ICT tools voor het onderwijs


Beeldend Trainen 

Inzet van video in groepsonderwijs, met behulp van praktijkvideo’s, multi-touch beeldtafel en een smartphone app. Geschikt om in kleine groepen te komen tot gedeeld begrip.

lees meer

Beeldend Trainen 

De RHA beschikt over 2 beeldtafels met een speciale applicatie die het mogelijk maakt om met studenten in kleine groepen te leren (tot max. 8 personen per tafel). De beeldtafel is een grote platliggende tablet op een standaard waar studenten met hun groep omheen kunnen staan. De applicatie maakt het mogelijk om specifieke beelden in een video te markeren. Iedere student markeert zijn/haar eigen beelden om deze later in de groep te bespreken.

Demo video

 

Voorbeeld

In het kader van herkennen van huiselijk geweld bekijken de studenten een video. Iedere student selecteert 6 momenten in de video waarvan hij/zij denkt dat het duidt op huiselijk geweld. De studenten bespreken de geselecteerde beelden met elkaar en komen als groep tot de 6 meest kenmerkende momenten. Door discussie over de geselecteerde beelden en hieruit als groep een keuze te maken voor de 6 meest kenmerkende beelden, ontstaan waardevolle leermomenten en gedeeld begrip.

Inzet

Beeldend Trainen wordt vaak ingezet in het kader van werkplek leren, maar is ook goed toepasbaar voor andere onderwijsmomenten. Zo wordt het bij de faculteit Medische Wetenschappen ingezet in het communicatie onderwijs.

Zie ook


 
 

Blackboard

Toegang tot alle digitale bronnen en informatie rondom een cursus. Met ingang van studiejaar 2018/2019 is Blackboard vervangen door Brightspace.

lees meer

Blackboard

Met ingang van studiejaar 2018/2019 is Blackboard vervangen door Brightspace. Blackboard is gedurende het studiejaar 2018/2019 nog toegankelijk. Haal belangrijke data en studiematerialen die je nog wilt bewaren dus voor die tijd uit je account! Met ingang van studiejaar 2018/2019 dient het onderwijsmateriaal via Brightspace te worden aangeboden. Er is gedurende het implementatietraject van Brightspace extra hulp beschikbaar bij het omzetten van cursusmateriaal uit blackboard naar Brightspace.

Vragen kun je mailen naar brightspace.rha@radboudumc.nl  en voor ondersteuning door een student van het tijdelijke support team kun je een afspraak maken via deze link.
 

Brightspace

Toegang tot digitale bronnen, informatie en studiemateriaal voor het onderwijs.

lees meer

Brightspace

Brightspace is het digitale deel van de leeromgeving. Je vindt er informatie over courses, lesmateriaal en diverse digitale hulpmiddelen voor docenten en studenten om het leren te ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld een powerpoint van een college uploaden, zelftoetsen aan studenten beschikbaar stellen, een weblecture of e-learningmodule aanbieden of een online forum gebruiken. Brighstpace is met ingang van studiejaar 2018/2019 geïmplementeerd.

Inloggen

Log hier in bij Brightspace.

Meer informatie

Bekijk meer informatie op de website van de Radboud Universiteit.

Zie ook

 
 

Cerego

Cerego helpt studenten om online basisbegrippen in te studeren en eerder behandelde stof effectief op te frissen.

lees meer

Cerego

Cerego helpt studenten om online - binnen Brightspace - basisbegrippen in te studeren en eerder behandelde stof effectief op te frissen. Voor docenten is het een veelbelovend hulpmiddel om de basiskennis van studenten op peil te brengen en nieuwe leerstof beter te laten aansluiten. Cerego is een dienst van de Radboud Universiteit.

Lees meer
 

Collaboration Rooms

In een Collaboration Room kun je met meerdere kleine groepen samenwerken.

lees meer

Collaboration Rooms

In een Collaboration Room kun je met meerdere kleine groepen samenwerken. Er zijn 8 à 9 schermen aanwezig die functioneren als smartboard. Maar studenten kunnen ook samenwerken door het scherm van hun eigen laptops te delen op een of meerdere grote schermen. Andere studenten en de docent kunnen zo makkelijk meekijken en meedenken. De docent beheert daarnaast het hoofdscherm via een iPad. Beide Collaboration Rooms bevinden zich in het Elinor Ostromgebouw.

Lees meer

Online leeromgeving

Voor de scholing van medewerkers. Toegang tot digitale bronnen, informatie en studiemateriaal voor een cursus.

lees meer

Online leeromgeving

De Online Leeromgeving is digitale deel van de leeromgeving voor medewerkers van het Radboudumc. Via de Online Leeromgeving kun je het actuele cursusaanbod bekijken, je inschrijven voor cursussen en vind je relevante informatie over de cursus en het lesmateriaal.

Inloggen

Log je hier in bij de online leeromgeving. 

Zie ook


Health Academy Portal

Bijhouden van gegevens over de studievoortgang. Inzage van roosters, aanvragen van onderwijsruimtes voor medewerkers.

lees meer

Health Academy Portal

In de Health Academy Portal kunnen docenten o.a. hun lesroosters inzien en onderwijsruimtes aanvragen. Docentmentoren van het Radboudumc kunnen via het Health Academy Portal de personalia, toetsresultaten en leertrajecten van studenten inzien. De toetsresultaten komen uit Osiris, het Student InfomatieSysteem van de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit systeem worden de cijfers geregistreerd. Alleen de cijfers in Osiris zijn rechtsgeldig

Inloggen

Radboudumc Health Academy Portal

Zie ook:

Digitaal toetsen

Kaltura

Kaltura is een interactief video- en audioplatform dat is geïntegreerd in Brightspace.

lees meer

Kaltura

Kaltura is een interactief video- en audioplatform dat is geïntegreerd in Brightspace. De tool dient als hulpmiddel bij het plaatsen van video’s. Daarnaast kun je er video’s mee bewerken en kun je quizzen toevoegen. Kaltura is een dienst van de Radboud Universiteit.

Lees meer
 

Kennisclips

Via de RHA kun je kennisclips produceren om in te zetten voor je onderwijs.

lees meer

Kennisclips

De RHA biedt de mogelijkheid om kennisclips voor onderwijs te produceren. Een kennisclip is een korte video, bij voorkeur niet langer dan 7 minuten, waarin een bepaald onderwerp of thema wordt besproken.
Je kunt kennisclips inzetten als instructie, voorbereiding voor een onderwijsbijeenkomst of om nog eens terug te kijken.

Opnamestudio

De Radboud Universiteit heeft een professioneel ingerichte studio waar kennisclips opgenomen kunnen worden. Een veel gebruikte vorm is een powerpoint presentatie, met of zonder de spreker in beeld. Als RHA kunnen we gebruik maken van deze studio.

Kennisclip op locatie

Het is ook mogelijk om een kennisclip op te nemen op locatie. Wij hebben een camera waarmee we bijvoorbeeld een interview of patiëntgesprek kunnen opnemen. Voor meer professionele opnamemogelijkheden op locatie, zoals in het skills- en simulatielab, werken we samen met een professioneel videoproductiebedrijf. Aan de productie van deze kennisclips zijn meestal kosten verbonden.
 
Wil je een kennisclip opnemen of meer weten over de verschillende mogelijkheden, vul dan het intakeformulier in en maak een afspraak voor een (gratis) intake gesprek. Mail dit naar digitaleleermiddelen.rha@radboudumc.nl.

Zie ook:

Er zijn ook (gratis) online tools beschikbaar voor het maken van kennisclips.


Lectora Online

Maken van digitaal lesmateriaal en/of digitale formatieve toetsen.

lees meer

Lime Survey

Gegevens verzamelen ten behoeve van onderzoek en evaluatie.

lees meer

Lime Survey

Voor het uitvoeren van een onderzoek, of het evalueren van onderwijs bestaat de mogelijkheid om digitaal een enquête uit te zetten. Lime Survey is een enquêtetool waarmee je vragenlijsten kunt maken voor digitale afname.

De data die je met Lime Survey verzameld zijn in te lezen in bijvoorbeeld SPSS of Excel. Dit maakt het mogelijk om statistische analyses uit te voeren.

Functionaliteiten

  1. Anonieme of open vragenlijsten, maar ook besloten vragenlijsten
  2. Diverse vraagtypes
  3. Mogelijkheid tot het instellen van condities afhankelijk van vorige antwoorden (vertakken van de vragenlijst)
  4. Automatische verzending van uitnodigingen en herinneringen via email
  5. Start- en eindtijd voor vragenlijsten
  6. Optie voor deelnemers om de antwoorden tussentijds op te slaan om later verder te kunnen gaan
  7. Uitgebreide importeer en exporteer functies naar o.a. tekst, SPSS, MS Excel formaat

Meer weten

Neem contact op met ICTO van de RHA (Charles Spronk)

Zie ook


Mentimeter

Lerenden actief betrekken bij een les door stemmen in de zaal.

lees meer

Mentimeter

Mentimeter is een Online tool waarmee je studenten tijdens een  presentatie kunt laten stemmen via sms en/of internet. In een dia kun je een vraag of stelling plaatsen, waarna de deelnemers kunnen reageren. De uitslag is direct zichtbaar, waardoor je hier meteen op in kunt spelen tijdens het college. Je kunt op deze manier je onderwijs verlevendigen en interactiever maken.
Mentimeter is een dienst van de Radboud Universiteit

Dit heeft de student nodig

Om te kunnen stemmen, hebben de studenten een mobile device nodig.

Dit heeft de docent nodig

Als docent heb je een Mentimeter account nodig. Ga met je browser naar de link www.mentimeter.com/join/radboud/ en log in met je Z-nummer en je Radboudumc-wachtwoord.

Handige links

Zie ook


Onderwijspc’s

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs aanwezig op de onderwijslocaties: student-pc’s en presentatie-pc’s.

lees meer

Onderwijspc’s

Er zijn verschillende computers voor het onderwijs: student-pc’s en presentatie-pc’s.

Voor studenten

Alle computerzalen (Komeetzalen en Harveyzalen) in het studiecentrum Medisch Wetenschappen, de zelfstudieruimte en de instructieruimte van de medische bibliotheek zijn voorzien van student-pc’s. Op een student-pc staan, naast software voor het onderwijs, ook een aantal algemene pakketten zoals Office, SPSS en Matlab. Je kunt inloggen met je s-nummer. Deze computers worden elke dag schoon opgestart. Door de student toegevoegde data wordt verwijderd.

Voor docenten en medewerkers

In alle computerzalen (Komeetzalen en Harveyzalen) in het studiecentrum Medisch Wetenschappen, de zelfstudieruimte en de instructieruimte van de medische bibliotheek kun je, via VMware, inloggen met  je z-nummer en toegang krijgen tot Radboudumc-applicaties. Dit geldt ook voor het computerlokaal op de Gerard van Swietenlaan 2 (lokaal 1.21). Daar is inloggen met een s-nummer niet mogelijk.

Reserveren

Ga voor het reserveren van de computerzalen en onderwijsruimtes naar het Health Academy portal.


Testvision

Summatief digitaal toetsen

lees meer

Testvision

TestVision is een toetssoftwarepakket voor het ontwikkelen, afnemen, beoordelen en analyseren van toetsvragen en toetsen. TestVision kent verschillende vormen van open- en gesloten vragen, zoals: meerkeuzevragen, hotspotvragen, essayvragen, sleepvragen, kortantwoordvragen enz. Het is het mogelijk om in toetsvragen afbeeldingen, geluidsfragmenten en filmpjes te gebruiken.

Beoordeling

Gesloten vragen kunnen automatisch nagekeken worden waardoor de toetsscore en eventueel het resultaat direct na de toetsafname beschikbaar kunnen zijn.
Open vragen worden eerst in TestVision beoordeeld door een of meer beoordelaars. Eventueel kunnen studenten na de afname en/of de beoordeling de gemaakte toets nog een keer inzien.

Gebruik

Bij het Radboudumc wordt TestVision ingezet voor beoordelende (summatieve) digitale toetsen. Voor het gebruik van TestVision is er centrale ondersteuning vanuit de Radboudumc Health Academy.
De beschikbare capaciteit van de computerzalen brengt met zich mee dat TestVision vooral voor kleinere groepen kan worden ingezet.

Meer weten

Zie ook:

Digitaal toetsen

Traintool

Met TrainTool kunnen studenten hun communicatieve vaardigheden trainen.

lees meer

Traintool

TrainTool dient als hulpmiddel voor studenten wanneer zij hun communicatieve vaardigheden willen trainen. Met TrainTool kunnen grote groepen studenten hun gespreksvaardigheden oefenen, door middel van Smart Video Role Play. Traintool is een dienst van de Radboud Universiteit.

Lees meer
 

Vimeo

De RHA heeft een vimeokanaal waarop video’s ten behoeve van het onderwijs (afgeschermd) geplaatst kunnen worden.

lees meer

Vimeo

De Radboudumc Health Academy heeft een Vimeo kanaal waarop kennisclips voor het onderwijs geplaatst kunnen worden. De video’s op Vimeo staan afgeschermd en zijn niet vindbaar met zoekmachines als Google, tenzij expliciet anders aangegeven.

Wil je een video of kennisclip op Vimeo laten plaatsen, meld dit dan via ICT zelfservice.

Zie ook

Video in het onderwijs

Weblectures

Weblectures zijn een dienst waarbij hoorcolleges worden opgenomen.

lees meer

Weblectures

Weblectures zijn een dienst waarbij hoorcolleges worden opgenomen. Studenten kunnen deze altijd en overal bekijken. Bijvoorbeeld als tentamenvoorbereiding, als ze verhinderd zijn of als ze een specifiek onderwerp dat ze lastig vinden rustig opnieuw willen bekijken. Weblectures is een dienst van de Radboud Universiteit.

Lees meer