11 juli 2023

Als er iets niet goed gaat in onze zorg of in onze samenwerking, horen we dat graag van u. Dan kunnen we samen zorgen voor verbetering. Onlangs hebben we het meldingsformulier hiervoor vereenvoudigd. Welke meldingen krijgen we zoal binnen en wat gebeurt ermee?

‘Het eerste halfjaar van 2023 kregen we van huisartsen en andere partners uit de regio zo’n 20 meldingen binnen via het online formulier transmuraal incident melden’, vertelt Felix de Graaf, coördinator samenwerking 1e en 2e lijn. ‘Deze meldingen komen allemaal eerst binnen bij onze afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Zij bekijken dan samen met mij en andere betrokken collega’s welke actie nodig is om tot verbetering tot komen.’

Brieven die niet binnen komen

De meldingen die binnenkomen, gaan over uiteenlopende onderwerpen. ‘Bijvoorbeeld over een onvolledige overdracht, over telefonische onbereikbaarheid van een afdeling, of een incompleet medicatieoverzicht’, vertelt Felix. ‘Een groot gedeelte van de meldingen gaat echter over de brieven van onze specialisten die niet bij de huisarts terecht komen. Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling, dus daar is verbetering in aangebracht. Het had daar met name te maken met de registratie van Zorgmail en de AGB-code’s van de zorgverlener en praktijk. Ook verwijzingen door waarnemers zijn lastig in het registratiesysteem, waardoor ook dan communicatie verkeerd ging.’ Als een zorgverlener een Zorgmail-adres heeft, wordt onze communicatie nu altijd naar dat mailadres gestuurd. ‘En een tip: laat waarnemers in Zorgdomein ook altijd aangeven namens wie ze verwijzen. Ook is het handig om beide AGB-codes, dus van praktijk én zorgverlener, in Zorgmail vast te leggen.’

Blijf melden

‘We hechten veel waarde aan deze meldingen, want alleen zo kunnen we samen onze zorg en samenwerking verbeteren. Dus ik zou huisartsen en andere partners willen vragen dit te blijven doen, mocht er iets zijn. Dat kan via het formulier, maar neem ook gerust met mij contact op.’

Direct naar

Meer nieuws


Passende zorg op de Intensive Care

1 maart 2024

Vanuit het Integraal Zorgakkoord is ‘passende zorg’ een opdracht waar alle gezondheidsprofessionals invulling aan moeten geven. Ook de IC-zorg moet veranderen naar meer passende, persoonsgerichte zorg. U kunt daaraan bijdragen.

lees meer

Neusspray voor ernstige depressie

7 november 2023

Patiënten met een moeilijk behandelbare depressie kunnen bij de afdeling Psychiatrie terecht voor een behandeling met esketamine neusspray. Deze nieuwe behandeling wordt vergoed door alle verzekeraars.

lees meer

Mindfulness voor jongeren met psychische klachten

3 november 2023

Jongeren die voor hun psychische klachten hulp zoeken, kunnen naar het Radboudumc voor een mindfulness training. Deze wordt in het kader van een studie gratis aangeboden.

lees meer

Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet