4 april 2023

Patiënten met borstgerelateerde klachten, verwijst u naar de afdeling Radiologie. Hier vindt op één dag diagnostiek, triage, uitslaggesprek en indien nodig verwijzing naar behandelaars plaats. De verwijzing via Zorgdomein voor radiologische mammadiagnostiek is onlangs vereenvoudigd.

Patiënten met borstgerelateerde klachten, bijvoorbeeld een knobbeltje in de borst, die u na een consult in uw praktijk óf na verwijzing vanuit het Bevolkingsonderzoek voor verdere diagnostiek wilt verwijzen, kunnen terecht bij ons daartoe aangewezen poortspecialisme Radiologie. Hier kan de patiënt, eventueel met partner, terecht voor de mamma sneldiagnostiek. Alle onderzoeken (mammografie en/of echografie en indien nodig histologisch biopt en/of cytologische punctie) en de uitslag krijgt de patiënt in de meeste gevallen dezelfde dag nog. Wanneer de verdachte plek goedaardig blijkt, bespreekt de mammaradioloog dit met de patiënt en kan deze naar huis. Wanneer er radiologisch verdenking is op een maligniteit, neemt de mammaradioloog direct histologische biopten. De mammaradioloog bespreekt de uitslag van de radiologische onderzoeken met de patiënt. Voor het gesprek over de uitslag van de biopten en het vervolgtraject kan de patiënt in de meeste gevallen dezelfde dag nog terecht bij de nurse practitioner van de Mammapoli. In alle gevallen wordt u als huisarts op de hoogte gesteld van uitslagen en het behandelplan.

Verwijsroute is aangepast

Deze verwijsroute voor mamma sneldiagnostiek naar Radiologie is voor u vast niet nieuw, want in het Radboudumc is deze al jaren gebruikelijk. Nieuw is wel de vereenvoudigde verwijsroute in Zorgdomein. Via de zorgvraag ‘diagnostiek’ komt u bij 3 mogelijke zorgproducten voor mammadiagnostiek uit:

  • Mamma sneldiagnostiek. Dit betreft de hierboven genoemde diagnostiek, bedoeld voor alle mensen die verwijzing nodig hebben na het Bevolkingsonderzoek en andere mensen met borstgerelateerde klachten, variërend van pijn of zorgen, tot een verdacht knobbeltje. De wachttijd hiervoor is kort.
  • Mamma diagnostiek regulier. Dit betreft een consult met de radioloog voor een mammografie en/of echografie. Deze diagnostiek is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen die familiair belast zijn en behoefte hebben aan onderzoek, voor mensen die voor een jaarlijkse controle naar het ziekenhuis moeten of bijvoorbeeld voor mensen die bij de huisarts na een operatie onder controle zijn.
  • Mamma-echo. Dit betreft een consult met de radioloog voor een mamma-echo en indien nodig een histologisch biopt en/of cytologische punctie. Deze diagnostiek is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen jonger dan 30 jaar of mensen die geen mammografie willen maar een gerichte echo.

Bij twijfel of onduidelijkheid over verwijzing, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Meer nieuws


Verwijzen bij post-COVID syndroom blijft belangrijk

4 april 2023

Mensen met langdurige klachten na COVID-19 kunt u blijven verwijzen naar het zorgpad Post-COVID-syndroom. Het blijft belangrijk alert te blijven op COVID-19, op langdurige klachten daarna en de juiste zorg voor deze patiënten.

lees meer

Toegang mijnRadboudpatiënten uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal

19 maart 2023

De toegang tot mijnRadboudpatiënten is uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal

lees meer

Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet