Welke tool(s) zet je in voor jouw leervraag?

We leren in een 'blended leeromgeving', waarin virtuele en andere onderwijsvormen met elkaar zijn geïntegreerd of elkaar afwisselen. We verzamelden hier de mogelijkheden en bieden je een keuzewijzer.

Welke tool past het best bij jouw leervraag?

Keuzewijzer welke tool(s)?

Hierin zie je in één oogopslag welke digitale leertools voor welke doelgroep beschikbaar zijn. Je kunt direct doorklikken voor meer informatie.

bekijk keuzewijzer

Advies en contact

Weten welke oplossing het best past bij jouw leervraag? Neem dan contact op met Postbus 1loket.

stuur een mail

Digitale ondersteuning


E-learning

Maken van digitaal lesmateriaal en digitale formatieve toetsen.

lees meer

E-learning

Het gebruik van e-learning is de laatste jaren enorm gestegen. Door de toegenomen behoefte aan flexibilisering is in het onderwijs meer behoefte aan leermiddelen die op elk gewenst tijdstip en op elke plaats gebruikt kunnen worden. Een e-learningmodule is één van de leermiddelen die hiervoor wordt ingezet.

Inzet

Vaak gebruiken we een e-learningmodule om een specifiek onderdeel van de leerstof te behandelen, voorkennis te activeren of om studenten zelf te laten oefenen met bepaalde leerstof. In een e-learningmodule kun je informatie opnemen, video’s embedden, vragen stellen, een (oefen)toets afnemen. Er zijn uitgebreide feedbackmogelijkheden.

Blended Learning

E-learningmodules worden binnen het Radboudumc ingezet in de context van Blended Learning, als een combinatie van ‘klassikale’ en ICT gerelateerde onderwijsactiviteiten binnen een blok/periode. Het doorlopen van een e-learningmodule wordt bijvoorbeeld toegepast voor het aanleren van een bepaalde procedure ter voorbereiding op een practicum. Je kunt daardoor sneller aan de slag met het practicum.

E-learning vs e-learningmodule of e-module

E-learning is een algemene term. Er zijn vele definities in omloop over het begrip e-learning. Wij hanteren de definitie “onderwijs waarbij vanuit didactisch oogpunt digitale leermiddelen en werkvormen worden ingezet”. Denk bijvoorbeeld aan interactieve video’s, kennisclips, digitale patiëntencasus, serious games of e-learningmodules.

De term e-learning omvat alle vormen van digitale leermogelijkheden in tegenstelling tot een e-learningmodule. Een e-learningmodule of kortweg e-module behandeld een afgebakend onderdeel van de leerstof en wordt vervaardigd met een auteurstool.

Voorbeeld

Bekijk voorbeelden in onze etalage digitale leermiddelen in Brighstpace. Open de link met Google Chrome en log in met je z-nummer.

Geen toegang? Mail de postbus digitaal leren en innoveren om toegang te vragen.

Tools


Enquête

Gegevens verzamelen voor onderzoek en evaluatie van onderwijs.

lees meer

Enquête

Voor het uitvoeren van een onderzoek, of het evalueren van onderwijs bestaat de mogelijkheid om digitaal een enquête uit te zetten. Binnen het Radboudumc zijn er meerdere mogelijkheden voor het afnemen van een digitale enquête. De data die met digitale enquête tools worden verzameld zijn in te lezen in bijvoorbeeld SPSS of Excel. Dit maakt het mogelijk om statistische analyses uit te voeren.

Tools:


Leeromgeving

Toegang tot alle digitale bronnen en informatie rondom een cursus.

lees meer

Leeromgeving

Onder digitale leeromgeving (DLO) verstaan we dat deel van de totale leeromgeving dat door ICT ondersteund wordt en dat digitaal leermateriaal en digitale hulpmiddelen ter beschikking stelt die het leren faciliteren. In een DLO kan je bijvoorbeeld een PowerPoint van een college uploaden, zelftoetsen aan studenten beschikbaar stellen, een weblecture of e-learningmodule aanbieden of een online forum gebruiken.

Digitale leeromgevingen binnen het Radboudumc

Opleidingen van de Radboud Universiteit maken gebruik van Brightspace voor het aanbieden van onderwijs en onderwijsmaterialen.

Voor de bij- en nascholing van alle medewerkers van het Radboudumc wordt de Online Leeromgeving gebruikt.

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs: student-pc’s en presentatie-pc’s.


Samenwerkend leren

Leren door kennis te delen en samen te verwerven.

lees meer

Samenwerkend leren

Binnen het Radboudumc kan Brightspace worden ingezet voor digitale communicatie en –samenwerking. In Brightspace kun je bijvoorbeeld een online forum maken of studenten in groepen aan een opdracht laten werken.

Forum

Op een forum kunnen korte berichten worden geplaatst waar andere deelnemers op kunnen reageren. De inhoud van de discussie wordt op een online forum automatisch bewaard. Een online forum maakt asynchrone communicatie mogelijk, waardoor het de deelnemer meer gelegenheid biedt tot reflectie en een eigen werktempo.
 
Behalve Brightspace zijn er meerdere applicaties beschikbaar die zijn in te zetten voor samenwerkend leren. Traintool is een tool die ingezet wordt voor het trainen van communicatieve vaardigheden. Ook heeft de RHA de beschikking over 2 beeldend trainen tafels, waarmee studenten in hun groep op basis van videomateriaal tot gedeeld begrip van de leerstof kunnen komen.

Tools


Stemmen

Studenten actief betrekken bij een les door stemmen in de zaal.

lees meer

Stemmen

Je kunt studenten actief betrekken bij een les door te stemmen in de zaal. Je kunt digitaal stemmen gebruiken:

  • voor het bepalen en activeren van de voorkennis
  • om de student bewust te maken van eigen kennis
  • om college op maat te geven.
  • voor een opiniepeiling.
  • om de interactie te verhogen.
  • voor het weergeven van verschillen tussen groepen.
  • voor een voor- en nametingen binnen een college.
  • om feedback te geven over het college/de docent.

Tools


Studievoortgang

Bijhouden en volgen van gegevens over de studievoortgang.

lees meer

Studievoortgang

Er zijn diverse mogelijkheden voor het bijhouden en volgen van gegevens over de studievoortgang.

Osiris

Osiris is het Student InfomatieSysteem van de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit systeem worden de cijfers geregistreerd. Alleen de cijfers die in Osiris staan, zijn rechtsgeldig.

Health Academy portal

Docentmentoren van het Radboudumc kunnen via de Health Academy portal de personalia, toetsresultaten en leertrajecten van studenten uit de eigen mentorgroep bekijken.

Brightspace

Brightspace kan als prikbord worden gebruikt voor de publicatie van cijfers, echter aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Docenten kunnen de cijfers in het ‘gradebook’ in Brightspace registreren en/of inzien. Studenten zien hun cijfers bij ‘My grades’. 

Je kunt de voortgang van studenten niet alleen monitoren met Brightspace, maar je kunt Brightspace ook inzetten om het leren te ‘sturen’ door lesmaterialen adaptief (op basis van behaalde resultaten) aan te bieden.

Tools

 
 


Toetsen

Formatief en summatief, met bijvoorbeeld directe feedback en beoordeling.

lees meer

Toetsen

Digitale toetsing maakt het mogelijk om vragen te stellen bij audio-visueel materiaal, zoals video en geluidsfragmenten, wat bij schriftelijke toetsing niet mogelijk is. Daarnaast kunnen de antwoorden op gesloten vragen geautomatiseerd worden nagekeken, waardoor de toetsscore en eventueel het cijfer direct na de toetsafname beschikbaar kunnen zijn. 

Feedback

Belangrijk voor het lerende effect van (digitaal) toetsen is dat er goede feedback gegeven wordt op basis van de gegeven antwoorden. Goede feedback stelt de student in staat om het eigen leerproces te volgen en waar nodig bij te sturen. Digitaal educatief toetsen biedt ook aan de docenten de mogelijkheid het leerproces van de studenten te volgen en indien nodig hierop het onderwijs aan te passen. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens of bij de start van een bijeenkomst met behulp van een educatieve toets bepalen welke onderwerpen nog extra aandacht verdienen.

Educatieve en beoordelende toetsing

We maken onderscheid tussen educatieve toetsing (formatief) en beoordelende toetsing (summatief). Formatieve toetsing is toetsing die wordt ingezet als leer- of instructiemiddel om het leren te sturen. Summatieve toetsing is toetsing waarop tevens een zak-/slaagbeslissing wordt gebaseerd.

Toetsservice

De Radboudumc Health Academy beschikt over een toetsservice. Hier kun je terecht met vragen over de ontwikkeling van toetsen en toetsvragen, scoring, cesuur, cijferberekening e.d.

Tools Formatieve digitale toetsing

Tools Summatieve digitale toetsing

 


Video

Inzet van verschillende soorten video’s in het onderwijs.

lees meer

Video

Het gebruik van video’s in het onderwijs is de laatste jaren enorm gestegen. Door de toegenomen behoefte aan flexibilisering is in het onderwijs meer behoefte aan leermiddelen die op elk gewenst tijdstip en op elke plaats gebruikt kunnen worden. Video is één van de leermiddelen die hiervoor wordt ingezet.

Inzet

De inzet van video kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij instructie, het verwerken en toepassen van kennis, het oefenen van vaardigheden en reflectie op leerresultaten.

Blended Learning

Video’s worden binnen Radboudumc ingezet in de context van Blended Learning, als een combinatie van ‘klassikale’ en ICT gerelateerde onderwijsactiviteiten. Het bekijken van een video al dan niet gecombineerd met een opdracht wordt toegepast als voorbereiding op de daadwerkelijke klassikale bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst heb je dan de mogelijkheid om dieper op de leerstof in te gaan. We noemen dit principe ‘Flipping the classroom’.

Voorbeeld

Bekijk voorbeelden in onze etalage digitale leermiddelen in Brighstpace. Open de link met Google Chrome en log in met je z-nummer.

Geen toegang? Mail de postbus digitaal leren en innoveren om toegang te vragen.

Tools

Flipping the classroom

Beschikbare tools


ICT tools bij Radboudumc

Over sommige tools is in huis meer kennis beschikbaar.

lees meer

Radboud EDIT

Ruim 60 blended werkvormen voor het onderwijs op één website. lees meer

Radboud EDIT

Maak kennis met Radboud EDIT! Dé werkvormen-toolbox voor het onderwijs. De toolbox combineert online en offline werkvormen en ondersteunt docenten in het ontwerpproces van onderwijs. EDIT is ontwikkeld door het Radboudumc Health Academy in samenwerking met het Radboud Teaching and Learning Centre.

  • Medewerkers
  • Intranet