van de patiënt. Bijvoorbeeld: wat is belangrijk voor de patiënt, waar maakt de patiënt zich zorgen over en wat wil de patiënt nog wel en juist niet? Daarnaast wijzen wij onze patiënten erop dat zij eventuele dilemma’s ook met u kunnen bespreken. We willen graag dat onze gezamenlijke patiënten zelf kiezen met welke zorgverlener ze in gesprek gaan. In de ‘time-out’ belt de casemanager of medisch specialist u om de uitslag van het gesprek met de patiënt te bespreken, de besproken opties en het gestarte besluitvormingsproces. Ook krijgt u de vraag wat uw visie op de context van de patiënt is, voor zover van belang voor de behandeling. Zo werken we graag samen met u aan gezamenlijke besluitvorming en daarmee de beste zorg waar de patiënt zich goed bij voelt.
 

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer