Collaboration Rooms

In een Collaboration Room kun je met meerdere kleine groepen samenwerken. Er zijn 8 à 9 schermen aanwezig die functioneren als smartboard. Maar studenten kunnen ook samenwerken door het scherm van hun eigen laptops te delen op een of meerdere grote schermen. Andere studenten en de docent kunnen zo makkelijk meekijken en meedenken. De docent beheert daarnaast het hoofdscherm via een iPad.

Lees meer


Contact

Postbus digitaal leren en innoveren

contactformulier

Radboud EDIT

Ruim 60 blended werkvormen voor het onderwijs op één website. lees meer

Radboud EDIT

Maak kennis met Radboud EDIT! Dé werkvormen-toolbox voor het onderwijs. De toolbox combineert online en offline werkvormen en ondersteunt docenten in het ontwerpproces van onderwijs. EDIT is ontwikkeld door het Radboudumc Health Academy in samenwerking met het Radboud Teaching and Learning Centre.

Keuzewijzer welke tool(s)?

Hierin zie je in één oogopslag welke digitale leertools voor welke doelgroep beschikbaar zijn. Je kunt direct doorklikken voor meer informatie.

bekijk keuzewijzer

ICT tools voor het onderwijs


Beeldend Trainen 

Inzet van video in groepsonderwijs, met behulp van praktijkvideo’s, multi-touch beeldtafel en een smartphone app. Geschikt om in kleine groepen te komen tot gedeeld begrip. lees meer

Beeldend Trainen 

De RHA beschikt over 2 beeldtafels met een speciale applicatie die het mogelijk maakt om met studenten of cursisten in kleine groepen te leren (tot max. 8 personen per tafel). De beeldtafel is een grote platliggende tablet op een standaard waar studenten met hun groep omheen kunnen staan. De applicatie maakt het mogelijk om specifieke beelden in een video te markeren. Iedere student markeert zijn/haar eigen beelden om deze later in de groep te bespreken.

Demo video

Voorbeeld

In het kader van herkennen van huiselijk geweld bekijken de studenten een video. Iedere student selecteert 6 momenten in de video waarvan hij/zij denkt dat het duidt op huiselijk geweld. De studenten bespreken de geselecteerde beelden met elkaar en komen als groep tot de 6 meest kenmerkende momenten. Door discussie over de geselecteerde beelden en hieruit als groep een keuze te maken voor de 6 meest kenmerkende beelden, ontstaan waardevolle leermomenten en gedeeld begrip.

Inzet

Beeldend Trainen wordt vaak ingezet in het kader van werkplek leren, maar is ook goed toepasbaar voor andere onderwijsmomenten. Zo wordt het bij de faculteit Medische Wetenschappen ingezet in het communicatie onderwijs.

Zie ook


Brightspace

Toegang tot digitale bronnen, informatie en studiemateriaal voor het onderwijs. lees meer

Brightspace

Brightspace is het digitale deel van de leeromgeving. Je vindt er informatie over courses, lesmateriaal en diverse digitale hulpmiddelen voor docenten en studenten om het leren te ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld een powerpoint van een college uploaden, zelftoetsen aan studenten beschikbaar stellen, een weblecture of e-learningmodule aanbieden of een online forum gebruiken.

Inloggen

Log hier in bij Brightspace.

Meer informatie

Bekijk meer informatie op de website van de Radboud Universiteit.

Zie ook


Cerego

Cerego helpt studenten om online basisbegrippen in te studeren en eerder behandelde stof effectief op te frissen. lees meer

Cerego

Cerego helpt studenten om online - binnen Brightspace - basisbegrippen in te studeren en eerder behandelde stof effectief op te frissen. Voor docenten is het een veelbelovend hulpmiddel om de basiskennis van studenten op peil te brengen en nieuwe leerstof beter te laten aansluiten. Cerego is een dienst van de Radboud Universiteit.

Lees meer
 

Collaboration Rooms

In een Collaboration Room kun je met meerdere kleine groepen samenwerken. lees meer

Advies en contact

Weten welke oplossing het best past bij jouw leervraag? Neem dan contact op met Postbus 1loket.

stuur een mail

H5P

H5P is een tool waarmee je verschillende interactieve onderdelen kunt maken voor je leeromgeving. Met H5P bouw je redelijk snel en gemakkelijk een interactieve video, een quiz, een vertakkend scenario of een spelletje binnen Brightspace. lees meer

Kennisclips

Een kennisclip is een korte video, bij voorkeur niet langer dan 7 minuten, waarin een bepaald onderwerp of thema wordt besproken. lees meer

Online leeromgeving

Voor de scholing van medewerkers. Toegang tot digitale bronnen, informatie en studiemateriaal voor een cursus. lees meer

Online leeromgeving

De Online Leeromgeving is digitale deel van de leeromgeving voor medewerkers van het Radboudumc. Via de Online Leeromgeving kun je het actuele cursusaanbod bekijken, je inschrijven voor cursussen en vind je relevante informatie over de cursus en het lesmateriaal.

Inloggen

Log je hier in bij de online leeromgeving. 

Zie ook


Health Academy Portal

Bijhouden van gegevens over de studievoortgang. Inzage van roosters, aanvragen van onderwijsruimtes voor medewerkers. lees meer

Health Academy Portal

In de Health Academy Portal kunnen docenten o.a. hun lesroosters inzien en onderwijsruimtes aanvragen. Docentmentoren van het Radboudumc kunnen via het Health Academy Portal de personalia, toetsresultaten en leertrajecten van studenten inzien. De toetsresultaten komen uit Osiris, het Student InfomatieSysteem van de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit systeem worden de cijfers geregistreerd. Alleen de cijfers in Osiris zijn rechtsgeldig

Inloggen

Radboudumc Health Academy Portal

Zie ook:

Digitaal toetsen

Kaltura

Kaltura is een interactief video- en audioplatform dat is geïntegreerd in Brightspace. lees meer

Kaltura

Kaltura is een interactief video- en audioplatform dat is geïntegreerd in Brightspace. De tool dient als hulpmiddel bij het plaatsen van video’s. Daarnaast kun je er video’s mee bewerken en kun je quizzen toevoegen. Kaltura is een dienst van de Radboud Universiteit.

Lees meer
 

Lectora Online

Maken van digitaal lesmateriaal en/of digitale formatieve toetsen. lees meer

Lime Survey

Gegevens verzamelen ten behoeve van onderzoek en evaluatie.

lees meer

Lime Survey

Voor het uitvoeren van een onderzoek, of het evalueren van onderwijs bestaat de mogelijkheid om digitaal een enquête uit te zetten. Lime Survey is een enquêtetool waarmee je vragenlijsten kunt maken voor digitale afname.

De data die je met Lime Survey verzameld zijn in te lezen in bijvoorbeeld SPSS of Excel. Dit maakt het mogelijk om statistische analyses uit te voeren.

Functionaliteiten

  1. Anonieme of open vragenlijsten, maar ook besloten vragenlijsten
  2. Diverse vraagtypes
  3. Mogelijkheid tot het instellen van condities afhankelijk van vorige antwoorden (vertakken van de vragenlijst)
  4. Automatische verzending van uitnodigingen en herinneringen via email
  5. Start- en eindtijd voor vragenlijsten
  6. Optie voor deelnemers om de antwoorden tussentijds op te slaan om later verder te kunnen gaan
  7. Uitgebreide importeer en exporteer functies naar o.a. tekst, SPSS, MS Excel formaat

Meer weten

Voor vragen over een RHA limeSurvey kunt u een melding maken via de ServicedeskICT, voor een ELG limeSurvey kunt u contact opnemen met secretariaat ELG of oost.elg@radboudumc.nl.

Zie ook


Wooclap

Lerenden actief betrekken bij een les door stemmen in de zaal.

lees meer

Wooclap

Wooclap is een Online tool waarmee je studenten tijdens een presentatie kunt laten stemmen via hun telefoon of laptop. In een dia kun je een vraag of stelling plaatsen, waarna de deelnemers kunnen reageren. De uitslag is direct zichtbaar, waardoor je hier meteen op in kunt spelen tijdens het college. Je kunt op deze manier je onderwijs verlevendigen en interactiever maken.

Wooclap is een dienst van de Radboud Universiteit.


Onderwijspc’s

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs aanwezig op de onderwijslocaties: student-pc’s en presentatie-pc’s. lees meer

Onderwijspc’s

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs: student-pc’s en presentatie-pc’s.

Voor studenten

Alle computerzalen (Komeetzalen en Harveyzalen) in het studiecentrum Medisch Wetenschappen, de zelfstudieruimte en de instructieruimte van de medische bibliotheek zijn voorzien van student-pc’s. Op een student-pc staan, naast software voor het onderwijs, ook een aantal algemene pakketten zoals Office, SPSS en Matlab. Je kunt inloggen met je s-nummer. Deze computers worden elke dag schoon opgestart. Door de student toegevoegde data wordt verwijderd.

Voor docenten en medewerkers

In alle computerzalen (Komeetzalen en Harveyzalen) in het studiecentrum Medisch Wetenschappen, de zelfstudieruimte en de instructieruimte van de medische bibliotheek kun je, via VMware, inloggen met  je z-nummer en toegang krijgen tot Radboudumc-applicaties. Dit geldt ook voor het computerlokaal op de Gerard van Swietenlaan 2 (lokaal 1.21). Daar is inloggen met een s-nummer niet mogelijk.

Reserveren

Ga voor het reserveren van de computerzalen en onderwijsruimtes naar het Health Academy portal.


Online Tools

Er zijn vele (gratis) online tools beschikbaar die laagdrempelig in zijn te zetten voor onderwijs. Het gebruik hiervan is echter aan strenge regels gebonden. lees meer

Online Tools

Er zijn vele (gratis) online tools beschikbaar die laagdrempelig in zijn te zetten voor onderwijs. Het gebruik hiervan is echter aan strenge regels gebonden. Je dient namelijk rekening te houden met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie.

Wil je tools gebruiken? Gebruik dan de tools die we aanbieden. De door ons aangeboden tools in het onderwijs voldoen in beginsel aan de wettelijke richtlijnen.

 

Meer informatie


Pitch2Peer

Pitch2Peer is een online omgeving waarin studenten elkaars werk van feedback kunnen voorzien. lees meer

Pitch2Peer

Pitch2Peer is een online omgeving die gekoppeld is aan Brightspace. Studenten plaatsen een uitgewerkte opdracht in de vorm van bijvoorbeeld een video-opname, blog of poster in deze online omgeving. Pitch2Peer maakt het mogelijk dat medestudenten feedback kunnen geven. Ook als docent kun je feedback geven en pitches beoordelen. Pitch2Peer is een dienst van de Radboud Universiteit. Lees meer op de pagina Pitch2Peer van Radboud Universiteit.


Testvision

Summatief digitaal toetsen lees meer

Testvision

TestVision is een toetssoftwarepakket voor het ontwikkelen, afnemen, beoordelen en analyseren van toetsvragen en toetsen. TestVision kent verschillende vormen van open- en gesloten vragen, zoals: meerkeuzevragen, hotspotvragen, essayvragen, sleepvragen, kortantwoordvragen enz. Het is het mogelijk om in toetsvragen afbeeldingen, geluidsfragmenten en filmpjes te gebruiken.

Beoordeling

Gesloten vragen kunnen automatisch nagekeken worden waardoor de toetsscore en eventueel het resultaat direct na de toetsafname beschikbaar kunnen zijn.
Open vragen worden eerst in TestVision beoordeeld door een of meer beoordelaars. Eventueel kunnen studenten na de afname en/of de beoordeling de gemaakte toets nog een keer inzien.

Gebruik

Bij het Radboudumc wordt TestVision ingezet voor beoordelende (summatieve) digitale toetsen. Voor het gebruik van TestVision is er centrale ondersteuning vanuit de Radboudumc Health Academy.
De beschikbare capaciteit van de computerzalen brengt met zich mee dat TestVision vooral voor kleinere groepen kan worden ingezet.

Meer weten

Zie ook:

Digitaal toetsen

Traintool

Met TrainTool kunnen studenten hun communicatieve vaardigheden trainen. lees meer

Traintool

TrainTool dient als hulpmiddel voor studenten wanneer zij hun communicatieve vaardigheden willen trainen. Met TrainTool kunnen grote groepen studenten hun gespreksvaardigheden oefenen, door middel van Smart Video Role Play. Traintool is een dienst van de Radboud Universiteit.

Lees meer
 

Vimeo

De RHA heeft een vimeokanaal waarop video’s ten behoeve van het onderwijs (afgeschermd) geplaatst kunnen worden. lees meer

Vimeo

De Radboudumc Health Academy heeft een Vimeo kanaal waarop kennisclips voor het onderwijs geplaatst kunnen worden. De video’s op Vimeo staan afgeschermd en zijn niet vindbaar met zoekmachines als Google, tenzij expliciet anders aangegeven.

Wil je een video of kennisclip op Vimeo laten plaatsen, meld dit dan via ICT zelfservice.

Zie ook

Video in het onderwijs

Weblectures

Weblectures zijn een dienst waarbij hoorcolleges worden opgenomen. lees meer

Weblectures

Weblectures zijn een dienst waarbij hoorcolleges worden opgenomen. Studenten kunnen deze altijd en overal bekijken. Bijvoorbeeld als tentamenvoorbereiding, als ze verhinderd zijn of als ze een specifiek onderwerp dat ze lastig vinden rustig opnieuw willen bekijken. Weblectures is een dienst van de Radboud Universiteit.

Lees meer
 
  • Medewerkers
  • Intranet